YouTubes riktlinjer för integritet

YouTubes riktlinjer för integritet

Vi ser allvarligt på att skydda våra användare genom att hantera potentiella integritetsfrågor. Våra integritetsriktlinjer gäller för alla användare över hela världen. Med andra ord är det möjligt att en video inte bryter mot integritetslagstiftningen i ditt land, men att den ändå innebär en överträdelse av YouTubes riktlinjer för integritet.

Vi har utformat YouTubes riktlinjer för integritet för att skydda användarnas integritet, men vi tar också hänsyn till allmänintresset och nyhetsvärdet. Om du anser att innehållet strider mot YouTubes riktlinjer för communityn ber vi dig att läsa mer om hur du rapporterar olämpligt innehåll.

Hur avgör YouTube om innehåll ska tas bort på grund av integritetsintrång?

För att innehåll ska tas bort måste en person vara unikt identifierbar. Den klagande parten, eller dess juridiska ombud, måste identifiera personen i fråga med bild, röst, fullständigt namn, personnummer, bankkontonummer, kontaktuppgifter (till exempel hemadress eller e-postadress) eller annan unikt identifierbar information. Vi tar även hänsyn till allmänintresset, nyhetsvärdet, samtycke och huruvida informationen är offentligt tillgänglig på annat sätt när vi avgör om innehåll ska tas bort på grund av integritetsintrång. YouTube förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om huruvida en överträdelse av integritetsriktlinjerna har skett.

Vad betyder unikt identifierbart?

För att kunna betraktas som unikt identifierbar måste det finnas tillräckligt med information i videon som gör det möjligt för andra att känna igen dig. Observera att bara för att du kan identifiera dig i videon betyder det inte att du är unikt identifierbar för andra. Ett förnamn utan mer sammanhang eller en snabbt visad bild, till exempel, skulle sannolikt inte kvalificeras som unikt identifierbar.

Så fungerar YouTubes integritetsprocess

Om ett integritetsklagomål lämnas in kan YouTube ge uppladdaren möjlighet att ta bort eller redigera den privata informationen i sin video. Vi meddelar uppladdaren om den potentiella överträdelsen och kan ge personen 48 timmar att vidta åtgärder. Under den här tiden kan kreatören använda verktygen Trimma eller Oskärpa som finns i Studio. Om uppladdaren väljer att ta bort videon stängs klagomålet. Om det eventuella integritetsintrånget kvarstår granskar YouTube-teamet klagomålet.

Vår process för integritetsklagomål omfattar också fall som kräver brådskande borttagning av personuppgifter eller ekonomiska uppgifter.

Rapportera integritetsintrång

Starta processen för integritetsklagomål om du vill lämna in ett integritetsklagomål. Som den som lämnat in klagomålet respekteras din integritet i denna process. Vi avslöjar inte under några omständigheter din identitet eller dina kontaktuppgifter för uppladdaren utan ditt medgivande. Vår kommunikation till dig gällande denna process skickas till den e-postadress du ger oss. Lägg till @support.youtube.com (till exempel privacy+abcdefg123456@support.youtube.com) i ditt skräppostfilter för att vara säker på att du får meddelanden.

Tillfällen när fordringar från första part krävs.

Vi tar inte emot anspråk för tredje parts räkning förutom om

 • personen vars integritet kränks inte har tillgång till en dator
 • personen vars integritet kränks är en sårbar individ
 • kravet görs av föräldern eller vårdnadshavaren av den person vars integritet kränks
 • kravet görs av en juridisk företrädare för den person vars integritet kränks
 • begäran lämnas in av en nära familjemedlem för en avliden persons räkning.

Vi tar inte emot integritetsklagomål som lämnats in på uppdrag av

 • andra familjemedlemmar (t.ex. make, fru, kusin, syskon)
 • medarbetare eller anställda (individer måste lämna in en rapport själva)
 • ett företag.

Tips om hur du gör en komplett anmälan om integritetsintrång

 • Var tydlig så att teamet bakom YouTube kan identifiera dig i videon.
 • Använd tidsstämplar för att markera alla platser där du syns i videon.
 • Ange i beskrivningsområdet vad du har på dig eller gör som skiljer dig från andra personer i videon.
 • Se till att du har inkluderat webbadressen till videon i din rapport. Om du rapporterar en hel kanal behöver du inte skicka in en webbadress.
 • Om du rapporterar en kommentar som gjorts i kommentarsfältet i en video ska du notera det i beskrivningsområdet. Inkludera användarnamnet på den som kommenterat i fältet för användarnamn.

Ta emot meddelande om integritetsintrång

YouTube kan ge dig, uppladdaren, möjlighet att ta bort eller redigera den privata informationen i videon. I det här fallet skulle vi skicka ett e-postmeddelande till dig om den potentiella överträdelsen och ge dig 48 timmar att vidta åtgärder. Om du tar bort den påstådda överträdelsen från webbplatsen inom 48 timmar avslutas ärendet. Om det potentiella integritetsintrånget är kvar på webbplatsen efter 48 timmar kommer klagomålet att granskas av YouTube-teamet.

Om vi tar bort din video på grund av integritetsintrång får du inte ladda upp en annan version med samma personer. Dessa personer kommer sannolikt att skicka ett till integritetsklagomål eller anmäla dig för trakasserier. Vi ser allvarligt på att skydda våra användare och stänger av konton som kränker personers integritet.

Hur kan jag åtgärda klagomålet?

 • Du kan ta bort det rapporterade innehållet helt från webbplatsen.
 • Om videons titel, beskrivning eller taggar innehåller en persons fullständiga namn eller personliga uppgifter kan du redigera den här informationen genom att öppna Videor och klicka på knappen Redigera på den rapporterade videon.
 • Du kan lägga oskärpa på ansikten hos individer som visas i videon.

Ofullständiga metoder för borttagning godtas inte och inkluderar

 • att göra en video privat, eftersom uppladdaren när som helst kan ändra videons status från privat till offentlig.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59