YouTube – retningslinjer for personvern

YouTube – retningslinjer for personvern

Vi er opptatt av å beskytte brukerne våre og tar derfor tak i potensielle problemer knyttet til personvern. Retningslinjene våre for personvern gjelder for alle brukere over hele verden. Selv om den aktuelle videoen ikke nødvendigvis bryter med personvernlovgivningen der du befinner deg, kan den fortsatt være i strid med YouTube-retningslinjene for personvern.

Hvordan avgjør YouTube om innhold skal fjernes som følge av brudd på personvernet?

For at innholdet skal vurderes for fjerning, må en person være unikt identifiserbar, for eksempel med bilde, stemme, fullt navn, personnummer, bankkontonummer eller kontaktinformasjon (som hjemmeadresse eller e-postadresse). Vi tar offentlig interesse, nyhetsverdi og samtykke med i vurderingen når vi skal avgjøre om innhold skal fjernes som følge av brudd på personvernet. YouTube forbeholder seg retten til å ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt det har forekommet et brudd på retningslinjene for personvern.

Hva betyr unikt identifiserbar?

For at du skal være unikt identifiserbar, må videoen inneholde nok informasjon til at andre kan gjenkjenne deg. Selv om du gjenkjenner deg selv i videoen, betyr ikke det nødvendigvis at du er unikt identifiserbar for andre. For eksempel kvalifiserer sannsynligvis ikke et fornavn uten ytterligere kontekst, eller et flyktig bilde, som unikt identifiserbart.

Personvern på YouTube – slik fungerer det

Ved personvernklager kan YouTube gi opplasteren en mulighet til å fjerne eller endre den personlige informasjonen i videoen. Vi sender opplasteren et varsel om det potensielle bruddet og gir vedkommende en frist på 48 timer til å etterkomme klagen. Hvis opplasteren fjerner videoen i løpet av disse 48 timene, blir den innsendte klagen henlagt. Hvis det potensielle personvernbruddet fortsatt er på nettstedet etter 48 timer, vurderer YouTube klagen.

Prosessen for personvernklager gjelder også i tilfeller der det bes om øyeblikkelig fjerning av kontaktinformasjon eller økonomiske data.

Slik melder du fra om brudd på personvernet

Hvis du vil sende inn en personvernklage, må du starte prosessen for personvernklager. Vi ivaretar personvernet ditt i denne prosessen. Identiteten og kontaktinformasjonen din blir ikke på noe tidspunkt gjort tilgjengelig for opplasteren uten ditt samtykke. Informasjon fra oss rundt denne prosessen sendes til e-postadressen du oppgir. For å være sikker på at du får disse meldingene, bør du sørge for at e-poster fra support@youtube.com ikke fjernes av nettsøppelfilteret ditt.

Kravet må sendes inn av den berørte parten

Vi godtar ikke krav på vegne av tredjeparter, unntatt i følgende tilfeller:

 • Personen som har fått personvernet sitt krenket, har ikke tilgang til datamaskin.
 • Personen som har fått personvernet sitt krenket, er en sårbar person.
 • Kravet er sendt inn av en forelder eller verge for personen som har fått personvernet sitt krenket.
 • Kravet er sendt inn av en juridisk representant for personen som har fått personvernet sitt krenket.

Vi godtar ikke personvernklager som er sendt inn på vegne av

 • andre familiemedlemmer (f.eks. ektefelle, søsken, søskenbarn)
 • kolleger eller ansatte (enkeltpersoner må rapportere på egen hånd)
 • et selskap

Tips til hvordan du sender inn en fullstendig personvernklage

 • Vær tydelig og presis, slik at YouTube kan gjenkjenne deg i videoen.
 • Bruk tidsangivelser til å vise til bare ett eller to steder hvor du tydelig vises i videoen.
 • I beskrivelsesfeltet spesifiserer du klær eller handlinger, slik at vi kan skille deg fra andre personer i videoen.
 • Sørg for at nettadressen til videoen er med i rapporten. Du trenger ikke å sende inn nettadressen hvis du rapporterer en hel kanal.
 • Hvis du rapporterer en kommentar i kommentarfeltet for en video, nevner du dette i beskrivelsesfeltet. Oppgi brukernavnet til personen som har lagt ut kommentaren, i brukernavnfeltet.

Mottak av varsel om brudd på personvernet

YouTube kan gi deg, opplasteren, en mulighet til å fjerne eller endre den personlige informasjonen i videoen. I slike tilfeller sender vi deg en e-post med informasjon om det potensielle bruddet og gir deg en frist på 48 timer til å etterkomme klagen. Hvis du fjerner det angivelig krenkende innholdet fra nettstedet innen 48 timer, blir den innsendte klagen henlagt. Hvis det potensielle personvernbruddet fortsatt er på nettstedet etter 48 timer, vurderer YouTube klagen.
Hvis vi fjerner videoen din på grunn av brudd på personvernet, må du ikke laste opp en annen versjon av videoen med de samme personene. Det er sannsynlig at disse personene da sender inn en ny personvernklage eller rapporterer deg for trakassering. Vi er opptatt av å beskytte brukerne våre og suspenderer kontoer som krenker personvernet.

Hvordan kan jeg forholde meg til klagen?

 • Du kan fjerne det rapporterte innholdet helt fra nettstedet.
 • Hvis tittelen, beskrivelsen eller etikettene til videoen inneholder noens fulle navn eller andre personopplysninger, kan du gå til Mine videoer og klikke på Rediger-knappen på videoen som er rapportert, for å gjøre de nødvendige endringene.
 • Du kan gjøre ansiktene til personene som vises i videoen, utydelige.  

Vi godtar ikke metoder som ikke fjerner innholdet fullstendig, for eksempel

 • å gjøre videoen privat, siden opplasteren når som helst kan endre statusen fra privat til offentlig
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?