Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Google Apps heter nu G Suite. Samma tjänst, nytt namn. Mer om namnändringen.

Visa användarsäkerhetsinställningar och återkalla åtkomst

Den här funktionen är inte tillgänglig i den gamla kostnadsfria utgåvan av Google Apps.

Du kan visa en enskild användares säkerhetsinställningar i Googles administratörskonsol. Du kan även återkalla åtkomst till säkerhetsnycklar och tjänster från tredje part vid behov. I synnerhet kan du

Security settings overview

Så här får du åtkomst till en användares säkerhetsinställningar:

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

    Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Klicka på Användare.
  3. Du kan nu visa statusen för registrering för tvåstegsverifiering i realtid genom att öppna avsnittet med användarlistan.Om du inte ser kolumnen registrering för tvåstegsverifiering klickar du på Mer Settings och väljer Välj kolumner.
  4. På undermenyn väljer du kolumnen registrering för tvåstegsverifiering och klickar sedan på Tillämpa.
    Uppgiften på sidan Användare visar om användaren har registrerats för tvåstegsverifiering eller inte.
  5. Klicka på den användare vars säkerhetsinställningar du vill få åtkomst till.
  6. Klicka på Säkerhet. Du kan behöva klicka på Visa mer för att se avsnittet Säkerhet.

Tvåstegsverifiering

Ta reda på om användaren har aktiverat tvåstegsverifiering högst upp. Du kan inaktivera tvåstegsverifiering genom att klicka på Stäng av tvåstegsverifiering.

Om tvåstegsverifiering har aktiverats finns säkerhetskopior av användarens verifieringskoder också tillgängliga och kan visas genom att du klickar på Visa säkerhetskopior av verifieringskoder. Mer information om hur du hjälper användare med dessa koder finns i Logga in med reservkoder.

Lösenordssäkerhet

I det här avsnittet kan du verifiera användarens lösenordssäkerhet. Instruktioner för hur du ändrar lösenordskrav finns i Ställ in lösenordssäkerhet och återställning av användarlösenord.

Säkerhetsnycklar

Visa de säkerhetsnycklar som har registrerats av användaren. Mer information om hur du hjälper användare med dessa nycklar finns i Lägg till en säkerhetsnyckel till ditt Google-konto.

Beställ en rabatterad säkerhetsnyckel genom att logga in med ditt G Suite-konto.

Om du avregistrerar en säkerhetsnyckel kommer användaren inte att kunna använda den för tvåstegsverifiering. Om du vill återkalla en nyckel klickar du på Återkalla och sedan på OK. Administratörskonsolens granskningslogg lägger till ett inlägg varje gång du återkallar en säkerhetsnyckel.

Obs! Den här funktionen för hantering av säkerhetsnycklar är enbart tillgänglig i G Suite Business eller G Suite for Education.

Applösenord

Här kan du se några applösenord som har skapats av användaren. Mer information om hur du hjälper användare att ställa in dessa lösenord finns i Logga in med applösenord.

Om du vill ta bort ett lösenord klickar du på Återkalla och sedan på OK.

Åtkomst till mindre säkra appar

Visa om den valda användaren har tillgång till mindre säkra applikationer. Du kan aktivera åtkomst till mindre säkra applikationer genom att öppna Säkerhet > Grundinställningar > Åtkomst till mindre säkra appar och klicka på Aktivera. Åtkomst tilldelas per organisationsenhet och gruppfilter snarare än användare.

Behörig åtkomst

I den här sektionen kan du se vilka tredjepartstjänster som har åtkomst till användarens G Suite-konto. Mer information om hur du aktiverar den här typen av auktorisering finns i Hur behörig åtkomst fungerar.

I kolumnen Tjänst visas de applikationer som har fått åtkomst till dina användares G Suite-data. Kolumnen Åtkomstomfattning anger vilka användaruppgifter tjänsten har åtkomst till. Användare kan ge fullständig åtkomst eller åtkomst till specifika Google-appar.

Om du vill återkalla åtkomst för en tjänst klickar du på Återkalla och OK. Du kan bara återkalla åtkomst för en tjänst efter att den först har beviljats. Du kan inte blockera användares möjlighet att bevilja åtkomst för vissa appar i förebyggande syfte. Mer information om hur du hjälper användare att ta bort sina egna lösenord finns i Ta bort applösenord.

Inaktivera en inloggningsfråga tillfälligt

Om G Suite upptäcker att en obehörig person försöker få åtkomst till en användares konto visas en inloggningsfråga innan de beviljas åtkomst. Användaren måste verifiera sin identitet genom att ange en verifieringskod som G Suite har skickat till deras telefon eller genom att svara på någon annan fråga som endast den behöriga användaren kan besvara.

Klicka på Inaktivera inloggningsfråga om den behöriga användaren inte kan verifiera sin identitet. Inloggningsfrågan inaktiveras i 10 minuter så att användaren kan logga in.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Logga in på kontot

Få kontospecifik hjälp genom att logga in med e-postadressen för ditt G Suite-konto eller läs om hur du kommer igång med G Suite.