Policy om våldsbejakande extremistiska eller kriminella organisationer


Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Innehåll vars syfte är att hylla, främja eller stödja extremistiska eller kriminella organisationer är inte tillåtet på YouTube. Vi tillåter inte att sådana organisationer använder YouTube för något ändamål, däribland rekrytering.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Om du har anledning att tro att någon far illa ska du omedelbart rapportera situationen till din lokala polismyndighet.

Vad det innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • innehåll som har producerats av våldsamma extremister, kriminella eller terroristiska organisationer
 • innehåll som hyllar eller på något sätt uppmärksammar framstående terroristiska, extremistiska eller kriminella individer i syfte att uppmana andra att utföra våldshandlingar
 • innehåll där våldshandlingar som utförs av våldsamma extremister, kriminella eller terroristiska organisationer hyllas eller rättfärdigas
 • innehåll vars syfte är att rekrytera nya medlemmar till våldsamma extremistiska, kriminella eller terroristiska organisationer
 • innehåll som visar gisslan eller publiceras med avsikt att värva, skrämma eller hota på uppdrag av en kriminell, extremistisk eller terroristisk organisation
 • innehåll som visar insignier, logotyper eller symboler för våldsamma extremister, kriminella eller terroristiska organisationer, i syfte att hylla eller främja dem
 • innehåll som förhärligar eller främjar våldsamma tragedier som skolskjutningar

YouTube förlitar sig på många faktorer, däribland myndigheters och internationella organisationers klassificeringar, för att avgöra vad som utgör kriminella organisationer eller terroristorganisationer. Vi säger till exempel upp alla kanaler där vi har rimliga skäl att tro att kontoinnehavaren är medlem i en utsedd terroristorganisation, till exempel en utländsk terroristorganisation (USA) eller organisation som identifierats av FN.

Om innehåll som är relaterat till terrorism eller brottslighet läggs upp i ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte är det viktigt att du ger tillräckligt med information i bild- och ljudmaterialet så att tittarna förstår sammanhanget. Vi kan dock välja att åldersbegränsa eller lägga till varningar på stötande eller kontroversiellt material.

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Tänk på att det här inte är en fullständig lista. Tänk på att dessa policyer även gäller externa länkar i ditt innehåll. Det kan bland annat inbegripa klickbara webbadresser och att muntligt hänvisa användare till andra webbplatser.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

 • obearbetade och oförändrade återuppladdningar av innehåll som har skapats av terroristiska, kriminella eller extremistiska organisationer.
 • hyllningar av terroristledare eller deras brott i sånger eller minnestal
 • hyllningar av terroristiska eller kriminella organisationer i sånger eller minnestal
 • innehåll som hänvisar användare till webbplatser som främjar terroristideologi, som används för att sprida förbjudet innehåll eller för rekrytering
 • Material som filmats av förövaren under en dödlig eller mycket våldsam händelse där vapen, våld eller skadade offer syns eller hörs
 • Tv-spelsinnehåll som har utvecklats eller modiferats (”moddats”) för att förhärliga en våldsam händelse och dess förövare eller stödja kriminella eller terroristiska organisationer.
 • förhärligande av våld mot civila
 • insamlingar till våldsamma kriminella, extremistiska eller terroristiska organisationer.

Kom ihåg att detta bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan bryta mot denna policy.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig.

Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du sannolikt en anmärkning. Om det inte är första gången kan du få en varning. Om du får tre varningar inom 90 dagar sägs din kanal upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Överträdelser kan leda till att intäktsgenerering inaktiveras för dina konton i enlighet med våra policyer för intäktsgenerering från YouTube-kanaler. Det kan även innebära anmärkningar. Om du anser att det här är ett misstag kan du överklaga. Om överträdelsen upphävs kan du ansöka om intäktsgenerering när du är kvalificerad i YouTube Studio.

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Vi kan förhindra att personer som begått flera överträdelser gör policyutbildningar i framtiden. Läs mer om uppsägningar av kanaler och konton.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5898546367129460085
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59