ดูแหล่งที่มาของรายได้

แท็บรายได้ใน YouTube Analytics จะแสดงให้เห็นว่าวิดีโอใดที่สร้างรายได้ให้คุณมากที่สุด รวมถึงประเภทของรายได้ที่ทำกำไรมากที่สุดสำหรับเนื้อหาของคุณ

คุณจะสร้างรายได้บน YouTube ได้ผ่านทางโฆษณา, Super Chat, YouTube Premium, การเป็นสมาชิกของช่อง, สินค้า และ FameBit ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างรายได้บน YouTube

ดูแหล่งที่มาที่สร้างรายได้สูงสุด

  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio เบต้า
  2. เลือก Analytics ในเมนูด้านซ้าย
  3. เลือกรายได้จากเมนูด้านบน

วิดีโอที่ทำรายได้สูงสุด

รายงานวิดีโอที่สร้างรายได้สูงสุดจะแสดงให้เห็นว่าวิดีโอใดทำรายได้มากที่สุด ซึ่งรายได้โดยประมาณจากวิดีโอเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรายงาน

แหล่งที่มาของรายได้

รายงานแหล่งที่มาของรายได้จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายได้โดยประมาณจากแหล่งรายได้แต่ละแหล่ง

ประเภทโฆษณา

รายงานประเภทโฆษณาจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากโฆษณาแต่ละประเภท ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทโฆษณาบน YouTube

เมตริกที่ควรทราบ

ระยะเวลาการดูเฉลี่ย จำนวนนาทีที่ดูเฉลี่ยโดยประมาณต่อการดูสำหรับวิดีโอและช่วงวันที่ที่เลือก
การเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้โดยประมาณ การเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ชมดูวิดีโอ (เช่น การดูครั้งหนึ่งๆ) และมีการแสดงโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ หรือเมื่อผู้ชมเลิกดูในระหว่างที่ระบบกำลังแสดงโฆษณาตอนต้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มแสดงวิดีโอ (เช่น การหยุดกลางคัน)
CPM ตามการเล่น รายได้รวมเฉลี่ยโดยประมาณต่อการเล่น 1,000 ครั้งที่มีการแสดงโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ
ธุรกรรม จำนวนธุรกรรมจากเนื้อหาแบบชำระเงินหรือ Super Chat สำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
ยอดดู จำนวนยอดดูที่ถูกต้องสำหรับช่องหรือวิดีโอ
เวลาในการรับชม (นาที) ระยะเวลาที่ผู้ชมดูวิดีโอ ซึ่งบอกให้คุณรู้ว่าเนื้อหาใดที่ผู้ชมได้ดูจริงๆ (ไม่ใช่แค่คลิกเข้ามาในวิดีโอแล้วก็ออกไป)
รายได้จากโฆษณาโดยประมาณ รายได้โดยประมาณจากโฆษณา AdSense และ DoubleClick สำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก โดยตัวเลขนี้ไม่รวมรายได้จากโฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขาย
รายได้โดยประมาณ รายได้โดยประมาณทั้งหมด (รายได้สุทธิ) จากโฆษณาและธุรกรรมที่ Google เป็นผู้ขายสำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
รายได้ต่อธุรกรรม จำนวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยจากเนื้อหาแบบชำระเงินหรือ Super Chat สำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
รายได้จากธุรกรรม รายได้สุทธิโดยประมาณจากธุรกรรม เช่น เนื้อหาที่ต้องชำระเงินและ Super Chat ซึ่งมีการหักการคืนเงินที่พาร์ทเนอร์เรียกเก็บสำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
รายได้จาก YouTube Premium รายได้โดยประมาณจาก YouTube Premium สำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร