Gotowe role administratora

Najłatwiejszą metodą nadania użytkownikowi uprawnień administratora jest przypisanie gotowych ról administratora. Każda rola zapewnia jedno lub kilka uprawnień, które łącznie umożliwiają wykonywanie czynności typowych dla niektórych stanowisk w firmie. Na przykład jedna z ról pozwala zarządzać kontami użytkowników, inna grupami, inna kalendarzami, a jeszcze inna – zasobami. Poprzez przypisanie kilku ról możesz przydzielić wszystkie uprawnienia wchodzące w ich skład.

Możesz też utworzyć niestandardową rolę administratora, aby przypisać konkretne uprawnienia poszczególnym użytkownikom.

Przypisz role teraz Utwórz rolę niestandardową

Oto uprawnienia poszczególnych ról:

Superadministrator

Ma dostęp do wszystkich funkcji w konsoli administracyjnej i interfejsu Admin API oraz może zarządzać każdym aspektem konta Twojej organizacji.

Superadministratorzy mają też pełny dostęp do kalendarzy i szczegółów wydarzeń wszystkich użytkowników. Gdy przypiszesz użytkownikowi rolę superadministratora, przyznawanie uprawnień do kalendarza może potrwać do 24 godzin.

Czynności dostępne tylko dla superadministratorów:

 • tworzenie i przypisywanie ról administratora,
 • resetowanie hasła administratora,
 • przenoszenie własności plików podczas usuwania kont użytkowników,
 • przenoszenie niezarządzanych kont użytkowników na zarządzane konta użytkowników Google Workspace,
 • przywracanie usuniętych kont użytkowników,
 • zarządzanie ustawieniami administratorów,
 • konfigurowanie rozliczeń i zarządzanie licencjami,
 • zezwalanie użytkownikom na włączanie weryfikacji dwuetapowej,
 • instalowanie aplikacji z Google Workspace Marketplace,
 • zarządzanie ustawieniami dostępu do zasobów Kalendarza Google,
 • zarządzanie ustawieniami katalogu globalnego,
 • korzystanie z usługi migracji danych,
 • przekazywanie dostępu w całej domenie i zarządzanie dostępem klientów do interfejsu API,
 • konfigurowanie Google jako dostawcy tożsamości SAML i dodawanie lub modyfikowanie aplikacji SAML.
Co najmniej jeden użytkownik na koncie musi mieć uprawnienia superadministratora, ale zalecamy wyznaczenie przynajmniej dwóch takich osób. Dzięki temu, jeśli jedna z nich zapomni swoje hasło, to druga może je zresetować. Możesz też zezwolić administratorom na resetowanie ich własnych haseł. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Resetowanie hasła administratora.

Jeden z superadministratorów otrzymuje od Google informacje o płatnościach i inne ważne powiadomienia dotyczące konta. Nazywamy go administratorem głównym. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wysyłanie powiadomień o płatnościach i koncie do innego administratora.

Administrator grup

Taki administrator ma pełną kontrolę nad zadaniami dotyczącymi Grup dyskusyjnych Google w konsoli administracyjnej. Może też wykonywać następujące czynności zarówno w konsoli administracyjnej, jak i przy użyciu interfejsu Admin API:

 • wyświetlanie profili użytkowników i struktury organizacyjnej,
 • tworzenie nowych grup w konsoli administracyjnej,
 • zarządzanie członkostwem w grupach utworzonych w konsoli administracyjnej,
 • zarządzanie ustawieniami dostępu do grup,
 • usuwanie grup w konsoli administracyjnej,
 • wyświetlanie jednostek organizacyjnych.

(Wersja beta) Administrator grup ma też uprawnienie wymagane do dodawania i usuwania oznaczeń bezpieczeństwa w zasobach grup. Te czynności można wykonywać tylko w interfejsie Admin API.

Istnieją jeszcze 2 role administratora grup, za pomocą których można przekazać użytkownikom ograniczone uprawnienia administracyjne. Użytkownicy z tymi rolami mogą korzystać z konsoli administracyjnej oraz interfejsu Admin API:

 • Odczytujący grupy – może odczytywać informacje o grupach, ale nie może ich zmieniać ani aktualizować.
 • Edytor grup – ma uprawnienia administratora grup z wyjątkiem uprawnienia wymaganego do dodawania i usuwania oznaczeń bezpieczeństwa w zasobach grup.

