Mga update sa coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Up-to-date mula noong 00:50 UTC 23 Abril 2021

Nagbabago araw-araw ang epekto ng coronavirus (COVID-19).  Bumalik dito para sa mga regular na update sa kung paano tinutugunan ng YouTube ang sitwasyon.

Mga Pinakabagong Update

 • [00:50 UTC 23 April 2021] Pagprotekta sa aming pinalawak na workforce at komunidad: Dahil sa nadagdagang impeksyon ng COVID-19 sa ilang partikular na bahagi ng mundo, patuloy kaming mas aasa sa teknolohiyapara mabilis na tukuyin at alisin ang content na lumalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad.
 • [18:00 UTC 17 November 2020] Update sa mga panel ng impormasyon sa COVID-19: Bilang pagpapatuloy ng aming mga pagsisikap na labanan ang maling impormasyong nauugnay sa COVID-19, ia-update namin ang aming mga panel ng impormasyon sa COVID-19 para dagdagan ng mga link sa impormasyon ng bakuna laban sa COVID-19. Posibleng lumabas ang mga na-update na panel sa mga resulta ng paghahanap at sa mga page sa panonood na nauugnay sa COVID-19 o impormasyon ng bakuna laban sa COVID-19. Nilalayon ang mga na-update na panel na makatulong sa mga user na makahanap ng third-party na mapagkakatiwalang impormasyon ng bakuna laban sa COVID-19 at hindi panghuhusga sa katumpakan ng anumang video.
 • [20:20 UTC Agosto 11 2020] Mga Premiere: Dahil sa surge ng Mga Premiere sa YouTube sa panahon ng COVID-19, pansamantalang limitado ang ilang channel sa pag-post ng Mga Premiere kada 15 minuto (tulad ng 1:15 o 1:45 sa halip na 1:30 o 2:00).
 • [17:00 UTC August 10, 2020] Available sa mas maraming bansa ang mga panel ng impormasyon para sa depresyon at pagkabalisa
  Naglunsad kami ng mga panel ng impormasyon tungkol sa kalusugan para sa depresyon at pagkabalisa sa 27 pang bansa. Unang inilunsad ang mga panel na ito sa US noong Hulyo 13, 2020 para magbigay ng madaling access sa mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kalusugan ng isip sa panahon ng pandemyang COVID-19.
 • [16:30 UTC Hulyo 13 2020] Mga bagong panel ng impormasyon tungkol sa kalusugan para sa depresyon at anxiety: Hindi lang sa kalusugan ng katawan nakakaapekto ang pandemya ng COVID-19, nakakaapekto rin ito sa kalusugan ng pag-iisip. Para matulungan ang mga taong mas madaling makapag-access ng mapagkakatiwalaang impormasyon, maglulunsad kami ng mga panel ng impormasyon tungkol sa kalusugan para sa depresyon at anxiety at mga pag-assess sa sarili sa Paghahanap sa YouTube. Kasalukuyang available ang mga panel at pag-assess sa sarili sa U.S. at umaasa kaming magiging available ang mga panel sa mas maraming bansa/rehiyon sa lalong madaling panahon.
 • [23:15 UTC 11 June 2020] Update sa sariling pag-assess sa panel ng kalusugan para sa COVID-19: Ang sariling pag-assess para sa panel ng kalusugan para sa COVID-19 ay nagli-link na ngayon sa screener ng sariling pag-assess ng Google, na nakabatay sa mga alituntunin ng CDC. Nagbibigay ang screener ng sariling pag-assess sa mga user ng higit pang impormasyon sa kung anong uri ng suporta o medikal na pangangalaga ang posibleng naaangkop para sa kanila.
 • [20 MAY 2020] Patakaran sa Maling Impormasyon para sa COVID-19: Na-update ng YouTube ang Mga Alituntunin ng Komunidad nito para magsama ng isang page tungkol sa maling impormasyon sa COVID-19, na makikita rito.
 • [23:34 UTC 30 April 2020] Pag-assess sa sarili ng panel ng kalusugan para sa COVID-19: Para tulungan ang mga taong magpasya tungkol sa paghingi ng naaangkop na medikal na pangangalaga, naglunsad kami ng link sa pag-assess sa sarili para sa COVID-19 sa ating panel ng kalusugan para sa COVID-19 sa Search. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng paglulunsad nito sa U.S., at pakikipag-partner sa Center For Disease Control, at malapit nang maglunsad sa higit pang bansa.
 • [18:00 UTC 13 April 2020]  Magdaragdag kami ng button na destinasyon sa tab na I-explore para sa content mula sa mga creator na nakikilahok sa campaign na #StayHome #WithMe. Iha-highlight ng page na ito ang ilan sa aming mga creator na gumamit ng video para matulungan ang mga tao na matuto, kumonekta, at ma-entertain sa panahong ito.
 • [16:00 UTC Abril 1 2020] Mga panel ng kalusugan para sa COVID-19: Simula ngayon, maglulunsad kami ng mga karagdagang panel ng kalusugan para sa COVID-19 na lumalabas sa mga resulta ng paghahanap para sa mga paghahanap na may kaugnayan sa COVID-19. Naglalaman ang mga panel na ito ng text-based na impormasyong pangkalusugan mula sa WHO at NHS, at ng content tulad ng mga sintomas, pag-iwas sa sakit, at paggamot. Sa panahong ito, gusto naming patuloy na bigyang-priyoridad ang mga source tungkol sa lokal na kalusugan, para makita mo ang isang panel ng impormasyong may link sa lokal na awtoridad sa kalusugan at ang panel ng kalusugan para sa COVID-19.
 • [2 Abril 2020] Pag-monetize ng content kaugnay ng COVID-19: Pinalawak namin ang pag-monetize ng content na nagbabangit o nagtatampok ng COVID-19 sa lahat ng creator at organisasyon ng balita. Gaya ng dati, dapat sumunod ang content sa Mga Alituntunin sa Content na Angkop sa Advertiser at Mga Alituntunin ng Komunidad. 
 • [17:00 UTC 16 March 2020] Pagprotekta sa aming pinalawak na workforce at komunidad: Isinasagawa namin ang mga hakbang na kinakailangan para gawing priyoridad ang kapakanan ng aming mga empleyado, pinalawak na workforce, at mga komunidad kung saan sila nakatira, kabilang ang pagbabawas ng tauhan sa ilang partikular na site. Magsisimula kaming mas umasa sa teknolohiya para makatulong na gawin ang ilan sa trabahong karaniwang ginagawa ng mga reviewer, na posibleng magresulta sa ilang aksidenteng pagkakaalis ng content na hindi lumalabag sa aming mga patakaran. Posibleng may maapektuhan itong mga karagdagang uri ng user ng YouTube at makaapekto sa suporta sa creator at sa mga review, tulad ng mga application para sa partner program ng YouTube o mga sagot sa social media.

