Podstawowe informacje o Statystykach w YouTube Studio

Korzystając z aktualnych danych i raportów w Statystykach YouTube, możesz monitorować wyniki swojego kanału i swoich filmów.

Wyświetlanie Statystyk YouTube

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Statystyki w menu po lewej stronie.

W Statystykach YouTube znajdują się różne karty. Poza kartą Przegląd wszystkie pozostałe karty są dopasowane tak, by wyświetlać najistotniejsze dane związane z konkretnymi celami.

 

Przegląd

Na karcie Przegląd znajdziesz kluczowe dane dotyczące Twojego kanału. Główny wykres zawiera informacje o czasie oglądania, wyświetleniach i subskrybentach. Jeśli bierzesz udział w programie partnerskim YouTube, znajdziesz tu swoje szacunkowe przychody z ostatnich 28 dni.

Na tej karcie zobaczysz także 4 raporty:

 • Najpopularniejsze filmy: Twoje filmy ułożone według liczby wyświetleń.
 • Aktywność w czasie rzeczywistym: Twoje wyniki z ostatnich 48 godzin lub 60 minut.
 • Najnowsze filmy: wyniki Twoich ostatnich 10 filmów.
 • Typowe wyniki: porównanie najnowszego filmu z typowymi wynikami kanału.

Uwaga: te raporty będą widoczne tylko wtedy, gdy będzie dostępna wystarczająca ilość danych na temat Twoich publicznych filmów lub kanału.

Zasięg
Karta Zasięg przedstawia ogólny zasięg Twojej muzyki. Z głównego wykresu dowiesz się, ilu użytkowników wyświetliło miniatury Twoich filmów lub treści zawierających całość lub większość Twojego utworu w YouTube, a także ile osób je potem kliknęło, by obejrzeć film.
Na tej karcie znajdują się również te raporty:
Zaangażowanie
Z karty Zaangażowanie dowiesz się, jakie filmy oglądają Twoi odbiorcy. Główny wykres zawiera informacje o łącznym czasie oglądania (w minutach) oraz pokazuje, ile czasu widzowie średnio spędzali na oglądaniu jednego filmu.
Na tej karcie znajdują się również te sekcje:
Odbiorcy
Z karty Odbiorcy dowiesz się, kto ogląda Twoje filmy. Na głównym wykresie znajdziesz takie dane jak: liczba unikalnych widzów, średnia liczba obejrzanych filmów na widza oraz wzrost lub spadek liczby subskrybentów.  
Na tej karcie znajdują się również te raporty:
 • Najpopularniejsze kraje: odbiorcy według kraju. Dane są oparte na adresach IP.
 • Najpopularniejsze języki napisów: odbiorcy podzieleni według języka napisów. Dane są oparte na wykorzystaniu napisów.
 • Wiek i płeć: podział widzów według wieku i płci. Zgromadzone tu dane uwzględniają użytkowników, którzy logują się na wszystkich typach urządzeń.
 • Kiedy Twoi widzowie oglądają YouTube: aktywność Twoich widzów na kanale i w innych usługach YouTube. Te dane uwzględniają odbiorców, którzy logowali się na wszystkich typach urządzeń w ciągu ostatnich 28 dni.
Pamiętaj, że dane demograficzne mogą dotyczyć tylko podgrupy Twoich widzów i nie przedstawiać ogólnej struktury ruchu na Twoim kanale.
Przychody
Do karty Przychody mają dostęp tylko twórcy należący do programu partnerskiego YouTube. Zawiera ona dane dotyczące tylko filmów przesłanych przez Ciebie. 
 
Karta Przychody ułatwi Ci monitorowanie Twoich zarobków w YouTube. Z głównego wykresu dowiesz się, ile szacunkowo zarobisz, na ilu filmach zarabiasz oraz jaki jest Twój szacowany średni przychód brutto na 1000 odtworzeń.
Na tej karcie znajdują się również następujące raporty:
 • Szacunkowe miesięczne przychody: ile zarobił Twój kanał w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W przypadku wciąż trwających miesięcy oraz miesięcy, w których płatności nie zostały sfinalizowane, kwota przychodów jest szacunkowa i może ulec zmianie.
 • Najlepiej zarabiające filmy: filmy z najwyższą kwotą szacunkowych przychodów w danym okresie.
 • Źródła przychodów: Twój sposób zarabiania w YouTube.
 • Typy reklam: format reklamy i jej platforma zakupowa. Ten podział jest dostępny wyłącznie dla danych o przychodach z reklam w YouTube oraz danych opartych na wyświetleniach reklam.
 • Przychody z transakcji: szacunkowe przychody netto z takich transakcji jak płatne treści i superczat, po odjęciu wszelkich zwrotów obciążających konto partnera w wybranym przedziale czasowym i regionie.

Zobacz przykład

Obejrzyj ten film na kanale YouTube Creators dotyczący podstawowych informacji o Statystykach w YouTube Studio.

Analytics in YouTube Studio

 

Wyświetlanie większej ilości danych w Statystykach YouTube

 

Rozwijanie raportu

Prawie każdy raport w Statystykach YouTube można rozwinąć do pełnego ekranu, klikając POKAŻ WIĘCEJ lub TRYB ZAAWANSOWANY. Widok pełnoekranowy umożliwia dokładniejszy wgląd w dane na przestrzeni czasu.

Wartości, które wyświetlają się na wykresie, możesz zmienić w menu w prawym górnym rogu ekranu. Możesz też wybrać niebieski przycisk plusa , aby dołożyć dodatkowe dane do raportu, na przykład o wyświetleniach lub czasie oglądania.

Aby zamknąć rozwinięty raport, naciśnij klawisz Esc lub kliknij Zamknij .

Wykres liniowy

Wykresy liniowe przedstawiają zmiany danych filmu na przestrzeni czasu. Możesz dostosować następujące opcje:
 • Szczegółowość daty: dane na wykresach mogą być wyświetlane w postaci danych dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub rocznych.
 • Porównaj dane: aby porównać dane, wybierz dwie wartości, które zostaną pokazane na wykresie.

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy umożliwia wyświetlenie wybranych danych w formie poziomych pasków, których długość odzwierciedla wartości. Jeśli jako jeden z parametrów wybierzesz zakres dat, wykres słupkowy zamieni się w wykres liniowy.
Uwaga: ten wykres nie wyświetla zakresu dat ani nie umożliwia porównywania wybranych danych z wartościami łącznymi.

Wyświetlanie statystyk na poziomie filmu

Podczas wyświetlania danych o konkretnym filmie w Statystykach YouTube zobaczysz różne raporty. Aby otworzyć Statystyki YouTube dla konkretnego filmu:

 1. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 2. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Statystyki.

Dodatkowe sposoby wyświetlania statystyk filmów

 1. Po rozwinięciu raportu kliknij nazwę kanału w lewym górnym rogu ekranu. Pojawi się pole wyszukiwania, w którym możesz wybrać konkretny film.
 2. Po rozwinięciu raportu najedź kursorem na dowolny tytuł filmu i wybierz Statystyki .
 3. Aby przejść do statystyk konkretnego filmu, kliknij ikony dodatkowych statystyk  na poziomie kanału.

Uzyskiwanie bardziej szczegółowych danych

Po rozwinięciu karty za pomocą przycisku POKAŻ WIĘCEJ pojawią się dodatkowe opcje z bardziej szczegółowymi danymi.

 • Więcej szczegółów o danych z pojedynczego wiersza: aby wyświetlić bardziej szczegółowe dane, możesz kliknąć niebieskie wiersze raportu. Gdy na przykład przeglądasz źródła wizyt, możesz kliknąć takie wyniki, jak „wyszukiwarka w YouTube”, by sprawdzić, jakie wyszukiwania doprowadziły widzów na Twój kanał.
 • Filtrowanie danych: u góry każdego rozwiniętego raportu znajduje się pasek filtrowania. Możesz filtrować dane m.in. według kraju, z którego pochodzą widzowie, lub filmów na żywo albo na żądanie.
 • Wybór innych wymiarów: gdy rozwiniesz raport, pod paskiem filtrowania pojawią się wymiary, takie jak dane geograficzne i typ urządzenia.
 • Dodawanie danych: aby dołożyć dodatkowe dane do raportu, użyj niebieskiego przycisku plusa .

Porównywanie wyników

Istnieje wiele sposobów porównywania wyników filmów.

 • Porównanie bezpośrednie: po rozwinięciu raportu za pomocą przycisku POKAŻ WIĘCEJ wybierz opcję Porównaj z…, aby porównać dwa elementy. Możesz porównać swój kanał, grupy lub określone filmy w dowolnej kombinacji. Zestawiając ze sobą 2 elementy, możesz dodatkowo porównać ich dane dla różnych przedziałów czasowych, wymiarów, wartości itp.
 • Proponowane porównania: porównanie w stosunku do poprzedniego okresu pokazuje krótkoterminowy rozwój Twojego kanału, a porównanie w stosunku do poprzedniego roku – długoterminowy.
 • Wiersze porównania: jeśli zakres dat jest ustawiony na „Od opublikowania”, podczas przeglądania statystyk konkretnego filmu automatycznie wyświetlają się wiersze porównania dotyczące kluczowych wartości. Dzięki temu można porównać wyniki ostatnio przesłanego filmu z typowymi wynikami.
 • Wykresy wieloliniowe: po rozwinięciu raportu za pomocą przycisku POKAŻ WIĘCEJ możesz zaznaczyć pola wyboru obok poszczególnych elementów w raporcie. Każda zaznaczona pozycja będzie miała odpowiadający jej wiersz w raporcie. Wiersz „łącznie” jest wybierany domyślnie.

Eksportowanie danych

W YouTube Studio można wyświetlić do 50 wierszy danych. Aby wyświetlić nawet 500 wierszy, pobierz raport za pomocą funkcji eksportu . Dowiedz się, jak eksportować dane ze Statystyk YouTube.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?