Hantera en användares säkerhetsinställningar

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Som administratör för organisationens G Suite- eller Cloud Identity-tjänst kan du visa och hantera säkerhetsinställningarna för en användare. Du kan till exempel återställa användarens lösenord, visa och återkalla säkerhetsnycklar för tvåstegsverifiering och återställa användarens inloggningscookies.

Öppna en användares säkerhetsinställningar

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Leta reda på användaren i listan Användare. Läs Söka efter ett användarkonto om du behöver hjälp.
 4. (Valfritt) Kontrollera om användaren har registrerats för tvåstegsverifiering genom att visa realtidsstatus i kolumnen för tvåstegsverifiering.

  Tips! Om du inte ser den här kolumnen klickar du på Hantera kolumner Manage columns.

 5. Klicka på användarens namn för att öppna kontosidan.
 6. Klicka på Säkerhet


  Leta upp säkerhetsavsnittet upptill i detaljerna

 7. Visa eller hantera användarens säkerhetsinställningar genom att följa stegen nedan.

Visa och hantera en användares säkerhetsinställningar

Återställa användarens lösenord
 1. Klicka på Lösenord följt av Återställ lösenord.
 2. Du kan välja att få lösenordet genererat automatiskt eller ange ett.

  Som standard måste lösenordet vara minst åtta tecken. Du kan ändra organisationens lösenordskrav.

 3. (Valfritt) Klicka på Förhandsgranska Förhandsgranska om du vill visa lösenordet.
 4. (Valfritt) Om du vill kräva att användaren ändrar lösenordet kontrollerar du att Be om ett lösenordsbyte vid nästa inloggning är På På .
 5. Klicka på Återställ.
 6. (Valfritt) Om du vill klistra in lösenordet någonstans, exempelvis i en Hangouts Chat-konversation med användaren, klickar du på Klicka för att kopiera lösenord.
 7. Välj om lösenordet ska skickas till användaren med e-post. Annars klickar du på Klar.
Ta reda på om tvåstegsverifiering används

Bara användaren kan aktivera tvåstegsverifiering.

 1. Öppna avsnittet Tvåstegsverifiering och kontrollera om funktionen är på.
 2. (Valfritt) Klicka på Tvåstegsverifiering följt av Stäng av Inaktivera.
 3. (Valfritt) Visa användarens reservkoder för säkerhetskopiering genom att klicka på Tvåstegsverifiering följt av Skaffa reservkoder för verifiering.
 4. Om användaren inte har reservkoder uppmanar du personen att att följa anvisningarna i Logga in med reservkoder.

Om användaren bara behöver använda en säkerhetsnyckel ser du respitperioden som finns kvar innan personen måste använda sin säkerhetsnyckel för att logga in.

Visa och återkalla åtkomst till säkerhetsnycklar för användarens Google-konto

En säkerhetsnyckel är en liten enhet som gör att du kan logga in på ett Google-konto med tvåstegsverifiering. Den ansluts till datorns USB-port eller till din mobilenhet med Bluetooth®Läs mer

Tips! Du kan beställa en säkerhetsnyckel med rabatt med ditt Google-konto.

Om du klickar på Säkerhetsnycklar visas säkerhetsnycklarna som har registrerats för användaren.

Välj ett alternativ om du vill registrera en säkerhetsnyckel för tvåstegsverifiering:

 • Uppmana användaren att lägga till nyckeln genom att följa anvisningarna i Lägg till en säkerhetsnyckel på Google-kontot.
 • Lägg till nyckeln för användaren:
  1. Klicka på Lägg till säkerhetsnyckel
  2. Följ anvisningarna på skärmen.
  3. Klicka på Klar.

  Om du lägger till en nyckel för en användare behöver personen inte registrera sitt telefonnummer för att registrera nyckeln.

Obs! Du kan göra säkerhetsnycklar obligatoriskt för användarna med tvåstegsverifiering.

Om du vill förhindra en användare från att använda en säkerhetsnyckel för tvåstegsverifiering avmarkerar du nyckeln:

 1. Peka på nyckeln i tabellen.
 2. Klicka på Återkalla Ta bort följt av Ta bort.
 3. Klicka på Klar.

  Administratörsgranskningsloggen lägger till en post varje gång du återkallar en säkerhetsnyckel.

Kräva att användaren byter lösenord

Om du misstänker att användarens lösenord har blivit stulet kan du ange att användaren måste återställa lösenordet vid nästa inloggning.

 1. Klicka på Kräv lösenordsändring följt av Aktivera Av.
 2. Klicka på Klar.

Inställningen ändras till Av automatiskt när användaren återställer lösenordet.

Inaktivera tillfälligt en inloggningsfråga

Om Google misstänker att en obehörig försöker få åtkomst till en användares konto visas en inloggningsfråga innan åtkomsten beviljas. Användaren måste ange en verifieringskod som Google skickar till personens mobil. Användaren kan också välja att svara på en annan fråga som endast kontoägaren kan lösa.

Om den behöriga användaren inte kan verifiera sin identitet kan du korta inaktivera inloggningsfrågan så att användaren kan logga in:

 1. Klicka på Inloggningsfråga följt av Stäng av i 10 minuter.
 2. Klicka på Klar.
Återställ användarens cookies för inloggning

Om en användare har blivit av med sin dator eller mobila enhet kan du skydda användarens Google-konto från obehörig åtkomst genom att återställa hans eller hennes cookies för inloggning. Då loggas användaren ut från alla HTTP-sessioner, inklusive G Suite.

Obs! Om du har stängt av en användare behöver du inte göra det här. Om du stänger av en användare återställs användarens cookies för inloggning.

Så här återställer du användarens cookies:

 1. Klicka på Inloggningscookies följt av Återställ
 2. Klicka på Klar.

Det kan ta upp till en timme att logga ut användaren från aktuella HTTP-sessioner i Gmail. Utloggningstiden för andra appar kan variera.

Visa och återkalla applösenord

Applösenord som användaren har skapat visas om du klickar på Appsecifika lösenord

Ta bort ett lösenord:

 1. Klicka på Återkalla Revoke följt av Återkalla.
 2. Klicka på Klar.

Vid behov kan du uppmana användare att konfigurera och ta bort egna applösenord.

Visa och återkalla appar som anslutits till användarens Google-konto

Om du klickar på Anslutna appar ser du vilka appar från tredje part som har behörig åtkomst till användarens Google-konto. Läs mer om hur behörig åtkomst fungerar.

I kolumnen Appar ser du vilka appar som har getts åtkomstbehörighet till data i Google-kontot av användaren. I kolumnen Åtkomstnivå ser du vilken användardata tjänsten har åtkomst till. En användare kan ge fullständig åtkomst eller delåtkomst till Google-data.

Så här återkallar du åtkomst till en tjänst:

 1. Klicka på Ta bort Ta bort följt av Ta bort.
 2. Klicka på Klar.

Obs! Du kan bara återkalla åtkomstbehörigheten för en tjänst efter att den har beviljats. Det går inte att blockera användarens möjlighet att bevilja åtkomst för vissa appar i förebyggande syfte.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?