Coronavirus and YouTube: Answering Creator Questions

Higit pang impormasyon tungkol sa mga update:

Pag-monetize 

[2 Abril 2020] Pag-monetize ng content kaugnay ng COVID-19: Pinalawak namin ang pag-monetize ng content na nagbabangit o nagtatampok ng COVID-19 sa lahat ng creator at organisasyon ng balita. Gaya ng dati, dapat sumunod ang content sa Mga Alituntunin sa Content na Angkop sa Advertiser at Mga Alituntunin ng Komunidad

Narito ang ilang alituntunin para sa pag-upload ng content kaugnay ng COVID-19:

 • I-fact check ang iyong gawa. Gumamit ng mga maaasahang sanggunian mula sa mga organisasyon gaya ng World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control (CDC), at National Health Service para maging tama ang impormasyon ng iyong content. 
 • Maging sensitibo sa katotohanang isa itong kasalukuyang pandaigdig na krisis. Hinihiling naming kung pipiliin mong magbahagi ng content kaugnay ng COVID-19, dapat mo itong gawin nang may mabuting layunin. Huwag samantalahin ang event na ito para sa pagbebenta o pag-promote ng mga produkto o serbisyo.
 • Sundin ang Mga Alituntunin sa Content na Angkop sa Advertiser at Mga Alituntunin ng Komunidad. Napapailalim ang lahat ng pag-monetize ng content sa aming Mga Alituntunin sa Content na Angkop sa Ad at Mga Alituntunin ng Komunidad. Kung lalabag ang iyong content sa mga patakarang ito, aalisin ito o malilimitahan o mawawalan ito ng ad. Para sa mga partikular na halimbawa ng content kaugnay ng COVID-19 na hindi kwalipikado para sa pag-monetize, tingnan ang artikulong ito sa Help Center. 
Kung hindi sinusunod ng content mo ang mga alituntuning ito, puwede naming limitahan ang pag-monetize sa iyong content kaugnay ng COVID-19, o sa mga bihirang pagkakataon, pansamantalang i-disable ang pag-monetize sa channel mo. Tandaan: Posibleng makakita ka pa rin ng mga dilaw na icon sa mga bagong upload habang natututo at inaayos ang mga system na ito para mabigyang-daan ang mas malawakang pag-monetize ng content kaugnay ng COVID-19. Mag-apela kung sa tingin mong sumusunod ang iyong content sa aming mga na-update na patakaran para masuri at ma-update ito ng aming mga team nang naaayon.

[16:27 UTC 25 March 2020] Expect Delays - Merch Shelf Item Reviews​: 

 • Kung ngayon ka lang gagamit ng merch sa YouTube, posibleng hindi mo ma-enable ang shelf ng merch at mga kaugnay na feature hanggang sa bumalik sa normal ang aming kapasidad sa pagsusuri.

 • Kung naka-live ka na nang may shelf ng merch at gusto mong magdagdag ng mga bagong item ng merchandise o baguhin ang pangalan o paglalarawan ng mga kasalukuyang item, posibleng kailanganin mong maghintay nang mas matagal kaysa karaniwan para masuri at maaprubahan ang mga item na iyon bago maipakita ang mga ito sa iyong channel.

[16:53 UTC Marso 20, 2020] Asahang May Mga Pagkaantala- mga pagsusuri sa aplikasyon para sa YPP:  Tulad ng naibahagi na namin, isinasagawa namin ang mga hakbang na kinakailangan para bigyang-priyoridad ang kalusugan ng aming pinalawak na workforce, kabilang ang pagbabawas ng tauhan sa ilang partikular na site, para bawasan ang paglaganap ng COVID-19. Bilang resulta, malamang na mas tumagal sa isang buwan bago marinig ang tungkol sa iyong aplikasyon para sa YPP. Puwede mong patuloy na tingnan ang status ng iyong aplikasyon dito

Nakikipagtulungan kami sa aming mga partner na kumpanya para mabigyang-daan ang aming pinalawak na workforce na makapag-online sa bahay kung posible, kabilang ang pagpapadala ng mga laptop sa buong mundo, at tinitiyak naming nakakonekta sila sa internet. Habang isinasagawa namin ang mga hakbang na kinakailangan para suportahan ang kalusugan ng aming pinalawak na workforce, pagsisikapan naming makapagsuri ng maraming video at makapagproseso ng maraming aplikasyon hangga't posible. Ikinatutuwa namin ang pagpapasensya ng lahat ng tao sa mapanghamong panahong ito, at patuloy kaming magbibigay ng mga update habang umuusad ito.  
 

[19:00 UTC 18 Mar 2020] Mga pagsusuri sa perk ng mga channel membership: Habang nagsasagawa kami ng mga hakbang para bigyang-priyoridad ang kapakanan ng aming pinalawak na workforce, malamang na mas magtatagal kaysa karaniwan ang mga pagsusuri sa mga perk ng mga creator para sa kanilang mga channel membership. Ang ibig sabihin nito ay:  
 • Posibleng hindi mo magagawang maglunsad ng mga membership hanggang sa bumalik sa normal ang aming kapasidad sa pagsusuri.
 • Kung nakapaglunsad ka na at gusto mong baguhin ang iyong mga perk, posibleng kailangan mong maghintay nang mas matagal kaysa karaniwan bago maaprubahan ang mga pagbabagong iyon.
Para sa mga channel na kailangang baguhin ang mga perk ng mga channel membership, puwede mong ipaalam ang mga pagbabago sa iyong audience sa pamamagitan ng video at/o post sa Community. Puwede ka ring gumawa o mag-update ng intro video. Ang lahat ng iniaalok mong perk ng channel membership — kasama man ang mga ito o hindi sa mga perk na nakalista sa iyong screen ng alok — ay napapailalim sa mga patakaran at alituntunin sa membership.
[Marso 16, 2020] Pag-monetize ng content kaugnay ng COVID-19: Papalawakin namin ang pag-monetize ng content na bumabanggit o nagtatampok ng COVID-19 sa higit pang creator at organisasyon ng balita. Kung creator ka, makakatanggap ka ng notification sa YouTube Studio kapag nagkabisa ang pagbabagong ito para sa iyong channel.
Narito ang ilang alituntunin para sa pag-upload ng content kaugnay ng COVID-19:

Gusto ka naming tulungang magbigay sa iyong mga manonood ng mataas na kalidad na content tungkol sa paksang ito, at makakatulong ang mga alituntunin sa itaas na matiyak na magagawa mo ito. 

Kung hindi sinusunod ng content mo ang mga alituntuning ito, puwede naming limitahan ang pag-monetize sa iyong content kaugnay ng COVID-19, o sa mga bihirang pagkakataon, pansamantalang i-disable ang pag-monetize sa channel mo.
 

