Základné informácie o analytike na YouTube

Pomocou analytiky môžete lepšie pochopiť výkonnosť svojho videa a kanála vďaka kľúčovým metrikám a prehľadom v Štúdiu YouTube. Poznámka: Niektoré údaje, napríklad zemepisná oblasť, zdroje návštevnosti alebo pohlavie, môžu byť obmedzené. Prečítajte si viac o obmedzených údajoch v analytike na YouTube.

Analytika v Štúdiu YouTube

V kanáli YouTube Creators sa dozviete čerstvé novinky, aktuality a tipy.

Prístup do analytiky na YouTube

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte možnosť Analytika.

Môžete si tiež pozrieť rôzne prehľady na úrovni videa:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. Z ponuky vľavo vyberte Obsah.
 3. Umiestnite kurzor na video a vyberte možnosť Analytika .
Poznámka: Kliknutím na ZOBRAZIŤ VIAC alebo ROZŠÍRENÝ REŽIM si môžete pozrieť rozšírený prehľad analytiky, ktorý umožňuje získať konkrétne údaje, porovnať výkonnosť a exportovať údaje.
V analytike na YouTube uvidíte rôzne karty, ktoré vám pomôžu porozumieť údajom. Poznámka: Niektoré reporty nemusia byť dostupné v mobilných zariadeniach.

Prehľad

Na karte Prehľad sa zobrazuje súhrn výkonnosti vášho kanála a videí. Karta kľúčových metrík zobrazuje vaše zhliadnutia, celkovú dobu pozerania, počet odberateľov a odhadované výnosy (ak ste súčasťou Partnerského programu YouTube). Poznámka: Môžu sa vám zobrazovať prispôsobené prehľady, v ktorých sa uvádzajú porovnania s vašou zvyčajnou výkonnosťou. Tieto štatistiky vysvetľujú, prečo môže byť počet zhliadnutí vyšší alebo nižší ako zvyčajne.

Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:

 • Zvyčajná výkonnosť: na úrovni kanála predstavuje porovnanie jeho zvyčajnej výkonnosti. Na úrovni videa predstavuje porovnanie zvyčajnej výkonnosti videa.
 • Váš najobľúbenejší obsah v tomto období: váš obsah hodnotený podľa zhliadnutí za posledných 28 dní.
 • Aktivita v reálnom čase: výkonnosť vašich videí za posledných 48 hodín alebo 60 minút.
 • Príbehy: výkonnosť vašich najnovších príbehov za posledných 7 dní.

* Na úrovni videa uvidíte kľúčové momenty miery udržania publika a prehľad V reálnom čase.

Obsah (na úrovni kanála)

Karta Obsah poskytuje súhrn informácií o tom, ako vaše publikum nachádza váš obsah, čo vaše publikum pozerá a ako interaguje s vaším obsahom. Na kartách Všetky, Videá, Shorts, Naživo a Príspevky si môžete pozrieť nasledujúce prehľady dosahu a interakcií:

 • Zhliadnutia: počet legitímnych zhliadnutí vášho obsahu, videí, krátkych videí Shorts a priamych prenosov.
 • Zobrazenia a ako viedli k celkovej dobe pozerania: koľkokrát sa miniatúra zobrazila divákom na YouTube (zobrazenia), ako často tieto miniatúry viedli k zhliadnutiam (miera prekliknutí) a ako tieto zhliadnutia napokon viedli k celkovej dobe pozerania.
 • Zverejnený obsah: počet videí, krátkych videí Shorts, priamych prenosov a príspevkov, ktoré ste zverejnili na YouTube.
 • Ako diváci našli váš obsah, videá, Shorts a priame prenosy: ako diváci našli váš obsah v rámci funkcií prehliadania, feedu krátkych videí Shorts, navrhovaných videí či vyhľadávania na YouTube, cez externé zdroje či stránky kanála, priamym zadaním webovej adresy, cez neznáme zdroje návštevnosti a podobne.
 • Karta kľúčových metrík: vizuálny prehľad zhliadnutí, priemernej doby pozerania, zobrazení, miery prekliknutí zobrazení, odberateľov, označení páči sa a zdieľaní.
 • Kľúčové momenty miery udržania publika: nakoľko účinne jednotlivé momenty vášho videa udržali pozornosť divákov. Navyše môžete na základe obvyklej miery udržania publika porovnať svojich desať najnovších videí podobnej dĺžky.
 • Najlepšie videá, Shorts alebo príspevky: najobľúbenejšie vami vytvorené videá, Shorts a príspevky.
 • Remixy: vizuálny prehľad počtu zhliadnutí vašich remixov, celkového počtu remixov a najlepšieho remixovaného obsahu.
 • Zobrazenia príspevku: koľkokrát sa váš príspevok zobrazil divákom.

Dosah (na úrovni videa)

Karta Dosah poskytuje súhrn informácií o tom, ako vaše publikum objavuje váš kanál. Na karte kľúčových metrík sa uvádza počet zobrazení, miera prekliknutí zobrazení, zhliadnutí a jedinečných divákov.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Zdroje návštevnosti: ako diváci našli váš obsah.
 • Externé: návštevnosť z webov a aplikácií, kde sú videá z vášho kanála vložené alebo ktoré na tieto videá odkazujú.
 • Navrhované videá: návštevnosť z návrhov, ktoré sa zobrazujú vedľa iných videí alebo po iných videách, a z odkazov v opisoch videí. Tieto videá môžu byť vaše vlastné alebo niekoho iného.
 • Zoznamy: návštevnosť z najsledovanejších zoznamov, ktoré obsahujú vaše videá.
 • Zobrazenia a ako viedli k celkovej dobe pozerania: koľkokrát sa miniatúry vašich videí zobrazili divákom na YouTube (zobrazenia), ako často tieto miniatúry viedli k zhliadnutiam (miera prekliknutí) a ako tieto zhliadnutia viedli k celkovej dobe pozerania.
 • Odoslané zvončekové upozornenia: počet zvončekových upozornení odoslaných odberateľom, ktorí dostávajú upozornenia z vášho kanála.
 • Vyhľadávanie na YouTube: návštevnosť z hľadaných výrazov, ktoré priviedli divákov k vášmu obsahu.

Zapojenie (na úrovni videa)

Karta Zapojenie poskytuje prehľad o tom, ako dlho vaše publikum pozerá vaše videá. Karta kľúčových metrík zobrazuje celkovú dobu pozerania a priemernú dobu pozerania.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Miera udržania publika: ako účinne video v rôznych momentoch udržalo pozornosť divákov. Navyše môžete na základe obvyklej miery udržania publika porovnať svojich desať najnovších videí podobnej dĺžky.
 • Označenie páči sa mi (a nepáči sa mi): ako diváci vnímajú vaše video.
 • Miera kliknutí na prvky záverečnej obrazovky: ako často diváci klikli na jednotlivé prvky záverečnej obrazovky po tom, čo sa im zobrazili.
 • Najobľúbenejšie označené výrobky: výrobky označené vo vašom videu, ktoré zaznamenali najvyššiu mieru interakcie.

Publikum

Na karte Publikum nájdete súhrn typov divákov, ktorí sledujú vaše videá. Na karte kľúčových metrík sa uvádza počet vašich vracajúcich sa a nových divákov, jedinečných divákov a odberateľov, ako aj celkový počet členov.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Videá, vďaka ktorým sa vaše publikum rozširuje: online aktivita publika vo vašom kanáli. Údaje sú založené na vašich nových divákoch a všetkých zariadeniach za posledných 90 dní.
 • Kedy sú vaši diváci na YouTube: online aktivita publika vo vašom kanáli a na celom YouTube. Tieto údaje sú založené na vašich divákoch za posledných 28 dní bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Zvončekové upozornenia odberateľov: koľko vašich odberateľov dostáva všetky upozornenia z vášho kanála. Karta tiež zobrazuje, koľko z nich môže tieto upozornenia dostávať na základe svojich nastavení na YouTube a v zariadení.
 • Celková doba pozerania odberateľov: celková doba pozerania publika rozdelená medzi neodberateľov a odberateľov.
 • Vek a pohlavie: vaše publikum podľa veku a pohlavia. Tieto údaje sú založené na prihlásených divákoch bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Iné kanály, ktoré vaše publikum sleduje: online aktivita vášho publika v iných kanáloch na YouTube. Tieto údaje sú založené na vašich divákoch za posledných 28 dní bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Iné videá, ktoré si vaše publikum pozrelo: aktivita vášho publika na internete mimo vášho kanála. Tieto údaje sú založené na vašich divákoch za posledných sedem dní bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Hlavné zemepisné oblasti: vaše publikum podľa zemepisnej oblasti. Tieto údaje sú založené na adrese IP.
 • Najčastejšie jazyky titulkov: vaše publikum podľa jazyka titulkov. Tieto údaje sú založené na používaní titulkov.

* Na úrovni videa sa zobrazujú prehľady celkovej doby pozerania odberateľov, najčastejšie zemepisné oblasti, najčastejšie jazyky titulkov, vek a pohlavie.

Výnosy

Ak ste sa zapojili do Partnerského programu YouTube, na karte Výnosy môžete sledovať svoje zárobky na YouTube. Karta kľúčových metrík zobrazuje vaše odhadované výnosy, výnosy za tisíc zobrazení a cenu za tisíc zobrazení podľa počtu prehraní.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Mesačné odhadované výnosy: koľko váš kanál zarobil za posledných šesť mesiacov. Za bežný mesiac a za mesiace, za ktoré ešte nie sú známe konečné platby, sa uvádzajú odhadované výnosy, ktoré sa môžu zmeniť.
 • Zdroje výnosov: ako zarábate na YouTube.
 • Výnosy z transakcií: odhadované čisté výnosy z transakcií, napríklad z plateného obsahu a superčetu. Odhad zahŕňa odpočítané vrátené platby účtované partnermi za vybrané obdobie a vo vybranej oblasti.
 • Najvýnosnejšie videá: videá s najvyššími odhadovanými výnosmi za určité obdobie.
 • Typy reklamy: formát reklamy a príslušná nákupná platforma. Tento podrobný rozpis je k dispozícii len pri výnosoch z reklám na YouTube a metrikách založených na počte zobrazení.

* Na úrovni videa sa zobrazujú prehľady zdrojov výnosov, výnosov z transakcií a typov reklamy.

Získajte tipy na analytiku na YouTube pre autorov.

Prieskum (na úrovni kanála)

Karta Prieskum poskytuje súhrn toho, čo vaše publikum a diváci na YouTube hľadajú.

Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:

 • Vyhľadávania na YouTube: vaše vedúce vyhľadávania a objem vyhľadávaní uskutočnených vaším publikom a divákmi na YouTube za posledných 28 dní.
 • Vyhľadávania vašich divákov: hľadané výrazy a objem vyhľadávaní vaším publikom a divákmi podobných kanálov na YouTube za posledných 28 dní.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
59
false
false