Rodičovská kontrola a nastavení pro profily YouTube Kids a dozorované účty

Dozorovaný účet je účet Google, jehož prostřednictvím můžete svému dítěti udělit přístup do aplikace YouTube Kids nebo k režimu YouTube s dohledem. Pokud o dozorovaný účet pro dítě nemáte zájem, můžete mu ve službě YouTube Kids vytvořit profil. Služba YouTube Kids umožňuje přihlášeným rodičům vytvořit dítěti profil, aby mohlo používat aplikaci YouTube Kids na jejich zařízení. Profily YouTube Kids lze používat pouze ve službě YouTube Kids. Můžete se rozhodnout, které prostředí YouTube je pro vaši rodinu nejlepší. K dispozici máte několik možností nastavení a rodičovské kontroly.

Pokud svému dítěti vytvoříte účet Google, můžete nastavit rodičovskou kontrolu pro YouTube Kids nebo režim s dohledem na YouTube prostřednictvím:

 • YouTube: Na kartě Rodičovská nastavení, kterou najdete v nastavení propojeného rodičovského účtu YouTube.
 • Family Link: Na kartě YouTube Kids, YouTube či YouTube Music v aplikaci Family Link.

Pokud dítěti vytvoříte profil YouTube Kids, můžete nastavit rodičovskou kontrolu pro službu YouTube Kids prostřednictvím:

 • YouTube: Na kartě Rodičovská nastavení, kterou najdete v nastavení propojeného rodičovského účtu YouTube.
 • YouTube Kids: Na kartě Rodičovská nastavení.

Zobrazení dostupných rodičovských kontrol a nastavení

Rodičovskou kontrolu a další nastavení pro dítě můžete kdykoli zobrazit a změnit ve službách YouTube Kids, YouTube nebo v aplikaci Family Link. K dispozici jsou i možnosti nastavení, které si může určovat dítě.

Ve službě YouTube Kids

Rodičovskou kontrolu a nastavení profilů YouTube Kids si můžete zobrazit ve službě YouTube Kids:

 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku "".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
Upozornění: Některá nastavení zařízení, například odesílání nebo vlastní heslo, můžete změnit i mimo profil dítěte.

V nastavení propojeného rodičovského účtu na YouTube

Pokud chcete rodičovskou kontrolu a nastavení režimů s dohledem nebo profilů YouTube Kids zobrazit ve svém nastavení YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Přejděte na profilovou fotku "".
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
  1. Pokud jste na počítači, vyberte Spravovat nastavení pro děti vedle možnosti Rodičovská nastavení.

V aplikaci Family Link

Pokud chcete rodičovskou kontrolu a nastavení profilů YouTube Kids nebo režimů YouTube s dohledem zobrazit ve službě Family Link:

 1. Otevřete na zařízení aplikaci Family Link Family Link.
 2. Vyberte dítě.
 3. Klepněte na Ovládací prvkya pak Omezení obsahua pak YouTube.
  1. V části Nastavení YouTube Kids můžete dítěti změnit nastavení služby YouTube Kids.
  2. Režim s dohledem můžete změnit v nastavení YouTube v části Nastavení YouTube.
  3. Klepnutím na Obecná nastavení můžete změnit nastavení pro YouTube i YouTube Kids.

Změna konkrétních rodičovských kontrol a nastavení

Konkrétní nastavení a rodičovskou kontrolu YouTube Kids i režimu YouTube s dohledem můžete upravit, a nastavit tak dítěti prostředí na míru. Dostupné ovládací prvky a nastavení vám umožní:

Blokování nebo sdílení obsahu

Blokování obsahu:

Sdílení obsahu: Pokud chcete s propojenými dětskými účty sdílet videa a kanály z YouTube, přihlaste se do účtu Google.
Změna nastavení úrovně obsahu pro dítě ve službě YouTube Kids nebo režimu YouTube s dohledem
Rodiče můžou určit, jak se bude v aplikaci YouTube Kids nebo v režimu YouTube s dohledem vybírat obsah.

Pokud chcete dítěti nastavení úrovně obsahu na jeho profilu YouTube Kids změnit ve službě YouTube Kids:

Poznámka: Kromě nastavení obsahu, které dítěti vyberete, bude mít v YouTube Kids k dispozici také veškerý obsah, který s ním budete sdílet z YouTube.
 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku"".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte profil svého dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 5. Vyberte možnost Nejmenší, Mladší, Starší nebo Schvalovat obsah jednotlivě.
  • Poznámka: Pokud chcete změnit nastavení obsahu na možnost Schvalovat obsah jednotlivě, musíte použít aplikaci YouTube Kids.

Pokud chcete dítěti nastavení úrovně obsahu pro službu YouTube nebo YouTube Kids změnit ve službě YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Přejděte na profilovou fotku "".
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Pokud chcete změnit nastavení obsahu pro režim s dohledem na YouTube:
  • V nastavení YouTube vyberte vedle položky Nastavení obsahu možnost UPRAVIT.
 7. Pokud chcete dítěti změnit nastavení obsahu na profilu YouTube Kids:
  • V nastavení YouTube Kids vyberte vedle položky Nastavení obsahu možnost UPRAVIT.
   • Poznámka: Pokud chcete změnit nastavení obsahu na Schvalovat obsah jednotlivě, musíte tuto změnu provést v aplikaci YouTube Kids.

Pokud dítěti spravujete účet Google pomocí služby Family Link, můžete změnit nastavení úrovně obsahu na YouTube nebo YouTube Kids v aplikaci Family Link:

 1. Otevřete na zařízení aplikaci Family Link Family Link.
 2. Vyberte dítě.
 3. Klepněte na Ovládací prvky a pak Omezení obsahu a pak YouTube.
  1. V části Nastavení YouTube Kids dítěti změníte nastavení úrovně obsahu služby YouTube Kids.
  2. Nastavení úrovně obsahu v režimu s dohledem na YouTube dítěti změníte v části Nastavení YouTube.
Poznámka: Když kliknete nebo klepnete na název nastavení obsahu, zobrazí se náhled obsahu, který je v daném nastavení k dispozici. Nastavení lze kdykoli změnit.
Pouze schválený obsah v aplikaci YouTube Kids

V tomto nastavení mohou vaše děti sledovat pouze videa, kanály a sbírky, které sami vyberete. Sbírky jsou videa a kanály seskupené podle témat, například věda nebo hudba, sestavené týmy služby YouTube Kids nebo našimi partnery.

V tomto nastavení nemůže dítě v aplikaci YouTube Kids videa samo vyhledávat.

YouTube Kids: How to approve what your kids can watch

Pokud chcete dítěti změnit nastavení obsahu na možnost Pouze schválený obsah:

 1. Otevřete na zařízení dítěte aplikaci YouTube Kids.
 2. Klepněte na ikonu zámku "" ve spodním rohu libovolné stránky v aplikaci.
 3. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 4. Vyberte možnost Nastavení "".
 5. Vyberte profil svého dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 6. Výběrem možnosti Pouze schválený obsah toto nastavení aktivujete.
 7. Zkontrolujte údaje ve vyskakovacím okně Začínáme.
 8. Klepněte na Vybrat.
 9. Klepnutím na ikonu"" u libovolné sbírky, kanálu nebo videa schválíte obsah, který chcete dítěti zpřístupnit.
 10. Nastavení opusťte výběrem možnosti HOTOVO v červeném políčku ve spodní části obrazovky.
Poznámka: Seznam schválených sbírek, kanálů a videí můžete kdykoli upravit klepnutím na možnost Spravovat v nastavení Pouze schválený obsah. Když schvalujete obsah, můžete se podívat na náhled toho, jak se vašemu dítěti obsah zobrazí, a to klepnutím na tlačítko NÁHLED. Návratem do nastavení můžete navíc možnost Pouze schválený obsah kdykoli znovu vypnout.
Vypnutí vyhledávání pro YouTube Kids

Dítěti můžete v aplikaci YouTube Kids omezit výběr videí tak, že vypnete funkci vyhledávání.

Pokud je vyhledávání vypnuté, dítě nemůže videa vyhledávat. Dítě bude mít také přístup pouze k videím a kanálům ověřeným službou YouTube Kids.

Se zapnutým vyhledáváním získá dítě možnost z milionů dostupných videí v aplikaci YouTube Kids vyhledávat ta, která ho zajímají.

Upozornění: Mějte na paměti, že dítě přitom může objevit něco, co by podle vašeho názoru nemělo vidět. Takový obsah můžete nahlásit k rychlé kontrole.

Vyhledávání můžete vypnout přepnutím Povolení vyhledávání na Vypnuto v Nastavení "".

Pokud vypnete vyhledávání, historie sledování a vyhledávání v profilu YouTube Kids vašeho dítěte bude vymazána. Resetují se také doporučená videa a videa v části Sledovat znovu. Další informace o vyhledávání v aplikaci YouTube Kids najdete zde.

Prohlížení historie sledování dítěte

Historii sledování dítěte ve službě YouTube Kids můžete zkontrolovat v části Sledovat znovu.

Na mobilním zařízení nebo tabletu dítěte:

 • V horní části plochy klepněte na Sledovat znovu "".

Na počítači dítěte:

 • V horním rohu obrazovky vyberte profilový obrázek a uvidíte sekci Sledovat znovu.

Poznámka: V části Sledovat znovu se zobrazí pouze videa zhlédnutá v aplikaci YouTube Kids na daném zařízení.

Historii sledování dítěte v jeho dozorovaném účtu si můžete zobrazit na zařízení dítěte:

 1. Přejděte na stránku Moje aktivita.
 2. Vyberte možnost Historie YouTube.
 3. Zvolte možnost Spravovat aktivitu.
 4. Přejděte na veškeré předchozí aktivity.
Vymazání historie

Historii sledování a vyhledávání v účtu dítěte můžete vymazat ze všech propojených zařízení ve službě YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Přejděte na profilovou fotku "".
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Vyberte možnost Vymazat historii.
 7. Kliknutím na VYMAZAT změny uložíte.

Vymazat dítěti historii a resetovat videa označená jako Doporučeno a Sledovat znovu můžete i v aplikaci YouTube Kids:

 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku "".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte profil svého dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 5. Vyberte možnost Vymazat historii.
 6. Uložte změny výběrem možnosti OK.
Vypnutí automatického přehrávání

Automatické přehrávání pro dítě můžete vypnout výběrem možnosti Vypnutí automatického přehrávání. Když je toto nastavení zapnuté, vaše dítě nemůže zapnout automatické přehrávání.

Pokud chcete pro dítě vypnout automatické přehrávání prostřednictvím YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Přejděte na profilovou fotku "".
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Přepněte možnost Zakázat automatické přehrávání na Zapnuto.
Pozastavení historie sledování
Můžete zabránit tomu, aby nově zhlédnutá videa byla použita k doporučování dalších videí. V aplikaci YouTube Kids se tím pádem nová zhlédnutí videí přestanou používat i jako podklad pro nabídky Doporučená videa a Sledovat znovu.

Pokud chcete historii sledování dítěte pozastavit ve službě YouTube Kids:

 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku "".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte profil dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 5. Přepněte možnost Pozastavit historii sledování na Zapnuto.
 6. Uložte změny výběrem možnosti OK.

Pokud chcete historii sledování dítěte pozastavit ve službě YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Přejděte na profilovou fotku "".
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Přepněte možnost Pozastavit historii sledování na Zapnuto.
Pozastavení historie vyhledávání
Můžete zabránit tomu, aby se nové vyhledávací dotazy používaly k doporučování dalších videí. V aplikaci YouTube Kids se tím pádem nové vyhledávací dotazy přestanou používat jako podklad i pro Doporučená videa.

Pokud chcete dítěti historii sledování pozastavit ve službě YouTube Kids:

 1. V rohu obrazovky vyberte ikonu zámku "".
 2. Vyřešte matematický příklad nebo zadejte vlastní heslo.
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte profil dítěte a zadejte heslo ke svému rodičovskému účtu.
 5. Možnost Pozastavit historii vyhledávání přepněte na Zapnuto.
 6. Uložte změny výběrem možnosti OK.

Pokud chcete dítěti historii vyhledávání pozastavit ve službě YouTube:

 1. Přihlaste se k propojenému rodičovskému účtu na YouTube.
 2. Přejděte na profilovou fotku "".
 3. Vyberte možnost Nastavení "".
 4. Vyberte Rodičovská nastavení.
 5. Vyberte profil nebo účet dítěte.
 6. Možnost Pozastavit historii vyhledávání přepněte na Zapnuto.
YouTube Premium

Členství ve službě YouTube Premium

Využívání výhod YouTube Premium s profilem YouTube Kids vašeho dítěte:

Zařízení dítěte můžete použít k zapnutí a úpravě výhod služby YouTube Premium v aplikaci YouTube Kids. Službu YouTube Premium můžete také z dětské aplikace odstranit klepnutím na tlačítko Odebrat z aplikace. Odstraněním služby YouTube Premium zároveň odstraníte ze zařízení všechna stažená videa YouTube.

Poznámka: Odebráním účtu YouTube Premium z aplikace YouTube Kids nedojde k odstranění účtu ze zařízení. V zařízení můžete být nadále přihlášeni do jiných aplikací Google.

Využívání výhod YouTube Premium s dozorovaným účtem dítěte:

Pokud chcete sdílet výhody služby YouTube Premium s dozorovaným účtem vašeho dítěte, musíte nastavit a spravovat rodinný tarif YouTube.

Na pozadí a offline

Klepnutím na Přehrávání na pozadí můžete nakonfigurovat aplikaci YouTube Kids tak, aby v ní bylo možné přehrávat videa během používání jiných aplikací nebo s vypnutou obrazovkou.

Zapněte stahování a uložte si seznam až 24 videí na jeden profil. Tato videa můžete sledovat, i když nejste připojeni k internetu. Aplikace vybírá videa ke stažení následovně:

 • Z části Doporučená videa podle historie sledování vašeho dítěte.
 • Pokud nemáme dostatek informací, vybírají se videa podle toho, co je na YouTube Kids populární.

Stažená videa se každých 24 hodin automaticky aktualizují. Nastavení Ukládat jen přes Wi-Fi vám umožňuje šetřit mobilní data tím, že brání aplikaci stahovat nová videa, když jste připojeni k mobilním datům.

Změňte si limit úložného prostoru a kvalitu stahovaných videí. Obecně platí, že videa s nižší kvalitou vám v zařízení zaberou méně místa, ale nemusí se přehrávat s tak ostrým obrazem.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
false