Policy om våldsamma brottsliga organisationer


Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Innehåll vars syfte är att hylla, främja eller stödja kriminella organisationer är inte tillåtet på YouTube. Vi tillåter inte att sådana organisationer använder YouTube för något ändamål, däribland rekrytering.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Om du har anledning att tro att någon far illa ska du omedelbart rapportera situationen till din lokala polismyndighet.

Vad det innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • innehåll som har producerats av kriminella eller terroristiska organisationer
 • innehåll som hyllar eller på något sätt uppmärksammar framstående terroristiska eller kriminella individer i syfte att uppmana andra att utföra våldshandlingar
 • innehåll där våldshandlingar som utförs av kriminella eller terroristiska organisationer hyllas eller rättfärdigas
 • innehåll vars syfte är att rekrytera nya medlemmar till kriminella eller terroristiska organisationer
 • innehåll som visar gisslan eller publiceras med avsikt att värva, skrämma eller hota på uppdrag av någon kriminell eller terroristisk organisation
 • innehåll som visar insignier, logotyper eller symboler för kriminella eller terroristiska organisationer, i syfte att hylla eller främja dem

Om innehåll som är relaterat till terrorism eller brottslighet läggs upp i ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte är det viktigt att du ger tillräckligt med information i bild- och ljudmaterialet så att tittarna förstår sammanhanget. Vi kan dock välja att åldersbegränsa eller lägga till varningar på stötande eller kontroversiellt material.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube.  Observera att detta inte är en fullständig lista.

Exempel

Här är några exempel på innehåll som inte är tillåtet på YouTube.

 • obearbetade och oförändrade återuppladdningar av innehåll som skapats av terroristiska eller kriminella organisationer
 • hyllningar av terroristledare eller deras brott i sånger eller minnestal
 • hyllningar av terroristiska eller kriminella organisationer i sånger eller minnestal
 • innehåll som hänvisar användare till webbplatser som främjar terroristideologi, som används för att sprida förbjudet innehåll eller för rekrytering
 • Tv-spelsinnehåll som har utvecklats eller modiferats (”moddats”) för att förhärliga en våldsam händelse och dess förövare eller stödja kriminella eller terroristiska organisationer.

Kom ihåg att detta bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan bryta mot denna policy.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

 Mer information finns i Akademin för kreatörer

Vill du hellre lära dig om våra riktlinjer för communityn genom videor och quiz? Kolla in vår kurs i Akademin för kreatörer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?