ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ YouTube Analytics

คุณใช้ Analytics เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของวิดีโอและช่องให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเมตริกและรายงานที่สำคัญใน YouTube Studio หมายเหตุ: ข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แหล่งที่มาของการเข้าชม หรือเพศอาจถูกจำกัด ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่จำกัดใน YouTube Analytics

Analytics ใน YouTube Studio

ไปที่ YouTube Analytics

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือก Analytics จากเมนูด้านซ้าย

นอกจากนี้ คุณยังดูรายงานต่างๆ ในระดับวิดีโอได้ ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. ชี้ไปที่วิดีโอแล้วเลือก Analytics
หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกดูเพิ่มเติมหรือโหมดขั้นสูงเพื่อดูรายงาน Analytics แบบขยายและอ่านข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เปรียบเทียบประสิทธิภาพ รวมถึงส่งออกข้อมูล
ใน YouTube Analytics มีแท็บต่างๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลของคุณได้ หมายเหตุ: รายงานบางอย่างอาจไม่พร้อมให้ดูบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ภาพรวม

แท็บภาพรวมจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของช่องและวิดีโอ การ์ดเมตริกหลักจะแสดงยอดดู เวลาในการรับชม ผู้ติดตาม และรายได้โดยประมาณ (หากคุณอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube) หมายเหตุ: คุณอาจเห็นรายงานภาพรวมที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณซึ่งแสดงการเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพโดยทั่วไป ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะอธิบายสาเหตุที่ยอดดูอาจสูงหรือต่ำกว่าปกติ

นอกจากนี้ คุณจะเห็นรายงานสำหรับข้อมูลต่อไปนี้

 • ประสิทธิภาพโดยทั่วไป: ในระดับช่อง ระบบจะแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยทั่วไปของช่อง ในระดับวิดีโอ ระบบจะแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยทั่วไปของวิดีโอ
 • เนื้อหายอดนิยมของคุณในระยะเวลานี้: เนื้อหาที่จัดอันดับตามยอดดูในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
 • เรียลไทม์: ประสิทธิภาพในช่วง 48 ชั่วโมงหรือ 60 นาทีที่ผ่านมา
 • เรื่องราว: ประสิทธิภาพในช่วง 7 วันที่ผ่านมาของเรื่องราวล่าสุด

*ในระดับวิดีโอ คุณจะดูช่วงสำคัญที่มีผลต่อการคงผู้ชมไว้และรายงานแบบเรียลไทม์ได้

เนื้อหา (ระดับช่อง)

แท็บเนื้อหาจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ชมค้นพบเนื้อหาของคุณ เนื้อหาที่ผู้ชมกำลังดู และวิธีที่ผู้ชมโต้ตอบกับเนื้อหา คุณดูรายงานการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมต่อไปนี้ได้ในแท็บ "ทั้งหมด" "วิดีโอ" "Shorts" "การถ่ายทอดสด" และ "โพสต์"

 • ยอดดู: ยอดดูที่ถูกต้องในเนื้อหาวิดีโอ วิดีโอสั้น และสตรีมแบบสดของคุณ 
 • การแสดงผลและวิธีที่การแสดงผลนำไปสู่เวลาในการรับชม: จำนวนครั้งที่ภาพปกแสดงต่อผู้ชมบน YouTube (การแสดงผล) ความถี่ที่ภาพปกเหล่านั้นส่งผลให้เกิดยอดดู (อัตราการคลิกผ่าน) และวิธีที่ยอดดูเหล่านั้นก่อให้เกิดเวลาในการรับชม 
 • วิธีที่ผู้ชมพบเนื้อหา/วิดีโอ/วิดีโอสั้น/สตรีมแบบสดของคุณ: วิธีที่ผู้ชมพบเนื้อหาของคุณภายในฟีเจอร์การเรียกดู, ฟีด Shorts, วิดีโอแนะนำ, การค้นหาของ YouTube, ภายนอก, หน้าช่อง, โดยตรงหรือไม่ทราบ และอื่นๆ
 • การ์ดเมตริกหลัก: ภาพรวมของยอดดู ระยะเวลาการดูเฉลี่ย การแสดงผล อัตราการคลิกผ่านของการแสดงผล ผู้ติดตาม การกดชอบ และการแชร์
 • ช่วงสำคัญที่มีผลต่อการคงผู้ชมไว้: ช่วงเวลาต่างๆ ในวิดีโอของคุณดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีเพียงใด โดยคุณยังสามารถใช้การคงผู้ชมตามปกติเพื่อเปรียบเทียบวิดีโอล่าสุด 10 รายการที่มีความยาวใกล้เคียงกันได้ด้วย
 • วิดีโอ/Shorts/โพสต์ยอดนิยม: วิดีโอ, Shorts และโพสต์ของคุณที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
 • รีมิกซ์: ภาพรวมยอดดูของรีมิกซ์ รีมิกซ์ทั้งหมด และเนื้อหารีมิกซ์ยอดนิยม 
 • การแสดงผลของโพสต์: จำนวนครั้งที่ระบบแสดงโพสต์ของคุณให้ผู้ชมเห็น

การเข้าถึง (ระดับวิดีโอ)

แท็บการเข้าถึงจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ชมค้นพบช่องของคุณ การ์ดเมตริกหลักจะแสดงการแสดงผล อัตราการคลิกผ่านของการแสดงผล ยอดดู และผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน
นอกจากนี้ คุณจะเห็นรายงานสำหรับข้อมูลต่อไปนี้
 • ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชม: แหล่งที่มาที่ผู้ชมพบเนื้อหาของคุณ
 • ภายนอก: การเข้าชมจากเว็บไซต์และแอปที่ฝังหรือลิงก์ไปยังวิดีโอจากช่องของคุณ
 • วิดีโอแนะนำ: การเข้าชมจากวิดีโอแนะนำซึ่งปรากฏอยู่ข้างวิดีโออื่นหรือหลังจากวิดีโออื่นเล่นจบ และจากลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอ โดยวิดีโอเหล่านี้อาจเป็นวิดีโอของคุณเองหรือของผู้อื่น
 • เพลย์ลิสต์: การเข้าชมจากเพลย์ลิสต์ที่มียอดดูมากที่สุดซึ่งมีวิดีโอของคุณอยู่ด้วย
 • การแสดงผลและวิธีที่การแสดงผลนำไปสู่เวลาในการรับชม: จำนวนครั้งที่มีการแสดงภาพปกของวิดีโอต่อผู้ชมบน YouTube (การแสดงผล) ความถี่ที่ภาพปกเหล่านั้นส่งผลให้เกิดยอดดู (อัตราการคลิกผ่าน) และวิธีที่ยอดดูเหล่านั้นก่อให้เกิดเวลาในการรับชม
 • การแจ้งเตือนรูปกระดิ่งที่ส่ง: จำนวนการส่งกระดิ่งแจ้งเตือนถึงผู้ติดตามที่เปิดรับการแจ้งเตือนจากช่องของคุณ
 • การค้นหาของ YouTube: การเข้าชมจากข้อความค้นหาที่นำผู้ชมไปยังเนื้อหาของคุณ

การมีส่วนร่วม (ระดับวิดีโอ)

แท็บการมีส่วนร่วมจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ชมดูวิดีโอของคุณ การ์ดเมตริกหลักจะแสดงเวลาในการรับชมและระยะเวลาการดูเฉลี่ย
นอกจากนี้ คุณจะเห็นรายงานสำหรับข้อมูลต่อไปนี้
 • การคงผู้ชมไว้: ช่วงเวลาต่างๆ ในวิดีโอของคุณดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีเพียงใด โดยคุณยังสามารถใช้การคงผู้ชมตามปกติเพื่อเปรียบเทียบวิดีโอล่าสุด 10 รายการที่มีความยาวใกล้เคียงกันได้ด้วย
 • การกดชอบ (กับไม่ชอบ): ความรู้สึกที่ผู้ชมมีต่อวิดีโอของคุณ
 • อัตราการคลิกองค์ประกอบ End Screen: ความถี่ที่ผู้ชมคลิกองค์ประกอบ End Screen หลังจากเห็นแล้ว
 • ผลิตภัณฑ์ที่ติดแท็กยอดนิยม: ผลิตภัณฑ์ที่คุณติดแท็กในวิดีโอซึ่งได้รับการมีส่วนร่วมสูงสุด

ผู้ชม

แท็บผู้ชมจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประเภทผู้ชมที่ดูวิดีโอของคุณ การ์ดเมตริกหลักจะแสดงข้อมูลผู้ชมที่กลับมาและผู้ชมใหม่ ผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน ผู้ติดตาม และสมาชิกทั้งหมด
นอกจากนี้ คุณจะเห็นรายงานสำหรับข้อมูลต่อไปนี้
 • วิดีโอที่เพิ่มจำนวนผู้ชม: กิจกรรมออนไลน์ของผู้ชมในช่องของคุณ โดยข้อมูลจะอิงตามผู้ชมกลุ่มใหม่จากอุปกรณ์ทุกชนิดในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
 • เวลาที่ผู้ชมของคุณใช้ YouTube: กิจกรรมออนไลน์ของผู้ชมในช่องและใน YouTube โดยข้อมูลจะอิงตามผู้ชมจากอุปกรณ์ทุกชนิดในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
 • กระดิ่งแจ้งเตือนของผู้ติดตาม: จำนวนผู้ติดตามที่ได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดจากช่องของคุณ แท็บนี้ยังแสดงจำนวนผู้ติดตามที่ได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดจริงๆ จากการตั้งค่า YouTube และการตั้งค่าอุปกรณ์ของตนด้วย
 • เวลาในการรับชมจากผู้ติดตาม: เวลาในการรับชมของผู้ชมแบ่งออกเป็นการรับชมจากผู้ติดตามและผู้ที่ไม่ได้ติดตาม
 • อายุและเพศ: ผู้ชมตามอายุและเพศ โดยข้อมูลจะอิงตามผู้ชมที่ลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์ทุกชนิด
 • ช่องอื่นๆ ที่ผู้ชมของคุณดู: กิจกรรมออนไลน์ของผู้ชมในช่องอื่นๆ บน YouTube โดยข้อมูลจะอิงตามผู้ชมจากอุปกรณ์ทุกชนิดในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
 • วิดีโออื่นๆ ที่ผู้ชมของคุณดู: กิจกรรมออนไลน์ของผู้ชมภายนอกช่องของคุณ โดยข้อมูลจะอิงตามผู้ชมจากอุปกรณ์ทุกชนิดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
 • ภูมิภาคยอดนิยม: ผู้ชมของคุณตามภูมิศาสตร์ โดยข้อมูลจะอิงตามที่อยู่ IP
 • ภาษาคำบรรยายยอดนิยม: ผู้ชมตามภาษาคำบรรยาย โดยข้อมูลจะอิงตามการใช้งานคำบรรยาย

*ในระดับวิดีโอ คุณจะดูรายงานเวลาในการรับชมจากผู้ติดตาม ภูมิภาคอันดับสูงสุด ภาษาคำบรรยายยอดนิยม ตลอดจนอายุและเพศได้

รายได้

หากคุณอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube แท็บรายได้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามรายได้บน YouTube การ์ดเมตริกหลักจะแสดงรายได้โดยประมาณ, RPM และ CPM ตามการเล่น
นอกจากนี้ คุณจะเห็นรายงานสำหรับข้อมูลต่อไปนี้
 • รายได้ประจำเดือนโดยประมาณ: จำนวนรายได้ที่ช่องได้รับในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รายได้จะเป็นจำนวนโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเดือนนั้นๆ และเดือนที่ไม่มีการชำระเงินสรุป
 • แหล่งที่มาของรายได้: วิธีที่คุณสร้างรายได้บน YouTube
 • รายได้จากธุรกรรม: รายได้สุทธิโดยประมาณจากธุรกรรม เช่น เนื้อหาแบบชำระเงินและ Super Chat ซึ่งจะมีการหักเงินคืนที่เรียกเก็บจากพาร์ทเนอร์สำหรับช่วงวันที่และพื้นที่ที่เลือก
 • วิดีโอที่ทำรายได้สูงสุด: วิดีโอที่มีรายได้โดยประมาณสูงสุดในระยะเวลาหนึ่ง
 • ประเภทโฆษณา: รูปแบบของโฆษณาและแพลตฟอร์มการซื้อ รายละเอียดนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับรายได้จากโฆษณา YouTube และเมตริกตามการแสดงผล

*ในระดับวิดีโอ คุณจะสามารถดูรายงานแหล่งที่มาของรายได้ รายได้จากธุรกรรม และประเภทโฆษณา

ดูเคล็ดลับเกี่ยวกับ YouTube Analytics สำหรับครีเอเตอร์

การค้นคว้า (ระดับช่อง)

แท็บค้นคว้าจะแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ชมบน YouTube ค้นหา

นอกจากนี้ คุณจะเห็นรายงานสำหรับข้อมูลต่อไปนี้

 • การค้นหาใน YouTube: หัวข้อการค้นหายอดนิยมที่คุณสำรวจและปริมาณการค้นหาจากผู้ชมของคุณและผู้ชมทั่วทั้ง YouTube ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
 • การค้นหาจากผู้ชมของคุณ: ข้อความค้นหาและปริมาณการค้นหาที่ผู้ชมของคุณและผู้ชมจากช่องที่คล้ายกันกำลังค้นหาบน YouTube ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false
false