[16:00 UTC 11 March 2020] Mga update sa pag-monetize para sa content na may kaugnayan sa coronavirus: Sa kasalukuyan, itinuturing na “sensitibong event” ang sitwasyon ng coronavirus. Idinisenyo ang aming patakaran sa mga sensitibong event para ilapat sa malalaking panandaliang event, tulad ng sakuna. Dahil sa kasalukuyang katangian ng sitwasyong ito, sisimulan naming i-enable ang mga ad para sa content na tumatalakay sa coronavirus sa limitadong bilang ng mga channel. Kabibilangan ito ng mga creator na tumpak na nagse-self certify at iba't ibang partner sa balita, at susundan ito ng higit pang channel. Inihahanda namin ang aming mga patakaran at proseso ng pagpapatupad para i-expand ang pag-monetize sa higit pang creator at organisasyon ng balita sa mga darating na linggo.

 

Patakaran at Copyright 
[20 MAY 2020] Patakaran sa Maling Impormasyon para sa COVID-19: Na-update ng YouTube ang Mga Alituntunin ng Komunidad nito para magsama ng isang page tungkol sa maling impormasyon sa COVID-19, na makikita rito.

[17:00 UTC 16 March 2020] Pagprotekta sa mga partner at aming pinalawak na workforce: Mayroon kaming mga team sa YouTube pati mga partner na kumpanyang tumutulong sa aming suportahan at protektahan ang komunidad ng YouTube–mula sa mga taong sumasagot sa mga tanong ng user at creator, hanggang sa mga reviewer na nagsusuri ng mga video para sa mga posibleng paglabag sa patakaran. Isinasagawa namin ang mga hakbang na kinakailangan para gawing priyoridad ang kapakanan ng aming mga empleyado, pinalawak na workforce, at mga komunidad kung saan sila nakatira, kabilang ang pagbabawas ng tauhan sa ilang partikular na site.

Sa pamamagitan ng pagbabagong ito, magsisimula kaming mas umasa sa teknolohiya para makatulong na gawin ang ilan sa trabahong karaniwang ginagawa ng mga reviewer. Nangangahulugan itong magsisimula ang mga naka-automate na system na mag-alis ng ilang content nang walang pagsusuri ng tao. Habang ginagawa namin ito, posibleng makakita ang mga user at creator ng mas maraming pag-aalis ng video, kabilang ang ilang video na posibleng hindi lumalabag sa mga patakaran. Hindi kami magbibigay ng mga strike sa content na ito maliban sa mga kaso kung saan mataas ang kumpyansa naming lumalabag ito.

Gaya ng dati, kung naniniwala kang hindi dapat inalis ang iyong content, puwede kang mag-apela, pero pakitandaang posible ring magresulta ang aming mga pag-iingat sa workforce sa pagkaantala ng mga pagsusuri sa apela. 

Patuloy na nagbabago araw-araw ang sitwasyon sa coronavirus, at ipagpapatuloy namin ang mga hakbang na kinakailangan para protektahan ang aming mga team at ang mga komunidad kung saan sila nakatira. Posibleng may maapektuhan itong mga karagdagang uri ng user ng YouTube at makaapekto sa suporta sa creator at sa mga review, tulad ng mga application para sa partner program ng YouTube o mga sagot sa social media. Salamat sa iyong pasensya habang isinasagawa namin ang mga hakbang na kinakailangan para protektahan ang aming workforce. 

Suporta ng creator 

[18:00 UTC 19 March 2020] Creator ako sa YouTube, ano ang maitutulong ko? Marami nang Creator ang nagtanong sa amin kung paano ka makakatulong sa nagbabagong sitwasyon ng COVID-19, at ang isa sa pinakamainam na bagay na magagawa mo ngayon para matulungan ang sarili mo, ang iyong pamilya at mga kaibigan, at ang komunidad mo sa mga susunod na araw ay pabagalin ang paglaganap ng sakit sa pamamagitan ng pananatili sa bahay hangga't posible. 

Bilang Creator sa YouTube, narito ang puwede mong gawin ngayon → Ikalat ang balita para ihinto ang paglaganap - #StayHome. 

Kung pipiliin mong gamitin ang YouTube para magbahagi ng content na nanghihigkayat sa mga tao para mag-#StayHome, pag-isipan ang mga video na nakakatulong, masaya, at puno ng impormasyon at i-tag ang #StayHome at ___ #WithMe (hal. #StayHome at magluto #WithMe o #StayHome at matuto #WithMe). Para sa inspirasyon, tingnan ang aming channel

Magdaragdag din kami ng page na destinasyon sa tab na I-explore para sa content mula sa mga creator na nakikilahok sa campaign na #StayHome at ___ #WithMe. Iha-highlight ng page na ito ang ilan sa aming mga creator na gumamit ng video para matulungan ang mga tao na matuto, kumonekta, at ma-entertain sa panahong ito.


[16:00 UTC 17 March 2020] Mas matagal kaysa sa karaniwang pagsagot ng suporta: Habang nagsasagawa kami ng mga hakbang para bigyang-priyoridad ang kapakanan ng aming pinalawak na workforce, asahan ang mas matagal kaysa sa karaniwang oras ng paghihintay para sa mga sagot sa mga tanong sa lahat ng anyo ng suporta kabilang ang email, chat, at social.

Mga Event at Space 
[22:35 UTC 18 Pebrero 2021] Isang update sa YouTube Spaces: Mula noong nag-anunsyo ng pansamantalang pagsasara ng aming pisikal na YouTube Spaces sa unang bahagi ng nakaraang tao dahil sa pandemya, itinuon namin ang aming partner programming at mga plano para makaabot sa mas maraming creator at artist sa pamamagitan ng mga virtual na event. Para mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng aming lalong lumalaking komunidad sa hinaharap, babaguhin namin ang YouTube Spaces. Basahin ang pinakabagong update sa aming blog.
Suporta sa binabayarang produkto 

[23:48 UTC 17 March 2020] Mas matagal kaysa sa karaniwang pagsagot ng suporta: Dahil sa kamakailang pandaigdigang krisis sa kalusugang kaugnay ng COVID-19, kumikilos kami nang may limitadong team. Tingnan ang iyong mga opsyon para kumonekta sa isang espesyalista sa suporta, o kumonsulta sa Help Center.

Mga update sa manonood

[17:00 UTC August 10, 2020] Available sa mas maraming bansa ang mga panel ng impormasyon para sa depresyon at pagkabalisaNakipagtulungan kami sa mga mapagkakatiwalaang source gaya ng World Health Organization (WHO) para maglunsad ng mga panel ng impormasyon tungkol sa kalusugan para sa depresyon at pagkabalisa sa 27 pang bansa. Para sa listahan ng mga bansang ito at ng mga mapagkakatiwalaang source kung kanino kami nakipagtulungan, tingnan ang aming mga artikulo sa Mga Panel ng Impormasyon Tungkol sa Kalusugan. Unang ipinakilala sa US ang mga panel ng impormasyong ito noong Hulyo 13, 2020 para mabigyan ang mga user ng madaling access sa mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kalusugan ng isip sa panahon ng pandemyang COVID-19. Makikita sa mga panel ang impormasyon gaya ng mga sintomas at opsyon sa panggagamot para sa depresyon at pagkabalisa. Makakatulong ang impormasyong ito sa mga user na makagawa ng mahuhusay na pasya tungkol sa kung hihingi ng suporta o medikal na pangangalaga. Umaasa kaming patuloy na magiging available ang mga panel sa mas maraming bansa/rehiyon sa lalong madaling panahon.

[16:30 UTC Hulyo 13 2020] Mga bagong panel ng impormasyon tungkol sa kalusugan para sa depresyon at anxiety: Hindi lang sa kalusugan ng katawan nakakaapekto ang pandemya ng COVID-19, nakakaapekto rin ito sa kalusugan ng pag-iisip. Para matulungan ang mga taong mas madaling makapag-access ng mapagkakatiwalaang impormasyon, maglulunsad kami ng mga panel ng impormasyon tungkol sa kalusugan para sa depresyon at anxiety sa Paghahanap sa YouTube. Nakipagtulungan kami sa Mayo Clinic para mailunsad ang mga panel, na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa mga sintomas at opsyon sa paggamot para sa depresyon at anxiety. Sa U.S., ang mga panel tungkol sa kalusugan para sa depresyon at anxiety ay may link papunta sa mga klinikal na naaprubahang pag-assess sa sarili ng Google. Nagbibigay ang mga pag-assess sa sarili sa mga user ng higit pang impormasyon sa kung anong uri ng suporta o medikal na pangangalaga ang posibleng naaangkop para sa kanila. Kasalukuyang available ang mga panel at pag-assess sa sarili sa U.S. at umaasa kaming magiging available ang mga panel sa mas maraming bansa/rehiyon sa lalong madaling panahon.

