Foreldrekontroller og -innstillinger for YouTube Kids-profiler

YouTube Kids gir barna en tryggere og enklere opplevelse. Det finnes flere kontroller og innstillinger du kan bruke til å veilede barna på ferden. 

Merk: Hvis du vil finne ut mer om foreldrekontroller og -innstillinger for versjoner med tilsyn, kan du lese mer i brukerstøtten vår

Administrer foreldrekontroller og -innstillinger 

Du kan administrere disse kontrollene på flere måter. Når du konfigurerer en Google-konto for barnet ditt, kan du konfigurere foreldrekontrollene for YouTube Kids via Family Link. Når du konfigurerer en YouTube Kids-profil for barnet ditt, kan du konfigurere foreldrekontrollene via YouTube og YouTube Kids.

Bruk foreldrekontroller og -innstillinger på YouTube Kids

Du kan se foreldrekontrollene og -innstillingene for YouTube Kids-profiler via YouTube Kids:

 1. Velg låsen i hjørnet av skjermen.
 2. Løs regnestykket, eller oppgi den egendefinerte adgangskoden.
 3. Velg Innstillinger "".
Merk: Det er mulig å endre noen av enhetsinnstillingene, for eksempel Cast og Egendefinert adgangskode, uten å velge barnets profil.

Bruk YouTube-innstillingene for den tilknyttede foreldrekontoen

Slik finner du foreldrekontroller og -innstillinger for YouTube Kids-profiler via YouTube-innstillingene:

 1. Logg på YouTube med den tilknyttede foreldrekontoen.
 2. Gå til profilbildet ditt .
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg Foreldreinnstillinger.
  1. Hvis du bruker en datamaskin, velger du Administrer innstillingene for barna dine ved siden av «Foreldreinnstillinger».

Bruk Family Link-appen

Slik finner du foreldrekontroller og -innstillinger for YouTube Kids-profiler via Family Link:

 1. Åpne Family Link-appen Family Link på enheten din.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller etterfulgt av Innholdsbegrensninger etterfulgt av YouTube.
 4. Under «YouTube Kids-innstillinger» kan du gjøre endringer.

Endre bestemte foreldrekontroller og -innstillinger

Du kan skreddersy barnets opplevelse av YouTube Kids eller YouTube-versjonen med tilsyn ved å justere bestemte foreldrekontroller og -innstillinger. Du kan bruke disse kontrollene og innstillingene til å gjøre følgende:

Blokker eller del innhold

Blokker innhold:

YouTube Kids: How to block videos

Del innhold: Logg på Google-kontoen din for å dele videoer og kanaler fra YouTube med underordnede kontoer som er tilknyttet.

Merk: Du kan ikke dele direktesendte eller aldersbegrensede videoer med barnet ditt. Det samme gjelder kjøpt innhold. Videoene kan heller ikke inneholde betalt produktplassering. 

Share content from YouTube to your child’s YouTube Kids experience

Endre innholdsinnstillingene for barnet 
Som forelder kan du angi hvordan innholdet velges ut i YouTube Kids.

Endre innholdsinnstillingen for barnets YouTube Kids-profil via YouTube Kids:

Merk: I tillegg til innholdsinnstillingen du velger for barnet ditt, blir alt innhold du deler med barnet fra YouTube, også tilgjengelig i YouTube Kids.
 1. Velg låsen i hjørnet av skjermen.
 2. Løs regnestykket, eller oppgi den egendefinerte adgangskoden.
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg barnets profil, og skriv inn passordet for foreldrekontoen din.
 5. Velg Barnehagebarn, Yngre barn, Eldre barn eller Godkjenn innhold selv.

Endre barnets innholdsinnstilling via YouTube:

 1. Logg på YouTube med den tilknyttede foreldrekontoen.
 2. Gå til profilbildet ditt .
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg Foreldreinnstillinger.
 5. Velg barnets profil eller konto.
 6. Velg REDIGER ved siden av «Innholdsinnstillinger» i YouTube Kids-innstillingene.
  • Merk: Hvis du vil endre barnets innholdsinnstilling til Godkjenn innhold selv, må du bruke YouTube Kids-appen.

Hvis du administrerer barnets Google-konto via Family Link, kan du også endre innholdsinnstillingen via Family Link-appen:

 1. Åpne Family Link-appen Family Link på enheten din.
 2. Velg barnet ditt.
 3. Trykk på Kontroller etterfulgt av Innholdsbegrensninger etterfulgt av YouTube.
 4. Under «YouTube Kids-innstillinger» kan du endre barnets innholdsinnstilling for YouTube Kids.
Merk: Når du klikker eller trykker på navnet på en innholdsinnstilling, får du en forhåndsvisning av hva slags innhold den gjelder for. Du kan endre disse innstillingene når som helst.
Bare godkjent innhold 

Med denne innstillingen kan barnet ditt bare se videoer, kanaler og samlinger du har håndplukket. Samlinger er videoer og kanaler som er gruppert etter emne, for eksempel vitenskap og musikk, og som er plukket ut av YouTube Kids-teamene eller partnerne våre.

Med denne innstillingen kan ikke barnet ditt søke etter videoer i YouTube Kids.

YouTube Kids: How to approve what your kids can watch

Slik endrer du barnets innholdsinnstilling til Bare godkjent innhold:

 1. Åpne YouTube Kids-appen på barnets enhet.
 2. Trykk på låsikonet nede i hjørnet på en hvilken som helst side i appen.
 3. Løs regnestykket, eller oppgi den egendefinerte adgangskoden.
 4. Velg Innstillinger "".
 5. Velg barnets profil, og skriv inn passordet for foreldrekontoen din.
 6. Velg ENDRE INNSTILLINGENE.
 7. Velg Godkjenn innhold selv for å slå på funksjonen.
 8. Les gjennom informasjonen i «Kom i gang»-forgrunnsvinduet.
 9. Trykk på Velg.
 10. Trykk på "" for samlingene, kanalene eller videoene du vil godkjenne og dermed gjøre tilgjengelige for barnet.
 11. Velg FERDIG i den røde boksen nederst på skjermen for å avslutte.
Merk: Du kan endre listen over samlinger, kanaler og videoer du har godkjent, når som helst ved å trykke på Administrer under innstillingen «Bare godkjent innhold». Mens du godkjenner innhold, kan du trykke på FORHÅNDSVIS for å se hvordan grensesnittet kommer til å se ut for barnet ditt. Du kan også gå tilbake til innstillingene og slå av «Bare godkjent innhold» når som helst.
Slå av søkefunksjonen 

Du kan avgrense barnets seeropplevelse til et mindre utvalg videoer i YouTube Kids ved å slå av søkefunksjonen.

Når søkefunksjonen er slått av, kan ikke barnet søke etter videoer. Barnets tilgang begrenses også til videoer og kanaler som er godkjent av YouTube Kids. Finn ut mer om søkefunksjonen i YouTube Kids

Du kan slå av søkefunksjonen ved å sette Søk til Av i innstillingene "".

Hvis du slår av søkefunksjonen, tømmes seer- og søkeloggen i barnets YouTube Kids-profil. Anbefalte videoer og Se igjen tilbakestilles også. 

Gå gjennom seerloggen til barnet

Du kan gå gjennom seerloggen for barnets YouTube Kids-profil ved å gå til Se igjen.

På barnets mobilenhet:

 • Trykk på Se igjen "" øverst på startskjermen.

På barnets datamaskin:

 • Velg barnets profilbilde øverst i hjørnet på skjermen for å gå gjennom Se igjen-videoene.

Merk: Det er bare videoer barnet har sett i YouTube Kids på den aktuelle enheten, som vises i Se igjen.

Tøm loggen

Du kan tømme seer- og søkeloggen for barnets konto på alle tilknyttede enheter via YouTube:

 1. Logg på YouTube med den tilknyttede foreldrekontoen.
 2. Gå til profilbildet ditt .
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg Foreldreinnstillinger.
 5. Velg barnets profil eller konto.
 6. Velg Tøm loggen.
 7. Velg TØM for å lagre endringene.

Du kan også tømme loggen og tilbakestille videoene for barnet under Anbefalt og Se igjen i YouTube Kids:

 1. Velg låsen i hjørnet av skjermen.
 2. Løs regnestykket, eller oppgi den egendefinerte adgangskoden.
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg barnets profil, og skriv inn passordet for foreldrekontoen din.
 5. Velg Tøm loggen.
 6. Velg OK for å lagre endringene.
Slå av autoavspilling

Du kan slå av autoavspilling for barnet ved å velge Deaktiver autoavspilling. Barnet kan ikke slå på autoavspilling når denne innstillingen er på.

Slik deaktiverer du autoavspilling for barnet ditt via YouTube:

 1. Logg på YouTube med den tilknyttede foreldrekontoen.
 2. Gå til profilbildet ditt .
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg Foreldreinnstillinger.
 5. Velg barnets profil eller konto.
 6. Sett Deaktiver autoavspilling til .
Sett seerloggen på pause
Du kan velge at nye videoavspillinger ikke skal påvirke videoanbefalingene. Hvis du setter seerloggen på pause, påvirker heller ikke nye videoavspillinger Anbefalte videoer og Se igjen.

Slik setter du barnets seerlogg på pause via YouTube Kids.

 1. Velg låsen i hjørnet av skjermen.
 2. Løs regnestykket, eller oppgi den egendefinerte adgangskoden.
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg barnets profil, og skriv inn passordet for foreldrekontoen din.
 5. Slå Sett seerloggen på pause .
 6. Velg OK for å lagre endringene.

Slik setter du barnets seerlogg på pause via YouTube:

 1. Logg på YouTube med den tilknyttede foreldrekontoen.
 2. Gå til profilbildet ditt .
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg Foreldreinnstillinger.
 5. Velg barnets profil eller konto.
 6. Slå Sett seerloggen på pause .
Sett søkeloggen på pause
Hvis du setter søkeloggen på pause, påvirker heller ikke nye søketermer Anbefalte videoer.

Slik setter du barnets søkelogg på pause via YouTube Kids:

 1. Velg låsen i hjørnet av skjermen.
 2. Løs regnestykket, eller oppgi den egendefinerte adgangskoden.
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg barnets profil, og skriv inn passordet for foreldrekontoen din.
 5. Slå Sett søkeloggen på pause .
 6. Velg OK for å lagre endringene.

Slik setter du barnets søkelogg på pause via YouTube:

 1. Logg på YouTube med den tilknyttede foreldrekontoen.
 2. Gå til profilbildet ditt .
 3. Velg Innstillinger "".
 4. Velg Foreldreinnstillinger.
 5. Velg barnets profil eller konto.
 6. Slå Sett søkeloggen på pause .

YouTube Premium

Det er mange fordeler ved å bruke YouTube Premium-abonnementet med YouTube Kids. Du og barnet ditt kan for eksempel se på videoer i YouTube Kids uten betalte annonser. 

Du får også tilgang til nedlastinger og avspilling i bakgrunnen. Finn ut mer om disse innstillingene. 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
8757666964334193908
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
false
false