Voldelige og kriminelle organisasjoner


Vi tar sikkerheten til skaperne, seerne og partnerne våre svært alvorlig. Derfor ber vi hver og en av dere om å hjelpe oss med å beskytte dette unike og fargerike fellesskapet. Det er viktig at du forstår retningslinjene for brukere og hvordan disse bidrar til holde YouTube trygt, noe vi alle har et felles ansvar for. Ta deg tid til å lese nøye gjennom retningslinjene nedenfor. På denne siden finner du en uttømmende liste over retningslinjene våre.

Innhold som har som formål å berømme, fremme eller støtte voldelige og kriminelle organisasjoner, er ikke tillatt på YouTube. Organisasjoner av denne typen har ikke lov til å bruke YouTube til noe formål, inkludert rekruttering.

Hvis du ser innhold som er i strid med disse retningslinjene, ber vi deg om å rapportere det. Her finner du informasjon om hvordan du rapporterer brudd på retningslinjene for brukere.Hvis du har funnet flere videoer eller kommentarer som du ønsker å rapportere, kan du rapportere hele den aktuelle kanalen.

Hvis du tror noen er i overhengende fare, bør du kontakte politiet umiddelbart for å varsle om situasjonen.

Hva betyr dette for deg?

Når du legger ut innhold

Ikke legg ut innhold på YouTube hvis det passer med noen av beskrivelsene nedenfor:

 • innhold som er produsert av voldelige og kriminelle organisasjoner eller terroristorganisasjoner
 • innhold som berømmer eller hedrer fremtredende terrorister eller kriminelle personer for å oppmuntre andre til å begå voldshandlinger
 • innhold som berømmer eller rettferdiggjør voldshandlinger begått av voldelige og kriminelle organisasjoner eller terroristorganisasjoner
 • innhold som har som formål å rekruttere nye medlemmer til voldelige og kriminelle organisasjoner eller terroristorganisasjoner
 • innhold som avbilder gisler, eller innhold som legges ut med det formål å oppfordre, true eller skremme på vegne av en voldelig og kriminell organisasjon eller terroristorganisasjon
 • innhold som viser emblemene, logoene eller symbolene til voldelige og kriminelle organisasjoner eller terroristorganisasjoner, med det formål å berømme eller fremme disse organisasjonene

Hvis du legger ut innhold knyttet til terror eller kriminalitet for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål, må du sørge for å oppgi tilstrekkelig med informasjon i selve video- eller lydinnholdet, slik at seerne forstår konteksten. Eksplisitte eller kontroversielle videoer med tilstrekkelig kontekst kan bli underlagt aldersbegrensninger, eller det kan vises en advarsel før videoen.

Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner.  Dette er ikke en komplett liste over alt som er forbudt.

Eksempler

Her følger noen eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • råklipp eller uredigerte kopier av innhold som er opprettet og lastet opp av terroristorganisasjoner eller kriminelle organisasjoner
 • hedring av terroristledere eller feiring av forbrytelsene de har begått, gjennom sanger eller minnetaler
 • hedring av terroristorganisasjoner eller kriminelle organisasjoner gjennom sanger eller minnetaler
 • innhold som viderekobler brukerne til nettsteder som brukes til å fremme terroristideologi, spre ulovlig innhold eller rekruttere medlemmer
 • Videospillinnhold som er utviklet eller modifisert («moddet») for å forherlige en voldelig hendelse eller gjerningspersonene, eller som støtter voldelige og kriminelle organisasjoner eller terroristorganisasjoner.

Husk at dette bare er eksempler. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene.

Hva skjer når innhold er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt er i strid med disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis det er første gang du bryter med retningslinjene for brukere, får du et varsel uten videre konsekvenser for kanalen din. Hvis det ikke er første gang, får kanalen din en advarsel. Hvis du får tre advarsler, blir kanalen din sagt opp. Her kan du lese mer om advarselssystemet vårt.

 Gå til Skaperskolen for å finne ut mer

Vil du heller lære om retningslinjene for brukere via videoer og quizer? Ta en titt på Skaperskole-kurset vårt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?