Opties voor delen instellen voor Google Groepen voor bedrijven

Met opties voor delen in Google Groepen voor bedrijven bepaalt u het volgende:

 • Of mensen buiten uw organisatie groepen kunnen bekijken en eraan kunnen deelnemen.
 • Of gebruikers in uw organisatie hun eigen groepen kunnen maken.
 • Of groepsbeheerders mensen van buiten uw organisatie kunnen toevoegen aan groepen.
Opmerking: Groepsleden kunnen altijd hun eigen groepslidmaatschappen beheren. Afhankelijk van de instellingen van de groep kunnen ze zichzelf toevoegen aan groepen en zich aan- of afmelden voor e-mailberichten van de groep.

Opties voor delen instellen voor Google Groepen voor bedrijven

Voor deze functie moet Google Groups for Business worden ingeschakeld.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGroups for Business.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps te zien.

 3. Klik op Instellingen voor delen of Geavanceerde instellingen.
 4. Selecteer uw voorkeuren in het gedeelte 'Opties voor delen'. Kijk hieronder voor meer informatie over elke optie.

Beschikbare opties voor delen

Buiten dit domein: toegang tot groepen

U kunt de volgende opties instellen om externe toegang tot uw groepen te beheren:

 • Openbaar op internet: Iedereen binnen of buiten uw organisatie kan de lijst met groepen in de groepsdirectory bekijken. Mensen kunnen het volgende doen, afhankelijk van de groepsinstellingen:
  • De informatiepagina van de groep bekijken, inclusief het gespreksarchief.
  • Hun abonnement op de discussiegroep beheren
  • Berichten posten in de groep.

  Als u Openbaar op internet selecteert, kunt u overwegen ook de volgende opties te selecteren onder Lid en toegang tot e-mail:

  • Groepseigenaren kunnen leden van buiten dit domein toestaan: Groepseigenaren kunnen leden met externe adressen toevoegen aan hun groepen. Eigenaren kunnen ook mensen van buiten uw organisatie toestaan lid te worden van hun groepen. Als u deze optie later uitschakelt, blijven externe adressen die al aan de groepen van gebruikers zijn toegevoegd, staan in deze groepen.
  • Groepseigenaren kunnen ontvangen e-mails van buiten dit domein toestaan: Groepseigenaren kunnen mensen van buiten uw organisatie toestaan e-mails te verzenden naar hun groepen. Als u deze optie selecteert, wordt er een nieuwe optie beschikbaar met de naam Ook iedereen op internet toestaan berichten te plaatsen. Deze optie wordt weergegeven onder Team op de pagina 'Een nieuwe groep maken' en is altijd beschikbaar voor beheerders.
 • Privé: De Groepen-service is beperkt tot gebruikers in uw organisatie. Als een groep echter al externe leden had, kunnen deze leden nog wel e-mails verzenden naar de groep.
Standaardrecht 'Onderwerpen bekijken'

U kunt de standaard instellen voor wie onderwerpen kan bekijken. Groepseigenaren en -beheerders kunnen de standaardinstelling behouden of wijzigen.

Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar voor groepen in de Beheerdersconsole en groepen die zijn gemaakt met Cloud Directory API's.

Kies uit de volgende opties:

Optie Beschrijving
Alleen eigenaren Alleen mensen met de rol 'Eigenaar' kunnen de onderwerpen van de groep bekijken.
Eigenaren en beheerders Alleen mensen met de rol 'Eigenaar' of 'Beheerder' kunnen de onderwerpen van de groep bekijken.
Alle groepsleden Iedereen die lid is van de groep kan de onderwerpen van de groep bekijken.
Alle gebruikers in het domein Iedereen in uw domein kan de onderwerpen van de groep bekijken, ook als ze geen lid zijn van de groep.*
Iedereen op het internet Iedereen kan de onderwerpen van de groep bekijken, ook mensen buiten uw organisatie.**

* Als u de instelling Buiten dit domein - toegang tot groepen wijzigt van Openbaar in Privé, wordt de instelling Standaardrecht 'Onderwerpen bekijken' automatisch gewijzigd van Iedereen op internet in Alle gebruikers in het domein.

