Tartalomkezelői irányelvek

A YouTube elkötelezett aziránt, hogy tartalomkezelési ökoszisztémánk tiszta, tisztességes és visszaélésektől mentes legyen. E célunk elérése érdekében megfogalmaztunk néhány irányelvet arra vonatkozóan, hogy hogyan használhatják a tartalomkezelők a tartalomkezelő rendszerben (TKR) rendelkezésükre álló funkciókat. Minden tartalomkezelő felelős azért, hogy ezen irányelveket és szabványokat betartassák a tartalomtulajdonosaikkal.

Mi történik a tartalomkezelői irányelvek megsértésekor?

A TKR-funkciókhoz való hozzáférés elveszítése

Azok a partnerek, akik nem megfelelően használják a TKR-funkciókat vagy visszaélnek velük, elveszítik a funkciókhoz való hozzáférésüket. Ez általában ideiglenes állapot, és egy meghatározott időtartamra vonatkozik. Ezenkívül ideiglenesen korlátozhatjuk a TKR-funkciókhoz való hozzáférésedet, hogy megakadályozzuk a tartalomkezelési ökoszisztémát fenyegető kárt. A partner funkciókhoz való hozzáférésének visszaállítását megelőző várakozási idő számos tényezőtől függ, például a szabálysértés súlyosságától és okától, a partner vállalkozására gyakorolt hatástól, valamint a partner irányelvsértési előzményeitől. A partnermenedzsered tájékoztat majd a részletekről és a következő lépésekről. Ha nincs partnermenedzsered, további információért fordulj az alkotótámogatási csapathoz.

A Content ID és a hivatalos figyelmeztetések

A Content ID hatékony eszköz, azonban hatalmas kárt okozhat, ha helytelenül használják. Azok a tartalomkezelők, akik nem tartják be a Content ID irányelveit, hivatalos figyelmeztetést kaphatnak, ha a YouTube megállapítja, hogy gondatlanul, szándékosan vagy ártalmas módon visszaéltek a Content ID funkcióval. A hivatalos figyelmeztetések hatással lehetnek arra, hogy a vállalkozásod jogosult-e bizonyos YouTube-programok és TKR-funkciók használatára, ezért a Content ID irányelveinek betartása érdekében fontos, hogy megfelelő belső minőség-ellenőrzési folyamatokat alkalmazz.

Az irányelvek ismétlődő és súlyos megsértése

Irányelveinket nagyon komolyan vesszük. Azon partnereink, akik ismételten vagy súlyosan megsértik tartalomkezelői irányelveinket, szigorúbb szankciókban részesülnek. Ezek a szankciók magukban foglalhatják további TKR-funkciók elvesztését, bizonyos funkciók hosszabb időtartamra történő elvesztését, vagy a TKR-hozzáférés teljes elvesztését, valamint a YouTube-bal kötött szerződések megszüntetését.

Bizonyos esetekben adhatunk egy „utolsó figyelmeztetést” az irányelveink betartására. Azok a tartalomkezelők, akik hivatalos utolsó figyelmeztetést tartalmazó értesítést kapnak, elveszítik a TKR-funkciók nagy részéhez való hozzáférést, amíg a következő év során valamikor meg nem felelnek egy visszaéléssel kapcsolatos átvizsgáláson. Ha a következő évben ismét megsértik a tartalomkezelői irányelveket, valamint ha nem kérelmezik a visszaéléssel kapcsolatos átvizsgálást, vagy nem felelnek meg az átvizsgáláson, az a szerződés megszüntetésének kockázatát vonja maga után.

Több tartalomtulajdonos tulajdonjoga

Felhívjuk figyelmedet, hogy ha minősített többségi részesedéssel rendelkezel a YouTube-on megjelenő több tartalomkezelő tekintetében, akkor az egyik tartalomkezelőt érintő irányelvsértés a tulajdonjogod alá tartozó összes tartalomkezelő esetén büntetést vonhat maga után. 

Általános tartalomkezelői irányelvek

Ezen irányelvek minden, a YouTube TKR-hez hozzáféréssel rendelkező partnerünkre vonatkoznak.

A csatorna elszámoltathatóságára vonatkozó irányelv

A tartalomkezelők felelősek annak biztosításáért, hogy az összes kapcsolódó csatorna megfeleljen a YouTube tartalmi irányelveinek és szabályainak. Ez az irányelv mind a tulajdonukban lévő és általuk üzemeltetett, mind a társult csatornákra feltöltött tartalomra vonatkozik. 

Irányelvi előírások

 • A tartalomkezelők kevesebb mint 30 visszaéléssel (pl. megszüntetés, felfüggesztés vagy bevételszerzés megszüntetése) rendelkezhetnek bármely 90 napos időszakra vonatkozóan. Ez az irányelv a társult és a nem társult fiókokhoz tartozó csatornákra egyaránt vonatkozik. 
 • A tartalomkezelők kevesebb mint 10 csatornaszintű visszaéléssel rendelkezhetnek a nem társult fiókokkal kapcsolatban bármely 90 napos időszakra vonatkozóan.

Irányelvek megsértése

Az említett küszöbérték túllépése a szóban forgó irányelv egy megsértésének minősül. A 90 napos időszakra vonatkozóan előforduló első irányelvsértés 1 hónapos felfüggesztést von maga után. A felfüggesztés ideje alatt nem hozhatsz létre és nem kapcsolhatsz hozzá új csatornákat a tartalomkezelődhöz. 

A 90 napos időszakra vonatkozóan előforduló második irányelvsértés 2 hónapos felfüggesztést von maga után. A harmadik és egyben utolsó irányelvsértés büntetéseket von maga után, amelyek közé tartozhat többek között a YouTube-bal kötött szerződéseid hosszú távú felfüggesztése vagy megszüntetése.

Mit tehetsz az irányelv betartása érdekében?

Csatornabejegyzési irányelv
A tartalomkezelőknek valamiféle kapcsolatban kell lenniük az alkotói csatornákkal, mielőtt az illető csatornákat a hálózatukhoz adnák. Azok a tartalomkezelők, akik többek között spam jellegű vagy nem becsületes úton vesznek fel alkotókat, vagy visszaélnek a csatorna-összekapcsolási jogaikkal, elveszíthetik hozzáférésüket a TKR-funkciókhoz.

Az irányelv követelményei:

 • A tartalomkezelőknek havonta több mint 90%-os elfogadási arányt kell fenntartaniuk a csatornák összekapcsolására vonatkozó meghívókkal kapcsolatban.
 • Azoknál a tartalomkezelőknél, akik a 90%-os elfogadási arány alá esnek, a teljes tartalomtulajdonosi családra vonatkozóan 1 hónapig lelassíthatjuk a csatornameghívásokat.

Mit tehetsz az irányelv betartása érdekében?

 • Már a hónap elején küldd ki a meghívókat. Így az alkotóknak elegendő idejük lesz a meghívás elfogadására.
 • Csak olyan csatornáknak küldj meghívót, amelyeket ismersz, és amelyekkel tényleges üzleti kapcsolatod van.
 • Ha szükséges, keresd meg az alkotókat, és emlékeztesd őket a meghívók elfogadására.
A rendszerek megkerülésére vonatkozó irányelv
A tartalomkezelőket bízzuk meg azzal, hogy a tartalomtulajdonosaik nevében kezeljék a jogi ügyeket és a tartalmakat, megoldják a hálózataikban fellépő problémákat, valamint felelősségteljesen használják a YouTube tartalomkezelő rendszerét. Ez a bizalom kiterjed a YouTube TKR-be beépített funkciókra. Azok a tartalomkezelők, akik ezeket a funkciókat a YouTube által létrehozott rendszerek vagy folyamatok megkerülésére használják, visszaélnek e bizalommal, és a teljes YouTube-ökoszisztémának ártanak.

Az irányelv követelményei:

 • A tartalomkezelőknek tilos olyan gyakorlatokat alkalmazniuk, amelyek megpróbálják kijátszani vagy zavarni a YouTube rendszereit, folyamatait vagy irányelveit.
 • Ezen irányelv megsértése súlyos visszaélésnek minősül, és a teljes tartalomtulajdonosi család megszüntetéséhez vezethet.

Az irányelv megsértésének minősülnek például a következők:

 • A TKR bevételszerzésre történő, nem megfelelő használata a YouTube-on bevételszerzésre nem jogosult tartalmaknál. Ebbe beletartoznak a közösségi és a márkabiztonsági irányelveinket megsértő tartalmak, valamint a vonatkozó jogszabályok és előírások által tiltott tartalmak.
 • A tulajdonjog manuális hozzáadása akár csak átmenetileg is olyan Content ID-tartalmakhoz, amelyek esetében nem rendelkezel szellemi tulajdonjogi részesedéssel.
 • Manuális Content ID-követelés használata a követelésvitatás rendezési folyamatának megkerülésére.
 • A YouTube által nem jóváhagyott csatorna felvétele a TKR-be olyan esetekben, amelyekben előzetes jóváhagyás szükséges.
Tartalomkezelői szerzői jogi figyelmeztetések irányelve
Ha egy csatorna szerzői jogi figyelmeztetést kap, csatornaszintű szankciók alkalmazására kerül sor. A partnereknek kerülniük kell több szerzői jogi figyelmeztetés összegyűjtését az általuk kezelt csatornáknál. Ellenkező esetben tartalomkezelőjükre szankciókat alkalmazunk a meglévő csatornafigyelmeztetési irányelveken felül. A partnerekre szankcióként kiszabott figyelmeztetések következtében szűkül a hozzáférhető funkciók köre. Ez mind a tartalomtulajdonost, mind pedig a társult tartalomtulajdonosokat érinti.

Az irányelv követelményei:

Ha egy partner 90 napon belül 10 szerzői jogi figyelmeztetést kap az általa kezelt csatornák miatt, akkor az illető partner tevékenységét felülvizsgáljuk. A vizsgálat eredménye lehet többek között a csatornák összekapcsolásának letiltása, a videófeltöltés letiltása vagy akár a partneri szerződés megszüntetése. A szerzői jogi figyelmeztetés érvényessége 90 nap múlva elévül. Ekkor a figyelmeztetést eltávolítjuk a csatornáról és a tartalomtulajdonos figyelmeztetései közül. Ezenfelül a YouTube fenntartja a jogot arra, hogy mérlegelési szabadságával élve bármikor elbírálja a visszaéléseket, és fellépjen ellenük.

Mit tehetsz az irányelv betartása érdekében?

 • Kellő gondossággal járj el az új, kezelni kívánt csatornák kiválasztásakor. Ügyelj rá, hogy ne adj hozzá olyan csatornát, amely kockázatos lehet az általad kapott figyelmeztetések szempontjából.
 • A legtöbb partner akkor teljesít a legjobban, ha a tulajdonában lévő és általa kezelt tartalomtulajdonosokhoz tartozó csatornák számát 120 alatt tartja.
 • Az általad kezelt csatornák résztvevőit ismertesd meg a szerzői jogokkal, valamint gondoskodj arról, hogy a YouTube irányelveivel összhangban működjenek.
 • Ügyelj rá, hogy megfelelően ellenőrzés alatt tudd tartani az általad kezelt csatornákat akkor is, ha számuk növekszik.
Ha úgy gondolod, hogy a szerzői joggal kapcsolatos vonatkozó figyelmeztetések bármelyike jogtalan, érdemes lehet tájékozódnod a viszontbejelentés tételéről, illetve a követelés visszavonásának kérelmezéséről.
További információ a szerzői jogi figyelmeztetésekről a Súgóban.
Elszámoltatható hozzáférésre és felvásárlásra vonatkozó irányelv
Ökoszisztémánk biztonsága és megfelelő működése érdekében a YouTube korlátozhatja, felfüggesztheti vagy akár meg is szüntetheti azokat a TKR-fiókokat, amelyekről megállapítottuk, hogy felelősségre nem vonható vagy betiltott felek feltörték őket. 
 • A tartalomkezelők felelősek a TKR-fiókjuk használatával végzett összes műveletért.
  • Ügyelj rá, hogy megfelelő védelmi eszközökkel rendelkezz, amelyek figyelik alkalmazottaid hozzáférését, valamint az irányelveknek való megfelelést. A vállalatok felelősek az alkalmazottak által végzett műveletekért.
  • Ez az irányelv a TKR-fiók adminisztrálásával megbízott harmadik fél vállalatokra is vonatkozik.
 • Nyomatékosan megtiltjuk, hogy nem társult vagy tiltott harmadik felek díjazás vagy egyéb előny ellenében hozzáférjenek egy TKR-fiókhoz.
  • Ne add kölcsön vagy bérbe TKR-fiókodat, illetve ne add el a fiókhoz való hozzáférést.
  • Ha partnerkapcsolatra lépsz egy harmadik féllel annak érdekében, hogy adminisztrálja TKR-fiókodat a te nevedben, akkor az illető szervezetnek közvetlen partneri szerződést kell kötnie velünk. 
  • Ne adj hozzáférést TKR-fiókodhoz visszaélési előzményekkel rendelkező szervezeteknek (vagy azokhoz társult magánszemélyeknek).
  • Ha a YouTube megállapítja, hogy nem társult vagy tiltott harmadik fél hozzáférést szerzett TKR-fiókodhoz, akkor a YouTube lépéseket tehet. Például a YouTube visszavonhatja egy magánszemély hozzáférését vagy megszüntetheti a kapcsolódó szerződéseket.
Tartalomkezelőként értesítened kell a YouTube-ot arról, ha másik vállalat felvásárol. Arról is értesítened kell a YouTube-ot, ha te vásárolsz fel egy TKR-hozzáféréssel rendelkező vállalatot. Ezt a felvásárlástól számított 30 napon belül meg kell tenned.
Zenei partnerek szolgáltatásaira vonatkozó irányelvek
A nem zenei tartalomnak lényegi módon kell kapcsolódnia a fiókban meglévő zenei tartalmi elemekhez.
 • Az előadói interjúk például lényegi módon kapcsolódónak számíthatnak.
 • A nem zenei tartalommal rendelkező zenei partnereknek a partnermenedzserükkel kell megbeszélniük a funkciókhoz való hozzáférés (mint például a csatornák összekapcsolására való képesség) elvesztésének elkerülését célzó lehetséges megoldásokat.

A Content ID-rendszer irányelvei

Ezen irányelvek minden, a Content ID egyezési rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező partnerünkre vonatkoznak. További információ a Content ID-feltételeknek való megfelelésről a Súgóban.

A Content ID rendszer használatára jogosult tartalmakra vonatkozó irányelv
A Content ID-egyezési rendszer a YouTube-on fennálló jogaid kezelésének hatékony eszköze. A rendszer összetettsége és érzékeny jellege miatt a tartalomnak meg kell felelnie bizonyos követelményeknek ahhoz, hogy referenciaként lehessen használni. Te vagy a felelős ezeknek a követelményeknek a betartásáért, és annak biztosításáért, hogy a referenciád kizárólag a te szellemi tulajdonodat tartalmazó videók követelésére vonatkozzon.

Irányelvi előírások

 • Kizárólagos jogokkal kell rendelkezned a referenciafájl által tartalmazott anyagra vonatkozóan azokon a területeken, ahol tulajdonjogot követelsz.
  • Példák referenciaként nem használható tartalomra:
   • A tartalom használatát harmadik fél nem kizárólagos jogokkal engedélyezte. Ide tartoznak például egy jelentős sportesemény regionális közvetítései.
   • A Creative Commons vagy hasonló díjmentes/nyílt licenc alatt megjelentetett tartalom.
   • A közkincs részét képező videó- és hangfelvételek, illetve kompozíciók.
   • A méltányos használat elvének megfelelő, egyéb forrásból származó klipek.
   • Másik műbe való beépítés céljából értékesített vagy licencelt tartalom, például produkciós zeneszámok.
 • A pontos egyezés lehetővé tétele miatt az összes referenciafájlnak megfelelő mértékben különböznie kell.
  • Példák referenciaként nem használható tartalomra:
   • Karaokefelvételek, újrafeldolgozások és hasonló hangzású felvételek.
   • Hangeffektek, hangbeágyazások és produkciós folyamatos lejátszás.
   • A közkincs részét képező tartalom olyan hangfelvétele, amely hasonlít az adott tartalom más hangfelvételére. Ide tartozik például a komolyzene.
 • Az összes referenciafájlnak a szellemi tulajdon különálló részére kell vonatkoznia.
  • Példák referenciaként nem használható tartalomra:
   • Zeneszám-összeállítások vagy rövid formátumú videók.
   • Tartalomegyesítések vagy folyamatos DJ-egyvelegek.
   • Visszaszámlálós listák vagy teljes albumok hangfelvételei.
 • A tartalom bevételszerzéséhez használt összes referenciafájlnak meg kell felelnie a YouTube tartalmi irányelveinek.

A videójáték-tartalomra vonatkozó speciális korlátozások

 • Kizárólag a videójáték-kiadók adhatnak meg játékmenet-felvételt vagy a videójáték eredeti hangsávját tartalmazó referenciát. 
  • A videójáték eredeti hangsávja olyan hangfelvétel, amelyet kifejezetten egy videójátékhoz készítettek, azaz nem a játékban engedéllyel megjelenített zeneszám.
  • Ez az irányelv vonatkozik az élőben közvetített videójáték-tartalom igény szerinti videóira is. 
   • A tartalom védelme érdekében használd Copyright Match Tool eszközünket vagy a manuális követelés lehetőségét.
 • Az összes olyan hangfelvétel típusú tartalmi elemnek, amely videójáték eredeti hangsávjának feldolgozására vonatkozik, a felülvizsgálati irányelvre mutató útvonalat kell használnia.
  • Ezen tartalmi elemek esetében a beágyazott kompozíciókkal kapcsolatos dallamegyezés számos helytelen követelést idézhet elő, amelyek ellentétben állhatnak a videójáték-kiadó szándékával.
Content ID-referenciák megadásának irányelve
A tartalomkezelők csak a Content ID-egyezésnek megfelelő referenciafájlokat adhatnak meg. Az érvénytelen referenciák az alkotókra és a YouTube jogosultságkezelési ökoszisztémájára nézve egyaránt károsak. További információt a Súgóban találsz arról, hogy milyen tartalmakhoz használható a Content ID szolgáltatás.

Az irányelv követelményei:

 • A tartalomkezelőknek az érvénytelen Content ID-referenciákat 1% alatt kell tartaniuk tartalomtulajdonosaik körében, és bármely 30 napos időszak alatt az érvénytelen referenciák száma nem haladhatja meg az 500-at.
 • Az ezt az értéket túllépő tartalomtulajdonosoknál a referenciák megadását korlátozhatjuk vagy letilthatjuk.
Manuális Content ID-követelésekre vonatkozó irányelv

Manuális követelés

A manuális követelés olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy a tartalomtulajdonosok manuálisan követelést nyújtsanak be a tartalmukat magukban foglaló videókra. Csak akkor használható, ha nem érkezett automatikus követelés a Content ID-egyeztetésre alkalmas tartalomra. Ha egy bizonyos típusú tartalom nem követelhető a Content ID szolgáltatás használatával, akkor manuális követelés sem nyújtható be rá.


A manuális követelési eszközt kizárólag olyan partnerek használhatják, akik bizonyították megalapozott igényüket. A YouTube négy alapvető szabadságjogával összhangban működő ökoszisztéma fenntartása érdekében szigorú követelmények vonatkoznak a manuális követelés használatára.

A követelhető tartalom típusára vonatkozó korlátozások

 Korlátozás  Részletek
Csak olyan videókra nyújthatsz be követelést, amelyek kizárólagos tulajdonodban lévő, szerzői jog által védett tartalmat foglalnak magukban. Csak a feltöltött videóban szereplő tartalomra vonatkozóan nyújthatsz be követelést.

Ne nyújts be manuális követelést a tulajdonodban nem álló tartalomra (vagy tartalomrészletre).


A manuális követelés lehetőségével cenzúra céljából való visszaélés az egyéb lehetséges szankciók mellett a funkció használatának azonnali vagy végleges megvonásához vezethet.

Nem használhatod a manuális követelést olyan tartalmak esetén, amelyekre nem nyújtható be követelés a Content ID használatával.
 
A Content ID egyezési rendszere kizárólag a feltöltő videója és a partner által megadott referenciatartalom közötti, hanganyagra, vizuális tartalomra vagy dallamra vonatkozó egyezés esetén használható. A manuális követeléseknek összhangban kell lenniük ezzel az alapelvvel.

Ne nyújts be manuális követelést videókra indexkép vagy állókép alapján.


Ne nyújts be manuális követelést védjegyekkel és adatvédelemmel kapcsolatos vagy más, nem szerzői jogi problémák kezelésére. 

Ne nyújts be manuális követelést olyan videókra, amelyek szerzői jog által védett karaktereknek a feltöltő által létrehozott ábrázolását tartalmazzák.

Ne nyújts be manuális követelést élő események rajongók által készített felvételeire (ide tartoznak többek között a színdarabok, a szórakoztató műsorok és a sportjátékok), kivéve, ha a tulajdonodban vannak az adott felvétel jogai, vagy ha zenei kompozícióra vonatkozó követelést benyújtó zenekiadó vagy. 

A Content ID kizárólag zenei kompozíciók jogkezelésére szolgál, azaz írásos művek vagy forgatókönyvek más formáira nem terjed ki. 

Egyéb felhasználás esetén azt javasoljuk, hogy küldj jogi eltávolítási kérelmet vagy adatvédelmi panaszt.

Ne nyújts be manuális követelést jelenleg követeléssel érintett videókra, vagy olyanokra, amelyeknél a tartalmi elem alapján korábban már benyújtottak követelést ugyanarra a tartalomra. A korlátozás hatálya alá tartozik az olyan videók manuális követelése is, amelyeknél sikeresen vitatták az ugyanarra a tartalomra vonatkozó korábbi követelést.

Ismétlődő, egyidejű követelések manuális létrehozása a rendszerek megkerülésére vonatkozó irányelvünk súlyos megsértésének minősülhet. 
Ne használd a manuális követeléseket a videóra vonatkozóan benyújtott követelések közötti, érvénytelen bevételmegosztásra. Ennek az irányelvnek a megsértése a rendszerek megkerülésére vonatkozó irányelvünk súlyos megsértésének minősülhet.
Ne nyújts be manuális követelést a videókra, ha a tulajdonjogod már más tartalmi elemekbe van (vagy kellene, hogy legyen) beágyazva. Ne nyújts be kompozícióra vonatkozó manuális követelést egy videó olyan szegmensére, amelyre a kompozíciódat tartalmazó, hangfelvétel típusú tartalmi elem miatt már vonatkozik követelés. A kompozíciós tulajdonjogot minden olyan esetben be kell ágyazni a hangfelvételekbe, amikor csak lehetséges.

A tartalom követelésének módjára vonatkozó korlátozások

Korlátozás Részletek
Manuális követelés benyújtása előtt manuálisan meg kell vizsgálnod a követelt tartalmat.
 
A manuális követelés folyamata nem lehet automatikus. Lásd a manuális műveletekre vonatkozó irányelvet.
A manuális követelések létrehozásához felhasznált összes tartalmi elemnek pontos, ember által olvasható metaadatokkal és érvényes referenciatartalommal kell rendelkeznie. Az egyetlen kivétel ez alól, ha a követelt tartalomra vonatkozó referenciaanyag nem alkalmas egyeztetésre, vagy az a referenciákra vonatkozó irányelvünk szerint tiltott. 

Bár ezeknél a tartalmi elemeknél nem szükséges referencia megadása, minden követelésnek ugyanarra a jól megkülönböztethető tartalomra kell vonatkoznia, és a metaadatoknak pontosan le kell írniuk az adott tartalmat (nem használható például a „csoport” vagy a „mind” meghatározás a tartalmi elemeknél).

A manuális követelésben használt tartalmi elemeknek teljes mértékben összhangban kell lenniük a tulajdonjog hatókörével. Ha például regionális műsorszóró vagy, aki licencelt tartalom újbóli feltöltésére vonatkozó követelést nyújt be, akkor a manuális követelést nem használhatod globális letiltási irányelv létrehozására, kivéve, ha globális jogokkal rendelkezel az adott tartalomra vonatkozóan.

Ezenfelül a műsorszórók jogosultak lehetnek a licencelt tartalom adott régióban való megjelenítésére, de ez nem minden esetben jelenti azt, hogy jogukban áll követelést benyújtani az illető tartalmat magukban foglaló videókra az adott régióban.
Az összes manuális követelésnek pontos időbélyegeket kell tartalmaznia, amelyek azt jelölik, hogy a követelt tartalom hol található a videóban. Az egyedi egyező szegmenseket különálló időbélyeggel kell megadni.

Félrevezető időbélyeg szándékos vagy ismételt megadása irányelveink súlyos megsértésének minősülhet.
Ne nyújts be manuális követelést a bevételszerzési irányelvekre hivatkozva olyan tartalomra, amely sérti a YouTube közösségi vagy márkabiztonsági irányelveit. Ez a rendszerek megkerülésére vonatkozó irányelvünk megsértésének minősülhet. További információ itt olvasható
A videó kis részében megjelenő hanganyagot érintő manuális követelések esetén csak rendkívül korlátozott körülmények között alkalmazható a bevételszerzési irányelv. A hanganyag rövid időtartamú felhasználására vonatkozó manuális követelések esetén általánosságban csak a letiltási vagy a nyomon követési irányelv alkalmazható, kivéve, ha a követelt tartalomra igaz az alábbiak valamelyike:
​Videó-összeállítás, slágerlista vagy zenei témájú kihívás része.
 • Csatorna márkaépítéséhez használt bevezetés/zárás része.
 • Olyan videóban található, amelyre már létezik a bevételszerzési irányelvvel kapcsolatos érvényes Content ID-követelés.
 • Az igénylő által képviselt hivatalos előadói csatornára feltöltött videóban található.
 • A videó nagy részét képezi.
A hanganyag „nem szándékos használatára” vonatkozó manuális követelésekhez nem használható a bevételszerzési irányelv, a tartalmad felhasználására azonban általánosságban továbbra is alkalmazható a nyomon követési vagy a letiltási irányelv. A fenti irányelv tekintetében a „nem szándékos használat” az alábbiak esetén áll fenn:
 • A tartalmat nem az alkotó adta hozzá a videóhoz, ÉS
 • az alkotó és a tartalom között nincs interakció.

Néhány példa a „nem szándékos használatra”:

 • A televíziónak az alkotó házának vagy irodájának másik helyiségéből kiszűrődő hangja.
 • Elhaladó autóból kihallatszó zene.

Példák arra, amikor a használat nem számít nem szándékosnak:

 • A zeneszám éneklése, táncolás a zeneszámra, vagy a zeneszám eljátszása.
 • Utómunkával vagy szerkesztőszoftver használatával hozzáadott bármely tartalom.
 • Olyan helyen hallatszó háttérzene, ahol az alkotó döntése, hogy a hanganyag hallatszon-e a videóban, vagy a videó célja a hanganyag rögzítése (pl. koncerten).

A Content ID és a kritikát megfogalmazó tartalmak manuális letiltása

Kritikát megfogalmazó tartalmak letiltását célzó manuális Content ID-műveletek használata nem engedélyezett a YouTube-on. Ne hajts végre manuális műveletet a Content ID-rendszeren belül, ha az olyan tartalom letiltását eredményezi, amely 1.) téged vagy az általad képviselt ügyfeleket érintő kritikát fogalmaz meg, és 2.) szerzői joggal védett műved kivonatait tartalmazza.
 • A „kritikát megfogalmazó” azt jelenti, hogy a tartalom használatának célja, hogy kritizálja és/vagy negatívan vagy kedvezőtlenül minősítse a tartalmat, illetve annak tárgyát, alkotóit vagy jogtulajdonosait.
 • A „manuális műveletek” közé tartozik többek között a manuális követelés alkalmazása vagy egy letiltást célzó meglévő követelésre vonatkozó irányelv módosítása.
 • Ha úgy gondolod, hogy a tartalom sérti szerzői jog által védett művedet, küldj inkább a Digital Millennium Copyright Act (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) szerinti eltávolítási kérelmet.
 • Ha a Digital Millennium Copyright Act (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) szerinti eltávolítási kérelmedet elutasítjuk, akkor továbbra sem végezhetsz a tartalom követelésére irányuló manuális műveletet. Ide tartozik többek között a manuális követelés benyújtása, illetve a tartalomra vonatkozó letiltási irányelv létrehozása.
A Content ID és a politikai cenzúra
A Content ID használata olyan politikai tartalmak letiltása céljából, amelyek jogai nem a te tulajdonodban állnak, a szabályok különösen súlyos megsértésének minősül, és nem engedélyezett a YouTube-on. Az erre irányuló bármilyen kísérlet a tartalomkezelő teljes tartalomtulajdonos-családjának megszüntetéséhez vezethet.

Tippek a problémák elkerülésére:

 • Figyelj oda a „csak letiltás” típusú követeléseidre, és minden felmerülő problémát jelezz közvetlenül a partnermenedzserednek.
Content ID-hoz kapcsolódó manuális műveletekre vonatkozó irányelv
A Content ID-rendszer a tartalomkezelőktől származó számos manuális ellenőrzési műveletre támaszkodik. Ezek közé a műveletek közé tartoznak nem kizárólagosan az alábbiak:
 • A tartalmi elemek, követelések és referenciaanyagok nem egyértelmű tulajdonjogának rendezése.
 • Potenciális és vitatott szerzői jogi követelések rendezése.

Irányelvi előírások

 • Manuális műveletek használata esetén ember általi felülvizsgálat szükséges, azaz automatikus folyamatok vagy szkriptek nem használhatók.
 • A manuális műveleteknek (többek között a potenciális és vitatott követelések jóváhagyásának) meg kell felelniük az alábbiaknak:
  • Teljes mértékben összhangban kell lenniük a tulajdonjog hatókörével.
  • Meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak.
  • Meg kell felelniük a YouTube összes irányelvének, beleértve a bevételszerzésre való jogosultságra vonatkozó követelményeket is.

Korlátozások

 • Ne hajts végre manuális műveletet a Content ID-rendszeren belül, ha az olyan tartalom letiltását eredményezi, amely 1.) téged vagy az általad képviselt ügyfeleket érintő kritikát fogalmaz meg, és 2.) szerzői joggal védett műved kivonatait tartalmazza.
  • A „kritikát megfogalmazó” azt jelenti, hogy a tartalom használatának célja, hogy kritizálja és/vagy negatívan vagy kedvezőtlenül minősítse a tartalmat, illetve annak tárgyát, alkotóit vagy jogtulajdonosait.
  • A „manuális műveletek” közé tartozik többek között a manuális követelés alkalmazása vagy egy letiltást célzó meglévő követelésre vonatkozó irányelv módosítása.
  • Kérjük, nyújts be a Digital Millennium Copyright Act (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) szerinti eltávolítási kérelmet, ha úgy gondolod, hogy a tartalom sérti szerzői jog által védett művedet.
  • Ha a Digital Millennium Copyright Act (Digitális Évezred Szerzői Jogi Törvény) szerinti eltávolítási kérelmedet elutasítjuk, és megkérünk, hogy fontold meg a szerzői jog alóli kivételeket, akkor továbbra sem végezhetsz a tartalom követelésére irányuló manuális műveletet. Ide tartozik többek között a manuális követelés benyújtása, illetve a tartalomra vonatkozó letiltási irányelv létrehozása.
A Content ID rendszerben használt tartalmi elemek felelős kezelésére vonatkozó irányelv
A helytelen, olvashatatlan vagy ismétlődő tartalmi elemek problémákat okozhatnak a Content ID rendszerben. Emiatt a YouTube elvárja a tartalomkezelőktől, hogy felelősen kezeljék a tulajdonukban álló tartalmi elemeket. Azok a tartalomkezelők, akik nem így tesznek, elveszíthetik a TKR funkcióihoz való hozzáférésüket, illetve más szankciókkal nézhetnek szembe.

Irányelvi előírások

 • Az összes tartalmi elemnek pontos, konzisztens, ember által olvasható metaadatokkal kell rendelkeznie.
  • Világosnak kell lennie a feltöltő számára, hogy milyen tartalomra vonatkozik a követelés, és ki az adott tartalom tulajdonosa. A minimálisan megadandó metaadatok mennyisége a tartalom típusától függ:
   • Hangfelvétel vagy zenei videó: tartalmaznia kell az ISRC-t, a címet, az előadót és a lemezkiadót.
   • Zenei kompozíció: tartalmaznia kell a címet és a szerzőt.
   • Televíziós epizód: tartalmaznia kell a sorozat címét, illetve az epizód címét vagy számát.
   • Film: tartalmaznia kell a címet és a rendezőt.
   • Sportközvetítés: tartalmaznia kell a versenyző vagy a csapat nevét és az esemény dátumát.
   • Egyéb internetes tartalmi elemek: pontosan le kell írniuk a társított referenciatartalmat.
  • A zenei partnerek felelősek a tartalommegjelenítés vagy a lemezborítós szám készítésének céljából megadott metaadatok pontosságáért.
  • Ha az általad megadott metaadatok nem felelnek meg minőségi szabványainknak, akkor fenntartjuk a tartalommegjelenítés korlátozásának jogát.
 • A tartalomkezelőknek a megfelelő tartalmielem-típust kell használniuk.
  • Például a partnerek nem hozhatnak létre internetes tartalmi elemeket zenei tartalomhoz. A zenei videó típusú tartalmi elemek nem használhatók olyan élő előadásokról készült felvételek esetén, amelyeket nem a zenekiadó készített.
 • Ne hozz létre ismétlődő tartalmi elemet valamely tartalomhoz, ha az adott tartalomhoz tartozó tartalmi elem már szerepel a Content ID rendszerben. 
  • Új tartalmi elemek létrehozása helyett add hozzá tulajdonjogodat a már meglévő tartalmi elemekhez.
 • Ne add hozzá tulajdonjogodat egy tartalmi elemhez, ha valójában nem rendelkezel az adott szellemi tulajdon tulajdonjogával. 
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
59
false