Polítiques dels gestors de continguts

YouTube es compromet a assegurar que l'ecosistema de gestió de continguts sigui clar, just i que no se'n faci un ús inadequat. Per aconseguir-ho, hem creat diverses polítiques que regeixen l'ús de les funcions disponibles per als gestors de continguts a través del sistema de gestió de continguts (CMS). Tots els gestors de continguts són responsables de complir aquestes polítiques i normes en nom dels seus propietaris de contingut.

Quines són les conseqüències d'infringir les nostres polítiques de gestors de continguts

Perdre l'accés a les funcions del CMS

Els partners que facin un mal ús o un ús abusiu de les funcions del CMS perdran l'accés a les seves funcions. Normalment, aquesta mesura és temporal i sol durar un període de temps determinat que varia en funció de la política. Sempre que sigui possible, t'avisarem quan corris el risc de cometre una infracció. En el cas que infringeixis una d'aquestes polítiques, també t'ho notificarem per correu electrònic. El teu gestor de partners et podrà informar sobre els detalls concrets i els passos que has de seguir a continuació. Si no tens cap gestor de partners, pots contactar amb l'equip d'assistència per a creadors per obtenir més informació.

Infraccions reiterades i flagrants

Ens prenem molt seriosament aquestes polítiques. Als partners que infringeixin les nostres polítiques de gestors de continguts de manera reiterada o flagrant se'ls aplicaran sancions més dures. Per exemple, se'ls podrà retirar l'accés a funcions addicionals del CMS, a determinades funcions durant períodes de temps més llargs o, fins i tot, se'ls podrà retirar l'accés total al CMS i cancel·lar qualsevol contracte amb YouTube.

En alguns casos, és possible que enviem un últim advertiment perquè es compleixin les nostres polítiques. Els gestors de continguts que rebin una notificació oficial amb un últim advertiment perdran l'accés a la majoria de funcions del CMS fins que no passin una auditoria d'ús abusiu. Si tornen a infringir les polítiques de gestors de continguts en el pròxim any, corren el risc que se'ls cancel·lin els contractes.

Propietat de diversos propietaris de contingut

Tingues en compte que si controles part dels drets de diversos gestors de contingut a YouTube, les infraccions que cometi un gestor poden comportar sancions per a la resta de gestors sota la teva propietat. 

Polítiques generals de gestors de continguts

Aquestes polítiques s'apliquen a tots els partners amb accés al CMS de YouTube.

Responsabilitat proactiva del canal
Els gestors de continguts són responsables d'assegurar-se que el contingut de tots els canals enllaçats al seu gestor de continguts compleixi les directrius i les polítiques de continguts de YouTube. Això inclou el contingut que es penja tant als canals de propietat i gestionats com als afiliats. Si els canals d'un gestor de continguts es cancel·len o perden els privilegis d'obtenció d'ingressos a causa d'infraccions de les polítiques, el partner rebrà una penalització que afectarà tots els seus comptes de gestor de continguts.

Requisits de la política:

 • Els gestors de continguts han de mantenir el nombre d'incidències pendents per un ús abusiu dels canals (p. ex., cancel·lació del canal i de l'obtenció d'ingressos) per sota de 50 en un període de 90 dies. Aqusta xifra fa referència a tots els comptes de propietari de contingut, tant de propietat i gestionats com d'afiliats,
 • Si el nombre d'incidències supera aquest límit, els propietaris de contingut no podran enllaçar canals fins que el total d'incidències pendents no sigui inferior a 50.

  Nota: als partners que continuïn acumulant més de 50 incidències és possible que se'ls apliquin sancions més dures.

Què pots fer per complir la política:

 • Educa els canals que gestiones sobre les directrius de la comunitat de YouTube i les directrius sobre contingut adequat per a anunciants, i assegura't que actuen d'acord amb les condicions del servei de YouTube.
 • No enllacis més canals als teus comptes de propietaris de contingut dels que puguis gestionar.
 • Comprova que tinguis un procés de revisió adequat per als nous canals del teu propietari de contingut.
 • Si contínuament tens problemes amb determinades àrees de contingut, prova de centrar-te en el que fas bé.
 • Si tens problemes perquè alguns canals enllaçats compleixin aquesta política, contacta amb el teu gestor de partners.

Pots obtenir més informació sobre els tocs d'atenció per infracció de les directrius de la comunitat i altres problemes dels canals al Centre d'ajuda.

Política d'introducció de canals
Els gestors de continguts han de tenir una relació amb els canals de creadors abans d'afegir-los a la seva xarxa. Els gestors de continguts que, per exemple, admetin creadors recorrent a contingut brossa o mètodes deshonestos, o que facin un ús abusiu dels privilegis d'enllaç de canals poden perdre l'accés a les funcions del CMS.

Requisits de la política:

 • Els gestors de continguts han de mantenir un percentatge d'acceptació de les invitacions d'enllaç de canals per sobre del 90% cada mes.
 • Els gestors de continguts que no arribin a aquest percentatge d'acceptació del 90% no podran enllaçar canals durant 1 mes.

Què pots fer per complir la política:

 • Envia les invitacions a principis de mes. D'aquesta manera, els creadors tenen prou temps per acceptar-les.
 • Envia invitacions només als canals que coneguis i amb qui tinguis una relació empresarial.
 • Si cal, contacta amb els creadors i recorda'ls que han d'acceptar la invitació.
Elusió de sistemes
Confiem en els gestors de continguts perquè gestionin els drets i el contingut en nom dels seus propietaris de contingut, resolguin els problemes de la xarxa i facin servir el CMS de YouTube de manera responsable. Aquesta confiança s'aplica també a les funcions integrades al CMS de YouTube. Els gestors de continguts que fan un ús abusiu d'aquestes funcions per eludir els sistemes o els processos establerts per YouTube vulneren aquesta confiança i perjudiquen tot l'ecosistema de YouTube.

Requisits de la política:

 • Els gestors de continguts tenen prohibit participar en pràctiques que intentin eludir els sistemes, els processos o les polítiques de YouTube, o interferir-hi.
 • Infringir aquesta política es considera un ús abusiu flagrant i pot comportar la cancel·lació de tots els propietaris de contingut.

Exemples d'infraccions d'aquesta política:

 • Fer servir el CMS per obtenir ingressos de manera inadequada amb contingut que no compleix els requisits per a l'obtenció d'ingressos a YouTube. Això inclou el contingut que infringeix les nostres directrius de la comunitat i les directrius de seguretat de la marca, a més del contingut prohibit per les lleis i normatives aplicables.
 • Afegir manualment la teva propietat a recursos de Content ID de què no tinguis un interès de propietat intel·lectual legítim, encara que sigui temporalment.
 • Fer servir el procés de reclamació manual de Content ID per eludir el procés de resolució d'impugnació de la reclamació.
Política sobre tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor associats a gestors de continguts
Quan un canal rep un toc d'atenció per infracció dels drets d'autor, s'hi apliquen sancions. Els partners han d'evitar acumular tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor als canals que gestionen. En cas contrari, s'aplicaran sancions al seu gestor de contingut, a més de les polítiques actuals sobre els tocs d'atenció als canals. Les sancions per tocs d'atenció al partner limiten l'accés a determinades funcions. Això afecta tant el propietari del contingut com els propietaris de contingut associat.

Requisits de la política:

Si un partner rep 10 tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor als canals que gestiona en un període de 90 dies, se'l revisarà, la qual cosa pot comportar la pèrdua de la capacitat d'enllaçar canals o de penjar vídeos, o la cancel·lació de l'acord de partner. Els tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor caduquen al cap de 90 dies. Passat aquest termini, se suprimeixen del canal i del recompte total del propietari del contingut. YouTube també es reserva el dret, a la seva discreció, d'avaluar l'ús abusiu i d'encarregar-se'n en qualsevol moment.

Què pots fer per complir la política:

 • Ves amb compte a l'hora de seleccionar nous canals per gestionar. Evita afegir canals que puguin suposar un risc per al teu recompte total de tocs d'atenció.
 • La majoria de partners tenen un millor rendiment quan mantenen el nombre de canals de propietat i gestionats d'un propietari de contingut per sota de 120.
 • Educa els canals que gestiones sobre els drets d'autor i assegura't que actuen d'acord amb les polítiques de YouTube.
 • Mantén uns controls interns adequats a mesura que augmenti el nombre de canals que gestiones.
Pots consultar els tocs d'atenció al partner que se t'han aplicat en qualsevol moment des del teu compte de YouTube. Si creus que algun dels tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor associats no és vàlid, et recomanem que t'informis sobre com pots presentar notificacions de desacord o com pots sol·licitar la retractació d'una reclamació.
Pots obtenir més informació sobre els tocs d'atenció per infracció dels drets d'autor al Centre d'ajuda.

Polítiques de Content ID

Aquestes polítiques s'apliquen als partners amb accés al sistema de cerca de coincidències Content ID. Pots obtenir més informació sobre els requisits per utilitzar Content ID al Centre d'ajuda.

Política per proporcionar els fitxers de referència per a Content ID
Els gestors de continguts només han de proporcionar fitxers de referència que siguin adequats per a la cerca coincidències de Content ID. Les referències que no són vàlides són perjudicials tant per als creadors com per a l'ecosistema de gestió de drets de YouTube. Pots obtenir més informació sobre el contingut que compleix els requisits per a Content ID al Centre d'ajuda.