Administrator zarządzający użytkownikami

Taki administrator może wykonywać dowolne zadania względem kont użytkowników, którzy nie są administratorami. Może też wykonywać następujące czynności zarówno w konsoli administracyjnej, jak i przy użyciu interfejsu Admin API:

Jeśli przypiszesz użytkownikowi rolę Administratora zarządzającego użytkownikami, możesz ograniczyć jego uprawnienia do określonych jednostek organizacyjnych.

Dotyczy tylko użytkowników, którzy nie są administratorami. Taki administrator nie może przypisywać uprawnień administratora, resetować hasła administratora ani dokonywać innych zmian mających wpływ na konto administratora. Te czynności są zarezerwowane wyłącznie dla superadministratora.

Administrator działu pomocy

Może resetować hasła użytkowników, którzy nie są administratorami, w konsoli administracyjnej i interfejsie Admin API. Może też wyświetlać profile użytkowników i strukturę organizacyjną oraz jednostki organizacyjne.

Jeśli przypiszesz użytkownikowi rolę Administratora działu pomocy technicznej, możesz ograniczyć jego uprawnienia do określonych jednostek organizacyjnych.

Administrator usług

Ten administrator może zarządzać ustawieniami określonych usług i urządzeniami w konsoli administracyjnej. Obejmuje to na przykład Kalendarz oraz Dysk Google i Dokumenty. Może on wykonywać te czynności:

 • włączanie i wyłączanie usług*,
 • zmienianie ustawień i uprawnień usług*,
 • tworzenie, edytowanie i usuwanie zasobów Kalendarza,
  (Uwaga: użytkownicy z rolą administratora usług nie mogą zmieniać ustawień udostępniania zasobów Kalendarza)
 • zarządzanie urządzeniami z Chrome i urządzeniami mobilnymi widocznymi w konsoli administracyjnej,
 • wyświetlanie jednostek organizacyjnych,
 • korzystanie z Centrum alertów (pełny dostęp).

* Dotyczy to określonych usług dodanych do konta (usług Google Workspace, Google Voice i innych), aplikacji z Google Workspace Marketplace i bezpłatnych usług Google, takich jak Blogger. Rola Administrator usług nie pozwala zarządzać niektórymi usługami, takimi jak Google Vault czy Google Cloud Print.

Administrator urządzeń mobilnych

Taki administrator może zarządzać urządzeniami mobilnymi i punktami końcowymi za pomocą funkcji zarządzania punktami końcowymi Google. Może on wykonywać te czynności:

 • udostępnianie i zatwierdzanie urządzeń,
 • zarządzanie aplikacjami,
 • blokowanie urządzeń i czyszczenie ich pamięci oraz blokowanie i czyszczenie kont,
 • konfigurowanie zasad dotyczących urządzeń,
 • wyświetlanie grup i użytkowników w domenie.

Ta rola może być niewidoczna w konsoli administracyjnej, ponieważ jest dostępna tylko dla klientów, którzy zarejestrowali się w Google Workspace po lutym 2018 roku. W przypadku dołączenia przed tą datą możesz utworzyć rolę niestandardową z tymi samymi uprawnieniami dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Tworzenie, edytowanie i usuwanie niestandardowych ról administratora.

Administrator Google Voice

Ten administrator zarządza wszystkimi ustawieniami i zapewnia obsługę administracyjną Google Voice (wyjątkiem jest przypisywanie licencji Voice). Może on wykonywać te czynności:

 • dodawanie lokalizacji,
 • przypisywanie numerów użytkownikom,
 • przenoszenie numerów,
 • zmienianie adresów świadczenia usługi,
 • konfigurowanie telefonów stacjonarnych,
 • konfigurowanie automatycznej sekretarki.

Administrator – sprzedawcaAdministrator sprzedawcy pośredniego

Ma zastosowanie tylko do autoryzowanych sprzedawców Google Workspace. Możesz zobaczyć te role, jeśli usługa Google Workspace została kupiona od sprzedawcy.

Sprzedawca może korzystać z Twojej konsoli administracyjnej i przesyłać zgłoszenia do zespołu pomocy. Dowiedz się więcej o zmienianiu dostępu sprzedawcy.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false