הצגת ההכנסות שלכם ב-YouTube

הרווחים המשוערים שלכם מוצגים בכרטיסייה הכנסות ב-YouTube Analytics. הרווחים הסופיים מוצגים ב-AdSense.

הצגת הרווחים המשוערים

  1. נכנסים ל-YouTube Studio.
  2. בתפריט מימין, לוחצים על Analytics.
  3. מהתפריט העליון, בוחרים בכרטיסייה הכנסות.

הכנסות חודשיות משוערות

הדוח 'הכנסות חודשיות משוערות' יראה לכם את השינוי בהכנסות המשוערות שלכם לאורך זמן.

הכנסה מעסקאות

אפשר להשתמש בדוח 'הכנסות מעסקאות' כדי לקבל תמונת מצב של הרווחים המשוערים שלכם ממכירה מוצרים ושל מינויים למועדון החברים של הערוץ.

הצגת הרווחים הסופיים

פירוט הרווחים הסופיים ב-YouTube יוצג בחשבון AdSense.

  1. נכנסים לחשבון AdSense.
  2. בצד ימין, בוחרים הגדרותואז תשלומים. 
  3. ניתן לראות את סך הרווחים בתקופה שנבחרה ואת העסקאות שבוצעו לאחרונה.

מידע על הרווחים הסופיים

רווחים סופיים מועברים ל-AdSense רק באמצע החודש העוקב. לדוגמה, הרווחים שנצברו ביוני יועברו ל-AdSense באמצע יולי.

הרווחים הסופיים ב-YouTube עבור החודש הקודם מתווספים ליתרת חשבון AdSense בין 10 ל-14 בחודש. אם היתרה הנוכחית הגיעה לסף לקבלת תשלום, ואין לכם השהיות של תשלומים, היתרה בחשבון תשולם באותו החודש. תוכלו למצוא מידע נוסף על התשלומים ב-AdSense במרכז העזרה של AdSense.

הכנסות משוערות לעומת רווחים סופיים

ההכנסות המשוערות המוצגות ב-YouTube Analytics עשויות להיות שונות מהתשלומים הסופיים בגלל התאמות שונות שאנחנו מבצעים. התשלומים המתקבלים בסוף החודש הם לאחר ביצוע התאמות אלה. ההכנסות המשוערות לא כוללות הכנסה ממודעות שנמכרו או הוצגו על ידי שותפים. אם יש לכם שאלות נוספות, תוכלו לפנות אל מנהל השותפים שלכם.

מדדים שכדאי להכיר

משך צפייה ממוצע ממוצע משוער של מספר הדקות שנצפו בכל צפייה בסרטון שנבחר, בטווח התאריכים שנבחר.
מספר משוער של הפעלות שמייצרות הכנסות הפעלה למונטיזציה היא מצב שבו משתמש צופה בסרטון שלכם (כלומר 'צפייה') ומוצגת לו לפחות חשיפה אחת של מודעה, או כאשר הוא מפסיק לצפות במודעה לפני סרטון וכלל אינו מגיע לראות את הסרטון (כלומר 'נטישה').
עלות לאלף חשיפות על בסיס הפעלות ההכנסה הממוצעת המשוערת (ברוטו) לאלף הפעלות שבהן מוצגת מודעה אחת או מוצגות מספר מודעות.
הכנסה לאלף צפיות (RPM) הכנסה לאלף צפיות, הסכום שהרווחתם ממקורות הכנסה מרובים לכל אלף צפיות בסרטונים. המדד 'הכנסות לאלף צפיות' מחושב כסך ההכנסות חלקי סך הצפיות כפול 1,000. 
עסקאות מספר העסקאות שמקורן בתוכן בתשלום או בהודעות Super Chat בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
צפיות מספר הצפיות החוקיות בערוצים או בסרטונים שלכם.
זמן צפייה (דקות) משך זמן הצפייה של צופה בסרטון. המידע הזה עוזר להבין באיזה תוכן הצופים צפו במלואו (בניגוד לסרטונים שעליהם לחצו מבלי לצפות בהם עד הסוף).
אומדן ההכנסות ממודעות ההכנסות המשוערות ממודעות AdSense ו-DoubleClick בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו. הנתון הזה אינו כולל הכנסות ממודעות שנמכרות על ידי שותפים.
אומדן ההכנסות סך כל ההכנסות המשוערות (נטו) מכל המודעות שנמכרו והעסקאות שבוצעו על ידי Google באזור ובטווח התאריכים שנבחרו.
הכנסה לעסקה סכום ממוצע של עסקה שהתקבל מתוכן בתשלום או מהודעות Super Chat בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
הכנסות מעסקאות ההכנסות המשוערות (נטו) מעסקאות, למשל: מתוכן בתשלום ומהודעות Super Chat, בניכוי ההחזרים הכספיים לשותפים בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
הכנסות מ-YouTube Premium ההכנסות המשוערות מ-YouTube Premium בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?