[23:15 UTC 11 June 2020] Update sa sariling pag-assess sa panel ng kalusugan para sa COVID-19: Noong Abril, naglunsad kami ng sariling pag-assess para sa COVID-19 sa aming panel ng kalusugan para sa COVID-19 sa YouTube Search. Nagli-link na ngayon ang sariling pag-assess para sa COVID-19 sa screener ng sariling pag-assess ng Google, na nakabatay sa mga alituntunin ng CDC. Nagbibigay ang screener ng sariling pag-assess sa mga user ng higit pang impormasyon sa kung anong uri ng suporta o medikal na pangangalaga ang posibleng naaangkop para sa kanila. Available ito sa U.S. at malapit nang mailunsad sa mas marami pang bansa.

[23:34 UTC 30 April 2020] Pag-assess sa sarili ng panel ng kalusugan para sa COVID-19: Para tulungan ang mga taong magpasya tungkol sa paghingi ng naaangkop na medikal na pangangalaga, naglunsad kami ng link sa pag-assess sa sarili para sa COVID-19 sa ating panel ng kalusugan para sa COVID-19 sa Search. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng paglulunsad nito sa U.S., at pakikipag-partner sa Center For Disease Control, at malapit nang maglunsad sa higit pang bansa. Naka-link ang panel ng kalusugan para sa COVID-19 sa screener ng pag-assess sa sarili ng CDC sa website ng CDC, kung saan puwedeng sumagot ng mga tanong ang mga user para malaman ang mga rekomendasyon tungkol sa kung anong uri ng medikal na pangangalaga ang posibleng naaangkop.
[16:00 UTC Abril 1 2020] Mga panel ng kalusugan para sa COVID-19: Simula ngayong araw, maglo-launch kami ng mga karagdagang panel ng kalusugan para sa COVID-19 na lumalabas sa mga resulta ng paghahanap para sa mga paghahanap na may kaugnayan sa COVID-19. Ang mga panel na ito ay may kasamang text-based na impormasyon ng kalusugan mula sa WHO at NHS, at content tulad ng mga sintomas, pag-iwas, at panggagamot. Sa panahong ito, gusto naming patuloy na bigyang-priyoridad ang mga lokal na source ng kalusugan, para makakita ka ng parehong panel ng impormasyon na may link sa isang lokal na awtoridad sa kalusugan at panel ng kalusugan para sa COVID-19.

[13:30 UTC 24 Marso 2020] Update sa na-adjust na paggamit ng bandwidth: Noong nakaraang linggo, pansamantala naming inilipat sa standard definition ang default ng lahat ng video sa YouTube sa  European Union (EU), United Kingdom (UK), at Switzerland (CH). Dahil sa pandaigdigang katangian ng krisis na ito, papalawakin namin ang pagbabagong iyon sa buong mundo simula ngayon. Dahan-dahang inilulunsad ang update na ito. Puwede mong manual na isaayos ang kalidad ng video ng anumang video na pinapanood mo sa computer, TV, o mobile device. Patuloy kaming makikipagtulungan sa mga pamahalaan ng miyembrong estado at operator ng network para bawasan ang stress sa system, habang naghahatid din ng magandang karanasan ng user.

[21:16 UTC Marso 20, 2020] Isinaayos na paggamit ng bandwidth: Habang patuloy na nagbabago ang sitwasyon ng COVID-19, higit pang tao ang pumupunta sa YouTube para humanap ng mapapagkatiwalaang balita, content sa pag-aaral, at gumawa ng mga koneksyon. Mayroon kaming mga nakatakdang hakbang para awtomatikong isaayos ang aming system para gumamit ng mas kaunting kapasidad ng network. Pansamantala naming dine-default ang lahat ng trapiko sa European Union (EU), United Kingdom (UK), at Switzerland (CH) sa Standard Definition. Puwede mong manual na isaayos ang kalidad ng video ng anumang video na pinapanood mo sa computer, TV, o mobile device. Patuloy kaming makikipagtulungan sa mga pamahalaan ng miyembrong estado at operator ng network para bawasan ang stress sa system, habang naghahatid din ng magandang karanasan ng user.

[21:35 UTC Marso 19, 2020] COVID-19 news shelf: Posible nang lumabas ang isang COVID-19 news shelf sa homepage ng YouTube. Kasama sa shelf ang mga video na balita tungkol sa COVID-19 mula sa mga mapapagkatiwalaang publisher ng balita at lokal na awtoridad sa kalusugan sa aming platform. Ang content sa shelf na ito ay napo-populate sa pamamagitan ng algorithm, gamit ang daan-daang signal, kasama ang kaugnayan sa COVID-19, gaano ito kabago, at rehiyon. Posibleng hindi mo makita ang COVID-19 news shelf kung ipinapakita na ang isang Breaking News o shelf ng Nangungunang Balita. Puwede mong i-dismiss ang COVID-19 News shelf sa homepage anumang oras.

