Föräldrakontroller och inställningar för YouTube Kids-profiler och kontrollerade konton

Ett kontrollerat konto är ett Google-konto för ditt barn där du kan ge barnet åtkomst till YouTube Kids och/eller en kontrollerad YouTube-upplevelse. Om du inte vill skapa ett kontrollerat konto för ditt barn kan du skapa en YouTube Kids-profil i stället. Som förälder kan du logga in på YouTube Kids och skapa en profil så att ditt barn kan använda YouTube Kids på sina egna enheter. YouTube Kids-profiler kan bara användas tillsammans med YouTube Kids. Du kan välja vilken YouTube-upplevelse som passar din familj bäst och välja bland flera olika föräldrakontroller och inställningar.

När du skapar ett Google-konto för ditt barn kan du ställa in föräldrakontroller för YouTube Kids och/eller en kontrollerad YouTube-upplevelse via

 • YouTube: under Föräldrainställningar i YouTube-inställningar i ditt länkade föräldrakonto
 • Family Link: under YouTube Kids eller YouTube och YouTube Music i Family Link-appen.

När du skapar en YouTube Kids-profil för ditt barn kan du ställa in föräldrakontroller för YouTube Kids via

 • YouTube: under Föräldrainställningar i YouTube-inställningar i ditt länkade föräldrakonto
 • YouTube Kids: under Föräldrainställningar.

Se tillgängliga föräldrakontroller och inställningar

Du kan när som helst se och ändra föräldrakontroller och inställningar för ditt barn via YouTube Kids, YouTube eller Family Link. Det finns även vissa inställningar som barnet kan styra.

Via YouTube Kids

Du kan se föräldrakontroller och inställningar för YouTube Kids-profiler via YouTube Kids:

 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar "".
Obs! Du kan ändra vissa enhetsinställningar, till exempel Casta och Anpassad kod, utan att välja barnets profil.

Via YouTube-inställningarna i ditt länkade föräldrakonto

Så här ser du föräldrakontroller och inställningar för kontrollerade upplevelser eller YouTube Kids-profiler via YouTube-inställningarna:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj Föräldrainställningar.
  1. Om du använder en dator väljer du Hantera barninställningarna bredvid Föräldrainställningar.

Via Family Link-appen

Så här ser du föräldrakontroller och inställningar för YouTube Kids-profiler eller kontrollerade YouTube-upplevelser via Family Link:

 1. Öppna Family Link-appen på enheten Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt av Innehållsbegränsningar följt av YouTube.
  1. Ändra barnets YouTube Kids-inställningar under YouTube Kids-inställningar.
  2. Ändra barnets kontrollerade upplevelse under YouTube-inställningar.
  3. Ändra inställningar för både YouTube och YouTube Kids under Allmänna inställningar.

Ändra specifika föräldrakontroller och inställningar

Du kan anpassa YouTube Kids eller den kontrollerade YouTube-upplevelsen för ditt barn genom att ändra specifika föräldrakontroller och inställningar. Med dessa kontroller och inställningar kan du

Blockera eller dela innehåll

Blockera innehåll:

Dela innehåll: Logga in på ditt Google-konto för att dela videor och kanaler från YouTube med dina länkade barnkonton.
Ändra nivåinställningarna för ditt barns YouTube Kids-profil eller kontrollerade upplevelse på YouTube
Föräldrar kan välja hur innehåll ska väljas ut i YouTube Kids eller den kontrollerade upplevelsen på YouTube.

Så här ändrar du inställningen för innehållsnivå för ditt barns YouTube Kids-profil via YouTube Kids:

Obs! Utöver innehållsinställningen du väljer för ditt barn blir allt innehåll du delar med barnet tillgängligt i YouTube Kids.
 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 5. Välj Förskola, Yngre, Äldre eller Godkänn innehållet själv.
  • Obs! Om du vill ändra innehållsinställningen till Godkänn innehållet själv måste du använda YouTube Kids-appen.

