Wytyczne YouTube dotyczące prywatności

Wytyczne YouTube dotyczące prywatności

Poważnie podchodzimy do ochrony naszych użytkowników poprzez rozwiązywanie potencjalnych kwestii dotyczących prywatności. Nasze wytyczne dotyczące prywatności obowiązują w odniesieniu do wszystkich użytkowników na całym świecie. Innymi słowy, nawet jeśli dany film nie narusza przepisów dotyczących ochrony prywatności obowiązujących w Twoim kraju, może on naruszać wytyczne YouTube.

Wytyczne YouTube dotyczące prywatności mają na celu ochronę prywatności użytkowników, a jednocześnie dbanie o interes publiczny oraz wartość publikacyjną informacji. Jeżeli uważasz, że treści naruszają wytyczne dla społeczności YouTube, dowiedz się, jak zgłosić nieodpowiednie treści.

Jak YouTube ustala, czy treść powinna zostać usunięta z powodu naruszenia prywatności?

Usuwane mogą być tylko materiały, w których przedstawiona osoba jest jednoznacznie identyfikowalna na podstawie jej wizerunku, głosu, pełnego imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru konta bankowego, informacji kontaktowych (np. adresu domowego, adresu e-mail) lub innych unikalnych danych umożliwiających identyfikację. Osoba ta (lub jej prawny przedstawiciel) musi też przesłać skargę. Podczas ustalania, czy treści należy usunąć, bierzemy pod uwagę interes publiczny, wartość medialną informacji, udzielone zgody oraz to, czy informacje są dostępne publicznie w innym miejscu. YouTube zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o tym, czy miało miejsce naruszenie wytycznych dotyczących prywatności.

Co oznacza sformułowanie „jednoznacznie identyfikowalny”?

Aby można było mówić o możliwości jednoznacznej identyfikacji, film musi zawierać wystarczającą ilość informacji, by inni byli w stanie Cię rozpoznać. Pamiętaj, że nawet jeśli Ty możesz rozpoznać siebie na filmie, nie oznacza to, że tak samo będzie w przypadku innych osób. Na przykład imię bez dodatkowego kontekstu czy przelotne ujęcia nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji.

Jak działa proces dotyczący naruszenia prywatności w YouTube

Gdy otrzymamy skargę dotyczącą naruszenia prywatności, możemy dać przesyłającemu możliwość usunięcia lub edycji znajdujących się w filmie informacji prywatnych. Powiadomimy przesyłającego o możliwym naruszeniu zasad i możemy dać mu, według własnego uznania, 48 godzin na podjęcie działania w odpowiedzi na skargę. W tym czasie twórca może skorzystać z narzędzi do przycinania lub zamazywania, które są dostępne w YouTube Studio. Jeśli przesyłający zdecyduje się usunąć film, skarga zostanie zamknięta. Jeżeli potencjalne naruszenie prywatności pozostanie w serwisie, zespół YouTube rozpatrzy tę skargę.

Procedura składania skargi dotyczącej prywatności ma zastosowanie również w przypadkach, gdy trzeba jak najszybciej usunąć dane osobowe lub finansowe.

Zgłaszanie naruszenia prywatności

Jeśli ktoś użył Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, możesz to zgłosić:

 • Zgłaszanie treści wykorzystujących dane osobowe: możesz poprosić o usunięcie treści wykorzystujących Twoje imię i nazwisko, zdjęcie lub inne prywatne dane bez Twojej zgody. Aby wysłać zgłoszenie, postępuj zgodnie z procedurą składania skargi dotyczącej prywatności.
 • Zgłaszanie treści wygenerowanych przez AI lub innych treści syntetycznych przedstawiających postać, która wygląda lub brzmi jak Ty: jeśli ktoś użył AI do zmodyfikowania lub utworzenia treści syntetycznych, w których pojawia się Twój wizerunek lub głos, możesz poprosić o ich usunięcie. Aby treści kwalifikowały się do usunięcia, muszą przedstawiać realistyczną zmienioną lub wygenerowaną syntetycznie wersję Ciebie. Podczas rozpatrywania skargi bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym:
  • czy treści są zmienione lub wygenerowane syntetycznie;
  • czy można jednoznacznie zidentyfikować daną osobę;
  • czy treści są realistyczne;
  • czy treści przedstawiają parodię lub satyrę albo są w inny sposób wartościowe ze względu na interes publiczny;
  • czy treści przedstawiają, jak publiczna lub dobrze znana osoba bierze udział w zdarzeniach o charakterze wrażliwym, takich jak działalność przestępcza, akt przemocy, polecanie produktu albo kandydowanie na stanowisko polityczne.