Requisits de la política:

 • Tots els gestors de continguts han de mantenir el percentatge de referències de Content ID no vàlides per sota de l'1% en tot el catàleg de propietaris de contingut i no poden superar les 500 referències no vàlides en un període de 30 dies.
 • Als propietaris de contingut que superin aquests límits, és possible que se'ls interrompi o se'ls desactivi la possibilitat de proporcionar referències.
Política d'ús de les reclamacions manuals de Content ID
La funció de reclamació manual permet als propietaris de contingut reclamar manualment vídeos que inclouen contingut seu en aquells casos en què el sistema Content ID no els ha reclamat prèviament. Només es concedeix accés a aquesta funció als partners que han demostrat que realment la necessiten. Per tal de conservar un ecosistema just i en bon estat que respecti les quatre llibertats de YouTube, aquesta funció sensible té uns requisits estrictes que en determinen l'ús acceptable.

Restriccions en la manera de reclamar contingut:

 • Totes les reclamacions manuals han de passar per un procés de revisió manual per part d'un agent humà abans que es puguin presentar. 
 • Tots els recursos que s'utilitzin per fer una reclamació manual han d'incloure metadades precises i que pugui llegir un humà, així com un contingut de referència vàlid
  • L'única excepció possible és que el material de referència del contingut reclamat no sigui apte per comprovar-ne les coincidències o que el prohibeixi la nostra política de referències. 
  • Encara que aquests recursos no requereixen referències, cal que totes les reclamacions siguin per al mateix contingut, i que les metadades les descriguin amb precisió (per exemple, no s'admeten "recursos contenidor").
 • Els recursos que utilitzis per fer reclamacions manuals han de reflectir exactament l'abast de la teva propietat.
  • Per exemple, si ets una cadena regional que reclama còpies penjades de contingut amb llicència, no pots utilitzar la reclamació manual per aplicar una política de bloqueig internacional si no disposes dels drets internacionals del contingut en qüestió.
  • A més, el fet que les cadenes tinguin els drets per emetre contingut amb llicència en una regió determinada no sempre vol dir que tinguin els drets per reclamar els vídeos que incloguin aquest contingut en aquesta regió.
 • Totes les reclamacions manuals han d'incloure marques de temps precises que identifiquin el moment del vídeo en què es mostra el contingut. 
  •  Cada segment coincident s'ha d'identificar amb les marques de temps corresponents.
  • El fet de proporcionar marques de temps enganyoses de manera deliberada o repetida pot considerar-se una infracció greu o flagrant de les nostres polítiques.

Restriccions sobre el contingut que pots reclamar:

 • Només pots reclamar vídeos que incloguin contingut amb drets d'autor del qual siguis l'únic propietari.
  • No reclamis manualment contingut que no aparegui al vídeo.
  • No utilitzis les reclamacions manuals per gestionar qüestions relacionades amb la marca comercial, la privadesa o altres problemes que no tinguin a veure amb els drets d'autor. 
  • El fet d'abusar de les reclamacions manuals amb l'objectiu de censurar contingut pot comportar la pèrdua immediata o permanent d'aquesta funció, així com altres possibles sancions.
 • No reclamis manualment contingut que infringeixi les directrius de la comunitat i les directrius de seguretat de la marca de YouTube amb una política d'obtenció d'ingressos.
  • Això podria considerar-se una infracció de la nostra política d'elusió dels sistemes. Obtén més informació.
 • No reclamis vídeos manualment que hagin estat reclamats per un recurs del mateix contingut.
  • Això inclou els vídeos que s'hagin reclamat manualment i que hagin impugnat amb èxit una reclamació prèvia del mateix contingut.
  • El fet de crear reclamacions duplicades en conflicte es pot considerar una infracció flagrant de la política d'elusió dels sistemes. 
 • No utilitzis les reclamacions manuals per crear un acord de repartiment d'ingressos no vàlid entre les reclamacions existents del vídeo.
  • Això podria considerar-se una infracció flagrant de la nostra política d'elusió dels sistemes.
   
Content ID i censura política
A YouTube no es permet fer servir Content ID per fer censura política. Qualsevol intent de fer-ho comportarà la cancel·lació de tots els propietaris de contingut del gestor de continguts.

Consells per evitar problemes:

 • Fes un seguiment de les reclamacions de només bloqueig i informa directament el gestor de partners de qualsevol problema que detectis.
Política d'acció manual de Content ID
Content ID depèn de diverses accions de revisió manuals per part dels gestors de continguts, com ara:
 • Resoldre conflictes relacionats amb la propietat dubtosa de recursos, reclamacions i material de referència.
 • Resoldre reclamacions de drets d'autor potencials i impugnades relacionades amb vídeos penjats que requereixin verificació tècnica, legal i de llicència.

Requisits de la política

 • Les accions manuals necessiten revisió humana i no es poden automatitzar ni dictar sense l'aprovació prèvia de YouTube.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?