Основни положения при анализите в YouTube Studio

Можете да наблюдавате ефективността на канала и видеоклиповете си чрез актуални показатели и отчети в YouTube Analytics.

Достъп до YouTube Analytics

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Анализ.

В YouTube Analytics ще видите различни раздели. С изключение на раздела „Общ преглед“ всички останали съдържат персонализирани данни, които са най-подходящи за целите ви.

 

Общ преглед

Разделът Общ преглед съдържа ключови показатели за канала ви. Основната графика представя времето на гледане, показванията и абонатите. Ако участвате в Партньорската програма на YouTube, ще виждате и прогнозните приходи за последните 28 дни.

В този раздел ще виждате също 4 отчета:

 • Водещи видеоклипове: видеоклиповете ви, класирани по показвания.
 • Активност в „Реално време“: ефективността ви през последните 48 часа или 60 минути.
 • Най-актуални видеоклипове: ефективността от 10-те най-актуални видеоклипа.
 • Обичайна ефективност: сравнение на обичайната ефективност на най-актуалния ви видеоклип с тази на канала ви.

Забележка: Ще виждате тези отчети само ако са налице достатъчно данни за публичните видеоклипове или канала ви.

Обхват
Разделът Обхват показва общия обхват на музиката ви. Основната графика представя броя на хората, на които е показана импресия на видеоклиповете ви в YouTube или на съдържание в платформата, което включва цялата или част от песента ви, както и колко от тях са кликнали, за да гледат. 
В този раздел ще виждате също отчети за:
Ангажираност
Разделът Ангажираност показва какво гледат зрителите ви. Основната графика представя общото време на гледане в минути и средната продължителност на гледане на видеоклиповете. 
В този раздел ще виждате също карти за:
Аудитория
Разделът Аудитория показва кой гледа съдържанието ви. Основната графика представя завръщащите се и новите зрители, отделните зрители и абонатите.
В този раздел ще виждате също отчети за:
 • водещи географски местоположения: аудиторията ви по географско местоположение. Данните са въз основа на IP адреса.
 • водещи езици за субтитри: аудиторията ви по език на субтитрите. Данните са въз основа на ползването на субтитри.
 • възраст и пол: аудиторията ви по възраст и пол. Данните са въз основа на влезли в профила си зрители от всички устройства.
 • това, кога зрителите ви са в YouTube: онлайн активността на аудиторията в канала ви и навсякъде в YouTube. Данните са въз основа на зрителите ви на всички устройства през последните 28 дни.
 • други видеоклипове, гледани от аудиторията ви: онлайн активността на аудиторията извън канала ви. Данните са въз основа на зрителите ви на всички устройства през последните 7 дни.
 • Други канали, гледани от аудиторията ви: Онлайн активността на аудиторията ви в други канали в YouTube. Данните са въз основа на зрителите ви на всички устройства през последните 28 дни.

Имайте предвид, че е възможно да виждате демографски данни само за част от зрителите си. Те може да не представляват цялостния ви трафик.

Приходи
Разделът „Приходи“ е достъпен само за създатели в Партньорската програма на YouTube и показва данни само за качени от вас видеоклипове. 
 
Чрез раздела Приходи можете да проследявате приходите си в YouTube. Основната графика показва сумата на прогнозните ви приходи, броя видеоклипове, от които имате възможност за приходи, и прогнозните средни брутни приходи на хиляда пускания. 
В този раздел ще виждате също отчети за:
 • месечни прогнозни приходи: колко е спечелил каналът ви през последните шест месеца. Приходите за месеци без финализирани плащания и текущи месеци са прогнозни и са предмет на промяна.
 • водещи видеоклипове по приходи: видеоклипове с най-високи прогнозни приходи за избрания период от време.
 • източници на приходи: как печелите пари с YouTube.
 • типове реклама: форматът на рекламата и платформата за покупки. Тази разбивка е налице само за показатели въз основа на приходи от реклами и импресии в YouTube.
 • Приходи от транзакции: прогнозни нетни приходи от транзакции, като например платено съдържание и Суперчат, с изключение на анулираните транзакции на партньори за избраните период от време и регион.

Вижте пример

Гледайте посочения по-долу видеоклип от канала за създатели в YouTube, в който са представени основните положения при анализите в YouTube Studio.

Analytics in YouTube Studio

 

Показване на повече данни в YouTube Analytics

 

Разгъване на отчет

Можете да кликнете върху ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ или РАЗШИРЕН РЕЖИМ в почти всеки отчет в YouTube Analytics, за да го разгънете на цял екран. Чрез изгледа на цял екран ще получите по-ясна представа за данните си във времето.

Можете да променяте показателите, които преглеждате в диаграмата, като използвате падащото меню горе вляво. Можете също да изберете синята икона със знака плюс , за да добавите допълнителни показатели към отчета си, като показвания или време на гледане.

Използвайте клавиша Esc или изберете иконата за затваряне  за изход от разгънат отчет.

Линейна диаграма

Линейните диаграми показват как данните за видеоклиповете ви се променят с течение на времето. Можете да персонализирате следните опции:
 • Детайлност на датата: Диаграмите могат да се показват с точки за данни за дневни, седмични, месечни или годишни нараствания.
 • Сравнение с показател: Изберете втори показател за сравнение, който ще се покаже в графиката.

Стълбовидна диаграма

Чрез стълбовидната диаграма можете да показвате избраните данни в хоризонтални стълбове, които отразяват стойностите надлъжно. Ако изберете датата като величина, стълбовата диаграма се показва като линейна.
Забележка: Не можете да виждате величината за датата или да сравнявате избраните данни спрямо общите суми.

Преглед на анализи на ниво видеоклип

В YouTube Analytics ще се показват различни отчети в зависимост от конкретния видеоклип, който преглеждате. За да отворите YouTube Analytics за конкретен видеоклип:

 1. В менюто вляво изберете Видеоклипове.
 2. Кликнете върху заглавие или миниизображение на видеоклип.
 3. В менюто вляво изберете Анализ.

Други начини за преглед на анализа на видеоклип

 1. След като разгънете даден отчет, кликнете върху името на канала си горе вляво. Ще видите поле за търсене, където можете да въведете конкретен видеоклип.
 2. След като разгънете даден отчет, задръжте курсора на мишката върху заглавието на който и да е видеоклип и изберете Analytics .
 3. Допълнителните икони за анализ  на ниво канал ще ви отведат до анализите на съответния видеоклип.

Получаване на по-конкретни данни

След като кликнете върху ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ, за да разгънете карта, ще видите допълнителни опции за още данни.

 • Преглед на още подробности за отделен ред: Можете да кликнете върху редовете със син текст в отчета, за да прегледате по-подробни данни. Например ако преглеждате източници на трафик, можете да кликнете върху резултати като „Търсене в YouTube“, за да видите кои специфични търсения са довели до трафик в канала ви.
 • Филтриране на данни: В горната част на всеки разгънат отчет е налице лента за филтриране. Можете да филтрирате по признаци като географско местоположение на излъчване или между видеоклипове на живо и при поискване.
 • Избиране на различни величини: Величини като географско местоположение и тип устройство се показват под лентата за филтриране след разгъване на отчета.
 • Добавяне на показатели: Използвайте синия бутон със знака плюс , за да добавяте допълнителни показатели към отчета си.

Сравняване на ефективността

Можете да сравнявате ефективността на видеоклиповете си по различни начини.

 • Директно сравняване: След като кликнете върху ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ за разгъване на отчета, изберете Сравнение със…, за да сравните два елемента. Можете да сравнявате комбинации от канала, групите си или конкретни свои видеоклипове. При сравняване на два елемента можете също така да сравните данните им за различни периоди от време, величини, показатели и т.н.
 • Предложени сравнения: „Период спрямо период“ показва развитието на канала ви в краткосрочен план, а „Година спрямо година“ – в дългосрочен. 
 • Редове за сравнения: Когато преглеждате анализи за конкретен видеоклип, редовете за сравнения ще се показват автоматично в отчета за ключови показатели, ако периодът от време е зададен на „От публикуването“. Това е сравнение на ефективността на най-скоро публикувания ви видеоклип спрямо стандартната ви ефективност.
 • Многолинейна диаграма: След като кликнете върху ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ за разгъване на отчета, можете да поставите отметки в квадратчетата до отделни елементи в отчета. За всеки маркиран елемент ще е налице съответен ред в отчета. По подразбиране е избран редът с общи стойности.

Експортиране на данни

В YouTube Studio можете да разглеждате до 50 реда с данни. За да преглеждате до 500 реда, можете да изтеглите отчета с помощта на функцията за експортиране . Научете как да експортирате данни от YouTube Analytics.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?