Visa säkerhetsinställningar och återkalla åtkomst

Den här funktionen är inte tillgänglig i den gamla kostnadsfria utgåvan av Google Apps.

Användarnas säkerhetsinställningar i en användarprofil ger dig möjlighet att utvärdera och ändra användarens säkerhetsinställningar. Du kan:

Så här får du åtkomst till användarens säkerhetsinställningar:

  1. Logga in på Googles administratörskonsol
  2. Leta upp användarkontot.
  3. Klicka på användarkontots rad så visas sidan med användaruppgifterna.
  4. Klicka på Säkerhet. Kontrollera och förbättra användarens säkerhetsinställningar med följande funktioner.

Tvåstegsverifiering

Kontrollera längst upp om användaren har aktiverat tvåstegsverifiering. Du kan inaktivera tvåstegsverifiering för användaren genom att klicka på Inaktivera tvåstegsverifiering.

Om tvåstegsverifiering är aktiverad är även användarens verifieringskoder för säkerhetskopior tillgängliga, och dessa visas om du klickar på Visa verifieringskoder för säkerhetskopia. Information om hur du hjälper användarna med de här koderna finns i Logga in med reservkoder.

Lösenordssäkerhet

Undersök hur starkt användarens lösenord är. Mer information om hur du ändrar kraven på lösenordsstyrka finns i Indikatorer på lösenordsstyrka.

Programspecifika lösenord

Visa de programspecifika lösenord som har skapats av användaren. Mer information om hur du kan hjälpa användarna med de här lösenorden finns i Logga in med programspecifika lösenord.

Klicka på Återkalla bredvid ett lösenord som du vill ta bort. Klicka på OK i nästa fönster och bekräfta borttagningen.

Behörig åtkomst

Visa vilka tjänster från andra företag som har beviljats åtkomst till användarens Google-konto. Mer information om hur du aktiverar denna typ av åtkomst finns i Hur behörig åtkomst fungerar.

Kolumnen för Tjänst visar vilka program som användaren har gett åtkomst till hans eller hennes Google Apps-data. Kolumnen för Åtkomstomfattning är en lista över användardata som en app kan komma åt, som användarens kontakter, kalender, e-post och grupper, men det kan även röra annan information.

Klicka på Återkalla bredvid en tjänst om du vill ta bort tillståndet. Observera att du bara kan återkalla åtkomsten om den först har beviljats. Du kan inte blockera användares möjlighet att bevilja åtkomst för vissa appar i förebyggande syfte. Läs mer i Återkalla programspecifika lösenord om du vill hjälpa användare att ta bort sina egna lösenord.

Klicka på OK i nästa fönster och bekräfta borttagningen.

Inaktivera inloggningsfrågan tillfälligt

Om vi märker att någon obehörig försöker få åtkomst till en användares konto visar vi en inloggningsfråga innan personen kan logga in. Vi ber att användarna verifierar sin identitet genom att skicka ett SMS med en verifieringskod till mobilen eller med en annan fråga som enbart den auktoriserade användaren kan lösa innan vi ger åtkomst till kontot.

Klicka på Inaktivera inloggningsfråga om du vill inaktivera den här inloggningsfrågan om den auktoriserade användaren inte kan verifiera sin identitet.