** Als u Privé heeft geselecteerd voor de instelling Buiten dit domein - toegang tot groepen, wordt deze optie automatisch uitgeschakeld.

Groepen maken

U kunt de volgende opties instellen voor het maken van groepen:

Optie Beschrijving
Iedereen op internet kan groepen maken Gebruikers in uw organisatie en mensen op internet kunnen groepen maken met uw Groepen-service. Deze instelling geldt alleen als Openbaar op internet is geselecteerd voor groepstoegang.
Iedereen in dit domein kan groepen maken Alleen gebruikers in uw organisatie kunnen groepen maken met de Groepen-service. Als u deze optie later weer uitschakelt, blijven bestaande door gebruikers gemaakte groepen actief. Berichten kunnen nog steeds worden verzonden naar door gebruikers gemaakte groepen.
Alleen domeinbeheerders kunnen groepen maken Elke beheerder in uw organisatie kan groepen maken. Gebruikers kunnen geen eigen groepen maken. Ze hebben echter nog wel toegang tot de pagina 'Mijn groepen' en de groepsdirectory, waar ze hun groepslidmaatschappen kunnen beheren.
Een achtervoegsel toevoegen aan groepen die door gebruikers zijn gemaakt
 • Hiermee wordt automatisch een tekst die u opgeeft toegevoegd aan het adres van door gebruikers gemaakte groepen. Als u bijvoorbeeld het achtervoegsel '-gemaakt-door-gebruiker' selecteert, en een gebruiker maakt de groep 'training@altostrat.com', is de groepsnaam 'training-gemaakt-door-gebruiker@altostrat.com'. Als u deze optie selecteert, heeft dit geen invloed op groepen die al zijn gemaakt door gebruikers. Met deze optie kunt u het volgende:
  • Door gebruikers gemaakte groepen identificeren in de groepslijst in de Beheerdersconsole. We raden u aan een streepje te gebruiken aan het begin van het achtervoegsel, zodat het duidelijker opvalt tussen de groepsadressen.
  • Zorgen dat gebruikers geen groepsadressen maken die u of andere beheerders wellicht nodig hebben, zoals iedereen@uw_domein.com.
Lid en toegang tot e-mail

U kunt vereisen dat externe gebruikers lid zijn van een groep voordat ze kunnen posten in de groep.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Discussiegroepen.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Discussiegroepen te zien.

 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik in het gedeelte Instellingen op Toegangsinstellingen.
 5. Doe het volgende onder Toegangstype in het gedeelte Posts publiceren:
  1. Vink de vakjes aan voor Groepseigenaren, Groepsbeheerders en Groepsleden.
  2. Haal de vinkjes weg voor Hele organisatie en Extern.
 6. Vink het vakje aan voor Leden van buiten uw organisatie toestaan. 

  Opmerking: Beheerders kunnen altijd leden van buiten de organisatie toevoegen aan groepen via de Beheerdersconsole.
 7. Klik op Opslaan.
Groepszichtbaarheid

Met zichtbaarheidsinstellingen bepaalt u of groepen verschijnen in de groepsdirectory. Als beheerder kunt u de standaardinstellingen voor nieuwe groepen instellen.

Opmerking: Groepsleden kunnen altijd de groepen waar ze lid van zijn zien in de groepsdirectory. Groepseigenaren kunnen de zichtbaarheidsinstellingen van hun eigen groepen wijzigen.

 • Groepseigenaren kunnen hun groep verbergen in de groepsdirectory: Hiermee kunnen groepseigenaren de groepszichtbaarheid beperken. Als deze optie is geselecteerd, kunnen alleen groepsleden de groep zien in de groepsdirectory.
 • Recent gemaakte groepen verbergen in de groepdsdirectory: Hiermee wordt de zichtbaarheid van nieuwe groepen automatisch beperkt tot alleen leden. Groepseigenaren kunnen deze instelling overschrijven.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?