Rodičovská kontrola a nastavení profilů YouTube Kids

Aplikace YouTube Kids nabízí bezpečnější a jednodušší prostředí pro děti. K dispozici jsou různé ovládací prvky a nastavení, které vám pomohou řídit jejich sledování.

Poznámka: Další informace o rodičovské kontrole a nastavení režimů s dohledem najdete v centru nápovědy.

Správa rodičovské kontroly a nastavení

Ovládací prvky můžete spravovat několika způsoby. Při zakládání účtu Google pro dítě můžete nastavit rodičovskou kontrolu pro prostředí YouTube Kids prostřednictvím služby Family Link. Když svému dítěti nastavujete profil YouTube Kids, můžete nastavit rodičovskou kontrolu prostřednictvím YouTube a YouTube Kids.

Používání rodičovské kontroly a nastavení ve službě YouTube Kids

Rodičovskou kontrolu a nastavení profilů YouTube Kids si můžete zobrazit ve službě YouTube Kids:

 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku "".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte Nastavení "".
Upozornění: Některá nastavení zařízení, například odesílání nebo vlastní heslo, můžete změnit i mimo profil dítěte.

V nastavení propojeného rodičovského účtu na YouTube

Pokud chcete rodičovskou kontrolu a nastavení profilů YouTube Kids zobrazit ve svém nastavení YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Vyberte svou profilovou fotku "".
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
  1. Pokud jste na počítači, vyberte Spravovat nastavení pro děti vedle možnosti Rodičovská nastavení.

V aplikaci Family Link

Pokud chcete rodičovskou kontrolu a nastavení profilů YouTube Kids zobrazit ve službě Family Link:

 1. Otevřete na zařízení aplikaci Family Link Family Link.
 2. Vyberte požadované dítě.
 3. Klepněte na Ovládací prvky a pak Omezení obsahu a pak YouTube.
 4. V části Nastavení YouTube Kids můžete změnit nastavení aplikace YouTube Kids.

Změna konkrétních rodičovských kontrol a nastavení

Konkrétní nastavení a rodičovskou kontrolu YouTube Kids i režimu YouTube s dohledem můžete upravit, a nastavit tak dítěti prostředí na míru. Dostupné ovládací prvky a nastavení vám umožní:

Blokování nebo sdílení obsahu

Blokování obsahu:

YouTube Kids: How to block videos

Sdílení obsahu: Pokud chcete s propojenými dětskými účty sdílet videa a kanály z YouTube, přihlaste se do účtu Google.

Poznámka: S dítětem nemůžete sdílet videa, která jsou živá či věkově omezená nebo která jste zakoupili. Videa také nesmí obsahovat placená zobrazení produktu.

Share content from YouTube to your child’s YouTube Kids experience

Změna nastavení úrovně obsahu pro dítě
Rodiče se mohou rozhodnout, jak se bude v aplikaci YouTube Kids vybírat obsah.

Pokud chcete dítěti nastavení úrovně obsahu na jeho profilu YouTube Kids změnit ve službě YouTube Kids:

Poznámka: Kromě nastavení obsahu, které dítěti vyberete, bude mít v YouTube Kids k dispozici také veškerý obsah, který s ním budete sdílet z YouTube.
 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku"".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte profil svého dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 5. Vyberte možnost Nejmenší, Mladší, Starší nebo Schvalovat obsah jednotlivě.

Změna nastavení úrovně obsahu na YouTube pro vaše dítě:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Vyberte svou profilovou fotku "".
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. V nastavení YouTube Kids vyberte vedle položky Nastavení obsahu možnost UPRAVIT.
  • Poznámka: Pokud chcete změnit nastavení obsahu na Schvalovat obsah jednotlivě, musíte tuto změnu provést v aplikaci YouTube Kids.

Pokud dítěti spravujete účet Google pomocí služby Family Link, můžete změnit nastavení úrovně obsahu v aplikaci Family Link:

 1. Otevřete na zařízení aplikaci Family Link Family Link.
 2. Vyberte požadované dítě.
 3. Klepněte na Ovládací prvky a pak Omezení obsahu a pak YouTube.
 4. V části Nastavení YouTube Kids dítěti změníte nastavení úrovně obsahu služby YouTube Kids.
Poznámka: Když kliknete nebo klepnete na název nastavení obsahu, zobrazí se náhled obsahu, který je v daném nastavení k dispozici. Nastavení lze kdykoli změnit.
Pouze schválený obsah

V tomto nastavení mohou vaše děti sledovat pouze videa, kanály a sbírky, které sami vyberete. Sbírky jsou videa a kanály seskupené podle témat, například věda nebo hudba, sestavené týmy služby YouTube Kids nebo našimi partnery.

V tomto nastavení nemůže dítě v aplikaci YouTube Kids videa samo vyhledávat.

YouTube Kids: How to approve what your kids can watch

Pokud chcete dítěti změnit nastavení obsahu na možnost Schvalovat obsah jednotlivě:

 1. Otevřete na zařízení dítěte aplikaci YouTube Kids.
 2. Klepněte na ikonu zámku "" ve spodním rohu libovolné stránky v aplikaci.
 3. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 4. Vyberte Nastavení "".
 5. Vyberte profil svého dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 6. Vyberte možnost UPRAVIT NASTAVENÍ.
 7. Výběrem možnosti Schvalovat obsah jednotlivě toto nastavení zapnete.
 8. Zkontrolujte údaje ve vyskakovacím okně Začínáme.
 9. Klepněte na Vybrat.
 10. Klepnutím na ikonu "" u libovolné sbírky, kanálu nebo videa schválíte obsah, který chcete dítěti zpřístupnit.
 11. Nastavení opusťte výběrem možnosti HOTOVO v červeném políčku ve spodní části obrazovky.
Poznámka: Seznam schválených skupin, kanálů a videí můžete kdykoli upravit klepnutím na možnost Spravovat v nastavení Pouze schválený obsah. Když schvalujete obsah, můžete se podívat na náhled toho, jak se vašemu dítěti zobrazí, a to klepnutím na tlačítko NÁHLED. Návratem do nastavení můžete navíc možnost Pouze schválený obsah kdykoli znovu vypnout.
Vypnutí vyhledávání

Dítěti můžete v aplikaci YouTube Kids omezit výběr videí tak, že vypnete funkci vyhledávání.

Pokud je vyhledávání vypnuté, dítě nemůže videa vyhledávat. Dítě bude mít také přístup pouze k videím a kanálům ověřeným službou YouTube Kids. Další informace o vyhledávání v aplikaci YouTube Kids najdete zde.

Vyhledávání můžete vypnout, když v Nastavení "" přepnete Vyhledávání na Vypnuto.

Pokud vypnete vyhledávání, historie sledování a vyhledávání v profilu YouTube Kids vašeho dítěte bude vymazána.Resetují se také doporučená videa a videa v části Sledovat znovu.

Prohlížení historie sledování dítěte

Historii sledování dítěte ve službě YouTube Kids můžete zkontrolovat v části Sledovat znovu.

Na mobilním zařízení nebo tabletu dítěte:

 • V horní části plochy klepněte na Sledovat znovu "".

Na počítači dítěte:

 • V horním rohu obrazovky vyberte profilový obrázek a uvidíte sekci Sledovat znovu.

Poznámka: V části Sledovat znovu se zobrazí pouze videa zhlédnutá v aplikaci YouTube Kids na daném zařízení.

Vymazání historie

Historii sledování a vyhledávání v účtu dítěte můžete vymazat ze všech propojených zařízení ve službě YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Vyberte svou profilovou fotku "".
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Vyberte možnost Vymazat historii.
 7. Kliknutím na VYMAZAT změny uložíte.

Vymazat dítěti historii a resetovat videa označená jako Doporučeno a Sledovat znovu můžete i v aplikaci YouTube Kids:

 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku "".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte profil svého dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 5. Vyberte možnost Vymazat historii.
 6. Uložte změny výběrem možnosti OK.
Vypnutí automatického přehrávání

Automatické přehrávání pro dítě můžete vypnout výběrem možnosti Vypnutí automatického přehrávání. Když je toto nastavení zapnuté, vaše dítě nemůže automatické přehrávání zapnout.

Pokud chcete pro dítě vypnout automatické přehrávání prostřednictvím YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Vyberte svou profilovou fotku "".
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Přepněte možnost Zakázat automatické přehrávání na Zapnuto.
Pozastavení historie sledování
Můžete zabránit tomu, aby nově zhlédnutá videa byla použita k doporučování dalších videí. Pozastavením historie sledování zároveň zabráníte tomu, aby se nová zhlédnutí videí používala jako signály pro Doporučená videa a Sledovat znovu.

Pokud chcete historii sledování dítěte pozastavit ve službě YouTube Kids:

 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku "".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte profil dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 5. Přepněte možnost Pozastavit historii sledování na Zapnuto.
 6. Uložte změny výběrem možnosti OK.

Pokud chcete historii sledování dítěte pozastavit ve službě YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Vyberte svou profilovou fotku "".
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Přepněte možnost Pozastavit historii sledování na Zapnuto.
Pozastavení historie vyhledávání
Když historii vyhledávání pozastavíte, nové vyhledávací dotazy se nebudou používat jako signály pro Doporučená videa.

Pokud chcete dítěti pozastavit historii sledování ve službě YouTube Kids:

 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku "".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte profil dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 5. Možnost Pozastavit historii vyhledávání přepněte na Zapnuto.
 6. Uložte změny výběrem možnosti OK.

Pokud chcete dítěti historii vyhledávání pozastavit ve službě YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Vyberte svou profilovou fotku "".
 3. Vyberte Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Možnost Pozastavit historii vyhledávání přepněte na Zapnuto.

YouTube Premium

Používání členství YouTube Premium v aplikaci YouTube Kids přináší řadu výhod. Vy i vaše děti můžete například sledovat videa na YouTube Kids bez placených reklam.

Získáte také přístup ke stahování a přehrávání na pozadí. Další informace o těchto funkcích najdete zde.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
18224798203719477036
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
false
false