Zjištění výše příjmů z YouTube

Odhadované příjmy si můžete zobrazit na kartě Tržby v nástroji YouTube Analytics. Konečné příjmy jsou uvedeny ve službě AdSense.

Zobrazení odhadovaných příjmů

  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V levé nabídce vyberte možnost Analytics.
  3. V horní nabídce vyberte možnost Tržby.

Odhadované měsíční tržby

Podle přehledu měsíčních odhadovaných tržeb si můžete udělat představu o tom, jak se v průběhu času změnily vaše odhadované tržby.

Tržby z transakcí

Pomocí přehledu transakčních tržeb můžete zjistit objem odhadovaných tržeb pocházejících konkrétně ze členství v kanálu a zboží.

Zobrazení konečných příjmů

Konečné příjmy z YouTube najdete ve svém účtu AdSense.

  1. Přihlaste se ke svému účtu AdSense.
  2. Vlevo vyberte možnost Nastavení a pak Platby. 
  3. Zobrazí se vaše celkové příjmy za vybrané období a vaše poslední transakce.

Konečné příjmy

Konečné příjmy jsou převáděny do nástroje AdSense až přibližně v polovině následujícího měsíce (například červnové příjmy jsou převáděny až v polovině července).

Konečné příjmy z YouTube za předchozí měsíc budou do vašeho účtu AdSense přidány mezi 10. a 14. dnem následujícího měsíce. Pokud celkový zůstatek v účtu přesáhne limit pro platby (a nemáte žádná pozdržení plateb), budou v tomto měsíci také vyplaceny. Další informace o platbách AdSense najdete v centru nápovědy AdSense.

Odhadované a konečné příjmy

Odhadované tržby v nástroji YouTube Analytics se mohou od konečných plateb kvůli finálním úpravám lišit. Vždy na konci měsíce jsou upravovány tak, aby částka souhlasila. Odhadované příjmy nezahrnují tržby z reklam prodávaných nebo poskytovaných partnery (v případě dotazů se můžete obrátit na svého manažera pro partnery).

Metriky, které byste měli znát

Průměrná doba sledování Odhad průměrné doby sledování při jednom zhlédnutí pro vybrané video a časové období.
Odhad zpeněžených přehrání Ke zpeněženému přehrání dojde, pokud divák přehraje vaše video (zhlédnutí) a zobrazí se mu alespoň jedna reklama nebo pokud divák přehrávání ukončí během reklamy před videem (pre-roll), aniž by dospěl k vašemu videu (opuštění).
CPM podle počtu přehrávání Odhadovaná průměrná hrubá tržba na tisíc přehrání, kde je zobrazena jedna nebo více reklam.
RPM Příjmy na 1000 zhlédnutí; částka, kterou jste si vydělali z různých zdrojů tržeb v přepočtu na 1000 zhlédnutí videa. RPM se počítá jako podíl celkových tržeb a celkového počtu zhlédnutí krát 1000. 
Transakce Počet transakcí z placeného obsahu nebo Superchatu za vybrané časové období a oblast.
Zhlédnutí Počet opravdových zhlédnutí vašich kanálů nebo videí.
Doba sledování (minuty) Doba, po kterou divák sledoval video. Získáte tak představu o tom, jaký obsah diváci skutečně sledují (na rozdíl od videí, na která kliknou a vzápětí je opustí).
Vaše odhadované tržby z reklam Odhadované tržby z reklam AdSense a DoubleClick ve zvoleném časovém období a oblasti. Tato hodnota nezahrnuje tržby z reklam prodaných partnery.
Vaše odhadované tržby Celkové odhadované tržby (čisté tržby) ze všech transakcí a reklam nabízených společností Google ve vybraném časovém rozmezí a v zadané oblasti.
Vaše tržby za transakci Průměrná částka transakce z placeného obsahu nebo Superchatu za vybrané období a oblast.
Vaše transakční tržby Odhadované čisté tržby z transakcí, například z placeného obsahu nebo Superchatu, ponížené o případné vrácené platby účtované partnery za vybrané období a oblast.
Vaše tržby ze služby YouTube Premium Odhadované tržby ze služby YouTube Premium ve zvoleném časovém období a oblasti.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?