Ontvangstlimieten voor e-mail

Het aantal e-mailberichten dat gebruikers per minuut, uur en dag kunnen ontvangen, is in Google beperkt. Op deze manier blijven onze systemen goed werken en is uw account goed beveiligd. Als accounts worden ingesteld om frequent gegenereerde, automatische e-mailberichten (zoals logbestanden) te ontvangen, is de kans groter dat de limiet eerder wordt bereikt.

Als de limiet van een account is bereikt, kan een gebruiker geen nieuwe e-mail ontvangen en kunnen problemen met het account optreden, zoals langzaam zoeken. Alle inkomende berichten worden teruggestuurd naar de afzender.

Is uw account geblokkeerd? G Suite-beheerders vinden in het gedeelte Gebruikers van de Google Admin Console informatie over welke limieten zijn bereikt en wanneer de toegang wordt hersteld. Soms kan een beheerder de Gmail-opschorting resetten.

In de volgende tabel vindt u limieten voor verschillende perioden. Deze limieten zijn van toepassing op G Suite- en Education-edities. De waarde van deze limieten kan zonder kennisgeving worden gewijzigd om de infrastructuur van Google te beschermen.

Beschrijving Alle e-mail die is gericht aan het account. Kan worden weergegeven als Gmail-gesprekken of losse e-mails in Gmail.
Per minuut 60
Per uur 3600
Per dag 86.400
Groottelimiet

U kunt e-mails van maximaal 50 MB ontvangen.

Opmerking: Als u bijlagen van meer dan 25 MB wilt verzenden, gebruikt u Google Drive of een andere service voor het delen van bestanden.


Hoelang duurt een opschorting?

Als een account de ontvangstlimiet bereikt, duurt de beperking op het ontvangen van nieuwe e-mails meestal ongeveer 24 uur. Na deze tijd worden de ontvangstlimieten automatisch opnieuw ingesteld en kan de gebruiker weer e-mail ontvangen. Als een account is gereset, kan de gebruiker geen berichten ophalen die naar het account zijn verzonden tijdens de periode waarin de beperking van kracht was.

Aanbevelingen

Google Discussiegroepen gebruiken

Stuur berichtlogboeken en geautomatiseerde e-mails naar Google Discussiegroepen om te voorkomen dat u de ontvangstlimiet bereikt. Met Google Discussiegroepen kunt u een webinterface gebruiken om grote of frequent gemailde aankondigingen te lezen die snel de ontvangstlimiet van uw account overschrijden. Door geautomatiseerde e-mails naar een Discussiegroepen-account te verzenden, wordt de belasting in uw e-mailaccount beperkt en kunt u van de ontvangstlimieten voor zowel e-mails als voor Discussiegroepen benutten.

Abonneer uzelf op dagelijkse overzichten van mailinglijsten die veel e-mails verzenden.

Praktische tips voor accounts

  • Vermijd het gebruik van één account voor meerdere gebruikers.
  • Gebruik Google Discussiegroepen om e-mail te delen.
  • Wijs 10 of minder e-mailaliassen toe per account.
  • Gebruik discussiegroepen om gedeelde postvakken te maken of om toe te staan dat veel mensen e-mail kunnen verzenden en ontvangen op één enkel adres.

Vermijd het gebruik van verzamelaccounts

Spammers proberen vaak e-mailadressen in uw domein te raden. Als ze verkeerd raden, wordt de spam op het verzameladres afgeleverd. De grote hoeveelheid mail kan ervoor zorgen dat de limieten van Gmail snel worden overschreden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?