นโยบายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง


ความปลอดภัยของครีเอเตอร์ ผู้ชม และพาร์ทเนอร์คือสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา เราจึงต้องการความร่วมมือจากพวกคุณทุกคนเพื่อช่วยปกป้องชุมชนที่มีชีวิตชีวาและโดดเด่นนี้ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ของชุมชนและบทบาทที่หลักเกณฑ์มีต่อความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการปกป้อง YouTube ให้ปลอดภัย โปรดสละเวลาอ่านนโยบายด้านล่างนี้อย่างละเอียด และดูรายการหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ที่หน้านี้

YouTube ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีเจตนายกย่อง ส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง องค์กรเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ YouTube ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดๆ รวมถึงการสรรหาคนเข้าองค์กร

โปรดรายงานเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ หากพบเนื้อหาดังกล่าว ดูวิธีการรายงานการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนได้ที่นี่ หากพบเห็นวิดีโอหรือความคิดเห็น 2-3 รายการที่ต้องการรายงาน คุณจะรายงานช่องได้

หากเชื่อว่ามีผู้ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายฉุกเฉิน คุณควรติดต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เพื่อรายงานสถานการณ์ทันที

นโยบายนี้สำคัญกับคุณอย่างไร

หากคุณกำลังจะโพสต์เนื้อหา

อย่าโพสต์เนื้อหาบน YouTube หากเนื้อหานั้นสอดคล้องกับคำอธิบายที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • เนื้อหาที่ทำขึ้นโดยองค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือรำลึกถึงอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมให้ผู้อื่นก่อความรุนแรง
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือแก้ต่างให้กับการกระทำรุนแรงที่ก่อโดยองค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง
 • เนื้อหาที่มีเป้าหมายเพื่อสรรหาสมาชิกใหม่เข้าองค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง
 • เนื้อหาที่แสดงภาพตัวประกันหรือโพสต์เพื่อเรียกร้อง คุกคาม หรือข่มขู่ในนามขององค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง
 • เนื้อหาที่แสดงภาพเครื่องหมาย โลโก้ หรือสัญลักษณ์ขององค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมร้ายแรงเพื่อยกย่องหรือส่งเสริมองค์กรเหล่านั้น

หากโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรืออาชญากรรมด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอในวิดีโอหรือเสียงเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจบริบทที่ต้องการนำเสนอ ภาพที่โจ่งแจ้งหรือนำไปสู่ความขัดแย้งที่มีบริบทที่เหมาะสมมากเพียงพออาจต้องมีการจำกัดอายุหรือมีหน้าจอคำเตือน

นโยบายนี้ใช้กับวิดีโอ คำอธิบายวิดีโอ ความคิดเห็น สตรีมแบบสด และผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์อื่นๆ ของ YouTube โปรดทราบว่ายังมีกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหาที่ YouTube ไม่อนุญาตมีดังนี้

 • การรีอัปโหลดเนื้อหาที่ไม่ได้มีการดัดแปลงแก้ไขซึ่งสร้างขึ้นโดยองค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรม
 • การสรรเสริญผู้นำกลุ่มก่อการร้ายหรืออาชญากรรมของผู้ก่อการร้ายในเพลงหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
 • การสรรเสริญองค์กรก่อการร้ายหรืออาชญากรรมในเพลงหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
 • เนื้อหาที่นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่สนับสนุนอุดมการณ์ของผู้ก่อการร้าย ซึ่งใช้เผยแพร่เนื้อหาต้องห้ามหรือสรรหาคนเข้าองค์กรดังกล่าว
 • เนื้อหาวิดีโอเกมที่ผ่านการพัฒนาหรือดัดแปลง ("ม็อด") เพื่อส่งเสริมเหตุการณ์ความรุนแรง ผู้กระทำความผิด หรือเพื่อสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง

โปรดทราบว่าตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน และอย่าโพสต์เนื้อหาที่คิดว่าอาจเป็นการละเมิดนโยบายนี้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเนื้อหาละเมิดนโยบายนี้

หากมีการละเมิดนโยบายนี้ เราจะนำเนื้อหาที่ละเมิดออกและส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ หากนี่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนครั้งแรก คุณจะได้รับคำเตือนโดยไม่มีการลงโทษในช่อง แต่หากไม่ใช่ครั้งแรก เราจะออกประกาศเตือนให้กับช่องของคุณ และหากช่องได้รับประกาศเตือนครบ 3 ครั้ง เราจะยุติการใช้งานช่องของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประกาศเตือนที่นี่

เราอาจยกเลิกการใช้งานช่องหรือบัญชีของคุณหากมีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือข้อกำหนดในการให้บริการซ้ำหลายครั้ง รวมถึงหากมีการละเมิดอย่างรุนแรงเพียงครั้งเดียวหรือเมื่อเนื้อหาส่วนใหญ่ในช่องละเมิดนโยบาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้งานช่องหรือบัญชีที่นี่

 ไปที่ Creator Academy เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของชุมชนผ่านวิดีโอและทำแบบทดสอบ โปรดไปที่หลักสูตร Creator Academy

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร