Föräldrakontroller och inställningar för YouTube Kids-profiler

YouTube Kids är en säkrare och enklare upplevelse för barn. Det finns flera kontroller och inställningar som du kan använda för att vägleda barnet.

Obs! Om du vill veta mer om föräldrakontroller och inställningar för kontrollerade upplevelser kan du läsa mer i vårt hjälpcenter.

Hantera föräldrakontroller och inställningar

Du kan hantera dessa kontroller på flera sätt. När du skapar ett Google-konto för ditt barn kan du ställa in föräldrakontroller för YouTube Kids-upplevelsen via Family Link. När du skapar en YouTube Kids-profil för ditt barn kan du ställa in föräldrakontroller via YouTube och YouTube Kids.

Använda föräldrakontroller och inställningar på YouTube Kids

Du kan se föräldrakontroller och inställningar för YouTube Kids-profiler via YouTube Kids:

 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar .
Obs! Du kan ändra vissa enhetsinställningar, till exempel Casta och Anpassad kod, utan att välja barnets profil.

Via YouTube-inställningarna i ditt länkade föräldrakonto

Så här ser du föräldrakontroller och inställningar för YouTube Kids-profiler via YouTube-inställningarna:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Föräldrainställningar.
  1. Om du använder en dator väljer du Hantera barninställningarna bredvid Föräldrainställningar.

Via Family Link-appen

Så här ser du föräldrakontroller och inställningar för YouTube Kids-profiler via Family Link:

 1. Öppna Family Link-appen på enheten Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt av Innehållsbegränsningar följt av YouTube.
 4. Ändra YouTube Kids-inställningarna under Inställningar för YouTube Kids.

Ändra specifika föräldrakontroller och inställningar

Du kan anpassa YouTube Kids-upplevelsen för ditt barn genom att ändra specifika föräldrakontroller och inställningar. Med de här kontrollerna och inställningarna kan du

Blockera eller dela innehåll

Blockera innehåll:

YouTube Kids: Så här blockerar du videor

Dela innehåll: Logga in på ditt Google-konto för att dela videor och kanaler från YouTube med dina länkade barnkonton.

Obs! Du kan inte dela videor som är live eller åldersbegränsade, eller köpt innehåll med ditt barn. De får inte heller innehålla betald produktplacering.

Dela innehåll från YouTube till barnets YouTube Kids-upplevelse

Ändra barnets inställningar för innehållsnivå
Föräldrar kan välja hur innehåll ska väljas ut i YouTube Kids.

Så här ändrar du inställningen för innehållsnivå för ditt barns YouTube Kids-profil via YouTube Kids:

Obs! Utöver innehållsinställningen du väljer för ditt barn blir allt innehåll du delar med barnet tillgängligt i YouTube Kids.
 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 5. Välj Förskola, Yngre, Äldre eller Godkänn innehållet själv.

Så här ändrar du barnets inställning för innehållsnivå via YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Välj REDIGERA vid Innehållsinställningar under YouTube Kids-inställningar.
  • Obs! Om du vill ändra innehållsinställningen till Godkänn innehållet själv måste du använda YouTube Kids-appen.

Om du hanterar ditt barns Google-konto via Family Link-appen kan du även ändra inställningen för innehållsnivå i Family Link-appen:

 1. Öppna Family Link-appen på enheten Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt avInnehållsbegränsningar följt av YouTube.
 4. Ändra inställningen för innehållsnivå för YouTube Kids under YouTube Kids-inställningar.
Obs! Du kan förhandsgranska innehåll som är tillgängligt i de olika innehållsinställningarna genom att klicka eller trycka på motsvarande inställning. Du kan ändra inställningarna när du vill.
Endast godkänt innehåll

Med den här inställningen kan barnet bara titta på videor, kanaler och samlingar som du har valt ut. Samlingar är videor och kanaler som har grupperats efter ämne, till exempel vetenskap eller musik, och som har valts ut av YouTube Kids-teamen eller våra partners.

Med den här inställningen kan barnet inte söka efter videor i YouTube Kids.

YouTube Kids: Så här godkänner du vad dina barn får titta på

Så här ändrar du ditt barns innehållsinställning till Godkänn innehållet själv:

 1. Öppna YouTube Kids-appen på barnets enhet.
 2. Tryck på låsikonen längst ned i hörnet på en sida i appen.
 3. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 4. Välj Inställningar .
 5. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 6. Välj REDIGERA INSTÄLLNINGAR.
 7. Välj Godkänn innehållet själv om du vill aktivera detta.
 8. Läs igenom informationen i popup-fönstret Komma igång.
 9. Tryck på Välj.
 10. Tryck på i en samling, kanal eller video för att godkänna innehåll som du vill göra tillgängligt för ditt barn.
 11. Välj KLAR i den röda rutan längst ned på skärmen för att avsluta.
Obs! Du kan när som helst redigera listan över samlingar, kanaler och videor som du har godkänt genom att trycka på Hantera under inställningen Endast godkänt innehåll. När du godkänner innehåll kan du förhandsgranska barnets upplevelse genom att trycka på FÖRHANDSGRANSKA. Du kan också inaktivera Endast godkänt innehåll när som helst genom att återgå till inställningarna.
Inaktivera sökfunktionen

Om du vill att ditt barn bara ska ha tillgång till en begränsad uppsättning videor i YouTube Kids kan du inaktivera sökfunktionen.

När sökfunktionen är inaktiverad kan ditt barn inte söka efter videor. Barnet kan då bara se videor och kanaler som har godkänts av YouTube Kids. Läs mer om sökningar i YouTube Kids.

Om du vill stänga av sökfunktionen ändrar du Sök till Av i Inställningar .

Om du inaktiverar sökfunktionen rensas visnings- och sökhistoriken i ditt barns YouTube Kids-profil. Rekommenderade videor och Titta igen återställs också.

Se ditt barns visningshistorik

Du kan granska ditt barns visningshistorik för YouTube Kids i Titta igen.

På barnets mobila enhet eller surfplatta:

 • Tryck på Titta igen  högst upp på startskärmen.

På barnets dator:

 • I det övre hörnet av skärmen väljer du barnets profilbild för att se videor från Titta igen.

Obs! Endast videor som visats i YouTube Kids på enheten visas i Titta igen.

Rensa historik

Du kan rensa visnings- och sökhistoriken i barnets konto på alla länkade enheter via YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Välj Rensa historik.
 7. Spara ändringarna genom att välja RENSA.

Du kan också rensa ditt barns historik och återställa videor under Rekommenderat och Titta igen på YouTube Kids:

 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 5. Välj Rensa historik.
 6. Spara ändringarna genom att välja OK.
Inaktivera automatisk uppspelning

Du kan inaktivera automatisk uppspelning för ditt barn genom att välja Inaktivera automatisk uppspelning. Barnet kan inte aktivera automatisk uppspelning när den här inställningen är aktiverad.

Så här inaktiverar du automatisk uppspelning för ditt barn på YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Ställ in Inaktivera automatisk uppspelning.
Pausa visningshistoriken
Du kan hindra att nya videovisningar används som signaler för att rekommendera andra videor. Genom att pausa visningshistoriken förhindrar du även att nya videovisningar används som signaler för Rekommenderade videor och Titta igen.

Så här pausar du ditt barns visningshistorik i YouTube Kids:

 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 5. Ändra Pausa visningshistorik till .
 6. Spara ändringarna genom att välja OK.

Så här pausar du ditt barns visningshistorik på YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Ändra Pausa visningshistorik till .
Pausa sökhistoriken
Genom att pausa sökhistoriken förhindrar du även att nya söktermer används som signaler för Rekommenderade videor.

Så här pausar du ditt barns sökhistorik i YouTube Kids:

 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 5. Ändra Pausa sökhistorik till .
 6. Spara ändringarna genom att välja OK.

Så här pausar du ditt barns sökhistorik på YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Ändra Pausa sökhistorik till .

YouTube Premium

Det finns flera fördelar med att använda YouTube Premium-medlemskapet med YouTube Kids. Du och ditt barn kan till exempel titta på videor på YouTube Kids utan betalannonser.

Du får även åtkomst till nedladdningar och uppspelning i bakgrunden. Läs mer om dessa inställningar.

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5420675296620664485
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false