Creators in the YouTube Partner Program can start sharing ads revenue from Shorts in February 2023. Shorts views are already counting towards new program eligibility requirements for creators not in YPP. Learn more!

Kontrollera dina YouTube-intäkter

På grund av det pågående kriget i Ukraina pausar vi tillfälligt Google- och YouTube-annonser från att visas för användare som befinner sig i Ryssland. Läs mer.

Om du deltar i YouTubes partnerprogram kan du se vilka videor som genererar mest pengar och vilka intäktskällor som är mest lönsamma på fliken Intäkter i YouTube Analytics. Kortet med viktiga mätvärden visar beräknade intäkter (inkomster), RPM och uppspelningsbaserad CPM. Lär dig hur du tjänar pengar på YouTube.

Se dina rapporter om beräknade intäkter

  1. Logga in på YouTube Studio.
  2. Välj Analytics i menyn till vänster.
  3. Välj Intäkter i menyn högst upp.

RPM

RPM-rapporten visar hur mycket du har tjänat från flera intäktskällor per 1 000 videovisningar. RPM beräknas som de sammanlagda intäkterna dividerat med totalt antal visningar gånger 1 000.

Uppspelningsbaserad CPM

Rapporten Uppspelningsbaserad CPM visar dina beräknade genomsnittliga bruttointäkter per 1 000 uppspelningar där en eller flera annonser visas.

Beräknade intäkter per månad

I månadsrapporten om beräknade intäkter kan du se hur mycket kanalen har tjänat under de senaste sex månaderna.

Beräknade intäkter per månad kan justeras på grund av

Om dina beräknade intäkter (inkomster) per månad verkar gå upp och ned kan de bero på sådana justeringar. Justeringarna sker två gånger efter intäktsgenerering: efter en vecka (med en mer fullständig beräkning) och i mitten av följande månad med dina slutförda intäkter.

Intäktskällor

Rapporten Intäktskällor visar en sammanställning av hur mycket av de beräknade intäkterna som kommer från varje intäktskälla.

Transaktionsintäkter

Rapporten Transaktionsintäkter visar en översikt över dina beräknade intäkter från kanalmedlemskap och profilprodukter. Rapporten finns även på videonivå.

Videor med störst intäkter

I rapporten Videor med störst intäkter visas vilka videor som genererat störst beräknade intäkter.

Annonstyp

Rapporten Annonstyp visar hur stor andel av annonsintäkterna som kommer från varje annonstyp. Läs mer om vilka annonstyper som finns på YouTube.

Se dina slutförda intäkter

Dina slutförda intäkter visas bara i ditt AdSense-konto. Slutförda intäkter för föregående månad läggs till saldot i ditt AdSense-konto mellan den 7:e och 12:e varje månad.

Så här visar du dina slutförda intäkter i AdSense:

  1. Logga in på ditt AdSense-konto.
  2. Välj AdSense för YouTube till vänster.
  3. Du kan se det aktuella saldot för YouTube-intäkter, det senaste betalningsbeloppet och få åtkomst till YouTube-specifika resurser.
Källskatt kan påverka dina slutförda intäkter (om tillämplig), och beloppet som tas ut bara visas i ditt AdSense-konto.

Mätvärden att känna till

Genomsnittlig visningslängd Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.
Uppskattning av intäktsgenererande uppspelningar En intäktsgenererande uppspelning är när en tittare spelar upp din video och ser minst en annons. Det kan också vara när en tittare slutar titta under preroll-annonsen utan att komma fram till videon.
Transaktioner Antal transaktioner från betalinnehåll eller Superchatt för det valda datumintervallet och området.
Visningar Antalet giltiga visningar för dina kanaler eller videor.
Visningstid (timmar) Hur länge tittarna har sett på din video.
Beräknade annonsintäkter Beräknade intäkter från AdSense- och DoubleClick-annonser för det valda datumintervallet och området. I det här beloppet ingår inte intäkter från annonser som sålts av våra partner.
Beräknade intäkter (inkomster) Totala beräknade intäkter (nettoinkomster) från alla transaktioner och annonser som sålts av Google för det valda datumintervallet och området.
Intäkter per transaktion Genomsnittligt antal transaktioner från betalinnehåll eller Superchatt för det valda datumintervallet och området.
Transaktionsintäkter Beräknade nettointäkter från transaktioner, till exempel betalinnehåll och Superchatt.Beräkningen drar av partneråterbetalningar för det valda datumintervallet och området.
YouTube Premium-intäkter Beräknade intäkter från YouTube Premium för det valda datumintervallet och området.

YouTube Shorts-intäkter

Beräknade intäkter från YouTube Shorts Fund för det valda datumintervallet.

Intäkter från produkttaggning

Beräknade intäkter från YouTube Shopping Fund för det valda datumintervallet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
59
false
false