[16:00 UTC 17 March 2020] Mas matagal kaysa sa karaniwang pagsagot ng suporta: Habang nagsasagawa kami ng mga hakbang para bigyang-priyoridad ang kapakanan ng aming pinalawak na workforce, asahan ang mas matagal kaysa sa karaniwang oras ng paghihintay para sa mga sagot sa mga tanong sa lahat ng anyo ng suporta kabilang ang email, chat, at social.

[16:00 UTC Marso 11 2020] Mga panel ng impormasyon: Simula noong Pebrero, naglunsad kami ng mga panel ng impormasyon na nagdadala ng mga user sa World Health Organization o sa mga lokal na resource na nagpapakita ng mga alituntunin ng lokal na pamahalaan. Makikita ang panel sa homepage ng YouTube, sa Search para sa mga query na may kaugnayan sa coronavirus, pati na rin sa page sa panonood para sa mga video na may kaugnayan sa coronavirus. Ido-donate namin ang imbentaryo ng ad sa mga gobyerno at NGO sa mga apektadong rehiyon para magamit para sa edukasyon at impormasyon.

Komunidad at mga komento

[20:20 UTC Marso 20, 2020] Mga post sa komunidad: Dahil sa epekto ng coronavirus (COVID-19) sa aming workforce, pansamantalang hindi available ang Mga post sa komunidad sa ilang channel. Hindi ito magreresulta sa anumang bagong strike o parusa sa Mga Alituntunin ng Komunidad sa iyong account.

Ang Mga Post sa Komunidad na na-flag ng mga user o ang aming mga naka-automate na system ay posibleng maging hindi available sa homepage o sa mga rekomendasyon habang hinihintay ang aming mga reviewer na suriin ang mga ito nang mas mabuti. Bilang resulta, puwedeng makatanggap ang mga post na ito ng mas kaunting pakikipag-ugnayan kaysa sa karaniwan.

Mga Madalas Itanong

Saan ako dapat pumunta kung gusto ko ng higit pang impormasyon tungkol sa coronavirus (COVID-19)? 

Ang website ng World Health Organization ay may impormasyon at patnubay tungkol sa pagkalat ng coronavirus. Nagbigay rin kami ng mga karagdagang lokal na may kaugnayang source sa ibaba:

Bansa / Rehiyon Source
Australia Australia Government Department of Health
Belgium Federal Public Service (FPS) Health, Food Chain Safety and Environment
Brazil Ministério da Saúde
Canada Public Health Agency of Canada
France Gouvernement.fr
Germany Federal Center for Health Education
Hong Kong Center for Health Protection
Israel Ministry of Health
India Ministry of Health and Family Welfare, Pamahalaan ng India
Indonesia Indonesia Ministry of Health
Italy Ministry for Health
Ireland Department of Health
Japan Japan Cabinet Secretariat
Malaysia Malaysian Health Ministry
Netherlands Ministry of Health, Welfare and Sport
Norway Health Norway
Singapore Ministry of Health
South Korea Korean Ministry of Health & Welfare
Spain Ministry of Health
Sweden Public Health Agency of Sweden
Switzerland Federal Office of Public Health (FOPH)
Taiwan Taiwan CDC
Thailand Thailand Ministry of Public Health
Vietnam Vietnamese Ministry of Health
UK National Health Service
US Center for Disease Control
Paano ipagpapatuloy ng YouTube ang pagbibigay-alam sa akin tungkol sa mga karagdagang pagbabagong ginagawa namin tungkol sa coronavirus (COVID-19)? 
Nagbabago araw-araw ang sitwasyon ng coronavirus, at nangangako kaming bibigyan ka ng mga update, kabilang ang anumang pagbabagong posibleng makaapekto sa aming mga proseso at system ng suporta. 

