Základy analytiky v Štúdiu YouTube

Pomocou aktuálnych metrík a prehľadov v analytike na YouTube môžete sledovať výkonnosť svojho kanála a videí.

Prístup do analytiky na YouTube

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ľavej ponuke vyberte položku Analytika.

V analytike na YouTube nájdete rôzne karty. Okrem karty Prehľad je obsah jednotlivých kariet prispôsobený tak, aby ste videli údaje, ktoré sú pre vaše ciele najrelevantnejšie. 

Poznámka: V analytike na YouTube sa vám môžu zobrazovať rôzne metriky v závislosti od platformy – klasické štúdio v počítači, Štúdio YouTube v počítači alebo aplikácia Štúdio YouTube. Aktualizované metriky sú v analytike Štúdia YouTube (v počítači aj v aplikácii) k dispozícii skôr ako v klasickom Štúdiu pre autorov.

Prehľad

Na karte Prehľad sa zobrazujú kľúčové metriky vášho kanála. V hlavnom grafe vidíte celkovú dobu pozerania, počet zhliadnutí a počet odberateľov. Ak ste sa zapojili do Partnerského programu YouTube, budú sa vám zobrazovať aj vaše odhadované výnosy za posledných 28 dní.

Na tejto karte uvidíte aj štyri prehľady:

 • Najlepšie videá: vaše videá hodnotené podľa počtu zhliadnutí.
 • Aktivita v reálnom čase: výkonnosť vašich videí za posledných 48 hodín alebo 60 minút.
 • Najnovšie videá: výkonnosť vašich 10 najnovších videí.
 • Zvyčajná výkonnosť: porovnanie výkonnosti vášho najnovšieho videa so zvyčajnou výkonnosťou vášho kanála.

Poznámka: Tieto prehľady sa zobrazia, len ak vaše verejné videá alebo kanál poskytujú dostatok údajov.

Dosah
Na karte Dosah sa zobrazuje celkový dosah vašej hudby. V hlavnom grafe sa uvádza, koľko ľudí videlo zobrazenie vašich videí alebo videá obsahujúce celú alebo väčšinu vašej skladby na YouTube a koľko ľudí si následne videá prekliknutím prehralo.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
Zapojenie
Karta Zapojenie zobrazuje, čo vaši diváci pozerajú. V hlavnom grafe vidíte celkovú dobu pozerania v minútach a priemerne ako dlho diváci pozerali určité video.
Na tejto karte sa zobrazujú aj ďalšie karty:
Publikum
Na karte Publikum sa zobrazuje, kto pozerá. V hlavnom grafe vidíte počet jedinečných divákov, priemerný počet pozretých videí na jedného diváka a nárast alebo pokles počtu odberateľov.  
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Najlepšie krajiny: vaše publikum podľa krajiny. Tieto údaje sú založené na adrese IP.
 • Najčastejšie prehrávané jazyky titulkov: vaše publikum podľa jazyka titulkov. Tieto údaje vychádzajú z používania titulkov.
 • Vek a pohlavie: vaše publikum podľa veku a pohlavia. Tieto údaje sú založené na prihlásených divákoch bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Kedy sú vaši diváci na YouTube: online aktivita publika na vašom kanáli a na celom YouTube. Údaje sú založené na vašich divákoch a všetkých zariadeniach za posledných 28 dní.
Upozorňujeme, že si možno budete môcť pozrieť len demografické údaje určitej podmnožiny divákov. Tieto údaje nemusia vyjadrovať celkovú skladbu vašej návštevnosti.
Výnosy
Karta Výnosy je k dispozícii iba pre autorov v Partnerskom programe YouTube a bude zobrazovať iba údaje pre videá, ktoré ste nahrali. 
 
Na karte Výnosy môžete sledovať svoje zárobky na YouTube. V hlavnom grafe vidíte odhadované zárobky, počet speňažovaných videí a odhadované priemerné hrubé výnosy na tisíc prehratí. 
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Mesačné odhadované výnosy: koľko váš kanál zarobil za posledných šesť mesiacov. Za bežný mesiac a za mesiace, za ktoré ešte nie sú známe konečné platby, sa uvádzajú odhadované výnosy, ktoré sa môžu zmeniť. 
 • Najvýnosnejšie videá: videá s najvyššími odhadovanými výnosmi za dané obdobie.
 • Zdroje výnosov: ako zarábate peniaze so službou YouTube.
 • Typy reklamy: formát reklamy a príslušná nákupná platforma. Tento podrobný rozpis je k dispozícii len pri výnosoch z reklám na YouTube a metrikách založených na počte zobrazení.
 • Výnosy z transakcií: odhadované čisté výnosy z transakcií, napríklad z plateného obsahu a superčetu, po odpočítaní vrátených platieb účtovaných partnermi za vybrané obdobie a vo vybranom regióne.

Príklad

Pozrite si nasledujúce video z kanála YouTube pre autorov o základoch analytiky v Štúdiu YouTube.

Analytics in YouTube Studio

 

Zobrazenie ďalších údajov v analytike na YouTube

 

Rozbalenie prehľadu

Takmer v každom prehľade analytiky na YouTube môžete kliknúť na položky ZOBRAZIŤ VIAC alebo ROZŠÍRENÝ REŽIM a zobraziť ho tak na celej obrazovke. V zobrazení na celej obrazovke sa môžete na údaje pozrieť podrobnejšie.

Pomocou rozbaľovacej ponuky v pravom hornom rohu môžete zmeniť metriku zobrazenú v grafe. Ak chcete do prehľadu pridať ďalšie metriky, napríklad zhliadnutia alebo celkovú dobu pozerania, vyberte modrú ikonu plus .

Ak chcete zavrieť rozbalený prehľad, použite kláves esc alebo kliknite na ikonu Zavrieť .

Čiarový graf

Čiarové grafy znázorňujú, ako sa údaje videí menia v priebehu času. Nasledujúce možnosti sa dajú prispôsobiť:
 • Podrobnosť dátumov: grafy možno zobraziť s bodmi predstavujúcimi denné, týždenné, mesačné alebo ročné prírastky.
 • Porovnať metriky: vyberte druhú metriku na porovnanie, ktorá sa následne zobrazí v grafe.

Pruhový graf

Pomocou pruhového grafu môžete zobraziť vybraté údaje vo vodorovných pruhoch, ktoré vyjadrujú ich hodnotu dĺžkou. Ak vyberiete ako dimenziu dátum, pruhový graf sa zmení na čiarový.
Poznámka: V tomto prípade nie je možné zobraziť dimenziu dátumu ani porovnať vybraté údaje so súčtami.

Zobrazenie analýzy na úrovni videa

V analytike na YouTube sa pri zobrazení konkrétneho videa zobrazia rôzne prehľady. Ak chcete otvoriť analytiku na YouTube pre konkrétne video, postupujte takto:

 1. V ľavej ponuke vyberte Videá.
 2. Kliknite na názov alebo miniatúru videa.
 3. V ľavej ponuke vyberte Analytika.

Ďalšie spôsoby zobrazenia analýz videí

 1. Keď kliknutím rozbalíte prehľad, kliknite na názov kanála v ľavom hornom rohu. Zobrazí sa vyhľadávacie pole, v ktorom môžete vybrať konkrétne video.
 2. Keď kliknutím rozbalíte prehľad, umiestnite kurzor myši na názov ľubovoľného videa a vyberte položku Analytika
 3. Pomocou ďalších ikon analytiky  na úrovni kanála sa dostanete k analytike daného videa.

Získanie konkrétnejších údajov

Keď kliknutím na ZOBRAZIŤ VIAC rozbalíte kartu, zobrazia sa ďalšie možnosti, ktoré vám poskytnú viac údajov.

 • Zobrazenie ďalších podrobností pre jednotlivé riadky: Na riadky, ktoré sú v prehľade uvedené modrým písmom, môžete kliknúť a zobraziť tak podrobnejšie údaje. Ak si napríklad prezeráte zdroje návštevnosti, môžete kliknúť na výsledky, napríklad na položku „Vyhľadávanie na YouTube“, a zistiť, ktoré konkrétne vyhľadávania viedli k návštevnosti vášho kanála.
 • Filtrovanie údajov: Každý rozbalený prehľad má v hornej časti panel filtra. Filtrovať môžete napríklad podľa krajiny, z ktorej divák sleduje video, priamych prenosov či videí na vyžiadanie.
 • Výber rôznych dimenzií: Po rozbalení prehľadu sa pod panelom filtra zobrazia rôzne dimenzie, ako napríklad geografická oblasť a typ zariadenia.
 • Pridanie metrík: Pomocou modrého tlačidla plus  môžete do prehľadu pridať ďalšie metriky.

Porovnanie výkonnosti

Existuje viacero spôsobov, ako porovnať výkonnosť videí.

 • Priame porovnanie: Po kliknutí na ZOBRAZIŤ VIAC môžete rozbaliť prehľad a výberom možnosti Porovnať s… porovnať dve položky. Môžete porovnať ľubovoľnú kombináciu kanála, skupín alebo konkrétnych videí. Pri porovnávaní dvoch položiek môžete porovnať aj ich údaje pre rôzne obdobia, dimenzie, metriky a podobne.
 • Navrhované porovnania: Porovnanie medzi obdobiami zobrazuje krátkodobý a porovnanie medzi rokmi dlhodobý rast vášho kanála. 
 • Porovnávacie riadky: Pri prezeraní analýz konkrétneho videa sa v prehľadoch kľúčových metrík automaticky zobrazia porovnávacie riadky, ak je obdobie nastavené na možnosť Od zverejnenia. Tieto riadky umožňujú porovnať výkonnosť naposledy nahraného videa s typickou výkonnosťou.
 • Viacriadkové grafy: Keď kliknutím na ZOBRAZIŤ VIAC rozbalíte prehľad, môžete začiarknuť políčka vedľa jednotlivých položiek v prehľade. Každá začiarknutá položka bude mať v prehľade zodpovedajúci riadok. Predvolene je vybraný riadok Celkove.

Export údajov

V Štúdiu YouTube môžete zobraziť najviac 50 riadkov údajov. Ak chcete zobraziť najviac 500 riadkov, môžete si pomocou funkcie exportu  prehľad stiahnuť. Prečítajte si viac o exportovaní údajov z analytike na YouTube.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?