Przywracanie zawieszonego konta użytkownika

Jeśli jesteś administratorem Google Workspace lub Cloud Identity w swojej organizacji, możesz przywracać zawieszone konta użytkowników, które zostały:

 • zawieszone przez Ciebie lub innego administratora w celu tymczasowego zablokowania dostępu;
 • automatycznie zawieszone przez nasze systemy z powodu zagrożenia;
 • tymczasowo pozbawione możliwości używania konta Gmail z powodu przekroczenia limitów konta (tylko w Google Workspace);
 • automatycznie zawieszone w Gmailu za potencjalne nadużycia związane ze spamem (tylko w Google Workspace).

Po przywróceniu użytkownicy mogą się zalogować i korzystać ze wszystkich swoich usług i danych.

Przywracanie jednego konta użytkownika

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Nad listą Użytkownicy kliknij Dodaj filtr i wybierz Stan konta użytkownika.

  Tę opcję znajdziesz u góry listy użytkowników
 4. Zaznacz pole Zawieszone i kliknij Zastosuj.
 5. Na liście Użytkownicy najedź kursorem na konto zawieszonego użytkownika i kliknij Więcej a potem Ponownie aktywuj.

  Aktywuj ponownie

  Tę opcję znajdziesz też w lewym górnym rogu strony konta użytkownika w menu Więcej "".
 6. Kliknij Ponownie aktywuj, by potwierdzić tę czynność.

  Uwaga: jeśli opcja Ponownie aktywuj jest niedostępna, przejdź do sekcji Więcej opcji odzyskiwania poniżej, gdzie znajdziesz możliwe przyczyny.

Zbiorcze przywracanie kont użytkowników

Możesz zbiorczo przywracać zawieszone konta użytkowników za pomocą pliku CSV lub interfejsów API pakietu Admin SDK.

Plik CSV

Aby przywrócić wiele kont użytkowników przy użyciu pliku CSV, postępuj zgodnie ze wskazówkami w artykule Dodawanie i aktualizowanie wielu użytkowników za pomocą pliku CSV.

W pobranym szablonie CSV w kolumnie New Status [Upload Only] (Nowy stan – tylko przesyłanie) wpisz Active (Aktywne).

Interfejsy API pakietu Admin SDK

Aby przywrócić wiele kont użytkowników przy użyciu interfejsów API pakietu Admin SDK, postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie Method: users.update. Ustaw zmienną logiczną suspended (zawieszone) na False (Fałsz) dla każdego użytkownika.

Więcej opcji odzyskiwania

Nie możesz przywrócić konta, które zostało zawieszone z powodu nadużycia bądź naruszenia Warunków korzystania z usługi Google Workspace lub Cloud Identity. Powód zawieszenia konta użytkownika jest widoczny u góry strony konta tego użytkownika. Poniżej znajdziesz opis opcji odzyskiwania.

Komunikat o błędzie Opcje odzyskiwania
Konto zawieszone przez administratora Konto użytkownika zostało ręcznie zawieszone przez Ciebie lub innego administratora. Możesz przywrócić to konto użytkownika, klikając link Ponownie aktywuj.

Konto zawieszone automatycznie

Użytkownik jest niepełnoletni

Użytkownik zarejestrował się w dodatkowej usłudze Google (takiej jak Portfel Google) i wprowadził datę urodzenia, która nie spełnia wymagań dotyczących wieku. Zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (Children's Online Privacy Protection Act – COPPA) Google usunie konto tego użytkownika po 30 dniach. Jeśli użytkownik wpisał swoją datę urodzenia nieprawidłowo, ma 30 dni na zalogowanie się na accounts.google.com i potwierdzenie swojego wieku. Administratorzy Google mogą poprawić wiek użytkownika bezpośrednio w konsoli administracyjnej Google.

Uwaga: klientów wersji Education obowiązują inne wymagania dotyczące wieku. W przypadku zawieszenia konta użytkownika mającego mniej niż 13 lat wsparcie zapewnia Pomoc Google Cloud.

Konto zawieszone automatycznie

Niezweryfikowane logowanie

Zawieszenie może mieć dwie przyczyny:

Konto zawieszone automatycznie

To konto użytkownika może być zagrożone

Konto użytkownika zostało zawieszone z powodu nadużyć, takich jak wyłudzanie informacji czy rozsyłanie spamu.

Użytkownik może odzyskać swoje konto, logując się na stronie accounts.google.com i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W zależności od rodzaju i wagi naruszenia użytkownik zostanie poproszony o przejście testu CAPTCHA lub wpisanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na telefon komórkowy.

Konto zawieszone automatycznie

Naruszenie Warunków korzystania z usług Google

Konto użytkownika zostało zawieszone ze względu na naruszenie warunków usługi Google Workspace lub Cloud Identity.

Takich kont nie można przywrócić. Nie może tego zrobić nawet administrator Google ani Pomoc Google Cloud. Konta użytkownika, które zostało zawieszone z powodu nadużycia, nie można też usunąć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem