Grundläggande om YouTube Studio Analytics

I YouTube Analytics kan du hålla koll på resultat för kanaler och videor med uppdaterade rapporter och statistik.

Öppna YouTube Analytics

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Analytics i menyn till vänster.

I YouTube Analytics ser du olika flikar. Förutom översiktsfliken är varje flik anpassad så att du kan visa den data som är mest relevant för dig. 

 

Översikt

På fliken Översikt hittar du viktiga mätvärden för kanalen. I huvuddiagrammet hittar du visningstid, visningar och prenumeranter. Om du deltar i YouTubes partnerprogram ser du även dina uppskattade intäkter för de senaste 28 dagarna.

På den här fliken ser du även fyra rapporter:

 • Toppvideor: Det här är dina videor rankade efter antal visningar.
 • Aktivitet i realtid: Dina resultat för de senaste 48 timmarna eller 60 minuterna.
 • Senaste videor: Resultatet för dina senaste tio videor.
 • Typiskt resultat: En jämförelse av din senaste video med kanalens typiska resultat.

Obs! Du ser bara dessa rapporter om det finns tillräcklig data för dina offentliga videor eller din kanal.

Räckvidd
Fliken Räckvidd visar musikens totala räckvidd. I huvuddiagrammet visas hur många personer som har sett en exponering av dina videor eller videor med alla eller de flesta av dina låtar på YouTube, och hur många personer som sedan klickade för att titta. 
På den här fliken ser du även rapporter för följande:
Engagemang
På fliken Engagemang ser du vad dina tittare väljer att titta på. I huvuddiagrammet visas det totala antalet visningsminuter och hur lång tid tittarna i genomsnitt tittade på någon av videorna. 
På den här fliken ser du även kort för följande:
Målgrupp
På fliken Målgrupp ser du vem som tittar. I huvuddiagrammet ser du dina återkommande och nya tittare, unika tittare och prenumeranter.
På den här fliken ser du även rapporter för följande:
 • Områden med flest visningar: Målgruppens geografiska indelning. Datan är baserad på IP-adress.
 • De vanligaste språken för undertext och textning: Tittarna per undertextat språk. Datan är baserad på användning av undertexter.
 • Ålder och kön: Tittarna indelade efter ålder och kön. Den här informationen bygger på inloggade tittare på alla enheter.
 • Då använder dina tittare YouTube: Tittarnas aktivitet på din kanal och hela YouTube. Datan baseras på dina tittare på alla typer av enheter under de senaste 28 dagarna.
 • Andra videor som din publik tittade på: Annat innehåll som publiken tittat på utanför din kanal. Datan baseras på dina tittare på alla typer av enheter under de senaste sju dagarna.
 • Andra kanaler som tittarna såg på: Dina tittares onlineaktivitet på andra YouTube-kanaler. Datan baseras på dina tittare på alla typer av enheter under de senaste 28 dagarna.

Observera att du bara kan se demografidata för en del av dina tittare. Datan kanske inte speglar den övergripande fördelningen av din trafik.

Intäkter
Fliken Intäkter är endast tillgänglig för kreatörer i YouTubes partnerprogram och på den ser du enbart data för videor som du har laddat upp. 
 
På fliken Intäkter kan du spåra de pengar du tjänar på YouTube. I huvuddiagrammet ser du mycket du beräknas tjäna, hur många videor som är intäktsgenererande och den uppskattade genomsnittliga bruttointäkten per tusen uppspelningar.
På den här fliken ser du även rapporter för följande:
 • Beräknade intäkter per månad: Hur mycket kanalen har tjänat de senaste sex månaderna. För pågående månader och månader utan slutförda betalningar visas en uppskattning av intäkterna som kan komma att ändras.
 • Videor med störst intäkter: De videor som har störst beräknade intäkter för tidsperioden.
 • Intäktskällor: Hur du tjänar pengar på YouTube.
 • Annonstyper: Formatet på annonsen och köpplattformen. Den här uppdelningen är bara tillgänglig för annonsintäkter från YouTube och visningsbaserade mätvärden.
 • Transaktionsintäkter: Beräknad nettointäkt från transaktioner, till exempel betalinnehåll och Superchatt, minus eventuella partneråterbetalningar för det valda datumintervallet och området.

Exempel

Titta på den här videon från kanalen YouTube Creators om grunderna i YouTube Studio Analytics.

Analytics in YouTube Studio

 

Visa mer data i YouTube Analytics

 

Utöka en rapport

Du kan klicka på VISA MER eller AVANCERAT LÄGE på nästan alla rapporter i YouTube Analytics för att utöka den till helskärm. I helskärmsvyn får du en mer detaljerad översikt över din data över tid.

Du kan ändra vilket mätvärde du vill se i diagrammet i rullgardinsmenyn längst upp till vänster. Du kan också trycka på den blå plusikonen för att lägga till ytterligare mätvärden i rapporten, som visningar eller visningstid.

Använd Esc-knappen eller välj stäng  för att lämna en utökad rapport.

Linjediagram

I linjediagram visas hur videodata förändras med tiden. Du kan anpassa följande alternativ:
 • Datumanpassning: diagrammen kan visas med datapunkter i steg om dagar, veckor, månader eller år.
 • Jämför värden: välj ett andra värde om du vill göra en jämförelse som visas i diagrammet.

Stapeldiagram

I stapeldiagram kan du visa den data du väljer som horisontella staplar där värdet representeras av stapelns längd. Om du väljer datumet som en dimension visas stapeldiagrammet som ett linjediagram.
Obs! Du kan inte se datumdimensionen eller jämföra vald data med totalsumman.

Se statistik på videonivå

YouTube Analytics visar olika rapporter när du tittar på en viss video. Så här öppnar du YouTube Analytics för en viss video:

 1. Välj Videor i menyn till vänster.
 2. Klicka på en videos titel eller miniatyr.
 3. I menyn till vänster väljer du Analytics.

Fler sätt att se videostatistik

 1. När du har klickat för att utöka en rapport klickar du på kanalnamnet i det övre vänstra hörnet. Det dyker upp en sökruta där du kan välja en viss video.
 2. När du har klickat för att utöka en rapport håller du muspekaren över en videotitel och väljer Analytics
 3. Ytterligare Analytics-ikoner på kanalnivå tar dig till statistiken för just den videon.

Visa mer specifik data

När du har klickat på VISA MER för att utöka ett kort ser du ytterligare alternativ som ger dig mer data.

 • Se mer information för en viss rad: Du kan klicka på rader i rapporten som är skrivna i blå text för att se mer detaljerad data. Om du till exempel tittar på trafikkällor kan du klicka på resultat som YouTube-sökning för att se vilka specifika sökningar som ledde till trafik på din kanal.
 • Filtrera data: Varje utökad rapport har ett filterfält längst upp. Du kan exempelvis filtrera efter tittarnas geografiska område eller livestreamade videor kontra videor på begäran.
 • Välj olika dimensioner: Dimensioner som geografi och enhetstyp visas under filterfältet när du har utökat en rapport.
 • Lägga till mätvärden: Använd den blå plusknappen  för att lägga till ytterligare mätvärden i rapporten.

Jämföra resultat

Det finns olika sätt att jämföra resultaten för dina videor.

 • Direkt jämförelse: När du har klickat på VISA MER för att utöka en rapport väljer du Jämför med ... för att jämföra två objekt. Du kan jämföra alla möjliga kombinationer av din kanal, dina grupper eller specifika videor. När du jämför två objekt kan du också jämföra deras data för olika tidsintervall, dimensioner, mätvärden osv.
 • Föreslagna jämförelser:: Jämfört med föregående månad visar kanalens tillväxt på kort sikt och Jämfört med föregående år visar kanalens tillväxt på lång sikt. 
 • Jämförelselinjer: När du tittar på statistik för en viss video ser du automatiskt jämförelselinjer på rapporter om viktiga mätvärden om datumintervallet är inställt på Sedan publicering. Det är en jämförelse av resultatet för din senast uppladdade video med ditt normala resultat.
 • Diagram med flera linjer: När du har klickat på VISA MER för att utöka en rapport kan du markera rutorna bredvid enskilda objekt i rapporten. Varje markerat objekt har en motsvarande linje i rapporten. Raden ”Totalt” är vald som standard.

Exportera data

Du kan visa upp till 50 rader data i YouTube Studio. Om du vill se upp till 500 rader kan du använda exportfunktionen  för att ladda ned en rapport. Läs mer om hur du exporterar data från YouTube Analytics.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?