Business Standard

Rozbudowany pakiet biurowy dla maksymalnie 300 użytkowników zapewniający każdemu użytkownikowi 2 TB miejsca na dane

Wersja Business Standard zawiera wszystkie funkcje dostępne w wersji Business Starter oraz funkcje wymienione poniżej.

Cena standardowa: 12 USD za użytkownika miesięcznie (lub równowartość w obsługiwanej walucie lokalnej).

ZAREJESTRUJ SIĘ   PORÓWNAJ WERSJE  Jak działa rejestracja

Przechodzenie z wersji Business Starter

Wersję Business Standard możesz również kupić kontaktując się zespołem sprzedaży Google lub z lokalnym sprzedawcą.

Więcej miejsca w chmurze

W wersji Business Standard każdy użytkownik w organizacji otrzymuje 2 TB miejsca w chmurze na przechowywanie wiadomości w Gmailu, zdjęć w Zdjęciach Google oraz plików na Dysku Google.

Dyski współdzielone

Pliki zapisane na dysku współdzielonym należą do zespołu, a nie do poszczególnych użytkowników. Jeśli ktoś opuści zespół, jego pliki pozostaną na swoim miejscu. Zespół będzie więc mógł nadal korzystać z tych informacji i kontynuować pracę. Więcej informacji

Rozszerzone funkcje organizowania spotkań

  • Możliwość zaproszenia do 150 uczestników
  • Zapisywanie na Dysku nagrań ze spotkań
  • Podnoszenie rąk (już wkrótce)
  • Praca w podgrupach (już wkrótce)

Rozszerzone funkcje wiadomości czatu

  • Domyślne włączanie lub wyłączanie historii czatu
  • Automatyczne przyjmowanie zaproszeń
  • Prowadzenie rozmów na czacie z osobami spoza organizacji

Zaawansowana obsługa wersji dokumentów i zarządzanie nimi

  • Oznaczanie marki organizacji
  • Zatwierdzanie, dodawanie etykiet i nadawanie wersjom nazw
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem