Родителски контроли и поставки за профили на YouTube Kids

YouTube Kids нуди побезбедно и поедноставно доживување за деца. Постојат разни поставки и контроли што ви овозможуваат да ги насочувате децата при гледањето. 

Забелешка: ако сакате да дознаете повеќе за родителските контроли и поставките за надгледуваните доживувања, може да добиете повеќе информации во нашиот „Центар за помош“

Управување со родителските контроли и поставките 

Има неколку начини на кои може да управувате со овие контроли. Кога ќе поставите сметка на Google за вашето дете, може да поставите родителски контроли за доживувањето на YouTube Kids преку Family Link. Кога ќе поставите профил на YouTube Kids за вашето дете, може да поставите родителски контроли преку YouTube и YouTube Kids.

Користење на родителските контроли и поставките на YouTube Kids

Може да ги видите родителските контроли и поставки за профилите на YouTube Kids во YouTube Kids:

 1. Изберете го катанецот во аголот на екранот.
 2. Решете ја задачата со множење или внесете ја вашата приспособена лозинка.
 3. Изберете Поставки .
Забелешка: постојат одредени поставки на уредите, како што се емитувањето и приспособените лозинки, што може да ги промените без да го избирате профилот на вашето дете.

Користење на поставките за YouTube на вашата поврзана сметка на родител

За да ги видите родителските контроли и поставките за профилите на YouTube Kids од вашите поставки за YouTube:

 1. Најавете се на YouTube со вашата поврзана сметка на родител.
 2. Отворете ја вашата профилна слика .
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете Поставки за родители.
  1. Ако сте на компјутер, изберете Управувајте со поставките за вашите деца, до „Поставки за родители“.

Користете ја апликацијата Family Link

За да ги видите родителските контроли и поставките за профилите на YouTube Kids од Family Link:

 1. На вашиот уред, отворете ја апликацијата Family Link Family Link.
 2. Изберете го вашето дете.
 3. Допрете Контроли and then Ограничувања за содржини and then YouTube.
 4. Променете ги поставките за YouTube Kids во „Поставки за YouTube Kids“.

Промена на конкретни родителски контроли и поставки

Може да го приспособувате доживувањето на YouTube Kids или надгледуваното доживување на YouTube за вашето дете со приспособување конкретни родителски контроли и поставки. Овие контроли и поставки ви овозможуваат:

Блокирање или споделување содржини

Блокирање содржини:

YouTube Kids: How to block videos

Споделување содржини: најавете се на вашата сметка на Google за да споделувате видеа и канали од YouTube со поврзаните сметки на децата.

Забелешка: со вашето дете не може да споделувате видеа што одат во живо, се ограничени според возраст или се купени содржини. Во нив не може да има ни платени пропагандни пораки. 

Share content from YouTube to your child’s YouTube Kids experience

Промена на поставките за ниво на содржини за вашето дете 
Родителите може да изберат како да се избираат содржините во YouTube Kids.

Промена на поставката за ниво на содржините за профилот на YouTube Kids на вашето дете во YouTube Kids:

Забелешка: покрај поставката за содржини што ќе ја изберете за вашето дете, сите содржини што ќе ги споделите со него од YouTube ќе бидат достапни и на YouTube Kids.
 1. Изберете го катанецот во аголот на екранот.
 2. Решете ја задачата со множење или внесете ја вашата приспособена лозинка.
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете го профилот на вашето дете и внесете ја лозинката за вашата сметка на родител.
 5. Изберете Предучилишна возраст, Помлади, Постари или Самите одобрете ги содржините.

Промена на поставката за ниво на содржини за вашето дете од YouTube:

 1. Најавете се на YouTube со вашата поврзана сметка на родител.
 2. Отворете ја вашата профилна слика .
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете Поставки за родители.
 5. Изберете го профилот или сметката на вашето дете.
 6. Во поставките за YouTube Kids, изберете ИЗМЕНИ до „Поставки за содржини“.
  • Забелешка: ако сакате да ја промените неговата поставка за содржини во Самите одобрете ги содржините, ќе мора да ја користите апликацијата YouTube Kids за да ја извршите промената.

Ако управувате со сметката на Google на вашето дете преку Family Link, може да ја промените поставката за ниво на содржините од апликацијата Family Link:

 1. На вашиот уред, отворете ја апликацијата Family Link Family Link.
 2. Изберете го вашето дете.
 3. Допрете Контроли and then Ограничувања за содржини and then YouTube.
 4. Променете ја поставката за ниво на содржини за вашето дете за YouTube Kids во „Поставки за YouTube Kids“.
Забелешка: ако кликнете или допрете на името на поставката за содржини, ќе добиете преглед на достапните содржини. Може да ги смените овие поставки во секое време.
Само одобрени содржини 

Со поставкава, вашето дете може да ги гледа само видеата, каналите и збирките што вие сте ги избрале. Збирките се видеа и канали групирани по теми, како што се наука и музика, избрани од тимовите на YouTube Kids или од нашите партнери.

Со поставкава, вашето дете не може да пребарува видеа на YouTube Kids.

YouTube Kids: How to approve what your kids can watch

За да ја промените поставката за ниво на содржини за вашето дете во „Самите одобрете ги содржините“:

 1. Отворете ја апликацијата YouTube Kids на уредот на вашето дете.
 2. Допрете ја иконата за заклучување во долниот агол на која било страница во апликацијата.
 3. Решете ја задачата со множење или внесете ја вашата приспособена лозинка.
 4. Изберете Поставки .
 5. Изберете го профилот на вашето дете и внесете ја лозинката за вашата сметка на родител.
 6. Изберете ИЗМЕНЕТЕ ГИ ПОСТАВКИТЕ.
 7. Изберете Самите одобрете ги содржините за да ја вклучите опцијата.
 8. Прегледајте ги информациите во скокачкиот прозорец „Започнете“.
 9. Допрете на Избери.
 10. Допрете на на која било збирка, канал или видео за да ги одобрите содржините што сакате да бидат достапни за вашето дете.
 11. Изберете ГОТОВО во црвеното поле на дното на екранот за да излезете.
Забелешка: може да ја измените листата на збирки, канали и видеа што сте ги одобриле во секое време со допирање на Управувајте во поставката „Само одобрени содржини“. Додека ги одобрувате содржините, може да прегледате какво ќе биде доживувањето на вашето дете така што ќе допрете на ПРЕГЛЕДАЈТЕ. Може да ја оневозможите поставката „Само одобрени содржини“ во секое време со враќање во „Поставки“.
Исклучување на пребарувањето 

Може да го ограничите вашето дете на построго ограничен број видеа на YouTube Kids така што ќе ја исклучите функцијата за пребарување.

Кога функцијата за пребарување е исклучена, вашето дете не може да пребарува видеа. Исто така, детето ќе биде ограничено на видеата и каналите што биле потврдени од YouTube Kids. Дознајте повеќе за Пребарувањето на YouTube Kids

За да ја исклучите функцијата за пребарување, поставете ја функцијата Пребарување на исклучено во Поставки .

Ако ја исклучите функцијата за пребарување, историјата на гледање и пребарување за профилот на YouTube Kids на вашето дете ќе се избрише. Препорачани видеа и Гледајте повторно исто така ќе се ресетираат. 

Преглед на историјата на гледање на вашето дете

Може да ја проверите историјата на гледање на вашето дете на YouTube Kids во Гледајте повторно.

На мобилниот уред или таблет на вашето дете:

 • допрете Гледајте повторно  во горниот дел на почетниот екран.

На компјутерот на вашето дете:

 • Во горниот агол на екранот, изберете ја профилната слика на вашето дете за да ги погледнете видеата во Гледајте повторно.

Забелешка: само видеата гледани во YouTube Kids на тој уред ќе се појават во Гледајте повторно.

Бришење на историјата

Може да ја избришете историјата на гледање и пребарување за сметката на вашето дете на сите негови поврзани уреди од YouTube:

 1. Најавете се на YouTube со вашата поврзана сметка на родител.
 2. Отворете ја вашата профилна слика .
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете Поставки за родители.
 5. Изберете го профилот или сметката на вашето дете.
 6. Изберете Избриши ја историјата.
 7. За да ги зачувате промените, изберете ИЗБРИШИ.

Може да ја бришете историјата на вашето дете и да ги ресетирате видеата во Препорачани и Гледајте повторно и од YouTube Kids:

 1. Изберете го катанецот во аголот на екранот.
 2. Решете ја задачата со множење или внесете ја вашата приспособена лозинка.
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете го профилот на вашето дете и внесете ја лозинката за вашата сметка на родител.
 5. Изберете Избриши ја историјата.
 6. За да ги зачувате промените, изберете Во ред.
Исклучување на автоматската репродукција

Може да ја исклучите автоматската репродукција за вашето дете така што ќе изберете Оневозможи ја автоматската репродукција. Кога е вклучена поставкава, детето не може да вклучи „Автоматска репродукција“.

За да ја оневозможите автоматската репродукција за вашето дете од YouTube:

 1. Најавете се на YouTube со вашата поврзана сметка на родител.
 2. Отворете ја вашата профилна слика .
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете Поставки за родители.
 5. Изберете го профилот или сметката на вашето дете.
 6. Поставете ја опцијата Оневозможи ја автоматската репродукција на вклучено.
Паузирање на „Историјата на гледање“
Може да оневозможите гледаните нови видеа да се користат како сигнали за препорачување други видеа. Паузирањето на историјата на гледање ќе го оневозможи и користењето на гледаните нови видеа како сигнали за Препорачани видеа и Гледајте повторно.

За да ја паузирате историјата на гледање на вашето дете во YouTube Kids:

 1. Изберете го катанецот во аголот на екранот.
 2. Решете ја задачата со множење или внесете ја вашата приспособена лозинка.
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете го профилот на вашето дете и внесете ја лозинката за вашата сметка на родител.
 5. Поставете ја опцијата Паузирај ја историјата на гледање на вклучено.
 6. За да ги зачувате промените, изберете Во ред.

За да ја паузирате историјата на гледање на вашето дете од YouTube:

 1. Најавете се на YouTube со вашата поврзана сметка на родител.
 2. Отворете ја вашата профилна слика .
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете Поставки за родители.
 5. Изберете го профилот или сметката на вашето дете.
 6. Поставете ја опцијата Паузирај ја историјата на гледање на вклучено.
Паузирање на „Историјата на пребарување“
Паузирањето на историјата на пребарување ќе го оневозможи и користењето на новите поими за пребарување како сигнали за Препорачани видеа.

За да ја паузирате историјата на пребарување на вашето дете во YouTube Kids:

 1. Изберете го катанецот во аголот на екранот.
 2. Решете ја задачата со множење или внесете ја вашата приспособена лозинка.
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете го профилот на вашето дете и внесете ја лозинката за вашата сметка на родител.
 5. Поставете ја опцијата Паузирај ја историјата на пребарување на вклучено.
 6. За да ги зачувате промените, изберете Во ред.

За да ја паузирате историјата на пребарување на вашето дете од YouTube:

 1. Најавете се на YouTube со вашата поврзана сметка на родител.
 2. Отворете ја вашата профилна слика .
 3. Изберете Поставки .
 4. Изберете Поставки за родители.
 5. Изберете го профилот или сметката на вашето дете.
 6. Поставете ја опцијата Паузирај ја историјата на пребарување навклучено.

YouTube Premium

Има неколку поволности од користењето на вашето членство на YouTube Premium со YouTube Kids. На пример, вие и вашето дете може да гледате видеа на YouTube Kids без платени реклами. 

Ќе добиете пристап и до преземањата и репродукцијата во заднина. Дознајте повеќе за овие поставки

 

Дали ова беше корисно?

Како може да го подобриме?
Пребарување
Исчисти го пребарувањето
Затворете го пребарувањето
Апликации на Google
Главно мени