Retningslinjer for innholdsbehandling

Vi hos YouTube er opptatt av at økosystemet vårt for innholdsbehandling skal være ryddig, rettferdig og fritt for misbruk. For å nå dette målet har vi opprettet en rekke retningslinjer for bruk av funksjonene som er tilgjengelige for innholdsadministratorer gjennom systemet for innholdsbehandling (CMS). Alle innholdsadministratorer har ansvar for å følge disse retningslinjene og standardene når de administrerer innhold for innholdseierne sine.

Hva skjer hvis du bryter retningslinjene for innholdsbehandling?

Tap av tilgang til CMS-funksjoner

Partnere som misbruker CMS-funksjonene eller bruker dem feil, mister tilgangen til dem. Dette er vanligvis midlertidig og varer i en bestemt tidsperiode, avhengig av de aktuelle retningslinjene. Så sant det er mulig, advarer vi deg når du står i fare for å bryte retningslinjene. Hvis du bryter en av disse retningslinjene, får du også en e-post om bruddet. Partneradministratoren din kan informere deg om detaljene og neste trinn. Hvis du ikke har en partneradministrator, kan du kontakte brukerstøtteteamet for skapere for å få mer informasjon.

Gjentatte og alvorlige brudd

Vi tar disse retningslinjene svært seriøst. Partnere som gjentatte ganger eller i alvorlig grad bryter retningslinjene for innholdsbehandling, blir møtt med strengere straffetiltak. Disse straffetiltakene kan omfatte tap av tilgang til ekstra CMS-funksjoner, tap av bestemte funksjoner over lengre perioder eller fullstendig utestengning fra CMS og oppsigelse av eventuelle kontrakter med YouTube.

I enkelte tilfeller kan vi utstede en «siste advarsel» i samsvar med retningslinjene våre. Innholdsadministratorer som har mottatt en siste offisiell advarsel, mister tilgangen til de fleste CMS-funksjonene frem til de består en misbrukskontroll. Denne avholdes i løpet av det neste året. Hvis det forekommer flere brudd på retningslinjene for innholdsbehandling i løpet av det påfølgende året og den aktuelle innholdsadministratoren ikke ber om og består en misbrukskontroll, kan det føre til oppsigelse av eventuelle kontrakter.

Eierskap fordelt mellom flere innholdseiere

Hvis selskapet ditt er hovedeier av flere innholdsbehandlingssystemer på YouTube, må du være oppmerksom på at brudd på retningslinjene i ett av dem kan føre til straffetiltak mot alle innholdsbehandlingssystemene du eier. 

Generelle retningslinjer for innholdsbehandling

Disse retningslinjene gjelder for alle partnere med tilgang til YouTube CMS.

Kanalansvar
Innholdsadministratorer har ansvar for å sikre at innholdet på alle kanaler som er tilknyttet CMS-systemet deres, er i samsvar med YouTube-retningslinjene for innhold. Dette omfatter innhold som er lastet opp både til eide og styrte kanaler, og til tilknyttede kanaler. Hvis kanalene til en innholdsadministrator blir sagt opp eller mister retten til inntektsgenerering på grunn av brudd på retningslinjene, gjelder straffen for alle innholdsbehandlingskontoene til denne partneren.

Krav i retningslinjene:

 • Innholdsadministratorer må sørge for at antallet straffetiltak for misbruk på kanalnivå (f.eks. oppsigelse og deaktivering av inntektsgenerering), både på eide og styrte kontoer og på tilknyttede kontoer, til enhver tid ligger på under 50 unike tilfeller innenfor en 90-dagers periode.
 • Hvis antallet tiltak overskrider denne grensen, mister innholdseierne dine muligheten til å tilknytte kanaler frem til det samlede antallet for perioden er under 50.

  Merk: Partnere som fortsetter å pådra seg straffetiltak utover de første 50, kan bli møtt med strengere tiltak.

