Visa säkerhetsinställningar och återkalla åtkomst

Utgåvor som stöds: Inställningarna för användarsäkerhet är bara tillgängliga för Google Apps for Business, Education och Government. Jämför utgåvor nu

Användarnas säkerhetsinställningar i en användarprofil ger dig möjlighet att utvärdera och ändra användarens säkerhetsinställningar. Du kan:

Så här får du åtkomst till användarens säkerhetsinställningar:

  1. Logga in på Googles administratörskonsol
  2. Leta reda på användarkontot. Du kan söka eller bläddra:
    • Sök: Ange användarnamnet i sökrutan högst upp i Googles administratörskonsol, klicka på Sök efter konton eller på förstoringsglaset, beroende på vilken version av administratörskonsolen du har.
    • Bläddra: Klicka på fliken Användare i den översta menyn. Välj en organisation i organisationsstrukturen.
  3. Klicka på användarkontots rad så visas sidan med användaruppgifterna.
     
  4. Klicka på Säkerhet. Kontrollera och förbättra användarens säkerhetsinställningar med följande funktioner.

Tvåstegsverifiering

Kontrollera längst upp om användaren har aktiverat tvåstegsverifiering. Du kan inaktivera tvåstegsverifiering för användaren genom att klicka på Inaktivera tvåstegsverifiering.

Om tvåstegsverifiering är aktiverad är även användarens verifieringskoder för säkerhetskopior tillgängliga, och dessa visas om du klickar på Visa verifieringskoder för säkerhetskopia. Mer information om hur du kan hjälpa användarna med de här koderna finns i Logga in med reservkoder.

Lösenordssäkerhet

Undersök hur starkt användarens lösenord är. Mer information om hur du ändrar kraven på lösenordsstyrka finns i Indikatorer på lösenordsstyrka.

Programspecifika lösenord

Visa de programspecifika lösenord som har skapats av användaren. Mer information om hur du kan hjälpa användarna med de här lösenorden finns i Logga in med programspecifika lösenord.

Klicka på Återkalla bredvid ett lösenord som du vill ta bort. Klicka på OK i nästa fönster och bekräfta borttagningen.

Behörig åtkomst

Visa vilka tjänster från andra företag som har beviljats åtkomst till användarens Google-konto. Mer information om hur du aktiverar denna typ av åtkomst finns i Hur behörig åtkomst fungerar.

Kolumnen för Tjänst visar vilka program som användaren har gett åtkomst till hans eller hennes Google Apps-data. Kolumnen för Åtkomstomfattning är en lista över användardata som en app kan komma åt, som användarens kontakter, kalender, e-post och grupper, men det kan även röra annan information.

Klicka på Återkalla bredvid en tjänst om du vill ta bort tillståndet. Observera att du bara kan återkalla åtkomsten om den först har beviljats. Du kan inte blockera användares möjlighet att bevilja åtkomst för vissa appar i förebyggande syfte. Läs mer i Återkalla programspecifika lösenord om du vill hjälpa användare att ta bort sina egna lösenord.

Klicka på OK i nästa fönster och bekräfta borttagningen.