Kontrollera dina YouTube-intäkter

På grund av det pågående kriget i Ukraina pausar vi tillfälligt Google- och YouTube-annonser från att visas för användare som befinner sig i Ryssland. Läs mer.

I vår nya betaversion kan du se betalningsinformation på fliken Intäkter i YouTube Studio-appen. Den här betaversionen gör det enklare för kvalificerade kreatörer att förstå hur deras intäkter betalas ut. Med den här betaversionen kan du se följande:
 • Förloppet mot nästa betalning.
 • Din betalningshistorik för de senaste tolv månaderna med datum, betalat belopp samt en översikt över betalningarna.
Läs mer i vårt foruminlägg.

Om du deltar i YouTubes partnerprogram kan du se vilket innehåll som genererar mest pengar och vilka intäktskällor som är mest lönsamma på fliken Intäkter i YouTube Analytics. Lär dig hur du tjänar pengar på YouTube.

Tips! I takt med att våra källor för intäktsgenerering utvecklas kan det hända att du ser ändringar på fliken Intäkter i YouTube Analytics, bland annat mer detaljerade uppdelningar av intäkter. Med de här uppdelningarna kan flerformatskreatörer göra djupdykningar i sina intäktskällor och optimera så att verksamheten kan växa. Läs vidare för mer information.

Obs! Det tar två dagar innan intäkter visas i YouTube Analytics.

Se dina rapporter om uppskattade intäkter

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Analytics i menyn till vänster.
 3. Välj Intäkter i menyn högst upp.

Så här mycket tjänar du

Den här rapporten visar hur mycket din kanal har tjänat de senaste sex månaderna, uppdelat per månad.

Hur mycket du tjänar kan justeras på grund av

Om dina uppskattade inkomster varierar kan det bero på sådana justeringar. Justeringarna sker två gånger efter att intäkterna visas i YouTube Analytics:

 • Den första justeringen sker efter en vecka, vilket ger en mer fullständig beräkning.
 • Den andra justeringen sker i mitten av följande månad och visar dina övergripande intäkter.

Hur du tjänar pengar

Rapporten visar en sammanställning av hur mycket av de uppskattade intäkterna som kommer från varje intäktskälla. Exempel på intäktskällor är annonser på visningssidan, annonser i Shorts-flödet, medlemskap, Supers, länkade butiker och Shopping Affiliates. Du kan välja en källa för en mer detaljerad uppdelning av intäkterna.

Resultat för innehåll

Rapporten visar hur mycket intäkter dina videor, Shorts-videor och livestreamar har genererat. Rapporten innehåller även intäkt per tusen visningar (RPM).

Rapporten visar också vilket innehåll som genererat de största beräknade intäkterna, uppdelat efter formattyp (videor, Shorts-videor, livestreamar).

Se dina slutförda intäkter

Om slutförda intäkter

 • Dina slutförda intäkter visas bara i ditt AdSense för YouTube-konto.
 • Slutförda intäkter i AdSense för YouTube kan skilja sig från dina beräknade intäkter i YouTube Analytics. Till exempel kan källskatt påverka dina slutförda intäkter, om tillämpligt. Eventuell källskatt visas i ditt AdSense för YouTube-konto.
 • Slutförda intäkter för föregående månad läggs till i ditt kontosaldo mellan den 7:e och den 12:e varje månad.

Så här visar du dina slutförda intäkter i AdSense för YouTube:

 1. Logga in på ditt AdSense för YouTube-konto.
 2. Välj AdSense för YouTube till vänster.
 3. Det aktuella saldot för dina YouTube-intäkter och ditt senaste betalningsbelopp visas. Du kan även komma åt YouTube-specifika resurser.

Mätvärden att känna till

Annonsintäkter från visningssidan Uppskattade intäkter från AdSense för YouTube, DoubleClick-annonser och YouTube Premium för det valda datumintervallet och området. I det här beloppet ingår inte intäkter från Partner Sold-annonser.
Annonsintäkter från Shorts-flödet Uppskattade intäkter från annonser i Shorts-flödet och YouTube Premium under det valda datumintervallet.
Medlemsintäkter Uppskattade intäkter från medlemskap och presentmedlemskap för det valda datumintervallet.
Intäkter från Supers Uppskattade intäkter från Supers, till exempel Super Chat, Super Stickers och Super Thanks.
Intäkter från Shopping Affiliate Uppskattade intäkter från produkter från andra varumärken som visas i ditt innehåll.
Total försäljning Beräknad försäljning från affiliate-återförsäljare.
Beställningar Uppskattat antal beställningar från affiliate-återförsäljare.
Produktklick Det totala antalet produktklick från tittare på taggade produkter.
Populäraste produkterna Dina produkter rangordnade efter antalet produktklick.
Innehåll med störst intäkter Dina produkter rangordnade efter uppskattade intäkter.
Intäkter från produkttaggning Uppskattade intäkter från YouTube Shopping Fund för det valda datumintervallet.
YouTube Player for Education Uppskattade intäkter från ditt innehåll som visas på plattformar för utbildningsteknik.
Uppskattade intäkter (inkomster) Dina totala uppskattade intäkter (nettoinkomster) från YouTubes intäktskällor för det valda datumintervallet och området.
Beräknade intäkter (affiliate) Provisioner från tidigare försäljningar som inte godkänts för betalning ännu. Beloppet beräknas genom att returer från den väntande provisionen dras av. Returperioden är normalt 30 till 90 dagar.
Godkänd provision Provision från tidigare försäljningar som godkänts för utbetalning.

Transaktioner

Antal transaktioner från Supers för det valda datumintervallet och området.

Uppskattning av intäktsgenererande uppspelningar

En intäktsgenererande uppspelning är när en tittare spelar upp din video och ser minst en annons. Det kan också vara när en tittare slutar titta under preroll-annonsen utan att komma fram till videon.

Visningar

Antalet giltiga visningar för dina kanaler eller videor.

Genomsnittlig visningslängd

Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.

Visningstid (timmar)

Hur länge tittarna har tittat på videon.

Så här mycket betalar annonsörer Dina intäkter per 1 000 intäktsgenererande uppspelningar där en eller flera annonser visas.
Intäkter efter annonstyp Intäkter per annonstyp, som överhoppningsbara videoannonser, displayannonser, bumperannonser och inte överhoppningsbara annonser.
Medlemsnivåer Intäkter uppdelade efter medlemsnivå, till exempel blixtnivå, superfan och VIP.
Totalt antal medlemmar Dina intäkter för det totala antalet medlemmar och aktiva medlemmar. Aktiva medlemmar beräknas genom att dra av antal avslutade medlemmar från det totala antalet medlemmar. Se en fördelning av det totala antalet medlemmar, inklusive:
 • Medlemmar med löpande medlemskap
 • Medlemmar med presentmedlemskap (tidsbegränsade)
Var medlemmar går med från Se vilket innehåll som ger flest medlemskap och tillhandahåll märken bara för medlemmar till kanalmedlemmarna.
Orsak till uppsägning av medlemskapet Få reda på om tillräckligt många tittare svarar på enkäten när de säger upp sina medlemskap.
Hur du tjänar pengar på Supers Intäkter uppdelade efter Super Chat, Super Stickers och Super Thanks.
Populäraste produkterna Vilka av dina marknadsförda produkter som fick flest klick.
Exponeringar i länkad butik Antal exponeringar i din länkade butik.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3898216418548859643
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59