Dette kan du gjøre for å overholde retningslinjene:

 • Informer de som står bak kanalene du administrerer, om YouTube-retningslinjene for brukere og retningslinjene for annonsørvennlig innhold. Sørg også for at de opptrer i samsvar med vilkårene for bruk av YouTube.
 • Ikke knytt flere kanaler til innholdseiernes kontoer enn du kan administrere.
 • Sørg for at innholdseieren din har tilstrekkelige gjennomgangsrutiner for nye kanaler.
 • Hvis du har vedvarende problemer med enkelte innholdsområder, kan du prøve å fokusere på de områdene du gjør det bedre på.
 • Hvis du har problemer med å få tilknyttede kanaler til å overholde disse retningslinjene, kan du kontakte partneradministratoren din.

I brukerstøtten finner du mer informasjon om advarsler om brudd på retningslinjene for brukere og andre problemer på kanalnivå.

Retningslinjer for kanalbidrag
Det er forventet at innholdsadministratorene har et forhold til skaperkanalene før de legger dem til i nettverket sitt. Innholdsadministratorer som for eksempel rekrutterer skapere på uærlig vis eller gjennom nettsøppel eller misbruker retten til å tilknytte kanaler, kan miste tilgangen til CMS-funksjoner.

Krav i retningslinjene:

 • Innholdsadministratorer må holde andelen godtatte invitasjoner om kanaltilknytning på over 90 % hver måned.
 • Innholdsadministratorer med en godtatt-andel på under 90 % mister muligheten til å tilknytte kanaler i én måned.

Dette kan du gjøre for å overholde retningslinjene:

 • Send invitasjonene tidlig i måneden, slik at skaperne får tilstrekkelig med tid til å godta dem.
 • Send invitasjoner bare til kanaler du kjenner og faktisk har et forretningsforhold til.
 • Om nødvendig kan du ta kontakt med skaperne og minne dem på å godta invitasjonene.
Omgåelse av systemer
Vi stoler på at innholdsadministratorene håndterer rettigheter og innhold på vegne av innholdseierne, løser problemer i nettverkene sine og bruker YouTube CMS på ansvarlig vis. Denne tilliten dekker også bruken av funksjonene som er bygget inn i YouTube CMS. Innholdsadministratorer som misbruker disse funksjonene for å omgå de etablerte systemene og prosessene til YouTube, bryter denne tilliten og skader hele YouTube-økosystemet.

Krav i retningslinjene:

 • Innholdsadministratorer skal ikke ta i bruk metoder som forsøker å omgå eller forstyrre YouTube-systemene, -prosessene eller -retningslinjene.
 • Brudd på disse retningslinjene betraktes som alvorlig misbruk og kan føre til oppsigelse av hele innholdseiergruppen din.

Følgende er eksempler på brudd på disse retningslinjene:

 • Bruk av CMS til å tjene penger på innhold som ikke er kvalifisert for inntektsgenerering på YouTube. Dette omfatter innhold som bryter retningslinjene våre for brukere og merkevaresikkerhet, samt innhold som er forbudt i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Manuell angivelse av at du har eierskap til Content ID-innholdselementer som du ikke har legitim opphavsrett til – selv midlertidig.
 • Bruk av manuelle Content ID-krav for å omgå prosessen for tvisteløsning ved bestridelse av krav.
Retningslinjer for opphavsrettsadvarsler knyttet til innholdsbehandling
Når en kanal får en opphavsrettsadvarsel, iverksettes det straffetiltak på kanalnivå. Partnere bør unngå å få mange opphavsrettsadvarsler for kanalene de administrerer. Hvis dette likevel skjer, iverksetter vi straffetiltak knyttet til innholdsbehandlingen i tillegg til tiltakene som måtte følge av de eksisterende kanaladvarslene partneren har fått på grunn av brudd på retningslinjene. Straffetiltak fører til begrenset tilgang til funksjoner. Dette berører både innholdseieren og tilknyttede innholdseiere.

Krav i retningslinjene:

Hvis en partner over en periode på 90 dager mottar ti opphavsrettsadsvarsler for kanaler som administreres av denne partneren, må vedkommende gjennom en ekstra vurdering, noe som kan føre til at vedkommende mister muligheten til å tilknytte kanaler eller laste opp videoer, eller at partneravtalen sies opp. Opphavsrettsadvarsler utløper etter 90 dager, og de fjernes da fra kanalen og det totale antallet advarsler for innholdseieren. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å evaluere misbruk og iverksette tiltak etter eget skjønn.

Dette kan du gjøre for å overholde retningslinjene:

 • Vær kritisk når du velger nye kanaler å administrere. Ikke legg til kanaler som kan øke antallet advarsler du har totalt.
 • De fleste partnere får best resultater når de holder antall kanaler hos en eid og styrt innholdseier under 120.
 • Informer kanalene du administrerer, om opphavsrett, og sørg for at de opptrer i samsvar med YouTube-retningslinjene.
 • Sørg for å opprettholde god internkontroll når du øker antallet kanaler du administrerer.
Du kan alltid se partneradvarslene dine i YouTube-kontoen din. Hvis du mener at noen av opphavsrettsadvarselene for de tilknyttede kanalene er ugyldige, bør du sette deg inn i hvordan du sender inn innsigelser eller ber om tilbaketrekking av krav.
Du finner mer informasjon om opphavsrettsadvarsler i brukerstøtten.

Retningslinjer for Content ID

Disse retningslinjene gjelder for partnere med tilgang til Content ID-samsvarssystemet. Du finner mer informasjon om kvalifikasjonskrav for Content ID i brukerstøtten.

Retningslinjer for levering av referanser til Content ID
Innholdsadministratorer skal bare levere referansefiler som er egnet for Content ID-samsvar. Ugyldige referanser er skadelige både for skapere og for YouTube-økosystemet for rettighetsadministrasjon. I brukerstøtten kan du lese mer om hva slags innhold som er egnet for Content ID.

Krav i retningslinjene:

 • Alle innholdsadministratorer må sørge for at antallet ugyldige Content ID-referanser representerer under 1 % av innholdseierkatalogen deres og ikke overstiger 500 ugyldige referanser innenfor en 30-dagers periode.
 • Leveringen av referanser kan bli begrenset eller deaktivert for innholdseiere som overskrider dette.
Retningslinjer for manuelle Content ID-krav
Med funksjonen for manuelle krav kan innholdseiere fremsette krav manuelt mot videoer som omfatter innholdet deres, i tilfeller der det ikke er fremsatt krav via Content ID-systemet. Rettigheten til å utstede manuelle krav gis bare til spesielt utvalgte partnere som kan vise til et betydelig behov for dette. For å sikre et velfungerende og rettferdig økosystem som er i tråd med de fire YouTube-frihetene, har vi strenge krav til hvordan denne sensitive funksjonen kan brukes.

Begrensninger for hvordan du kan gjøre krav på innhold:

 • Du må gjøre en manuell evaluering av brukerinnholdet før du kan sende inn et manuelt krav.
  • Vi tillater ikke automatisering av prosessen for manuelle krav.
 • Alle innholdselementer som brukes til å fremsette manuelle krav, må inneholde nøyaktige metadata som kan leses av mennesker, og gyldig referanseinnhold. 
  • Det eneste unntaket til denne regelen er når referansematerialet for innholdet det gjøres krav på, ikke kan brukes til å finne samsvar og/eller ikke er tillatt i henhold til retningslinjene for referanse.
  • Selv om disse innholdselementene ikke krever referanser, må eventuelle krav gjelde for det samme, unike innholdet og være nøyaktig beskrevet i metadataene (altså ingen «altomfattende» innholdselementer).
 • Innholdselementene som brukes i manuelle krav, må gjenspeile omfanget av eierskapet ditt nøyaktig.
  • Hvis du for eksempel er en regional kringkaster som gjør krav på nye opplastinger av lisensiert innhold, kan du ikke bruke manuelle krav til å angi en regel for global blokkering hvis du ikke innehar globale rettigheter til det aktuelle innholdet.
  • Kringkastere kan ha rettigheter til å vise lisensiert innhold innenfor en bestemt region, men dette betyr ikke nødvendigvis at de har rett til å gjøre krav på videoer som omfatter dette innholdet, innenfor denne regionen.
 • Alle manuelle krav må inneholde nøyaktige tidsstempler som viser hvor i videoen det aktuelle innholdet befinner seg.
  •  Samsvarende enkeltsegmenter må spesifiseres med atskilte tidsstempler.
  • Det kan anses som et alvorlig brudd på retningslinjene å oppgi villedende tidsstempler med hensikt eller gjentatte ganger.
 • Manuelle krav mot lydinnhold som bare finnes i en svært liten del av videoen, kan ikke knyttes til regelen om inntektsgenerering. Du kan imidlertid knytte regelen om sporing eller blokkering til all bruk av innholdet ditt.
  • ​Når partnere skal fremsette manuelle lydkrav, kan de slå sammen lengden av alle de tidsstemplede segmentene som er knyttet til det aktuelle innholdselementet.
  • Noen unntak som er verdt å nevne, er tilfeller der videoen det er gjort krav på, er ett enkelt klipp eller en samling av korte klipp som hovedsakelig består av lydinnhold. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til
   • «topp ti»-lister med musikk- eller lydinnhold
   • samlinger av korte klipp fra apper for sosiale medier med fokus på musikk
 • Manuelle krav mot «utilsiktet bruk» av lydinnhold kan ikke knyttes til regelen om inntektsgenerering. Du kan imidlertid knytte regelen om sporing eller blokkering til all bruk av innholdet ditt.
  • ​I forbindelse med disse retningslinjene definerer vi «utilsiktet bruk» som tilfeller begge disse betingelsene er oppfylt:
   • ​Det var ikke skaperen som la til innholdet i videoen.
   • Det forekommer ingen interaksjon mellom skaperen og innholdet.
  • Som eksempler på «utilsiktet bruk» kan vi nevne
   • hørbar lyd fra en TV i et annet rom i skaperens hus eller kontor
   • musikk fra en passerende bil
  • Som eksempler på bruk som ikke anses som utilsiktet, kan vi nevne
   • å synge, danse eller spille med til musikken
   • innhold lagt til under etterproduksjon eller via et redigeringsprogram
   • bakgrunnsmusikk på et sted der skaperen har direkte kontroll over musikken, eller der hensikten med videoen er å spille inn lyden, for eksempel en konsert

Begrensninger for hva slags innhold du kan gjøre krav på:

 • Du kan bare gjøre krav på videoer som omfatter opphavsrettsbeskyttet innhold du har enerett til.
  • Ikke fremsett manuelle krav mot innhold som ikke finnes i videoen.
  • Ikke bruk manuelle krav til å håndtere problemer i forbindelse med varemerker, personvern eller andre forhold som ikke er knyttet til opphavsrett. 
  • Hvis du misbruker funksjonen for manuelle krav for å sensurere innhold, kan det føre til at du mister tilgangen til funksjonen umiddelbart og/eller for godt. Du risikerer også andre straffetiltak.
 • Ikke fremsett manuelle krav mot innhold basert på en regel om inntektsgenerering som bryter med YouTube-retningslinjene for brukere eller merkevaresikkerhet.
 • Ikke fremsett manuelle krav mot videoer som for øyeblikket eller tidligere er gjort krav på via et innholdselement for det samme innholdet.
  • Dette inkluderer å fremsette manuelle krav mot videoer der opplasteren tidligere har lyktes i å bestride et krav mot det samme innholdet.
  • Å opprette dupliserte, konkurrende krav manuelt kan anses som et grovt brudd på retningslinjene om omgåelse av systemer.
 • Ikke bruk manuelle krav til å opprette ugyldige ordninger for inntektsdeling mellom eksisterende krav mot en video.
  • Dette kan anses som et grovt brudd på retningslinjene om omgåelse av systemer.
   
Content ID og politisk sensur
Bruk av Content ID til politisk sensur er ikke tillatt på YouTube. Forsøk på dette kan føre til oppsigelse av hele innholdseiergruppen til innholdsadministratoren.

Tips for å unngå problemer:

 • Hold øye med kravene dine som bare innebærer blokkering, og rapportér eventuelle problemer du oppdager, direkte til partneradministratoren din.
Retningslinjer for manuelle Content ID-handlinger
Content ID avhenger av en rekke manuelle evalueringsoppgaver fra innholdsadministratorer. Nedenfor ser du noen eksempler på slike oppgaver (listen er ikke uttømmende):
 • løse uavklart eierskap over innholdselementer, krav og referansemateriale
 • kontrollere teknisk, juridisk og lisensmessig nøyaktighet for potensielle og bestridte opphavsrettkrav mot opplastede videoer

Krav i retningslinjene

 • Manuelle handlinger krever manuell evaluering og kan ikke automatiseres eller skriptes på noen måte uten forhåndsgodkjenning fra YouTube.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?