„YouTube Studio“ analizės funkcijos pagrindai

Kanalo ir vaizdo įrašų našumą galite stebėti naudodami nuolat atnaujinamą „YouTube Analytics“ metriką ir ataskaitas.

Kaip pasiekti „YouTube Analytics“

 1. Prisijunkite prie „YouTube Studio“.
 2. Kairiajame meniu pasirinkite Analizė.

„YouTube Analytics“ puslapyje pateikiami įvairūs skirtukai. Išskyrus apžvalgos skirtuką, visų kitų skirtukų paskirtis – pateikti jūsų tikslams aktualiausius duomenis. 

 

Apžvalga

Skirtuke Apžvalga pateikiama pagrindinė kanalo metrika. Pagrindinėje diagramoje pateikiamas žiūrėjimo laikas, peržiūros ir prenumeratoriai. Jei dalyvaujate „YouTube“ partnerių programoje, taip pat matysite apskaičiuotas pastarųjų 28 dienų pajamas.

Be to, šiame skirtuke rasite keturias toliau nurodytas ataskaitas.

 • Populiariausi vaizdo įrašai: vaizdo įrašai, sureitinguoti pagal peržiūras.
 • Veikla realiuoju laiku: jūsų našumas per pastarąsias 48 valandas arba 60 minučių.
 • Naujausi vaizdo įrašai: dešimties naujausių vaizdo įrašų našumas.
 • Įprastas našumas: naujausio vaizdo įrašo palyginimas su įprastu kanalo našumu.

Pastaba: šias ataskaitas matysite tik tuo atveju, jei pakanka su viešais jūsų vaizdo įrašais arba kanalu susijusių duomenų.

Pasiekiamumas
Skirtuke Pasiekiamumas nurodoma bendra jūsų muzikos pasiekiama auditorija. Pagrindinėje diagramoje rodoma, kiek žmonių matė jūsų vaizdo įrašų arba vaizdo įrašų, kuriuose naudojama visa jūsų daina ar didžioji jos dalis, parodymą bet kurioje „YouTube“ vietoje ir kiek žmonių spustelėję pasirinko žiūrėti tuos vaizdo įrašus. 
Be to, šiame skirtuke rasite toliau nurodytas ataskaitas.
Įtraukimas
Skirtuke Įtraukimas pateikiama informacija, ką žiūri jūsų žiūrintieji. Pagrindinėje diagramoje pateikiamas bendras žiūrėjimo minučių skaičius, taip pat kiek vidutiniškai laiko žiūrintieji skyrė vienam vaizdo įrašui. 
Be to, šiame skirtuke rasite toliau nurodytas korteles.
Auditorija
Skirtuke Auditorija pateikiama informacija, kas žiūri turinį. Pagrindinėje diagramoje rodomi unikalūs žiūrintieji, vidutinis vienam žiūrinčiajam tenkantis peržiūrėtų vaizdo įrašų skaičius ir prenumeratorių skaičiaus augimas arba mažėjimas.  
Be to, šiame skirtuke rasite toliau nurodytas ataskaitas.
 • Populiariausios vietovės: auditorija pagal vietovę. Duomenys pateikiami pagal IP adresą.
 • Populiariausios subtitrų kalbos: jūsų auditorija pagal subtitrų kalbą. Duomenys pateikiami atsižvelgus į subtitrų naudojimą.
 • Amžius ir lytis: jūsų auditorija pagal amžių ir lytį. Duomenys apima prisijungusius žiūrinčiuosius bet kokiuose įrenginiuose.
 • Kada jūsų žiūrintieji lankosi „YouTube“: jūsų auditorijos aktyvumas kanale ir visoje „YouTube“. Duomenys apima pastarąsias 28 dienas ir bet kokius įrenginius naudojančius žiūrinčiuosius.
 • Kiti vaizdo įrašai, kuriuos žiūrėjo jūsų auditorija: auditorijos veikla internete už jūsų kanalo ribų. Duomenys apima pastarąsias septynias dienas ir bet kokius įrenginius naudojančius žiūrinčiuosius.
 • Kiti jūsų auditorijos žiūrėti kanalai: jūsų auditorijos veikla kituose „YouTube“ kanaluose prisijungus prie interneto. Duomenys apima pastarąsias 28 dienas ir bet kokius įrenginius naudojančius žiūrinčiuosius.

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti pateikiami tik tam tikro žiūrinčiųjų pogrupio demografiniai duomenys. Tokie duomenys gali neatspindėti bendrosios srauto sudėties.

Pajamos
Skirtukas „Pajamos“ rodomas tik „YouTube“ partnerių programoje dalyvaujantiems kūrėjams. Jame pateikiami duomenys tik apie tuos vaizdo įrašus, kuriuos įkėlėte jūs. 
 
Naudodami skirtuką Pajamos galite stebėti, kiek uždirbate „YouTube“. Pagrindiniame grafike rodoma, kiek apytikriai uždirbate, iš kelių vaizdo įrašų gaunama pajamų ir apskaičiuotos vidutinės bendros pajamos tūkstančiui paleidimų. 
Be to, šiame skirtuke rasite toliau nurodytas ataskaitas.
 • Apskaičiuotos mėnesinės pajamos: kiek kanalas uždirbo per pastaruosius šešis mėnesius. Jei mėnuo dar nesibaigė arba mėnesio mokėjimas galutinai neįformintas, rodomos apytikrės pajamos, kurios gali keistis. 
 • Daugiausiai uždirbantys vaizdo įrašai: vaizdo įrašai, atitinkamą laikotarpį davę didžiausias apskaičiuotas pajamas.
 • Pajamų šaltiniai: kaip uždirbate pinigų naudodami „YouTube“.
 • Skelbimų tipai: skelbimo formatas ir įsigijimo platforma. Ši analizė galima tik pajamų iš „YouTube“ skelbimų atveju ir metrikoje pagal parodymus.
 • Pajamos iš operacijų: apskaičiuotos grynosios pajamos iš operacijų, pavyzdžiui, mokamo turinio ir „Super Chat“, išskaičius visas partneriams grąžinamas lėšas, pagal pasirinktą dienų seką ir regioną.

Peržiūrėkite pavyzdį

Peržiūrėkite toliau pateikiamą kanalo „YouTube Creators“ vaizdo įrašą apie „YouTube Studio Analytics“ pagrindus.

Analytics in YouTube Studio

 

Kaip „YouTube Analytics“ matyti daugiau duomenų

 

Ataskaitos išskleidimas

Beveik bet kurioje „YouTube Analytics“ ataskaitoje galite spustelėti ŽR. DAUGIAU arba IŠPLĖSTINIS REŽIMAS ir išskleisti ją per visą ekraną. Pasirinkus viso ekrano rodinį bus pateikta išsamesnė tam tikro laikotarpio duomenų analizė.

Viršuje kairėje išskleidžiamajame meniu galite pakeisti diagramoje pateikiamą metriką. Be to, spustelėję mėlyną mygtuką su pliuso ženklu galite prie ataskaitos pridėti daugiau metrikų, pavyzdžiui, peržiūras arba žiūrėjimo laiką.

Norėdami uždaryti išskleistą ataskaitą, spustelėkite klavišą Esc arba pasirinkite uždarymo piktogramą .

Linijinė diagrama

Linijinėmis diagramomis parodoma, kaip laikui bėgant keitėsi vaizdo įrašų duomenys. Galite tinkinti tolesnes parinktis.
 • Datos detalizavimas: diagramos gali būti pateiktos nurodant duomenų taškus pagal dienos, mėnesio ar metų pokytį.
 • Metrikų palyginimas: pasirinkite antrąją metriką ir gaukite palyginimą; pastarasis bus parodytas diagramoje.

Juostinė diagrama

Naudodami juostinę diagramą galite pasirinktus duomenis pateikti horizontaliose juostose, kurių ilgis atspindi jų vertes. Jei kaip aspektą pasirinksite datą, juostinė diagrama bus rodoma kaip linijinė diagrama.
Pastaba: nerodomas datos aspektas ir negalima pasirinktų duomenų palyginti su bendrosiomis vertėmis.

Vaizdo įrašo lygmens analizės peržiūra

Pasirinkus konkretų vaizdo įrašą „YouTube Analytics“ pateiks skirtingas ataskaitas. Norėdami atidaryti konkretaus vaizdo įrašo „YouTube Analytics“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame meniu pasirinkite Vaizdo įrašai.
 2. Spustelėkite vaizdo įrašo pavadinimą arba miniatiūrą.
 3. Kairiajame meniu pasirinkite Analizė.

Kiti būdai peržiūrėti vaizdo įrašo analizę

 1. Spustelėję ataskaitos išskleidimo mygtuką, viršutiniame kairiajame kampe spustelėkite kanalo pavadinimą. Bus pateiktas paieškos laukelis, kuriame galite pasirinkti konkretų vaizdo įrašą.
 2. Spustelėję ataskaitos išskleidimo mygtuką, užveskite žymeklį ant bet kurio vaizdo įrašo pavadinimo ir pasirinkite analizės piktogramą
 3. Kanalo lygmeniu spustelėjus papildomas analizės piktogramas atidaroma atitinkamo vaizdo įrašo analizė.

Kaip gauti daugiau konkrečių duomenų

Spustelėję ŽR. DAUGIAU ir išskleidę kortelę pamatysite papildomas parinktis, siūlančias daugiau duomenų.

 • Peržiūrėkite išsamesnę atskiros eilutės informaciją: ataskaitos eilutes mėlynu šriftu galima spustelėti ir peržiūrėti išsamesnius duomenis. Pavyzdžiui, jei žiūrite srauto šaltinius, galite spustelėti tokius rezultatus kaip „YouTube“ paieška“ ir pamatysite konkrečius paieškos variantus, kurie pritraukė srautą į jūsų kanalą.
 • Filtruokite duomenis: kiekvienos išskleistos ataskaitos viršuje yra filtro juosta. Galite filtruoti pagal žiūrinčiųjų vietovę, tiesioginius arba kada panorėjus žiūrimus vaizdo įrašus ir t. t.
 • Pasirinkite įvairius aspektus: išskleidus ataskaitą po filtro juosta pateikiami tokie aspektai kaip geografinė vietovė ir įrenginio tipas.
 • Pridėkite metrikos: spustelėję mėlyną mygtuką su pliuso ženklu galite prie ataskaitos pridėti daugiau metrikos.

Našumo palyginimas

Vaizdo įrašų našumą galima palyginti įvairiai.

 • Tiesioginis palyginimas: spustelėję ŽR. DAUGIAU ir išskleidę ataskaitą pasirinkite Palyginti su... – bus palyginti du elementai. Galite lyginti įvairius kanalo, grupių arba konkrečių vaizdo įrašų derinius. Lygindami du elementus galite taip pat palyginti jų duomenis skirtingais laikotarpiais, skirtingais aspektais, pagal skirtingą metriką ir pan.
 • Siūlomi palyginimai: „Laikotarpis su laikotarpiu“ rodo jūsų kanalo trumpalaikį, o „Tas pats laikotarpis prieš metus“ – ilgalaikį augimą. 
 • Palyginimo eilutės: žiūrėdami konkretaus vaizdo įrašo analizę pagrindinės metrikos ataskaitose automatiškai matysite palyginimo eilutes, jei pasirinkta dienų seka „Nuo paskelbimo“. Taip naujausio vaizdo įrašo našumas palyginamas su įprastu našumu.
 • Daugialinijinės diagramos: spustelėję ŽR. DAUGIAU ir išskleidę ataskaitą galite pažymėti atskirų ataskaitos elementų laukelius. Kiekvienas pažymėtas elementas ataskaitoje turės atitinkamą eilutę. Eilutė „Iš viso“ būna pasirinkta pagal numatytuosius nustatymus.

Duomenų eksportavimas

„YouTube Studio“ galite peržiūrėti iki 50 duomenų eilučių. Norėdami matyti iki 500 eilučių, galite naudoti eksportavimo funkciją  ir atsisiųsti ataskaitą. Sužinokite, kaip eksportuoti duomenis iš „YouTube Analytics“.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?