Så här ändrar du inställningen för innehållsnivå för YouTube eller YouTube Kids via YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Så här ändrar du innehållsinställningen för den kontrollerade upplevelsen på YouTube:
  • Välj REDIGERA vid Innehållsinställningar under YouTube-inställningar.
 7. Så här ändrar du innehållsinställningen för barnets YouTube Kids-profil:
  • Välj REDIGERA vid Innehållsinställningar under YouTube Kids-inställningar.
   • Obs! Om du vill ändra innehållsinställningen till Godkänn innehållet själv måste du använda YouTube Kids-appen.

Om du hanterar ditt barns Google-konto via Family Link-appen kan du även ändra inställningen för innehållsnivå för YouTube eller YouTube Kids från Family Link:

 1. Öppna Family Link-appen på enheten Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt avInnehållsbegränsningar följt av YouTube.
  1. Ändra inställningen för innehållsnivå för YouTube Kids under YouTube Kids-inställningar.
  2. Ändra inställningen för innehållsnivå för ditt barns kontrollerade upplevelse på YouTube under YouTube-inställningar.
Obs! Du kan förhandsgranska innehåll som är tillgängligt i de olika innehållsinställningarna genom att klicka eller trycka på motsvarande inställning. Du kan ändra inställningarna när du vill.
Endast godkänt innehåll i YouTube Kids

Med den här inställningen kan barnet bara titta på videor, kanaler och samlingar som du har valt ut. Samlingar är videor och kanaler som har grupperats efter ämne, till exempel vetenskap eller musik, och som har valts ut av YouTube Kids-teamen eller våra partner.

Med den här inställningen kan barnet inte söka efter videor i YouTube Kids.

YouTube Kids: How to approve what your kids can watch

Så här ändrar du innehållsinställningen till Endast godkänt innehåll:

 1. Öppna YouTube Kids-appen på barnets enhet.
 2. Tryck på låsikonen längst ned i hörnet på en sida i appen.
 3. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 4. Välj Inställningar "".
 5. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 6. Välj Endast godkänt innehåll för att aktivera inställningen.
 7. Läs igenom informationen i popup-fönstret Komma igång.
 8. Tryck på Välj.
 9. Tryck på ikonen i en samling, kanal eller video för att godkänna innehåll som du vill göra tillgängligt för ditt barn.
 10. Välj KLAR i den röda rutan längst ned på skärmen för att avsluta.
Obs! Du kan när som helst redigera listan över samlingar, kanaler och videor som du har godkänt genom att trycka på Hantera under inställningen Endast godkänt innehåll. När du godkänner innehåll kan du förhandsgranska barnets upplevelse genom att trycka på FÖRHANDSGRANSKA. Du kan också inaktivera Endast godkänt innehåll när som helst genom att återgå till inställningarna.
Inaktivera sökfunktionen för YouTube Kids

Om du vill att ditt barn bara ska ha tillgång till en begränsad uppsättning videor i YouTube Kids kan du inaktivera sökfunktionen.

När sökfunktionen är inaktiverad kan ditt barn inte söka efter videor. Barnet kan då bara se videor och kanaler som har godkänts av YouTube Kids.

När sökfunktionen är aktiverad kan barnet söka bland de miljontals videor som finns i YouTube Kids efter nya videor som hen är intresserad av.

Obs! Tänk på att det finns en risk att ditt barn hittar något som kanske är olämpligt att titta på. Du kan rapportera sådant innehåll så tar vi en titt på det.

Du kan inaktivera sökfunktionen genom att ställa in Tillåt sökning på Av i Inställningar "".

Om du inaktiverar sökfunktionen rensas visnings- och sökhistoriken i ditt barns YouTube Kids-profil. Rekommenderade videor och Titta igen återställs också. Läs mer om sökningar i YouTube Kids.

Se ditt barns visningshistorik

Du kan granska ditt barns visningshistorik för YouTube Kids i Titta igen.

På barnets mobila enhet eller surfplatta:

 • Tryck på Titta igen  högst upp på startskärmen.

På barnets dator:

 • I det övre hörnet av skärmen väljer du barnets profilbild för att se videor från Titta igen.

Obs! Endast videor som visats i YouTube Kids på enheten visas i Titta igen.

Du kan granska barnets visningshistorik i det kontrollerade kontot på barnets enhet:

 1. Öppna sidan Min aktivitet.
 2. Välj YouTube-historik.
 3. Välj Hantera aktivitet.
 4. Scrolla för att se all tidigare aktivitet.
Rensa historik

Du kan rensa visnings- och sökhistoriken i barnets konto på alla länkade enheter via YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Välj Rensa historik.
 7. Spara ändringarna genom att välja RENSA.

Du kan också rensa ditt barns historik och återställa videor under Rekommenderat och Titta igen på YouTube Kids:

 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 5. Välj Rensa historik.
 6. Spara ändringarna genom att välja OK.
Inaktivera automatisk uppspelning

Du kan inaktivera automatisk uppspelning för ditt barn genom att välja Inaktivera automatisk uppspelning. Barnet kan inte aktivera automatisk uppspelning när den här inställningen är aktiverad.

Så här inaktiverar du automatisk uppspelning för ditt barn på YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Ställ in Inaktivera automatisk uppspelning på .
Pausa visningshistoriken
Du kan hindra att nya videovisningar används som signaler för att rekommendera andra videor. I YouTube Kids förhindrar det också att nya videovisningar används som signaler för Rekommenderade videor och Titta igen.

Så här pausar du ditt barns visningshistorik i YouTube Kids:

 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 5. Ändra Pausa visningshistorik till .
 6. Spara ändringarna genom att välja OK.

Så här pausar du ditt barns visningshistorik på YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Ändra Pausa visningshistorik till .
Pausa sökhistoriken
Du kan förhindra att nya söktermer används som signaler för att rekommendera andra videor. I YouTube Kids förhindrar det också att nya söktermer används som signaler för Rekommenderade videor.

Så här pausar du ditt barns sökhistorik i YouTube Kids:

 1. Välj låset i hörnet av skärmen.
 2. Lös multiplikationen eller ange din anpassade kod.
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj barnets profil och ange lösenordet för ditt föräldrakonto.
 5. Ändra Pausa sökhistorik till .
 6. Spara ändringarna genom att välja OK.

Så här pausar du ditt barns sökhistorik på YouTube:

 1. Logga in på YouTube med ditt länkade föräldrakonto.
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Välj Inställningar "".
 4. Välj Föräldrainställningar.
 5. Välj barnets profil eller konto.
 6. Ändra Pausa sökhistorik till .
YouTube Premium

YouTube Premium-medlemskap

Använda YouTube Premium-förmåner med ditt barns YouTube Kids-profil:

Du kan använda ditt barns enhet för att aktivera och ändra YouTube Premium-förmåner i YouTube Kids-appen. Du kan även ta bort YouTube Premium från appen genom att trycka på Ta bort från app. Om du tar bort YouTube Premium tas även alla nedladdade YouTube-videor bort på din enhet.

Obs! När du tar bort ditt YouTube Premium-konto från YouTube Kids-appen innebär det inte att kontot tas bort från enheten. Du kan fortfarande vara inloggad på andra Google-appar på enheten.

Använda YouTube Premium-förmåner med ditt barns kontrollerade konto:

Om du vill dela YouTube Premium-förmåner med ditt barns kontrollerade konto måste du ställa in och hantera en familjeprenumeration på YouTube.

I bakgrunden och offline

Tryck på Uppspelning i bakgrunden om du vill konfigurera YouTube Kids-appen till att spela upp videor medan andra appar används eller när skärmen är avstängd.

Aktivera nedladdningar och spara en lista med upp till 24 videor per profil. Du kan titta på nedladdade videor när du inte är ansluten till internet. Appen väljer videor att ladda ned från

 • rekommenderade videor baserat på barnets visningshistorik
 • vad som är populärt på YouTube Kids, om vi inte har tillräckligt med information.

Nedladdade videor uppdateras automatiskt en gång per dygn. Med inställningen Spara bara via wifi kan du spara mobildata genom att hindra appen från att ladda ned nya videor offline medan du är ansluten till mobildata.

Ändra lagringsgränsen och ange kvaliteten som ska användas för nedladdningar. Videor med lägre kvalitet tar upp mindre utrymme på enheten men de kanske inte spelas upp med bra skärpa.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
false
false