YouTubes riktlinjer för sekretess

YouTubes riktlinjer för sekretess

Vi ser allvarligt på att skydda våra användare genom att hantera potentiella integritetsfrågor. Våra riktlinjer för sekretess gäller för alla användare över hela världen. Med andra ord är det möjligt att en video inte bryter mot integritetslagstiftningen i ditt land, men att den ändå innebär en överträdelse av YouTubes riktlinjer för sekretess.

Hur avgör YouTube om innehåll ska tas bort på grund av integritetsintrång?

För att det ska vara möjligt att ta bort innehåll måste en person vara unikt identifierbar med bild, röst, fullständigt namn, personnummer, bankkontonummer, kontaktuppgifter (till exempel hemadress eller e-postadress) eller annan unikt identifierbar information. Vi tar också hänsyn till allmänintresse, nyhetsvärde och medgivande när vi bestämmer om innehåll ska tas bort på grund av en överträdelse av riktlinjerna för sekretess. YouTube förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om huruvida en överträdelse av riktlinjerna för sekretess har skett.

Vad betyder unikt identifierbart?

För att kunna betraktas som unikt identifierbar måste det finnas tillräckligt med information i videon som gör det möjligt för andra att känna igen dig. Observera att bara för att du kan identifiera dig i videon betyder det inte att du är unikt identifierbar för andra. Ett förnamn utan mer sammanhang eller en snabbt visad bild, till exempel, skulle sannolikt inte kvalificeras som unikt identifierbar.

Så fungerar YouTubes sekretessprocess

Om ett integritetsklagomål lämnas in kan YouTube ge uppladdaren möjlighet att ta bort eller redigera den privata informationen i sin video. Vi skickar ett meddelande om den potentiella överträdelsen och ger uppladdaren 48 timmar att vidta åtgärder. Om innehållsleverantören tar bort videon under dessa 48 timmar avslutas ärendet. Om det eventuella integritetsintrånget ligger kvar på webbplatsen efter 48 timmar granskar teamet bakom YouTube klagomålet.

Vår process för integritetsklagomål omfattar också fall som kräver brådskande borttagning av kontaktuppgifter eller ekonomiska uppgifter.

Rapportera integritetsintrång

Starta processen för integritetsklagomål om du vill lämna in ett integritetsklagomål. Som den som lämnat in klagomålet respekteras din integritet i denna process. Vi avslöjar inte under några omständigheter din identitet eller dina kontaktuppgifter för innehållsleverantören utan ditt medgivande. Vår kommunikation till dig gällande denna process skickas till den e-postadress du ger oss. Lägg till support@youtube.com i ditt spamfilter så att du garanterat får dessa meddelanden.

Tillfällen när fordringar från första parten krävs.

Vi tar inte emot anspråk för tredje parts räkning förutom om

 • personen vars integritet kränks inte har inte tillgång till en dator
 • personen vars integritet kränks är en sårbar individ
 • kravet görs av föräldern eller vårdnadshavaren av den person vars integritet kränks
 • kravet görs av en juridisk företrädare för den person vars integritet kränks.

Vi tar inte emot integritetsklagomål som lämnats in på uppdrag av

 • andra familjemedlemmar (t.ex. make, fru, kusin, syskon)
 • medarbetare eller anställda (individer måste lämna in en rapport själva)
 • ett företag.

Tips om hur du gör en komplett anmälan om integritetsintrång

 • Var tydlig så att teamet bakom YouTube kan identifiera dig i videon.
 • Använd tidsstämplar för att indikera endast en eller två platser där du tydligt syns i videon.
 • Ange i beskrivningsområdet vad du har på dig eller gör som skiljer dig från andra personer i videon.
 • Se till att du har inkluderat webbadressen till videon i din rapport. Du behöver inte skicka in en webbadress om du rapporterar en hel kanal.
 • Om du rapporterar en kommentar som gjorts i kommentarsfältet i en video ska du notera det här i beskrivningsområdet. Inkludera kommentatorns användarnamn i fältet för användarnamn.

Tar emot meddelande om integritetsintrång

YouTube kan ge dig, uppladdaren, möjlighet att ta bort eller redigera den privata informationen i videon. I det här fallet skulle vi skicka ett e-postmeddelande till dig om den potentiella överträdelsen och ge dig 48 timmar att vidta åtgärder. Om du tar bort den påstådda överträdelsen från webbplatsen inom 48 timmar avslutas ärendet. Om den potentiella integritetsöverträdelsen är kvar på webbplatsen efter 48 timmar kommer klagomålet att granskas av teamet bakom YouTube.
Om vi tar bort din video för en integritetsöverträdelse får du inte ladda upp en annan version med samma personer. Dessa individer kommer sannolikt att lämna ett annat integritetsklagomål eller anmäla dig för trakasserier. Vi ser allvarligt på att skydda våra användare och stänga av konton som kränker personers integritet.

Hur kan jag hantera klagomålet?

 • Du kan ta bort det rapporterade innehållet helt från webbplatsen.
 • Om videons titel, beskrivning eller taggar innehåller en persons fullständiga namn eller personliga uppgifter kan du redigera detta genom att besöka Mina videor och klicka på knappen Redigera på den rapporterade videon.
 • Du kan lägga oskärpa på ansikten hos individer som visas i videon.  

Ofullständiga metoder för borttagning godtas inte och inkluderar

 • att göra en video privat, eftersom innehållsleverantören när som helst kan ändra videons status från privat till offentlig.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?