Проверка на приходите ви в YouTube

Ако участвате в Партньорската програма на YouTube, в раздела Приходи в YouTube Analytics се показва кои видеоклипове генерират най-много средства и кои източници на приходи са най-изгодни. Картата с ключови показатели показва прогнозните ви приходи, RPM и CPM въз основа на възпроизвежданията. Научете как да печелите пари с YouTube.

Преглед на отчетите за приходите ви

  1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
  2. В менюто вляво изберете Analytics.
  3. Изберете Приходи от менюто в горната част.

RPM

Отчетът RPM ви показва сумата, която сте спечелили от няколко източника на приходи за 1000 показвания на видеоклипове. RPM се изчислява като общите приходи се разделят на общия брой показвания и полученият резултат се умножава по 1000.

CPM въз основа на възпроизвежданията

Отчетът CPM въз основа на възпроизвежданията показва прогнозните средни брутни приходи на 1000 възпроизвеждания, при които са показани една или повече реклами.

Месечни прогнозни приходи

Отчетът за месечните прогнозни приходи показва колко е спечелил каналът ви през последните 30 дни.

Месечните прогнозни приходи подлежат на корекции поради невалиден трафик, заявления и оспорвания по Content ID или определени типове рекламни кампании (напр. цена на ден). Ако виждате колебания в месечните си прогнозни приходи, те може да се дължат на тези корекции. Корекциите се извършват два пъти след генерирането на приходите: след една седмица (с по-пълна прогноза) и в средата на следващия месец, като отразяват финализираните ви приходи.

Източници на приходи

Отчетът „Източници на приходи“ показва разбивка на размера на прогнозните приходи за всеки източник на приходи.

Приходи от транзакции

Отчетът за приходите от транзакции ви предоставя общ преглед на прогнозните приходи от членството в канал и от стоките. Този отчет е наличен на ниво видеоклип.

Водещи видеоклипове по приходи

Отчетът „Водещи видеоклипове по приходи“ показва кои видеоклипове са получили най-високи прогнозни приходи.

Тип реклама

Отчетът за типовете реклами показва какъв процент от приходите генерира всеки тип реклама. Научете повече за типовете реклами, достъпни в YouTube.

Преглед на финализираните ви приходи

Финализираните ви приходи са достъпни само в профила ви в AdSense. Финализираните приходи за предходния месец се добавят към салдото по профила ви в AdSense между 7-о и 10-о число на всеки месец.

Ето как да намерите финализираните приходи в AdSense:

  1. Влезте в профила си в AdSense.
  2. Вляво изберете Настройки и след това Плащания. 
  3. Ще видите общите си приходи за избрания период от време и най-актуалните ви транзакции.
Финализираните ви приходи може да подлежат на удържане на данък при източника (ако е приложимо) и удържаната сума е показана само в профила ви в AdSense.
 

Важни показатели

Средна продължителност на показване Прогнозно средно време на гледане в минути на показване за избрания видеоклип и период от време.
Прогнозен брой възпроизвеждания с възможност за приходи Възпроизвеждане с възможност за приходи е, когато зрител гледа видеоклипа ви и види поне една рекламна импресия или когато спре да гледа по време на рекламата преди видеоклипа, без изобщо да стигне до него.
Транзакции Броят транзакции от платено съдържание или Суперчат за избрания период от време и регион.
Показвания Броят легитимни показвания за каналите или видеоклиповете ви.
Време на гледане (часове) Времето, през което зрителите са гледали видеоклипа ви.
Прогнозни приходи от реклами Прогнозни приходи от реклами от AdSense и DoubleClick за избрания период от време и район. Тези данни не включват приходи от реклами, продадени чрез партньори.
Прогнозни приходи Общо прогнозни приходи (нетни приходи) от всички продавани чрез Google реклами и транзакции за избрания период от време и район.
Приходи на транзакция Среден брой транзакции от платено съдържание или Суперчат за избрания период от време и регион.
Приходи от транзакции Прогнозни нетни приходи от транзакции, като например платено съдържание и Суперчат.Прогнозната сума включва удържаните суми за партньори за избрания период от време и район.
Приходи в YouTube Premium Прогнозни приходи от YouTube Premium за избрания период от време и район.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false