Základy analytiky v Štúdiu YouTube (beta)

Pomocou aktuálnych metrík a prehľadov v službe YouTube Analytics môžete sledovať výkonnosť svojho kanála a videí.

Prístup do služby YouTube Analytics

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube (beta).
 2. V ľavej ponuke vyberte položku Analytika.

V službe YouTube Analytics nájdete rôzne karty. Okrem karty Prehľad je obsah jednotlivých kariet prispôsobený tak, aby sa na nich zobrazovali najrelevantnejšie údaje z hľadiska vašich cieľov. 

Poznámka: V službe YouTube Analytics sa vám môžu zobrazovať rôzne metriky v závislosti od platformy – klasické štúdio pre počítače, Štúdio YouTube pre počítače alebo aplikácia Štúdio YouTube. Dôvodom je, že aktualizované metriky sú v službe Analytics v Štúdiu YouTube (v počítači aj v aplikácii) k dispozícii skôr ako v klasickom Štúdiu pre autorov.

Prehľad

Na karte Prehľad sa zobrazujú kľúčové metriky vášho kanála. V hlavnom grafe vidíte celkovú dobu pozerania, počet zhliadnutí a počet odberateľov. Ak ste sa zapojili do Partnerského programu YouTube, budú sa vám zobrazovať aj vaše odhadované výnosy za posledných 28 dní.

Na tejto karte uvidíte aj dva prehľady:

 • Najlepšie videá: vaše videá hodnotené podľa celkovej doby pozerania.
 • Aktivita v reálnom čase: výkonnosť vašich videí za posledných 48 hodín alebo 60 minút.
Dosah
Na karte Dosah sa zobrazuje celkový dosah vášho kanála. V hlavnom grafe sa uvádza, koľko ľudí videlo zobrazenia vašich videí na YouTube a koľko ľudí si následne videá kliknutím prehralo. 
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
Zapojenie
Na karte Zapojenie sa zobrazuje, čo vaši diváci pozerajú. V hlavnom grafe vidíte celkovú dobu pozerania v minútach a priemerne ako dlho diváci pozerali niektoré vaše video. 
Na tejto karte sa zobrazujú aj ďalšie karty:
Publikum
Na karte Publikum sa zobrazuje, kto pozerá vaše videá. V hlavnom grafe vidíte počet jedinečných divákov, priemerný počet pozretých videí na jedného diváka a nárast alebo pokles počtu odberateľov.  
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Najlepšie krajiny: vaše publikum podľa krajiny. Tieto údaje sú založené na adrese IP.
 • Najčastejšie prehrávané jazyky titulkov: publikum vášho kanála podľa jazyka titulkov. Tieto údaje vychádzajú z používania titulkov.
 • Pohlavie: vaše publikum podľa pohlavia. Tieto údaje sú založené na prihlásených divákoch bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Vek: vaše publikum podľa veku. Tieto údaje sú založené na prihlásených divákoch bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
Upozorňujeme, že si možno budete môcť pozrieť len demografické údaje určitej podmnožiny divákov. Tieto údaje nemusia vyjadrovať celkovú skladbu vašej návštevnosti.
Výnosy
Túto kartu majú k dispozícii iba autori zapojení do Partnerského programu YouTube. 
Na karte Výnosy môžete sledovať svoje zárobky na YouTube. V hlavnom grafe vidíte odhadované zárobky, počet speňažovaných videí a odhadované priemerné hrubé výnosy na tisíc prehratí. 
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Mesačné odhadované výnosy: koľko váš kanál zarobil za posledných šesť mesiacov. Za bežný mesiac a za mesiace, za ktoré ešte nie sú známe konečné platby, sa uvádzajú odhadované výnosy, ktoré sa môžu zmeniť. 
 • Najvýnosnejšie videá: videá s najvyššími odhadovanými výnosmi za dané obdobie.
 • Zdroje výnosov: ako zarábate peniaze so službou YouTube.
 • Typy reklamy: formát reklamy a príslušná nákupná platforma. Tento podrobný rozpis je k dispozícii len pri výnosoch z reklám na YouTube a metrikách založených na počte zobrazení.

 

Zobrazenie ďalších údajov v službe YouTube Analytics

Rozbalenie prehľadu

Takmer v každom prehľade služby YouTube Analytics môžete kliknúť na ZOBRAZIŤ VIAC a zobraziť ho tak na celej obrazovke. V zobrazení na celej obrazovke sa môžete na údaje pozrieť podrobnejšie.

Pomocou rozbaľovacej ponuky v ľavom hornom rohu môžete zmeniť metriku zobrazenú v grafe, napríklad zhliadnutia alebo celkovú dobu pozerania. Ak chcete do prehľadu pridať ďalšie metriky, vyberte modrú ikonu plus .

Ak chcete zavrieť rozbalený prehľad, použite kláves esc alebo vyberte ikonu Zavrieť .

Zobrazenie analýzy na úrovni videa

V službe YouTube Analytics sa pri zobrazení konkrétneho videa zobrazia rôzne prehľady. Ak chcete otvoriť službu YouTube Analytics pre konkrétne video, postupujte takto:

 1. V ľavej ponuke vyberte Videá.
 2. Kliknite na názov alebo miniatúru videa.
 3. V ľavej ponuke vyberte položku Analytika.

Ďalšie spôsoby zobrazenia analýz videí

 1. Keď kliknutím rozbalíte prehľad, kliknite na názov kanála v ľavom hornom rohu. Zobrazí sa vyhľadávacie pole, v ktorom môžete vybrať konkrétne video.
 2. Keď kliknutím rozbalíte prehľad, umiestnite kurzor myši na názov ľubovoľného videa a vyberte položku Analytika 
 3. Pomocou ďalšej ikony Analytika  na úrovni kanála sa dostanete k analýze daného videa.

Získanie konkrétnejších údajov

Keď kliknutím na ZOBRAZIŤ VIAC rozbalíte kartu, zobrazia sa ďalšie možnosti, ktoré vám poskytnú viac údajov.

 • Zobrazenie ďalších podrobností pre jednotlivé riadky: Na riadky, ktoré sú v prehľade uvedené modrým písmom, môžete kliknúť a zobraziť tak podrobnejšie údaje. Ak si napríklad prezeráte zdroje návštevnosti, môžete kliknúť na výsledky, napríklad na položku „Vyhľadávanie YouTube“, a zistiť, ktoré konkrétne vyhľadávania viedli k návštevnosti vášho kanála.
 • Filtrovanie údajov: Každý rozbalený prehľad má v hornej časti panel filtra. Filtrovať môžete napríklad podľa krajiny diváka, priamych prenosov či videí na požiadanie.
 • Výber rôznych dimenzií: Po rozbalení prehľadu sa pod panelom filtra zobrazia rôzne dimenzie, ako je napríklad geografická oblasť a typ zariadenia.
 • Pridanie metrík: Pomocou modrého tlačidla plus  môžete do prehľadu pridať ďalšie metriky.

Porovnanie výkonnosti

Existuje viacero spôsobov, ako porovnať výkonnosť videí.

 • Priame porovnanie: Po kliknutí na ZOBRAZIŤ VIAC môžete rozbaliť prehľad a výberom možnosti Porovnať s… porovnať dve položky. Môžete porovnať ľubovoľnú kombináciu kanála, skupín alebo konkrétnych videí. Pri porovnávaní dvoch položiek môžete porovnať aj ich údaje pre rôzne obdobia, dimenzie, metriky a podobne.
 • Porovnávacie riadky: Pri prezeraní analýz konkrétneho videa sa v prehľadoch kľúčových metrík automaticky zobrazia porovnávacie riadky, ak je obdobie nastavené na možnosť „Od uverejnenia“. Tieto riadky umožňujú porovnať výkonnosť naposledy nahraného videa s typickou výkonnosťou.
 • Viacriadkové grafy: Keď kliknutím na ZOBRAZIŤ VIAC rozbalíte prehľad, môžete začiarknuť políčka vedľa jednotlivých položiek v prehľade. Každá začiarknutá položka bude mať v prehľade zodpovedajúci riadok. Predvolene je vybraný riadok Celkove.

Export údajov

V beta verzii Štúdia YouTube môžete zobraziť najviac 50 riadkov údajov. Ak chcete zobraziť najviac 500 riadkov, môžete si pomocou funkcie exportu  prehľad stiahnuť. Prečítajte si viac o exportovaní údajov zo služby YouTube Analytics.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?