Przesyłanie plików na Dysk Google

Użytkownicy mogą przesyłać pliki dowolnych typów na Dysk Google, a także konwertować określone typy plików na formaty internetowych dokumentów Google, takich jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje. Instrukcje znajdziesz w artykule Przesyłanie plików i folderów na Dysk Google.

Miejsce na dane i ograniczenia

Miejsce na Dysku jest współużytkowane przez Dysk Google, Gmaila i Zdjęcia Google. Ilość miejsca dostępnego bezpłatnie dla każdego użytkownika zależy od typu konta:

 • G Suite Basic
30 GB
 • G Suite Business
 • G Suite for Education
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni
Nieograniczone miejsce na dane
(1 TB w przypadku mniej niż 5 użytkowników)
 • Bezpłatna wersja Google Apps (wycofana)
 • Indywidualne konta klientów
15 GB
 • Dysk Google Enterprise

Brak limitów miejsca na dane
Koszt na podstawie użytego miejsca

Poszczególni użytkownicy mogą przesyłać łącznie do 750 GB danych dziennie na Mój dysk i wszystkie dyski współdzielone. Użytkownicy, którzy przekroczą ten limit lub prześlą plik większy niż 750 GB, w tym dniu już nie będą mogli przesłać dodatkowych plików. Rozpoczęte operacje przesyłania zostaną ukończone. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku, który można przesłać lub zsynchronizować, to 5 TB.

Opcje dostępne dla administratora

 • Dysk Google: gdy włączysz usługę Dysk w konsoli administracyjnej, użytkownicy będą mogli przesyłać na swoje konta dowolne pliki i synchronizować je.

 • Interfejsy API: klienci korzystający z G Suite mogą używać interfejsu API do dodawania, edytowania i usuwania partii plików, a także generowania informacji o dokumentach użytkowników i zarządzania nimi (obecnie nie można jednak generować informacji o wykorzystaniu miejsca). Przy użyciu interfejsu API administratorzy mogą na przykład przesłać dużą liczbę plików i udostępnić je wszystkim użytkownikom w domenie. Więcej informacji o funkcji przesyłania przez interfejs API.

Bezpieczeństwo

 • Typy plików: użytkownicy mogą przesyłać pliki dowolnych typów, w tym pliki wykonywalne (na przykład .exe czy .vbs) oraz pliki skompresowane.

 • Skanowanie antywirusowe: Dysk Google skanuje pobierane i udostępniane pliki w poszukiwaniu wirusów. W przypadku wykrycia wirusa użytkownik nie będzie mógł przekonwertować zainfekowanego pliku na dokument, arkusz ani prezentację Google, a jeśli spróbuje to zrobić, zobaczy ostrzeżenie.

  Właściciel może pobrać plik zainfekowany wirusem, ale tylko po potwierdzeniu, że zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie się z tym wiąże.  Użytkownik nadal może udostępnić zainfekowany plik innym, wysłać go emailem i zmienić jego własność. 

  Tylko pliki mniejsze niż 100 MB mogą być skanowane w poszukiwaniu wirusów. W przypadku większych plików wyświetlane jest ostrzeżenie, że pliku nie można przeskanować.

 • Polityka treści: wszystkie dokumenty na Dysku Google, w tym przesłane i przekonwertowane pliki, podlegają takim samym zasadom programu. Więcej informacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?