Sprawdzanie przychodów z YouTube

Możesz zobaczyć swoje szacunkowe zarobki na karcie Przychody w YouTube Analytics. Ostateczne zarobki znajdziesz w AdSense.

Sprawdzanie szacunkowych zarobków

  1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
  2. Wybierz Statystyki w menu po lewej stronie.
  3. Z górnego menu wybierz opcję Przychody.

Szacunkowe miesięczne przychody

Możesz skorzystać z raportu Szacunkowe miesięczne przychody, aby dowiedzieć się, jak Twoje szacunkowe zarobki zmieniały się w czasie.

Przychody z transakcji

W raporcie Przychody z transakcji możesz sprawdzić szacunkowe zarobki wygenerowane przez transakcje pochodzące ze wspierania kanału i sprzedaży gadżetów.

Sprawdzanie ostatecznych zarobków

Informacje o ostatecznych zarobkach z YouTube możesz znaleźć na swoim koncie AdSense.

  1. Zaloguj się na konto AdSense.
  2. Po lewej stronie wybierz Ustawienia > Płatności
  3. Zobaczysz całkowite kwoty Twoich zarobków dla wybranego przedziału czasu oraz ostatnie transakcje.

Informacje o ostatecznych zarobkach

Dane o ostatecznych zarobkach nie są przenoszone do AdSense aż do połowy kolejnego miesiąca (tzn. zarobki uzyskane w czerwcu zostaną przeniesione do AdSense w połowie lipca).

Ostateczne zarobki z YouTube z poprzedniego miesiąca są dodawane do salda konta AdSense między 10 a 14 dniem miesiąca i wypłacane w danym miesiącu, jeśli całkowite saldo konta osiągnęło próg płatności, a na koncie nie ma żadnych wstrzymanych płatności. Więcej informacji o płatnościach AdSense znajdziesz w Centrum pomocy AdSense.

Szacunkowe i ostateczne zarobki

Szacunkowe przychody w YouTube Analytics mogą się różnić od ostatecznych płatności. Jest to spowodowane korektami, które są wprowadzane na koniec miesiąca. Szacunkowe przychody nie obejmują przychodów z reklam sprzedawanych ani wyświetlanych przez partnerów. Jeżeli masz pytania dotyczące tej kwestii, skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. partnera.

Dane, które warto znać

Średni czas oglądania Szacowany średni czas oglądania na wyświetlenie dla wybranego filmu i okresu.
Szacowane odtworzenia generujące przychody Odtworzenie generuje przychody, jeśli widz obejrzy Twój film („wyświetlenie”) i zobaczy przynajmniej jedną reklamę lub jeśli przerwie oglądanie w trakcie reklamy przed filmem i w ogóle nie zacznie oglądać Twojego filmu („porzucenie”).
CPM wg odtworzeń Szacowany średni przychód brutto na tysiąc odtworzeń, w których pojawia się co najmniej jedna reklama.
Transakcje Liczba transakcji pochodzących z płatnych treści lub Superczatu w wybranym okresie i regionie.
Wyświetlenia Liczba prawidłowych wyświetleń Twoich kanałów lub filmów.
Czas oglądania (w minutach) Czas poświęcony przez widza na oglądanie filmu. Pozwala odróżnić materiały, które widzowie faktycznie oglądają, od tych, które klikają, po czym porzucają.
Twoje szacunkowe przychody z reklam Szacunkowe przychody z reklam AdSense i DoubleClick w wybranym okresie i regionie. Ta kwota nie obejmuje przychodów z reklam sprzedawanych przez partnerów.
Twoje szacunkowe przychody Łączne szacunkowe przychody (netto) uzyskane ze wszystkich sprzedanych przez Google reklam oraz transakcji w wybranym okresie i regionie.
Twoje przychody na jedną transakcję Średnia kwota transakcji związanej z płatnymi treściami lub Superczatem w wybranym okresie i regionie.
Twoje przychody z transakcji Szacowane przychody netto z transakcji, takich jak zakup płatnych treści i Superczatów, po odjęciu wszelkich zwrotów naliczanych przez partnerów w wybranym okresie i regionie.
Twoje przychody z YouTube Premium Szacunkowe przychody z YouTube Premium w wybranym okresie i regionie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?