การร้องเรียนทางกฎหมายอื่นๆ

YouTube จะพิจารณาการร้องเรียนทางกฎหมายเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนทางกฎหมายที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวเท่านั้น


หากวิดีโอมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากคุณ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ชื่อ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านขั้นตอนการร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดเลือกประเทศที่มีข้อขัดแย้งจากเมนูแบบเลื่อนลงด้านล่าง แล้วทำตามคำแนะนำ

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ 

 

หากไม่พบประเทศของคุณในเมนูแบบเลื่อนลงด้านบน

YouTube.com อยู่ในบังคับของกฎหมายสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ โปรดทราบว่าเราไม่ยอมรับการร้องเรียนทางกฎหมายจากประเทศที่คุณอ้างสิทธิ์ เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่คุณมีต่อบุคคลที่โพสต์เนื้อหาดังกล่าวโดยตรง หากผลการตัดสินระบุว่าบุคคลที่โพสต์เนื้อหาดังกล่าวเป็นฝ่ายแพ้คดี และคำสั่งศาลตัดสินให้เรานำเนื้อหาดังกล่าวออกจากบริการของเรา เราก็จะดำเนินการตามคำสั่งศาล

อีกทางเลือกหนึ่งคือการติดต่อผู้อัปโหลด

หากวิดีโอมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากคุณ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ชื่อ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านขั้นตอนการร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว


หากคุณกังวลว่าการโต้ตอบกับสมาชิกของชุมชนได้เกินเลยไปถึงขั้นการล่วงละเมิด โปรดรายงานเรื่องนี้ผ่านศูนย์การรายงาน คลิกที่นี่เพื่อส่งการร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โปรดไปที่ศูนย์ข้อมูลลิขสิทธิ์


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายของ YouTube โปรดไปที่ศูนย์การรายงาน

หากมีคำสั่งศาลในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์ใน www.youtube.com คุณสามารถส่งต่อคำสั่งศาลทางจดหมายไปยังที่อยู่ YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย ความปลอดภัย และการรายงานของ YouTube โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร