บทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

วิธีที่ง่ายที่สุดในการให้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้รายอื่นก็คือการมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ละบทบาทจะมีสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกันจะช่วยให้ทำงานทั่วไปในธุรกิจได้ เช่น บทบาทหนึ่งใช้เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ อีกบทบาทหนึ่งใช้เพื่อจัดการกลุ่ม และอีกบทบาทหนึ่งใช้เพื่อจัดการปฏิทินและทรัพยากร เป็นต้น โปรดมอบหมายหลายบทบาทเพื่อให้สิทธิ์ใช้งานทั้งหมดในบทบาทเหล่านั้น

นอกจากนี้คุณยังสร้างบทบาทผู้ดูแลระบบที่กำหนดเองเพื่อให้สิทธิ์ที่ต้องการกับผู้ใช้แต่ละคนได้เช่นกัน

มอบหมายบทบาทเลย สร้างบทบาทที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบแต่ละบทบาทจะทำได้ดังนี้

ผู้ดูแลระบบขั้นสูง

มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดในคอนโซลผู้ดูแลระบบและ Admin API รวมทั้งจัดการการทำงานในด้านต่างๆ ของบัญชีองค์กรได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบขั้นสูงยังมีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินและรายละเอียดกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดอย่างเต็มที่ หลังจากที่มอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบขั้นสูงให้แก่ผู้ใช้แล้ว คุณอาจต้องรอถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทินได้
สิ่งที่ผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่ทำได้

 • สร้างหรือมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบ
 • รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 • โอนการเป็นเจ้าของไฟล์ในระหว่างขั้นตอนการลบผู้ใช้ 
 • กู้คืนผู้ใช้ที่ถูกลบ
 • จัดการการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
 • ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินและควบคุมการจัดการใบอนุญาต
 • อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 • ติดตั้งแอปใน G Suite Marketplace
 • จัดการการควบคุมระดับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรของ Google ปฏิทิน
 • จัดการการตั้งค่าไดเรกทอรีร่วม
 • ใช้บริการย้ายข้อมูล
 • ให้สิทธิ์การมอบสิทธิ์ในโดเมน/จัดการสิทธิ์เข้าถึงไคลเอ็นต์ API
 • ตั้งค่า Google เป็นผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML และเพิ่ม/แก้ไขแอป SAML 
ต้องมีผู้ใช้ในบัญชีของคุณเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงอย่างน้อย 1 คน แต่ขอแนะนำให้มีอย่างน้อย 2 คน ซึ่งในกรณีนี้ หากมีใครลืมรหัสผ่าน อีกคนก็ยังเป็นผู้ทำการรีเซ็ตให้ได้ แต่หากมีผู้ดูแลระบบขั้นสูงมากกว่า 3 ราย ระบบจะจำกัดตัวเลือกของผู้ดูแลระบบทั้งหมดสำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ Groups

มีสิทธิ์ควบคุมงานของ Google Groups ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ดูแลระบบนี้จะทำงานต่อไปนี้ได้ทั้งจากคอนโซลผู้ดูแลระบบและผ่าน Admin API

 • ดูโปรไฟล์ของผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร
 • สร้างกลุ่มใหม่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • จัดการสมาชิกกลุ่มที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • จัดการการตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงกลุ่ม
 • ลบกลุ่มออกจากคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • ดูหน่วยขององค์กร

ผู้ดูแลระบบการจัดการผู้ใช้

มีสิทธิ์ดำเนินการทั้งหมดกับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบนี้จะทำงานต่อไปนี้ได้ทั้งจากคอนโซลผู้ดูแลระบบและผ่าน Admin API

* มีผลเฉพาะกับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบนี้มอบหมายสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือดำเนินการแก้ไขบัญชีผู้ดูแลระบบไม่ได้ มีเพียงผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่จะดำเนินการดังกล่าวได้

ผู้ดูแลระบบฝ่ายช่วยเหลือ

มีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบทั้งในคอนโซลผู้ดูแลระบบและผ่าน Admin API ผู้ดูแลระบบประเภทนี้จะดูโปรไฟล์ของผู้ใช้และโครงสร้างองค์กรของคุณได้ และจะดูหน่วยขององค์กรได้ด้วย

ผู้ดูแลระบบบริการ

ใช้สำหรับจัดการการตั้งค่าบางอย่างของบริการและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพิ่มไว้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ เช่น ปฏิทิน ไดรฟ์ และเอกสารรวมถึงบริการอื่นๆ ผู้ดูแลระบบนี้จะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • เปิดหรือปิดบริการ *
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริการและสิทธิ์ใช้งาน *
 • จัดการทรัพยากรในปฏิทิน
  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบบริการจะสร้าง แก้ไข และลบทรัพยากรได้เท่านั้น แต่จะแก้ไขการตั้งค่าการแชร์ทรัพยากรในปฏิทินไม่ได้
 • จัดการ Chrome และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อยู่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
 • ดูหน่วยขององค์กร

* มีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในบัญชี (บริการ G Suite, Google Voice และอื่นๆ) แอปใน Marketplace และบริการฟรีต่างๆ ของ Google เช่น Blogger เท่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง เช่น Google ห้องนิรภัยและ Google Cloud Print ไม่รองรับบทบาทผู้ดูแลระบบบริการ

ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผู้ดูแลระบบจะจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยใช้การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง ผู้ดูแลระบบนี้จะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • จัดสรรและอนุมัติอุปกรณ์
 • เพิ่มแอปในรายการที่อนุญาตพิเศษ
 • บล็อกหรือล้างข้อมูลในอุปกรณ์และบัญชี
 • ตั้งค่านโยบายด้านอุปกรณ์สำหรับ Android และ iOS
 • ดูกลุ่มและผู้ใช้ในโดเมน

คุณไม่เห็นบทบาทนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบใช่ไหม บทบาทนี้มีให้เฉพาะลูกค้าที่ลงชื่อสมัครใช้ G Suite หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เท่านั้น หากเริ่มใช้งานก่อนหน้านั้น คุณจะสร้างบทบาทที่กำหนดเองโดยระบุสิทธิ์การเข้าถึงแบบเดียวกันนี้ก็ได้

ผู้ดูแลระบบ Google Voice

ผู้ดูแลระบบจะจัดการการตั้งค่าและการจัดสรรของ Google Voice ได้ทั้งหมดยกเว้นการมอบหมายใบอนุญาต Voice ผู้ดูแลระบบนี้จะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • เพิ่มสถานที่
 • กำหนดหมายเลขให้กับผู้ใช้
 • โอนย้ายหมายเลข
 • เปลี่ยนที่อยู่สำหรับรับบริการ
 • ตั้งค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
 • ตั้งค่าการต่อสายตรงอัตโนมัติ

ผู้ดูแลระบบของตัวแทนจำหน่าย (ใช้กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ G Suite เท่านั้น)

มีสิทธิ์ดูแลระบบ จัดสรร และจัดการลูกค้าได้ ผู้ดูแลระบบประเภทนี้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้
 • คอนโซลบริการช่องทางขาย
 • คอนโซลผู้ดูแลระบบสำหรับโดเมนของลูกค้า (ไม่บังคับ)
 • API เกี่ยวกับตัวแทนจำหน่าย

ผู้ใช้ที่มีเฉพาะบทบาทผู้ดูแลระบบตัวแทนจำหน่ายจะข้ามคอนโซลผู้ดูแลระบบขององค์กรตนเองเมื่อลงชื่อเข้าใช้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร