Polítiques per a gestors de continguts

YouTube es compromet a assegurar que l'ecosistema de gestió de continguts sigui clar, just i que no se'n faci un ús abusiu. Per aconseguir-ho, hem creat diverses polítiques que regeixen l'ús de les funcions disponibles per als gestors de continguts a través del sistema de gestió de continguts (CMS). Tots els gestors de continguts són responsables de complir aquestes polítiques i normes en nom dels seus propietaris de contingut.

Quines són les conseqüències d'infringir les nostres polítiques per a gestors de continguts

Perdre l'accés a les funcions del CMS

Els partners que facin un mal ús o un ús abusiu de les funcions del CMS perdran l'accés a aquestes funcions. Normalment, aquesta mesura és temporal i sol durar un període de temps determinat que varia en funció de la política. Sempre que sigui possible, t'advertirem quan corris el risc de cometre una infracció. En el cas que infringeixis una d'aquestes polítiques, també t'enviarem un correu electrònic sobre la infracció. El teu gestor de partners et podrà informar sobre els detalls concrets i els passos que has de seguir a continuació. Si no tens cap gestor de partners, pots contactar amb l'equip d'assistència per a creadors per obtenir més informació.

Infraccions reiterades i flagrants

Ens prenem molt seriosament aquestes polítiques. Als partners que infringeixin les nostres polítiques per a gestors de continguts de manera reiterada o flagrant se'ls aplicaran sancions més dures. Per exemple, se'ls podrà retirar l'accés a funcions addicionals del CMS, a determinades funcions durant períodes de temps més llargs o, fins i tot, se'ls podrà retirar l'accés total al CMS i cancel·lar qualsevol contracte amb YouTube.

En alguns casos, és possible que enviem un últim advertiment perquè es compleixin les nostres polítiques. Els gestors de continguts que hagin rebut un advertiment final oficial perdran l'accés a la majoria de funcions del CMS fins que no passin una auditoria d'ús abusiu en algun moment del pròxim any. Si tornen a infringir les polítiques per a gestors de continguts en el pròxim any i no sol·liciten ni passen una auditoria d'ús abusiu, corren el risc que se'ls extingeixin els contractes.

Propietat de diversos propietaris de contingut

Tingues en compte que si controles part dels drets de diversos gestors de continguts a YouTube, les infraccions que cometi un gestor poden comportar sancions per a la resta de gestors sota la teva propietat.

Polítiques generals per a gestors de continguts

Aquestes polítiques s'apliquen a tots els partners amb accés al CMS de YouTube.

Política de responsabilitat proactiva del canal

Els gestors de continguts són responsables d'assegurar-se que tots els canals enllaçats compleixin les directrius i les polítiques de continguts de YouTube. Aquesta política s'aplica al contingut que es penja tant als canals propis i gestionats com als afiliats.

Requisits de la política

 • Els gestors de continguts han de tenir menys de 30 incidències per ús abusiu (com ara cancel·lacions o suspensions del canal, o anul·lacions de la monetització) durant un període de 90 dies. Aquesta política s'aplica als canals tant dels comptes que estan afiliats com dels que no ho estan.
 • Els gestors de continguts han de tenir menys de 10 incidències per ús abusiu dels canals als comptes que no estiguin afiliats durant un període de 90 dies.

Infraccions de les polítiques

Superar aquest llindar es considera una infracció d'aquesta política. La primera infracció en un període de 90 dies comportarà la suspensió del compte durant 1 mes. Mentre estigui suspès, no podràs crear ni enllaçar canals nous al Gestor de continguts.

La segona infracció en un període de 90 dies tindrà com a resultat la suspensió del compte durant 2 mesos. La tercera i darrera infracció comportarà sancions, que poden incloure la suspensió a llarg termini o la cancel·lació dels contractes que tinguis amb YouTube.

Què pots fer per complir la política

Política d'introducció de canals
S'espera que els gestors de continguts tinguin relació amb els canals de creadors abans d'afegir-los a la seva xarxa. Els gestors de continguts que, per exemple, incorporin creadors recorrent a mètodes fraudulents i deshonestos o que facin un ús abusiu dels privilegis d'enllaçament de canals poden perdre l'accés a les funcions del CMS.

Requisits de la política:

 • Els gestors de continguts han de mantenir un percentatge d'acceptació de les invitacions d'enllaçament de canals per sobre del 90% cada mes.
 • És possible que als gestors de continguts que no arribin a aquest percentatge d'acceptació del 90% se'ls limitin durant 1 mes les invitacions a canals per a tot el grup de propietaris de contingut.

Què pots fer per complir la política:

 • Envia les invitacions a principis de mes. D'aquesta manera, els creadors tenen prou temps per acceptar-les.
 • Envia invitacions només als canals que coneguis i amb qui tinguis una relació empresarial.
 • Si cal, contacta amb els creadors i recorda'ls que han d'acceptar la invitació.
Política d'elusió dels sistemes
Confiem en els gestors de continguts perquè gestionin els drets i el contingut en nom dels seus propietaris de contingut, resolguin els problemes de la xarxa i facin servir el CMS de YouTube de manera responsable. Aquesta confiança s'estén també a les funcions integrades al CMS de YouTube. Els gestors de continguts que fan un ús abusiu d'aquestes funcions per eludir els sistemes o els processos establerts per YouTube vulneren aquesta confiança i perjudiquen tot l'ecosistema de YouTube.

Requisits de la política:

 • Els gestors de continguts tenen prohibit participar en pràctiques que intentin eludir els sistemes, els processos o les polítiques de YouTube, o interferir-hi.
 • Infringir aquesta política es considera un ús abusiu flagrant i pot comportar la cancel·lació de tot el grup de propietaris de contingut.

Exemples d'infraccions d'aquesta política:

 • Fer servir el CMS per monetitzar inadequadament contingut que no compleix els requisits per a la monetització a YouTube. Això inclou el contingut que infringeix les nostres directrius de la comunitat i les directrius de seguretat de la marca, a més del contingut prohibit per les lleis i normatives aplicables.
 • Afegir manualment la teva propietat a recursos de Content ID en què no tinguis un interès de propietat intel·lectual legítim, encara que sigui temporalment.
 • Fer servir el procés de reclamació manual de Content ID per eludir el procés de resolució d'impugnació de la reclamació.
Política sobre tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor per a gestors de continguts
Quan un canal rep un toc d'atenció per infracció dels drets d'autor, s'apliquen sancions al nivell de canal. Els partners han d'evitar acumular tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor als canals que gestionen. Si no ho aconsegueixen, s'aplicaran sancions al seu gestor de continguts, a més de les polítiques actuals sobre els tocs d'atenció als canals. Les sancions per tocs d'atenció al partner limiten l'accés a determinades funcions. Això afecta tant el propietari del contingut com els propietaris de contingut associat.

Requisits de la política:

Si un partner rep 10 tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor als canals que gestiona en un període de 90 dies, se'l revisarà, la qual cosa pot comportar la pèrdua de la capacitat d'enllaçar canals o de penjar vídeos, o l'extinció de l'acord de partner. Els tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor caduquen al cap de 90 dies. Passat aquest termini, se suprimeixen del canal i del recompte total del propietari del contingut. YouTube també es reserva el dret, a la seva discreció, d'avaluar l'ús abusiu i d'encarregar-se'n en qualsevol moment.

Què pots fer per complir la política:

 • Ves amb compte a l'hora de seleccionar nous canals per gestionar. Evita afegir canals que puguin suposar un risc per al teu recompte total de tocs d'atenció.
 • La majoria de partners tenen un millor rendiment quan mantenen el nombre de canals d'un propietari de contingut, tant propis com gestionats, per sota de 120.
 • Informa els canals que gestiones sobre els drets d'autor i assegura't que actuen d'acord amb les polítiques de YouTube.
 • Mantén uns controls interns adequats a mesura que augmenti el nombre de canals que gestiones.
Pots consultar els tocs d'atenció als teus partners en qualsevol moment des del teu compte de YouTube. Si creus que algun dels tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor associats no és vàlid, et recomanem que t'informis sobre com pots presentar notificacions de desacord o com pots sol·licitar la retractació d'una reclamació.
Pots obtenir més informació sobre els tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor al Centre d'ajuda.
Política sobre adquisicions i accés responsables
Per tal de mantenir la seguretat i el bon estat del nostre ecosistema, és possible que YouTube restringeixi l'accés a comptes del CMS, els suspengui o els cancel·li si considera que tercers prohibits o no responsables els han posat en perill.
 • Els gestors de contingut són responsables de totes les accions que es facin amb el seu compte del CMS.
  • Comprova que tinguis les mesures de protecció adequades per controlar l'accés dels teus empleats i el compliment de les nostres polítiques. Les empreses són responsables de les accions de cadascun dels seus empleats.
  • Aquesta política també s'aplica a empreses externes contractades per administrar un compte del CMS.  
 • Està totalment prohibit donar accés al compte del CMS a tercers prohibits o no afiliats per obtenir una compensació o altres beneficis.
  • No pots llogar o vendre l'accés al teu compte del CMS.
  • Si col·labores amb un tercer perquè gestioni el teu compte del CMS en nom teu, l'organització en qüestió ha de tenir un acord de partner directament amb nosaltres.
  • No donis accés al teu compte del CMS a organitzacions (o persones associades) que tinguin antecedents d'ús abusiu.
  • Si YouTube detecta que un tercer prohibit o no afiliat ha obtingut accés al teu compte del CMS, és possible que prengui mesures. Per exemple, YouTube pot revocar l'accés d'una persona o rescindir qualsevol contracte associat.
Com a gestor de continguts, has de notificar a YouTube si una altra empresa adquireix la teva. Si, en canvi, és la teva empresa que n'adquireix una altra amb accés al CMS, també has de notificar-ho a YouTube. Concretament, 30 dies abans de l'adquisició.

Polítiques de Content ID

Aquestes polítiques s'apliquen als partners amb accés al sistema de cerca de coincidències deContent ID. Pots obtenir més informació sobre els requisits per utilitzar Content ID al Centre d'ajuda.

Política sobre contingut apte per a Content ID
El sistema de cerca de coincidències de Content ID és una eina molt útil per gestionar els teus drets a YouTube. A causa de la seva complexitat i naturalesa sensible, el contingut ha de complir requisits determinats per utilitzar-se com a referència. És responsabilitat teva complir aquests requisits i assegurar-te que la referència només reclami vídeos que continguin la teva propietat intel·lectual.

Requisits de la política

 • Has de tenir els drets exclusius del material del fitxer de referència per als territoris on en reclames la propietat.
  • Exemples de contingut que no és apte per utilitzar-se com a referència:
   • Contingut amb llicència no exclusiva d'un tercer, com ara emissions regionals d'un esdeveniment esportiu important.
   • Contingut publicat amb una llicència de Creative Commons, o una altra llicència lliure o oberta semblant.
   • Imatges, gravacions o composicions de domini públic.
   • Clips d'altres fonts utilitzats seguint els principis de l'ús legítim.
   • Contingut que es ven o del qual es concedeix la llicència a escala per incorporar-lo a altres productes, com ara música de producció.
 • Tots els fitxers de referència han de ser prou diferents per permetre una coincidència precisa.
  • Exemples de contingut que no és apte per utilitzar-se com a referència:
   • Gravacions de karaoke, remasteritzacions i altres gravacions de so similars.
   • Efectes de so, sons de fons o bucles de producció.
   • Gravacions de so de contingut de domini públic que són similars a altres gravacions de so d'aquest contingut, com ara la música clàssica.
 • Tots els fitxers de referència han de representar una propietat intel·lectual concreta.
  • Exemples de contingut que no és apte per utilitzar-se com a referència:
   • recopilacions de cançons o contingut de vídeo de format curt
   • mashups o sessions de mixos de DJ
   • llistes d'èxits o gravacions de so d'àlbums sencers
 • Tots els fitxers de referència que s'utilitzen per monetitzar contingut han de complir les polítiques de continguts de YouTube.

Restriccions especials sobre el contingut de videojocs

 • Només els distribuïdors de videojocs poden enviar referències amb imatges o bandes sonores originals de videojocs.
  • Les bandes sonores originals de videojocs són enregistraments de so creats específicament per a un videojoc, no cançons amb llicència per incloure-les en un joc.
  • Aquesta política inclou els vídeos a la carta de contingut de videojocs reproduït en directe. 
   • Utilitza l'eina Copyright Match Tool o la reclamació manual per protegir aquest contingut.
 • Tots els recursos de gravació de so de les versions de les bandes sonores de videojocs han d'utilitzar una política de coincidència "envia per revisar".
  • Per a aquests recursos, les coincidències de melodia amb composicions inserides poden comportar moltes reclamacions incorrectes que és possible que siguin contràries a allò que vol el distribuïdor de videojocs.
Política per proporcionar els fitxers de referència per a Content ID
Els gestors de continguts només han de proporcionar fitxers de referència que siguin adequats per a la cerca de coincidències de Content ID. Les referències que no són vàlides són perjudicials tant per als creadors com per a l'ecosistema de gestió de drets de YouTube. Pots obtenir més informació sobre el contingut que compleix els requisits per a Content ID al Centre d'ajuda.

Requisits de la política:

 • Tots els gestors de continguts han de mantenir el percentatge de referències de Content ID no vàlides per sota de l'1% en tot el catàleg de propietaris de contingut i no poden superar les 500 referències no vàlides en un període de 30 dies.
 • És possible que als propietaris de contingut que superin aquests llindars se'ls limiti o se'ls desactivi la possibilitat de proporcionar referències.
Política de reclamació manual de Content ID

Sobre la reclamació manual

La reclamació manual és una funció que permet als gestors de contingut reclamar manualment vídeos que inclouen contingut seu. Només s'ha d'utilitzar com a complement del sistema de reclamació. Si la tecnologia de coincidències de Content ID no pot reclamar un tipus de contingut, no s'ha de reclamar manualment. 
Només es concedeix accés a l'eina de reclamació manual als partners que han demostrat que realment la necessiten. Per tal de conservar un ecosistema just i en bon estat que respecti les quatre llibertats de YouTube, la reclamació manual té uns requisits estrictes que en determinen l'ús.

Restriccions sobre el contingut que pots reclamar

Restricció Informació
Només pots reclamar vídeos que incloguin contingut amb drets d'autor del qual siguis l'únic propietari. Reclama només el contingut que aparegui al vídeo penjat.

No reclamis manualment contingut (o parts de contingut) que no sigui teu.


El fet d'abusar de les reclamacions manuals per censurar contingut pot comportar la pèrdua immediata o permanent d'aquesta funció, així com altres possibles sancions.

Utilitza les reclamacions manuals només si estan dins de l'abast d'allò que pot reclamar-se amb el sistema de cerca de coincidències de Content ID.
 
El sistema de cerca de coincidències de Content ID només és compatible amb les reclamacions de coincidències d'àudio, visuals i de melodia entre un vídeo penjat per un usuari i el contingut de referència proporcionat per un partner. Totes les reclamacions manuals han d'estar alineades amb aquesta funció bàsica.

No reclamis manualment vídeos a partir d'una miniatura o una imatge fixa.


No utilitzis les reclamacions manuals per gestionar qüestions relacionades amb la marca comercial, la privadesa o altres problemes que no tinguin a veure amb els drets d'autor. 

No reclamis manualment vídeos que incloguin representacions de personatges protegits per drets d'autor creades per l'usuari que hagi penjat el vídeo.

No reclamis manualment gravacions de fans d'esdeveniments en directe (com ara obres teatrals, monòlegs humorístics o competicions esportives) tret que tinguis els drets de la gravació concreta o que siguis editor de música i reclamis una composició musical.

Content ID només és compatible amb la gestió de drets per a composicions musicals, no per a altres formes d'obres escrites o amb guió.

Per a altres casos d'ús, et recomanem que enviïs una sol·licitud de retirada legal o una reclamació de privadesa.

No reclamis manualment vídeos que estiguin o hagin estat reclamats per un recurs del mateix contingut. Aquesta restricció inclou els vídeos que s'hagin reclamat manualment i que hagin impugnat amb èxit una reclamació prèvia del mateix contingut.

El fet de crear manualmentreclamacions duplicades en conflicte es pot considerar una infracció flagrant de la política d'elusió dels sistemes.
No utilitzis les reclamacions manuals per crear un acord de repartiment d'ingressos no vàlid entre les reclamacions existents del vídeo. Infringir aquesta política podria considerar-se una infracció flagrant de la nostra política d'elusió dels sistemes.
No reclamis vídeos manualment si la teva propietat ja està inserida en altres recursos o si hi ha d'estar. No facis cap reclamació manual de composició en un segment d'un vídeo si ja hi ha una reclamació d'un recurs de gravació de so que conté la teva composició. Sempre que sigui possible, la propietat de la composició s'ha d'inserir a les gravacions de so.

Restriccions en la manera de reclamar contingut

Restricció Informació
Abans d'enviar una reclamació manual, has de revisar manualment el contingut que vols reclamar.
 
No es permet automatitzar el procés de reclamació manual. Consulta la política d'acció manual.
Tots els recursos que s'utilitzin per fer una reclamació manual han d'incloure metadades precises i que pugui llegir una persona, així com un contingut de referència vàlid. L'única excepció possible és que el material de referència del contingut reclamat no sigui apte per comprovar-ne les coincidències o que el prohibeixi la nostra política de referències. 

Encara que aquests recursos no requereixen referències, cal que totes les reclamacions siguin per al mateix contingut i que les metadades les descriguin amb precisió (p. ex., no s'admeten recursos "contenidor" o "d'arreplega").

Els recursos que utilitzis per fer reclamacions manuals han de reflectir l'abast de la teva propietat amb exactitud. Per exemple, si ets una cadena regional que reclama còpies penjades de contingut amb llicència, no pots utilitzar la reclamació manual per aplicar una política de bloqueig global si no disposes dels drets complets del contingut en qüestió.

A més, el fet que les cadenes tinguin els drets per emetre contingut amb llicència en una regió determinada no sempre vol dir que tinguin els drets per reclamar els vídeos que incloguin aquest contingut en aquesta regió.
Totes les reclamacions manuals han d'incloure marques de temps precises que identifiquin el moment del vídeo en què es mostra el contingut. Cada segment coincident s'ha d'identificar amb les marques de temps corresponents.

El fet de proporcionar marques de temps enganyoses de manera deliberada o repetida pot considerar-se una infracció greu de les nostres polítiques.
No reclamis manualment contingut que infringeixi les directrius de la comunitat i les directrius de seguretat de la marca de YouTube amb una política de monetització. Això podria considerar-se una infracció de la nostra política d'elusió dels sistemes. Obtén més informació en aquest enllaç.
Només en circumstàncies molt limitades es pot utilitzar una política de monetització per a les reclamacions manuals sobre el contingut d'àudio que tan sols apareix en una porció breu d'un vídeo. Normalment, només es pot utilitzar una política de seguiment o de bloqueig per a aquest tipus de reclamacions, tret que el contingut reclamat compleixi alguna d'aquestes característiques:
​Forma part d'una recopilació de vídeos, una llista musical d'èxits o un repte de temàtica musical.
 • Forma part del fragment inicial o final que s'utilitza com a marca del canal.
 • Forma part d'un vídeo que ja té una reclamació de Content ID vàlida amb una política de monetització.
 • Forma part d'un vídeo penjat en un canal oficial d'artista que representa el reclamant.
 • Afecta la major part del vídeo.
No es pot utilitzar la política de monetització per a les reclamacions manuals sobre l'ús involuntari de contingut d'àudio, però, en general, sí que pots aplicar la política de seguiment o bloqueig en qualsevol ús del teu contingut. Pel que fa a aquesta política, es consideren "ús involuntari" els casos següents:
 • El creador no ha afegit el contingut al vídeo.
 • A MÉS, no hi ha cap interacció entre el creador i el contingut.

A continuació s'indiquen alguns exemples d'ús involuntari:

 • Àudio de televisió que se sent des d'una altra habitació de la casa o l'oficina del creador.
 • Música d'un cotxe que passa.

Exemples de situacions en què l'ús no es considera involuntari:

 • Cantar, ballar o reproduir la música.
 • Qualsevol contingut que s'afegeix amb programari de postproducció o edició.
 • Música de fons en un lloc on el creador té el control directe sobre la música, o si la intenció del vídeo és capturar l'àudio, com per exemple en un concert.
Content ID i censura política
A YouTube no es permet fer servir Content ID per fer censura política. Qualsevol intent de fer-ho comportarà la cancel·lació de tots els propietaris de contingut del gestor de continguts.

Consells per evitar problemes:

 • Fes un seguiment de les reclamacions de només bloqueig i informa directament el gestor de partners de qualsevol problema que detectis.
Política d'acció manual de Content ID
Content ID requereix que els gestors de continguts duguin a terme diverses accions de revisió manual, com ara les següents:
 • Resoldre conflictes relacionats amb la propietat dubtosa de recursos i material de referència.
 • Revisar reclamacions de drets d'autor potencials i impugnades.

Requisits de la política

 • Les accions manuals necessiten revisió humana i no es poden automatitzar ni dictar.
 • Totes les accions manuals, com ara la confirmació de reclamacions potencials o impugnades, han de complir aquests requisits:
  • Reflectir l'abast de la teva propietat amb exactitud.
  • Complir totes les lleis i normatives pertinents.
  • Complir totes les polítiques de YouTube, com ara els requisits d'idoneïtat per a la monetització.
Política sobre gestió de recursos responsables de Content ID
Els recursos incorrectes, il·legibles o duplicats poden crear problemes al sistema Content ID. Per aquest motiu, YouTube espera que els gestors de contingut gestionin correctament els seus recursos. En cas contrari, és possible que se'ls desactivi l'accés a les funcions del CMS o que se'ls apliquin altres sancions.

Requisits de la política

 • Tots els recursos han de tenir metadades precises, coherents i que pugui llegir una persona.
  • Els usuaris que pengen vídeos han de tenir clar quin contingut es reclama i qui n'és el propietari. La quantitat mínima de metadades que has d'incloure depèn del tipus de contingut:
   • Gravació de so o vídeo musical: inclou l'ISRC, el títol, l'artista i la discogràfica.
   • Composició musical: inclou el títol i el compositor.
   • Episodi de televisió: inclou el títol del programa i el títol o bé el número de l'episodi.
   • Pel·lícula: inclou el títol i els directors.
   • Emissió esportiva: inclou els noms dels equips o els competidors i la data de l'esdeveniment.
   • Altres recursos web: cal descriure amb precisió el contingut de referència associat.
  • Els partners musicals són responsables de la precisió de les metadades que inclouen per a la distribució de contingut i la creació de cançons amb imatges estàtiques.
  • Si les metadades que proporciones no compleixen els nostres estàndards de qualitat, ens reservem el dret de restringir o limitar la distribució de contingut.
 • Els gestors de contingut han d'utilitzar el tipus de recurs adequat.
  • Per exemple, els partners no poden crear recursos web per a contingut musical. Els recursos de vídeos musicals no es poden utilitzar per a les gravacions d'actuacions en directe que no hagi creat una discogràfica.
 • No creïs recursos duplicats de contingut si ja existeix un recurs per al contingut en qüestió al sistema Content ID.
  • Afegeix la teva propietat als recursos existents en lloc de crear-ne de nous.
 • No afegeixis la teva propietat a un recurs si realment no en tens la propietat intel·lectual.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?