Преглед на спечелените от вас средства в YouTube

Можете да преглеждате прогнозните си приходи в раздела Приходи в YouTube Analytics. Финализираните ви приходи се показват в AdSense.

Преглед на прогнозните ви приходи

  1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
  2. В менюто вляво изберете Анализ.
  3. Изберете Приходи от менюто в горната част.

Месечни прогнозни приходи

Можете да използвате отчета за месечните прогнозни приходи, за да разберете как са се променили прогнозните ви приходи с течение на времето.

Приходи от транзакции

Можете да използвате отчета за приходите от транзакции, за да получите общ преглед на прогнозните приходи от членства в канал и от стоки.

Преглед на финализираните ви приходи

Можете да разгледате финализираните приходи от YouTube в профила си в AdSense.

  1. Влезте в профила си в AdSense.
  2. Вляво изберете Настройки и след това Плащания. 
  3. Ще видите общите си приходи за избрания период от време и най-актуалните ви транзакции.

Всичко за финализираните приходи

Финализираните приходи не се прехвърлят в AdSense приблизително до средата на следващия месец. Например приходите от юни ще се прехвърлят към средата на юли.

Финализираните приходи от YouTube за предходния месец се добавят към салдото по профила ви в AdSense между 10-о и 14-о число на месеца. Ако салдото ви е достигнало минималния праг за извършване на плащане и нямате наложени ограничения, салдото по профила ще бъде изплатено през този месец. Научете повече за плащанията в AdSense в Помощния център на AdSense.

Прогнозни спрямо финализирани приходи

Прогнозните приходи в YouTube Analytics подлежат на различни корекции, поради което може да се различават от финализираните плащания. За да се осигури съответствие, те се променят в края на месеца. Прогнозните приходи не включват тези от реклами, продадени и показани от партньори. Ако имате въпроси, можете да се свържете с мениджъра си за партньори.

Коригиране на невалидна активност

Невалидната активност в канала ви може да засегне начина, по който се показват прогнозните ви приходи в YouTube Analytics. За невалидна активност се считат показвания на реклами или ангажираност, които обикновено не представляват реален потребителски интерес или намерение. Това може да включва злонамерено поведение, вариращо от автоматизирани инструменти за кликвания до трафик от ботове или дори по-леки случаи на злоупотреба, като например случайни кликвания или насърчаване на други потребители да гледат реклами в канала ви.

YouTube активно открива невалидна активност и предприема стъпки за коригирането ѝ. Стремим се възможно най-бързо да показваме точни прогнозни приходи в YouTube Analytics. Но тъй като е възможно обработването на невалидната активност да отнеме повече време, прогнозните ви приходи може да варират, когато финализираните ви приходи бъдат потвърдени след края на месеца. Продължават да се показват реклами, но генерираните приходи се възстановяват на рекламодателите.

Прегледайте Помощния център на AdSense, за да научите как да предотвратите невалиден трафик в рекламите си. 

Важни показатели

Средна продължителност на показване Прогнозно средно време на гледане в минути на показване за избрания видеоклип и период от време.
Прогнозен брой възпроизвеждания с възможност за приходи Възпроизвеждане с възможност за приходи е налице, когато зрител гледа видеоклипа ви (т.е. показване) и вижда поне една рекламна импресия или когато спре да гледа по време на рекламата преди видеоклипа, без изобщо да стигне до него (т.е. изоставяне).
CPM въз основа на възпроизвежданията Прогнозните средни брутни приходи на хиляда възпроизвеждания, при което са показани една или повече реклами.
RPM Приходи на хиляда импресии (RPM) е спечелената сума от множество източници на приходи за 1000 показвания на видеоклипове. RPM се изчислява като общите приходи се разделят на общия брой показвания и полученият резултат се умножава по 1000.
Транзакции Броят транзакции от платено съдържание или Суперчат за избрания период от време и регион.
Показвания Броят легитимни показвания за каналите или видеоклиповете ви.
Време на гледане (минути) Времето, през което даден зрител е гледал видеоклип. Този показател ви дава представа какво съдържание в действителност гледат зрителите (за разлика от видеоклиповете, върху които кликват и след това изоставят).
Вашите прогнозни приходи от реклами Прогнозни приходи от реклами от AdSense и DoubleClick за избрания период от време и регион. Тези данни не включват приходи от реклами, продадени чрез партньори.
Вашите прогнозни приходи Общо прогнозни приходи (нетни приходи) от всички продавани чрез Google реклами и транзакции за избрания период от време и регион.
Вашите приходи на транзакция Среден брой транзакции от платено съдържание или Суперчат за избрания период от време и регион.
Вашите приходи от транзакции Прогнозни приходи (нетни приходи) от транзакции, като платено съдържание и Суперчат, с приспадане на анулираните транзакции на партньори за избрания период от време и регион.
Приходите ви в YouTube Premium Прогнозни приходи от YouTube Premium за избрания период от време и регион.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?