CNAME-postvärden

När du lägger till en CNAME-post i domänens DNS-inställningar måste du ange specifika värden beroende på vad du använder CNAME-posten för. Nedan är de värden som ska användas när du konfigurerar CNAME-poster för olika användning med Googles tjänster.

Du anger dessa värden hos domänvärden, inte på Googles administratörskonsol. Observera även att vissa värdar använder olika etiketter för namn- och värdefälten.

Användningsområde Namn/värd/alias TTL* Posttyp Värde/svar/destination
Anpassa en Google Site-adress Prefixet för din webbadress

Exempel:
www
3600 CNAME ghs.googlehosted.com.
Anpassa en adress för en Google-tjänst Prefixet för din webbadress

Exempel:
e-post
3600 CNAME ghs.googlehosted.com.
Återställ administratörslösenordet Din unika sträng enligt uppgifterna i instruktionerna för återställning av administratörslösenordet.

Denna sträng är 22 tecken lång, börjar med google och följs av ytterligare 16 tecken.

Exempel: google9d97d7f266ee521d
3600 CNAME google.com.
Verifiera att du äger domänen

En unik sträng med 12 tecken som skapats åt dig.

Exempel: 3IBW7URVCRWY

3600 CNAME  Din unika säkerhetstoken för Google, som finns i verifieringsinstruktionerna på Googles administratörskonsol. Denna token är en sträng med 86 tecken som börjar med "gv-", följt av ytterligare 52 tecken och som avslutas med ".domainverify.googlehosted.com"
Verifiera att du äger underdomänen

En unik sträng med 12 tecken som skapats åt dig bifogas ditt underdomännamn.

(Exempel: JLKDER712AFP.underdomän)

där underdomän är namnet på din underdomän.

3600 CNAME  Din unika säkerhetstoken för Google, som finns i verifieringsinstruktionerna på Googles administratörskonsol. Denna token är en sträng med 86 tecken som börjar med "gv-", följt av ytterligare 52 tecken och som avslutas med ".domainverify.googlehosted.com"

* TTL är antalet sekunder innan ändringar av CNAME-posten träder i kraft. Läs mer

CNAME-poster för en specifik protokollversion

Om domänen använder en CNAME-post med destinationen ghs.googlehosted.com är den automatiskt tillgänglig via både IPv4 och IPv6 (med undantag för användare av DNS-matchare – Google returnerar inte AAAA-poster till demto which Google does not return AAAA records).

Om ditt program behöver en specifik protokollversion tillhandahåller Google även enbart IPv4, enbart IPv6 och dual-stack-mål som inte påverkas av listan av DNS-matchare ovan. De tillgängliga CNAME-målen är:

  • ghs.googlehosted.com: Automatiskt (standard)
  • ghs4.googlehosted.com: Endast IPv4
  • ghs6.googlehosted.com: Endast IPv6
  • ghs46.googlehosted.com: IPv4 och IPv6
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?