Nastavenie peňažnej zbierky v Darcovstve na YouTube

Darcovstvo na YouTube umožňuje autorom podporovať dobročinné účely, na ktorých im záleží. Kanály, ktoré spĺňajú podmienky, môžu zbierať peniaze pre neziskové organizácie, keď k svojim videám či priamym prenosom pridajú darovacie tlačidlo. Diváci môžu darovať peniaze priamo na stránke pozerania videa alebo v živom čete.

Darcovstvo na YouTube postupne sprístupňujeme kanálom spĺňajúcim podmienky v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Kanade. Ak váš kanál spĺňa podmienky Darcovstva na YouTube, zobrazí sa vám upozornenie v hlavnom paneli Štúdia YouTube.

Darcovstvo na YouTube nie je k dispozícii pre videá nastavené ako určené pre deti. Keď budete pridávať videá do svojej peňažnej zbierky, neuvidíte videá určené pre deti. Ďalšie podrobnosti o podmienkach oprávnenosti a dostupnosti si prečítajte v článku Časté otázky o Darcovstve na YouTube.

How to Set Up a Fundraiser | YouTube Giving

Dobročinný superčet nahradili dary v živom čete. Nižšie nájdete pokyny na pridanie peňažnej zbierky do naplánovaného priameho prenosu so živým četom.

Vytvorenie peňažnej zbierky v Darcovstve na YouTube

Keď vytvoríte v Darcovstve na YouTube peňažnú zbierku a pridáte ju do svojich videí a priamych prenosov, vaši fanúšikovia budú môcť darovať peniaze pomocou darovacieho tlačidla pri videu alebo živom čete.

Najprv sa prihláste do svojho účtu na studio.youtube.com:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Speňažovanie a potom Darcovstvo na YouTube.
 3. Kliknite na Začíname a potom Vytvoriť peňažnú zbierku.
 4. Vyberte dostupnú americkú neziskovú organizáciu registrovanú podľa článku 501(c)(3), ktorú chcete podporiť. Ak chcete podporiť neziskovú organizáciu registrovanú podľa článku 501(c)(3), ktorá nie je na zozname, vyberte Navrhnúť neziskovú organizáciu. Prečítajte si viac o dostupných neziskových organizáciách.
 5. Postupujte podľa pokynov a pridajte podrobnosti o peňažnej zbierke, ako sú názov, popis a spolupracovníci. Odporúčame tiež nastaviť cieľ a trvanie peňažnej zbierky. Môžete ich kedykoľvek zmeniť.
 6. Pridajte videá alebo naplánované priame prenosy, pri ktorých sa bude zobrazovať darovacie tlačidlo.
 7. Vyberte ZVEREJNIŤ.
Poznámka: Darovacie tlačidlo uvidíte na stránke pozerania videa alebo v živom čete po zvolenom dátume začatia peňažnej zbierky. Ak po vytvorení peňažnej zbierky nastavíte video ako určené pre deti, darovacie tlačidlo sa už vo vašom videu alebo čete nebude zobrazovať.

Ak chcete zväčšiť svoj dosah, vytvorte komunitnú peňažnú zbierku. Aktualizujte sekciu Spolupracovníci a povoľte všetkým kanálom s prístupom k Darcovstvu na YouTube, aby sa zapojili do vašej peňažnej zbierky.

Darovacie tlačidlo sa objaví na stránke pozerania videa alebo v živom čete po začatí peňažnej zbierky.

Zapojenie sa do existujúcej peňažnej zbierky

Takisto sa môžete zapojiť do komunitnej peňažnej zbierky iného autora.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Speňažovanie a potom Darcovstvo na YouTube.
 3. Kliknite na Začíname a potom Zapojte sa do peňažnej zbierky.
 4. Vyberte si zo zoznamu dostupných komunitných peňažných zbierok.
 5. Pridajte videá alebo naplánované priame prenosy, pri ktorých sa bude zobrazovať darovacie tlačidlo.
 6. Vyberte ZVEREJNIŤ.
Poznámka: Darovacie tlačidlo uvidíte na stránke pozerania videa alebo v živom čete po dátume začatia peňažnej zbierky.

Správa peňažnej zbierky v Darcovstve na YouTube

Na karte Darcovstvo uvidíte, koľko peňazí sa vyzbieralo počas peňažnej zbierky. Takisto môžete kedykoľvek upraviť kampaň, zmeniť cieľovú sumu alebo peňažnú zbierku odstrániť.

Ak chcete zmeniť podrobnosti peňažnej zbierky:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Speňažovanie a potom Darcovstvo na YouTube.
 3. Vedľa peňažnej zbierky, ktorú chcete zmeniť, vyberte Viac  a potom Upraviť.

Ak chcete odstrániť peňažnú zbierku a darovacie tlačidlo zo svojich videí, vykonajte kroky uvedené vyššie a vyberte Odstrániť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?