Tìm thẻ hồ sơ

Để xem thẻ hồ sơ của một người dùng, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ xuất hiện bên cạnh một bình luận trên video.

Trong thẻ hồ sơ của một người dùng, bạn có thể tìm hiểu thêm về người đó qua những thông tin công khai trên YouTube. Thẻ hồ sơ của người dùng có thể chứa:

  • Thông tin cơ bản về kênh của họ
  • Những bình luận mới nhất mà họ đăng trên kênh bạn đang xem
  • Danh sách kênh họ đăng ký theo dõi (nếu họ chọn chia sẻ thông tin này công khai)

Kiểm soát các chế độ cài đặt quyền riêng tư

Việc chia sẻ với cộng đồng YouTube, chẳng hạn như công khai những kênh mà bạn đăng ký, có thể giúp những người dùng khác khám phá nội dung mới. Bạn luôn có thể xem hoặc thay đổi các chế độ cài đặt quyền riêng tư đối với những thông tin có thể sẽ xuất hiện cùng bình luận của bạn, bao gồm:

Việc mọi người cảm thấy an toàn và được bảo vệ trên YouTube là một việc quan trọng. Để báo cáo hành vi sai trái của một người bình luận khác, hãy làm theo hướng dẫn này để báo cáo kênh.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17204469424620911232
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59