Aby zgłosić treści zmienione lub wygenerowane syntetycznie, postępuj zgodnie z procedurą składania skargi dotyczącej prywatności.

Więcej informacji o etykietach treści zmienionych i wygenerowanych syntetycznie

Więcej informacji o zgłaszaniu naruszenia prywatności

Szanujemy Twoją prywatność. Gdy zgłosisz naruszenie prywatności, nigdy nie udostępnimy Twojego imienia i nazwiska ani informacji kontaktowych osobie, która opublikowała treści bez Twojej zgody. Powiadomienia będziemy na bieżąco wysyłać na adres e-mail podany w formularzu skargi.

Skargi muszą pochodzić od osób poszkodowanych.

Nie akceptujemy roszczeń składanych w imieniu osób trzecich z wyjątkiem tych sytuacji:

 • Osoba, której prywatność została naruszona, nie ma dostępu do komputera ani internetu.
 • Osoba, której prywatność została naruszona, wymaga szczególnej opieki.
 • Skargę składa rodzic lub opiekun prawny osoby, której prywatność została naruszona.
 • Skargę składa przedstawiciel prawny osoby, której prywatność została naruszona.
 • Skargę w imieniu zmarłej osoby składa członek bliskiej rodziny.

Nie akceptujemy skarg dotyczących naruszenia prywatności, które zostały zgłoszone w imieniu:

 • innych członków rodziny (np. męża, żony, kuzyna, brata lub siostry);
 • współpracowników lub pracowników (takie osoby muszą złożyć skargę samodzielnie);
 • firmy.

Wskazówki na temat zgłaszania kompletnej skargi dotyczącej naruszenia prywatności

 • Informacje podaj w sposób jasny i zwięzły, abyśmy mogli zidentyfikować Cię na filmie.
 • Podaj sygnatury czasowe momentów, w których widać Cię na filmie.
 • W polu opisu podaj informacje określające Twój ubiór lub zachowanie, na podstawie których można wyróżnić Cię spośród innych osób występujących w filmie.
 • Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać adres URL filmu. Jeśli zgłaszasz cały kanał, nie musisz podawać URL-a.
 • Jeżeli chcesz zgłosić komentarz znajdujący się w sekcji komentarzy pod filmem, napisz o tym w polu opisu. W polu nazwy użytkownika wpisz nazwę autora komentarza.

Odbieranie powiadomienia o naruszeniu prywatności

YouTube może według własnego uznania dać Tobie, przesyłającemu, możliwość usunięcia lub edycji informacji prywatnych zawartych w Twoim filmie. W takiej sytuacji wyślemy do Ciebie e-maila o potencjalnym naruszeniu. Będziesz mieć 48 godzin na podjęcie działania w odpowiedzi na skargę. Jeśli usuniesz domniemane naruszenie z witryny w ciągu 48 godzin, zgłoszona skarga zostanie zamknięta. W przeciwnym razie zespół YouTube rozpatrzy skargę.

Jeżeli usuniemy Twój film ze względu na naruszenie prywatności, nie przesyłaj kolejnej wersji przedstawiającej te same osoby. Najprawdopodobniej znowu zgłoszą one skargę dotyczącą naruszenia prywatności lub oskarżą Cię o nękanie. Poważnie traktujemy kwestię ochrony naszych użytkowników, dlatego zawieszamy konta osób, które naruszają prywatność innych.

Jakie działania mogę podjąć w związku ze skargą?

 • Możesz całkowicie usunąć zgłoszone treści z witryny.
 • Jeśli czyjeś imię i nazwisko bądź inne dane osobowe są wymienione w tytule, opisie lub tagach filmu, możesz dokonać ich edycji, przechodząc do sekcji Filmy i klikając przycisk Edytuj przy zgłoszonym filmie.
 • Możesz rozmyć twarze osób występujących w filmie.

Nie akceptujemy sposobów, które tylko częściowo rozwiązują problem, w tym:

 • ustawienia filmu jako prywatny, ponieważ przesyłający może w dowolnym momencie zmienić status filmu na publiczny.

Rozpocznij

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne