Zjištění výše příjmů z YouTube

Odhadované příjmy si můžete zobrazit na kartě Tržby v nástroji YouTube Analytics. Konečné příjmy jsou uvedeny ve službě AdSense.

Zobrazení odhadovaných příjmů

  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V levé nabídce vyberte možnost Analytics.
  3. V horní nabídce vyberte možnost Tržby.

Odhadované měsíční tržby

Podle přehledu měsíčních odhadovaných tržeb si můžete udělat představu o tom, jak se v průběhu času změnily vaše odhadované tržby.

Tržby z transakcí

Pomocí přehledu transakčních tržeb můžete zjistit objem odhadovaných tržeb plynoucích z členství v kanálu a z reklamního zboží.

Zobrazení konečných příjmů

Konečné příjmy z YouTube najdete ve svém účtu AdSense.

  1. Přihlaste se ke svému účtu AdSense.
  2. Vlevo vyberte možnost Nastavení a pak Platby. 
  3. Zobrazí se vaše celkové příjmy za vybrané období a vaše poslední transakce.

Konečné příjmy

Konečné příjmy jsou převáděny do nástroje AdSense přibližně v polovině následujícího měsíce. Například příjmy za červen jsou převáděny v polovině července.

Konečné příjmy z YouTube za předchozí měsíc vám budou přičteny k zůstatku na účtu AdSense mezi 10. a 14. dnem daného měsíce. Pokud zůstatek dosáhl hranice platby a nemáte-li na účtu žádné pozdržené platby, zůstatek vám bude v daném měsíci vyplacen. Další informace o platbách ve službě AdSense najdete v Centru nápovědy AdSense.

Odhadované a konečné příjmy

Odhadované tržby v nástroji YouTube Analytics se mohou od konečných plateb z důvodu finálních úprav lišit. Na konci každého měsíce se upravují tak, aby částka souhlasila. Odhadované příjmy nezahrnují tržby z reklam prodávaných nebo poskytovaných partnery. V případě dotazů se můžete obrátit na svého manažera pro partnery.

Oprava neplatné aktivity

Neplatná aktivita ve vašem kanálu má vliv na to, jak se vaše odhadované tržby v nástroji YouTube Analytics zobrazují. Jako neplatná aktivita jsou označována ta zobrazení reklam a zapojení, která patrně nejsou výsledkem skutečného zájmu uživatelů. Může se jednat o úmyslné jednání, například kliknutí generovaná automatickými nástroji nebo pomocí robotů, i méně závažné aktivity, jako jsou náhodná kliknutí a nabádání ke sledování reklam na vašem kanálu.

Společnost YouTube aktivně tyto neplatné aktivity detekuje a podniká patřičné kroky k nápravě. Naším cílem je zajistit, aby se vaše odhadované tržby zobrazovaly v nástroji YouTube Analytics správně co možná nejrychleji. Nicméně, zpracování těchto neplatných aktivit může trvat déle a vaše odhadované tržby mohou při ověřování konečných příjmů na konci měsíce kolísat. Reklamy se stále zobrazují, ale generované tržby budou vráceny zpět inzerentům.

Další informace o tom, jak předcházet neplatnému provozu ve svých reklamách, najdete v centru nápovědy AdSense.

Metriky, které byste měli znát

Průměrná doba sledování Odhad průměrné doby sledování při jednom zhlédnutí pro vybrané video a časové období.
Odhad zpeněžených přehrání Ke zpeněženému přehrání dojde, pokud divák přehraje vaše video (zhlédnutí) a zobrazí se mu alespoň jedna reklama nebo pokud divák přehrávání ukončí během reklamy před videem (pre-roll), aniž by dospěl k vašemu videu (opuštění).
CPM podle počtu přehrávání Odhadovaná průměrná hrubá tržba na tisíc přehrání, kde je zobrazena jedna nebo více reklam.
RPM Tržby na 1 000 zhlédnutí; částka, kterou jste si vydělali z různých zdrojů tržeb v přepočtu na 1000 zhlédnutí videa. RPM se počítá jako podíl celkových tržeb a celkového počtu zhlédnutí krát 1000. 
Transakce Počet transakcí z placeného obsahu nebo Superchatu za vybrané časové období a oblast.
Zhlédnutí Počet opravdových zhlédnutí vašich kanálů nebo videí.
Doba sledování (minuty) Doba, po kterou divák sledoval video. Získáte tak představu o tom, jaký obsah diváci skutečně sledují (na rozdíl od videí, na která kliknou a vzápětí je opustí).
Vaše odhadované výnosy z reklam Odhadované tržby z reklam AdSense a DoubleClick ve zvoleném časovém období a oblasti. Tato hodnota nezahrnuje tržby z reklam prodaných partnery.
Vaše odhadované tržby Celkové odhadované tržby (čisté tržby) ze všech transakcí a reklam nabízených společností Google ve vybraném časovém rozmezí a v zadané oblasti.
Vaše tržby za transakci Průměrná částka transakce z placeného obsahu nebo Superchatu za vybrané období a oblast.
Vaše tržby z transakcí Odhadované čisté tržby z transakcí, například z placeného obsahu nebo Superchatu, ponížené o případné vrácené platby účtované partnery za vybrané období a oblast.
Vaše tržby ze služby YouTube Premium Odhadované tržby ze služby YouTube Premium ve zvoleném časovém období a oblasti.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?