Какви са източниците на приходите ви

Разделът Приходи в YouTube Analytics показва кои видеоклипове генерират най-много средства, както и кои типове приходи са най-изгодни за съдържанието ви.

Можете да печелите пари в YouTube чрез приходи от: реклами, Super Chat, YouTube Premium, членство в канал, стоки и FameBit. Научете повече за различните начини за печелене на пари в YouTube.

Преглед на водещите източници на приходите ви

  1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
  2. В менюто вляво изберете Анализ.
  3. Изберете Приходи от менюто в горната част.

Водещи видеоклипове по приходи

Отчетът „Водещи видеоклипове по приходи“ показва кои видеоклипове са генерирали най-много средства. Прогнозните приходи от тези видеоклипове ще се покажат в отчета.

Източници на приходи

Отчетът „Източници на приходи“ показва разбивка на размера на прогнозните приходи за всеки източник на приходи.

Тип реклама

Отчетът за типовете реклами показва какъв процент от приходите генерира всеки тип реклама. Научете повече за типовете реклами, достъпни в YouTube.

Важни показатели

Средна продължителност на показване Прогнозно средно време на гледане в минути на показване за избрания видеоклип и период от време.
Прогнозен брой възпроизвеждания с възможност за приходи Възпроизвеждане с възможност за приходи е налице, когато зрител гледа видеоклипа ви (т.е. показване) и вижда поне една рекламна импресия или когато спре да гледа по време на рекламата преди видеоклипа, без изобщо да стигне до него (т.е. изоставяне).
CPM въз основа на възпроизвежданията

Прогнозните средни брутни приходи на хиляда възпроизвеждания, при което са показани една или повече реклами.

RPM Приходи на хиляда импресии (RPM) е спечелената сума от множество източници на приходи за 1000 показвания на видеоклипове. RPM се изчислява като общите приходи се разделят на общия брой показвания и полученият резултат се умножава по 1000.
Транзакции Броят транзакции от платено съдържание или Суперчат за избрания период от време и регион.
Показвания Броят легитимни показвания за каналите или видеоклиповете ви.
Време на гледане (минути) Времето, през което даден зрител е гледал видеоклип. Този показател ви дава представа какво съдържание в действителност гледат зрителите (за разлика от видеоклиповете, върху които кликват и след това изоставят).
Вашите прогнозни приходи от реклами Прогнозни приходи от реклами от AdSense и DoubleClick за избрания период от време и регион. Тези данни не включват приходи от реклами, продадени чрез партньори.
Вашите прогнозни приходи Общо прогнозни приходи (нетни приходи) от всички продавани чрез Google реклами и транзакции за избрания период от време и регион.
Вашите приходи на транзакция Среден брой транзакции от платено съдържание или Суперчат за избрания период от време и регион.
Вашите приходи от транзакции Прогнозни приходи (нетни приходи) от транзакции, като платено съдържание и Суперчат, с приспадане на анулираните транзакции на партньори за избрания период от време и регион.
Приходите ви в YouTube Premium Прогнозни приходи от YouTube Premium за избрания период от време и регион.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?