ดูรายได้ที่คุณสร้างบน YouTube

คุณจะดูรายได้โดยประมาณได้จากแท็บรายได้ใน YouTube Analytics ส่วนรายได้สรุปจะปรากฏใน AdSense

ดูรายได้โดยประมาณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio เบต้า
  2. เลือก Analytics ในเมนูด้านซ้าย
  3. เลือกรายได้จากเมนูด้านบน

รายได้ประจำเดือนโดยประมาณ

รายงานรายได้โดยประมาณแบบรายเดือนจะแสดงให้เห็นว่ารายได้โดยประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา

รายได้จากธุรกรรม

รายงานรายได้จากธุรกรรมจะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของรายได้โดยประมาณ โดยเฉพาะจากธุรกรรมที่เกิดจากการเป็นสมาชิกของช่องและสินค้า

ดูรายได้สรุป

คุณจะดูรายได้สรุปบน YouTube ได้ในบัญชี AdSense ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. เลือกการตั้งค่าทางด้านซ้าย แล้ว การชำระเงิน
  3. คุณจะเห็นรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงเวลาที่เลือกและการทำธุรกรรมครั้งล่าสุดของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้สรุป

รายได้สรุปจะไม่โอนไปยัง AdSense จนกว่าจะถึงช่วงกลางเดือนถัดไป (เช่น รายได้สะสมในเดือนมิถุนายนจะโอนไปยัง AdSense ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม)

ระบบจะเพิ่มรายได้สรุปของ YouTube ในเดือนที่ผ่านมาลงในยอดเงินคงเหลือของบัญชี AdSense ระหว่างวันที่ 10-14 ของเดือน และจะจ่ายให้ภายในเดือนนั้นหากยอดเงินรวมของคุณถึงเกณฑ์การชำระเงินและระบบไม่ได้ระงับการชำระเงินของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน AdSense ในศูนย์ช่วยเหลือของ AdSense

รายได้โดยประมาณกับรายได้สรุป

รายได้โดยประมาณใน YouTube Analytics อาจไม่ตรงกับการชำระเงินสรุปเนื่องจากมีการปรับค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย และจะได้รับการแก้ไขให้ตรงกันเมื่อถึงสิ้นเดือน ทั้งนี้ รายได้โดยประมาณจะไม่รวมรายได้จากการโฆษณาที่พาร์ทเนอร์แสดงหรือที่ขายได้ (หากมีคำถาม โปรดติดต่อผู้จัดการพาร์ทเนอร์ของคุณ)

เมตริกที่ควรทราบ

ระยะเวลาการดูเฉลี่ย จำนวนนาทีที่ดูเฉลี่ยโดยประมาณต่อการดูสำหรับวิดีโอและช่วงวันที่ที่เลือก
การเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้โดยประมาณ การเล่นวิดีโอที่สร้างรายได้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ชมดูวิดีโอ (เช่น การดูครั้งหนึ่งๆ) และมีการแสดงโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ หรือเมื่อผู้ชมเลิกดูในระหว่างที่ระบบกำลังแสดงโฆษณาตอนต้นโดยที่ยังไม่ได้เริ่มแสดงวิดีโอ (เช่น การหยุดกลางคัน)
CPM ตามการเล่น รายได้รวมเฉลี่ยโดยประมาณต่อการเล่น 1,000 ครั้งที่มีการแสดงโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ
ธุรกรรม จำนวนธุรกรรมจากเนื้อหาแบบชำระเงินหรือ Super Chat สำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
ยอดดู จำนวนยอดดูที่ถูกต้องสำหรับช่องหรือวิดีโอ
เวลาในการรับชม (นาที) ระยะเวลาที่ผู้ชมดูวิดีโอ ซึ่งบอกให้คุณรู้ว่าเนื้อหาใดที่ผู้ชมได้ดูจริงๆ (ไม่ใช่แค่คลิกเข้ามาในวิดีโอแล้วก็ออกไป)
รายได้จากโฆษณาโดยประมาณ รายได้โดยประมาณจากโฆษณา AdSense และ DoubleClick สำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก โดยตัวเลขนี้ไม่รวมรายได้จากโฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขาย
รายได้โดยประมาณ รายได้โดยประมาณทั้งหมด (รายได้สุทธิ) จากโฆษณาและธุรกรรมที่ Google เป็นผู้ขายสำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
รายได้ต่อธุรกรรม จำนวนธุรกรรมโดยเฉลี่ยจากเนื้อหาแบบชำระเงินหรือ Super Chat สำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
รายได้จากธุรกรรม รายได้สุทธิโดยประมาณจากธุรกรรม เช่น เนื้อหาที่ต้องชำระเงินและ Super Chat ซึ่งมีการหักการคืนเงินที่พาร์ทเนอร์เรียกเก็บสำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
รายได้จาก YouTube Premium รายได้โดยประมาณจาก YouTube Premium สำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร