Vanliga frågor om sökning och upptäckt vid intäktsgenerering

I den här artikeln får du veta mer om hur våra system för sökning och upptäckt fungerar. Vi vet att rekommendationer är viktiga för dig och att våra system hjälper tittarna att hitta ditt innehåll. I den här artikeln kan du läsa om vad systemen tittar på och vi går igenom några vanliga myter.

Systemens mål

YouTubes rekommendationer har två stora mål:

 1. Hjälpa tittarna att hitta videor de vill titta på
 2. Maximera tittarengagemang och nöjdhet på lång sikt

Vårt mål är med andra ord att hitta rätt video för rätt tittare vid rätt tidpunkt. Därför följer vi användarna.

Det här tittar systemen på

Våra system tittar på flera saker för att göra rekommendationer. Vissa tittar på innehåll du har skapat medan andra tittar på tittarengagemang.

För innehåll du har skapat tittar våra system på:

 • Videoinnehåll
 • Miniatyr
 • Namn
 • Beskrivning
 • Taggar

Sedan granskar vi hur engagerade tittarna är i och hur nöjda de är med ditt innehåll. Det kan innehålla:

 • Visningar
 • Visningstid
 • Procentandel av videon som har visats
 • Gilla-markeringar
 • Ogilla-markeringar
 • Kommentarer
 • Feedback från tittarna

Om du vill ha en fördjupad förklaring på hur systemen fungerar kan du titta på den här lektionen i Akademin för innehållsskapare.

Vanliga frågor

Måste jag ingå i YouTubes partnerprogram för att min kanal eller mina videor ska bli rekommenderade?

Nej. Rekommendations- och sök- och upptäcktssystemen tittar inte på videors status för intäktsgenerering.

Blir jag rekommenderad färre gånger om jag inte fick in så mycket pengar på min senaste video?
Nej. Rekommendations- och sök- och upptäcktssystemen tittar inte på videors status för intäktsgenerering.

Rekommendationerna är anpassade efter varje tittare och tar hänsyn till deras visningsbeteende. Sannolikheten är större att dina videor rekommenderas om användarna tittar på och engagerar sig i din video.

Om intäktsgenerering inaktiverades på mina tidigare videor genom manuell granskning, betyder det att mina framtida videor inte kommer att bli föreslagna lika ofta?

Nej. Systemen för rekommendationer och sökning och upptäckt tittar inte på videors status för intäktsgenerering. Rekommendationssystemen utvärderar varje video objektivt och fokuserar på om tittarna tittar på videon. Det viktigaste är hur det går för videon när tittarna ser den. Eftersom vi inte tar hänsyn till intäktsgenerering påverkas rekommendationer av varken din status eller historik för intäktsgenerering.

Sjunker videons visningstid om intäktsgenerering inaktiveras? Eller blir den inte rekommenderad?

Våra sök- och rekommendationssystem kan inte avgöra om videor har intäktsgenerering aktiverad. Vi tittar på videor på lång sikt och rekommenderar de som tittarna är nöjda med vare sig de har intäktsgenerering aktiverad eller inte. Du kan prova att inaktivera intäktsgenerering på en video, så märker du att det inte påverkar sök- eller rekommendationstrafiken.

Det här händer om videon innehåller mycket våld, svordomar eller har vågat innehåll:

 • Risken är större att intäktsgenerering inaktiveras eftersom videon inte är lämplig för alla annonsörer.
 • Risken är större att den inte rekommenderas för lika många tittare på YouTube eftersom den inte är lämplig för alla tittare.

I det här exemplet är det inte inaktiveringen av intäktsgenerering som gör att videon rekommenderas mer sällan, utan våldet, svordomarna och det vågade innehållet.

Mer om det här och annat i den här videon och våra optimeringstips för upptäckt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?