Jak sprawdzić przychody z YouTube

Z powodu trwającej wojny w Ukrainie tymczasowo wstrzymujemy wyświetlanie reklam w Google i YouTube użytkownikom z Rosji. Więcej informacji

Jeśli należysz do programu partnerskiego YouTube, na karcie Przychody w Statystykach YouTube zobaczysz, które filmy przynoszą największe zyski i które źródła przychodów są najbardziej opłacalne. Karta kluczowych danych pokazuje dane o szacunkowych przychodach (dochodach), RPM i CPM według odtworzeń. Więcej informacji o zarabianiu w YouTube

Jak wyświetlić raport Przychody

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Statystyki.
  3. Z górnego menu wybierz Przychody.

RPM

Raport RPM pokazuje kwotę zarobków uzyskanych z wielu źródeł przychodów na 1000 wyświetleń filmów. RPM obliczamy jako łączny przychód podzielony przez łączną liczbę wyświetleń pomnożoną przez 1000.

CPM według odtworzeń 

Raport CPM według odtworzeń pokazuje szacowany średni przychód brutto na 1000 odtworzeń, w trakcie których wyświetlana jest co najmniej jedna reklama.

Szacunkowe miesięczne przychody

W raporcie dotyczącym szacunkowych miesięcznych przychodów możesz sprawdzić, ile zarobił Twój kanał w ciągu ostatnich 30 dni.

Szacunkowe miesięczne przychody podlegają korektom z powodu:

Jeśli wysokość Twoich szacunkowych miesięcznych przychodów (dochodu) się zmienia, może to być spowodowane tymi korektami. Dokonujemy ich dwukrotnie po wygenerowaniu przychodów: po upływie tygodnia (żeby poprawić dokładność szacunków) i w środku kolejnego miesiąca (żeby odzwierciedlić ostateczne zarobki).

Źródła przychodów

Raport Źródła przychodów zawiera zestawienie szacunkowych przychodów z poszczególnych źródeł.

Przychody z transakcji

Raport Przychody z transakcji zawiera przegląd szacunkowych zarobków ze wspierania kanału i sprzedaży gadżetów. Ten raport jest także dostępny z poziomu filmu.

Najlepiej zarabiające filmy

Raport Najlepiej zarabiające filmy pokazuje filmy z najwyższą kwotą szacunkowych przychodów.

Typ reklamy

Raport Typ reklamy pokazuje, jaki procent przychodów z reklam pochodzi z poszczególnych typów reklam. Więcej informacji o typach reklam dostępnych w YouTube

Jak wyświetlić ostateczne zarobki

Twoje ostateczne zarobki są widoczne tylko na koncie AdSense. Ostateczne zarobki za dany miesiąc są dodawane do salda na koncie AdSense między 7 a 12 dniem kolejnego miesiąca.

Jak sprawdzić ostateczne zarobki w AdSense:

  1. Zaloguj się na konto AdSense.
  2. Po lewej stronie wybierz AdSense dla YouTube
  3. Zobaczysz swoje aktualne saldo zarobków z YouTube i kwotę ostatniej płatności oraz uzyskasz dostęp do zasobów związanych z YouTube.
Pobranie podatku u źródła może wpłynąć na ostateczne zarobki. Pobrana kwota jest widoczna tylko na koncie AdSense.

Dane, które warto znać

Średni czas oglądania Szacowany średni czas oglądania na wyświetlenie dla wybranego filmu i zakresu dat.
Szacowane odtworzenia generujące przychody Odtworzenie generuje przychody, gdy widz obejrzy Twój film i zobaczy co najmniej jedną reklamę. Może również mieć to miejsce, gdy odbiorca zrezygnuje z oglądania jeszcze w czasie reklamy przed Twoim filmem.
Transakcje Liczba transakcji pochodzących z płatnych treści lub superczatu w wybranym okresie i obszarze.
Wyświetlenia Liczba prawidłowych wyświetleń Twoich kanałów lub filmów.
Czas oglądania (w godzinach) Łączny czas, jaki użytkownicy spędzili na oglądaniu filmu.
Szacunkowe przychody z reklam Szacunkowe przychody z reklam AdSense i DoubleClick w wybranym okresie i obszarze. Ta kwota nie obejmuje przychodów z reklam sprzedawanych przez partnerów.
Szacunkowe przychody (dochód) Łączne szacunkowe przychody (dochód netto) uzyskane ze wszystkich sprzedanych przez Google reklam oraz transakcji w wybranym okresie i obszarze.
Przychody z transakcji Średnia kwota transakcji związanej z płatnymi treściami lub superczatem w wybranym okresie i obszarze.
Przychody z transakcji Szacunkowe przychody netto z takich transakcji jak płatne treści i superczat. Szacunki obejmują odjęte zwroty obciążające konto partnera w wybranym okresie i obszarze.
Przychody z YouTube Premium Szacunkowe przychody z YouTube Premium w wybranym okresie i obszarze.

Przychody z YouTube Shorts

Szacunkowe przychody z Funduszu YouTube Shorts w wybranym zakresie dat.

Przychody z tagowania produktów

Szacunkowe przychody z Funduszu Zakupów w YouTube w wybranym zakresie dat.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false
false