Para manatiling may alam sa kung paano ka posibleng maapektuhan ng mga pagbabagong ito, patuloy na suriin ang artikulong ito. Regular namin itong ia-update.
Paano nilalabanan ng YouTube ang maling impormasyon tungkol sa coronavirus (COVID-19)?
Nakatuon kami sa pagbibigay ng napapanahon at nakakatulong na impormasyon sa kritikal na panahong ito, kabilang ang pagpaparami ng mga authoritative na source sa paghahanap at mga rekomendasyon at pagpapakita ng mga panel ng impormasyon, na naka-link sa mga lokal na may kaugnayang source tulad ng WHO, sa mga nauugnay na video. Ipagpapatuloy rin namin ang mabilis na pag-aalis ng mga video na lumalabag sa aming mga patakaran kapag na-flag ang mga ito, kabilang nga mga video na pumipigil sa mga tao na magpatingin para sa medikal na paggamot o nagke-claim na may mga benepisyo sa kalusugan ang mga mapanganib na substance. Napakahalaga ng paghahanap ng mapapagkatiwalaang content kapag may bagong balita, at patuloy naming titiyakin na naghahatid ang YouTube ng tumpak na impormasyon para sa aming mga user.
Creator ako sa YouTube, ano ang maitutulong ko?

Marami nang Creator ang nagtanong sa amin kung paano ka makakatulong sa nagbabagong sitwasyon ng COVID-19, at ang isa sa pinakamainam na bagay na magagawa mo ngayon para matulungan ang sarili mo, ang iyong pamilya at mga kaibigan, at ang komunidad mo sa mga susunod na araw ay pabagalin ang paglaganap ng sakit sa pamamagitan ng pananatili sa bahay hangga't posible. Ito ang "social distancing" at “flattening the curve” na naririnig mo (magbasa pa rito).

Siyempre may mga indibidwal, kabilang ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at pamahalaan (kung saan ang ilan sa kanila ay mga Creator din mismo), na mahalaga sa pagpapanatili ng mga sistema ng suporta sa lahat ng ating komunidad na kailangan pa ring lumabas sa kanilang bahay para bumiyahe papunta at pauwi mula sa trabaho, at nagpapasalamat kami sa kanila sa lahat ng ginagawa nila sa panahong ito.

Para naman sa atin, mga indibidwal na pagkilos ang makakatulong na pumrotekta sa mga pinakamahinang tao sa atin. Hinihikayat ng mga mapapagkatiwalaang organisasyong pangkalusugan at pangkaligtasan ang mga tao na manatili sa bahay kapag posible, para makagawa tayo ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga taong pinakananganganib sa virus.

Kaya seryoso, manatili sa bahay.

Narito kung saan ka makakatulong → Ikalat ang balita para ihinto ang paglaganap - #StayHome

Kung pipiliin mong gamitin ang YouTube, ikalat ang balita tungkol sa pananatili sa bahay, narito ang ilang maikling tip sa pag-post ng iyong content:

Paano ako mag-uulat ng maling impormasyon tungkol sa coronavirus (COVID-19)? 
Ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad ay kinabibilangan ng mga patakarang nagbabawal sa content na nag-aangking posibleng may mga benepisyo sa kalusugan ang mga mapanganib na substance o panggagamot. 

Kung may makita kang content na lumalabag sa patakarang ito, pakiulat ito. Available dito ang mga tagubilin para sa pag-uulat ng mga paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Kung marami kang makikitang video, komento, o buong channel ng creator na gusto mong iulat, bisitahin ang aming tool sa pag-uulat.
Bakit dine-demonetize ang aking content? Hindi ito tungkol sa coronavirus (COVID-19).
Kung nagmo-monetize ka sa YouTube, mahalagang sundin ng iyong channel ang mga patakaran sa pag-monetize ng YouTube, na kinabibilangan ng Mga Alituntunin ng Komunidad, Mga Tuntunin ng Serbisyo, Copyright, at mga patakaran ng programa ng Google AdSense ng YouTube. Matuto pa tungkol sa kung bakit kami nagpapatupad ng mga patakaran sa pag-monetize ng channel. Kung gusto mong i-monetize ang mga video sa pamamagitan ng mga ad, dapat ay nakakatugon din ang mga ito sa aming Mga alituntunin sa content na angkop sa advertiser.

Nalalapat ang aming mga patakaran sa lahat ng bahagi ng iyong content (video o live stream, thumbnail, pamagat, paglalarawan, at mga tag). 

Hindi palaging tama ang aming mga system, pero puwede kang humiling ng pagsusuri ng tao sa mga pagpapasyang ginagawa ng aming mga naka-automate na system.

Paano ko maiiwasan ang mga COVID-19 scam online

Gusto naming panatilihin kang ligtas kapag online ka. Kaya naman, protektado ang lahat ng aming ginagawa ng mahuhusay na built-in na teknolohiya sa seguridad na nakakatulong sa pag-detect at pag-block ng mga banta bago pa man makarating sa iyo ang mga ito. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga karaniwang uri ng mga scam at kung paano maiiwasan ang mga ito, tingnan ang aming Safety Center ng Google.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false