Xem, sắp xếp hoặc xóa nhận xét

Nếu chủ sở hữu video đã bật tính năng nhận xét thì bạn có thể đăng nhận xét và thích, không thích hay trả lời nhận xét của người khác về video.
 

Xem nhận xét về video

Để xem nhận xét về một video, chỉ cần cuộn xuống trang video. Câu trả lời được nhóm theo chuỗi để giúp bạn dễ theo dõi cuộc trò chuyện hơn. Tất cả nhận xét trên YouTube đều ở chế độ công khai và bất kỳ ai cũng có thể trả lời nhận xét mà bạn đăng lên.

Nếu không tìm thấy nhận xét sau khi nhận được thông báo thì có thể nhận xét đó đã bị xoá. Nhận xét có thể bị xóa bởi chính người đăng nhận xét, chủ sở hữu kênh hoặc hệ thống do vi phạm chính sách.

Nếu nhìn thấy nhận xét mà bạn cho rằng không phù hợp, bạn có thể gắn cờ nhận xét đó là spam hoặc vi phạm. Nếu là người sáng tạo, bạn cũng có thể sử dụng công cụ kiểm duyệt nhận xét để quản lý nhận xét về video của mình.

Lưu ý: Ứng dụng YouTube chưa hỗ trợ tất cả các tính năng nhận xét. Chúng tôi đang nỗ lực cập nhật ứng dụng nhưng trong thời gian chờ đợi, bạn có thể đăng nhập vào trang web YouTube dành cho thiết bị di động từ trình duyệt của thiết bị để nhấp thích hoặc không thích nhận xét.

Xem lịch sử nhận xét

Bạn có thể xem các nhận xét công khai đã đăng trên YouTube bằng các bước sau:

  1. Chuyển đến phần Lịch sử nhận xét.
  2. Ở đầu trang, hãy nhấp vào Nhận xét trên lịch sử video.
  3. Để chuyển đến nơi ban đầu mà bạn đã đăng nhận xét, hãy nhấp hoặc nhấn vào nội dung đó.

Nếu bạn nhận xét về một video đã bị xóa hoặc nếu nhận xét của bạn bị YouTube xóa do vi phạm chính sách, thì nhận xét đó sẽ không xuất hiện trong lịch sử này.

Nhận đường dẫn liên kết có thể chia sẻ cho một nhận xét

Bạn có thể nhấp hoặc nhấn vào dấu thời gian của một nhận xét để tạo đường dẫn liên kết cho nhận xét nổi bật. Thao tác này sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn liên kết có thể chia sẻ trong thanh địa chỉ cho nhận xét cụ thể đó và các chuỗi nhận xét liên quan.

Thay đổi nhận xét nào hiển thị trước tiên

Trên web, bạn có thể thay đổi cách hiển thị nhận xét bên dưới video. Chỉ cần sử dụng menu thả xuống để chọn Nhận xét hàng đầu hoặc Nhận xét mới nhất.

Hãy nhấp vào dấu thời gian để tạo liên kết "Nhận xét nổi bật". Thao tác này sẽ tách chuỗi nhận xét của bạn và cung cấp đường dẫn liên kết có thể chia sẻ trong thanh địa chỉ.

Xóa nhận xét
  1. Chuyển đến phần Lịch sử nhận xét.
  2. Bên cạnh nhận xét đó, hãy nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng Thêm .
  3. Chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?