Konfigurerar du distansutbildning? Läs mer

Styra åtkomsten till Googles tjänster efter ålder

Den här funktionen är bara tillgänglig för Google Workspace for Education-utgåvor.

Du kan ställa in åtkomsten till vissa Google-tjänster baserat på ålder för att anpassa upplevelserna för användarna. Standardinställningen för åldersbaserad åtkomst beror på institutionstypen:

 • Grund- och gymnasieskolor och högre utbildning — alla användare som inte är klassificerade som över 18 år får en åldersbegränsad upplevelse för vissa Google-tjänster.
 • Institutioner för högre utbildning — användare som inte är klassificerade som under 18 år har inga begränsningar för Google-tjänster. Administratörer i dessa organisationer måste dock identifiera användare som är under 18 år.

Förstå nya standardinställningar

Administratörer ska identifiera användare i organisationen som är över 18 år. Om du inte agerar per den 1 september 2021:

 • Alla användare i grund- och gymnasieskola och i högre utbildning som inte är klassificerade som över 18 år får som standard inställningarna för under 18 och får en begränsad upplevelse i vissa Google-tjänster.
 • Användare under 18 år förlorar även åtkomsten till vissa tjänster.
 • Tjänster utan på/av-kontroll ställs in på Begränsad för användare som inte har klassificerats som över 18 år. Du kan inte ändra inställningen för de här användarna. Mer information finns i Hantera åtkomst till tjänster som inte styrs separat.

Den åldersbaserade åtkomstinställningen gäller organisationen på toppnivå. Du kan dock identifiera användare, som lärare och personal, som under 18 år genom att placera dem i en organisationsenhet eller åtkomstgrupp och ställa in rätt åldersnivå. Mer information finns i Anpassa inställningen för organisationen (nedan).

Appbegränsningar för användare under 18 år

Användare under 18 år får begränsningar i vissa Google-tjänster när de är inloggade på sitt Google Workspace for Education-konto. Vissa tjänster där dessutom inte heller tillgängliga för användare under 18 år.

Öppna alla  |  Stäng alla

YouTube
Om du aktiverar YouTube kan du begränsa vilka YouTube-videor som är tillgängliga för inloggade användare i organisationen och i nätverket med YouTube-inställningarna för begränsat läge. Mer information finns i Hantera organisationens YouTube-inställningar.
Användare i grund- och gymnasieskola eller i högre utbildning som är under 18 år kan inte heller göra följande:
 • Skapa kanaler, spellistor, snabbklipp, Shorts-videor eller ladda upp videor
 • Titta på eller skapa livestream-händelser
 • Läsa eller lämna kommentarer
 • Delta i livechatt
 • Köpa kanalmedlemskap, kreatörsvaror, filmer och tv-serier, Super Chat och Super Stickers eller delta i YouTube Giving-insamlingar
 • Använda appar som YouTube Go, YouTube Music, YouTube Studio, YouTube TV och YouTube VR
 • Komma åt andra funktioner, bland annat att
  • få de flesta aviseringar
  • casta på tv:n
  • ansluta spelkonton
  • använda inkognitoläge
  • visa anpassade annonser
  • Aktivera eller inaktivera Begränsat läge
 • Infoga videor i Google Presentationer eller Google Formulär
Google Sök
SafeSearch är en användarpolicy som bidrar till att filtrera bort huvuddelen av det explicita innehållet från Googles sökresultat. Användare under 18 år som är inloggade på Google Sök med sina Google Workspace for Education-konton har aktiverat SafeSearch som standard för alla webbläsare.
Obs! SafeSearch är också en Chrome-policy som du kan tillämpa på utloggade användare i webbläsaren Chrome.

Relaterade ämnen

Google Play
Om du aktiverar Google Play gäller följande för användare av Google Workspace for Education som är under 18 år:
 • Det går bara att se innehåll som är klassificerat som Ingen åldersgräns, Från 10 år eller Tonåring. Mer information finns i innehållsklassificieringar för Appar och spel på Google Play.
 • kan inte köpa Google Play-innehåll från kategorierna Appar och spel, Filmer och Böcker 
 • Kan inte läsa eller lyssna på böcker med sexuellt explicit innehåll på Google Play. Användarna kan dock eventuellt se explicita böcker när de söker efter eller öppnar dem via en direktlänk till innehållets sida.
Google Maps och Google Earth
Om du aktiverar Google Maps och Google Earth kan användare av Google Workspace for Education som är under 18 år inte göra följande:
 • få åtkomst till funktioner som kräver betalning
 • skapa offentliga inlägg som kommentarer och recensioner
 • delta i Local Guides
 • aktivera platshistorik för Google Workspace for Education-kontot
 • få åtkomst till tidslinjen i Google Maps
 • dela sin plats.
Google Foto
Om du aktiverar Google Foto kan användare av Google Workspace for Education som är under 18 år inte göra följande:
Tjänster som inte är tillgängliga för användare under 18 år

Tjänster med på- eller av-kontroller

Trots att dessa appar har på- eller av-kontroller på Googles administratörskonsol kan Google Workspace for Education-användare under 18 år inte använda dessa tjänster med Google Workspace for Education-konton, oavsett inställning:
 • Blogger
 • Varumärkeskonton
 • Campaign Manager
 • Doubleclick Studio
 • Google Ad Manager
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google Analytics
 • Google Cloud Platform
 • Google Pay
 • Google Play Console
 • Google Utforskare för offentlig data
 • Platshistorik
 • Merchant Center
 • Partner Dash
 • Partnercenter för Play Böcker
 • Search Ads 360

Tjänster utan på- eller av-kontroller

Användare i grund- och gymnasieskola och i högre utbildning som administratörer anger som under 18 år kan inte få åtkomst till Google-tjänster som inte har en individuell på- eller av-kontroll med Google Workspace for Education-kontot. Administratörer kan bara aktivera tjänster som har en specifik på- eller av-kontroll för dessa användare. 

Relaterade ämnen

Anpassa inställningen för organisationen

Du kan flytta användare till en organisationsenhet eller åtkomstgrupp och tillämpa åldersbaserade inställningar. Mer information finns i Konfigurationsgrupper för användning av administratörer.

Om du använder organisationsenheter eller åtkomstgrupper:

 • Ändra inställningen för organisationsenhet eller konfigurationsgrupp för personal, lärare och fakultet till över 18 år. Säkerställ att alla användare i organisationsenheten eller gruppen är över 18 år.
 • Flytta användare som är under 18 år i organisationsenheter eller åtkomstgrupper för personal, lärare eller fakultet till en annan organisationsenhet eller grupp och tillämpa relevant åldersinställning. 
 • Institutioner i högre utbildning som har användare under 18 år måste lägga till dem i en organisationsenhet eller grupp och tillämpa rätt åldersinställning.

Obs! Om du raderar en användare raderar du även informationen om den åldersbaserade åtkomstinställningen för kontot.

Ställ in åldersbaseras åtkomst till Googles tjänster

Före den 1 september 2021 kan du ange användarnas ålder på Googles administratörskonsol. Därefter får alla användare utan åldersklassificering standardupplevelsen för institutionstypen. Du kan dock fortfarande göra ändringar efter den 1 september 2021. 

Obs! Åldersbaserade inställningar som du konfigurerar träder inte i kraft förrän den 1 september 2021.

Innan du börjar: Se till att institutionen får rätt standardklassificering för ålder genom att kontrollera att rätt organisationstyp har ställts in på Googles administratörskonsol. Mer information finns i Välj organisationstyp för Google Workspace for Education.

Så här ställer du in åldersbaserad åtkomst:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen klickar du på Kontoinställningar följt avÅldersbaserade åtkomstinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj i annat fall en underordnad organisationsenhet eller en konfigurationsgrupp.
 4. Välj ett alternativ för Välj en lämplig åldersetikett:
  • Vissa eller alla användare är under 18 år
  • Alla användare är över 18 år
 5. Klicka på Spara. Om du har konfigurerat en organisationsenhet eller grupp kan något av alternativen Ärv eller Åsidosätt vara tillgängligt för en överordnad organisationsenhet eller Inget angivet för en grupp.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73010
false