Retningslinjene for personvern på YouTube

Retningslinjene for personvern på YouTube

Vi er opptatt av å beskytte brukerne våre og tar derfor tak i potensielle problemer knyttet til personvern. Retningslinjene våre for personvern gjelder for alle brukere over hele verden. Selv om den aktuelle videoen ikke nødvendigvis bryter med personvernlovene i landet ditt, kan den fortsatt være i strid med YouTube-retningslinjene for personvern.

Hensikten med retningslinjene for personvern på YouTube er å ivareta brukernes personvern og samtidig balansere offentlig interesse og nyhetsverdi. Hvis du mener innholdet er i strid med YouTube-retningslinjene for brukere, oppfordrer vi deg til å sette deg inn i hvordan du rapporterer upassende innhold.

Hvordan avgjør YouTube om innhold skal fjernes som følge av brudd på personvernet?

For at innhold skal vurderes for fjerning, må en person være unikt identifiserbar, og klagen vi mottar fra denne personen eller en juridisk representant for vedkommende, må inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere personen. Dette kan være en kombinasjon av bilde, stemme, fullt navn, personnummer, bankkontonummer, kontaktinformasjon (f.eks. hjemmeadresse eller e-postadresse) eller annen unikt identifiserbar informasjon. Vi tar også offentlig interesse, nyhetsverdi, samtykke og hvorvidt informasjonen er offentlig tilgjengelig andre steder, med i vurderingen når vi skal avgjøre om innhold skal fjernes som følge av brudd på personvernet. YouTube forbeholder seg retten til å ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt det har vært et brudd på retningslinjene for personvern.

Hva betyr unikt identifiserbar?

For at du skal være unikt identifiserbar, må videoen inneholde nok informasjon til at andre kan gjenkjenne deg. Selv om du gjenkjenner deg selv i videoen, betyr ikke det nødvendigvis at du er unikt identifiserbar for andre. For eksempel kvalifiserer sannsynligvis ikke et fornavn uten ytterligere kontekst, eller et flyktig bilde, som unikt identifiserbart.

Personvern på YouTube – slik fungerer det

Ved personvernklager kan YouTube gi opplasteren en mulighet til å fjerne eller endre den private informasjonen i videoen. YouTube varsler opplasteren om det potensielle bruddet og kan etter eget skjønn gi opplasteren en frist på 48 timer til å etterkomme klagen. I denne perioden kan skaperen bruke trimme- eller uskarphetsverktøyet i YouTube Studio. Hvis opplasteren velger å fjerne videoen i stedet, blir klagen henlagt. Hvis det potensielle bruddet på personvernet fortsatt gjelder, gjennomgår YouTube-teamet klagen.

Prosessen for personvernklager gjelder også i tilfeller der det bes om øyeblikkelig fjerning av personlige eller økonomiske data.

Slik rapporterer du et brudd på personvernet

Hvis noen har brukt personopplysningene dine uten tillatelse fra deg, kan du rapportere dette på følgende måter:

 • Rapporter innhold der personopplysningene dine brukes: Du kan be oss om å fjerne innhold som bruker navnet ditt, bilder av deg eller andre private opplysninger uten samtykke fra deg. Hvis du vil opprette en rapport, må du følge prosessen for personvernklager.
 • Rapporter AI-generert eller annet syntetisk innhold som ser eller høres ut som deg: Hvis noen har brukt AI til å modifisere eller lage syntetisk innhold som ser eller høres ut som deg, kan du be om at det blir fjernet. For å kvalifisere for fjerning må innholdet vise en modifisert eller syntetisk versjon av deg som fremstår som realistisk. Vi vurderer en rekke faktorer når vi evaluerer klagen, for eksempel
  • hvorvidt innholdet er modifisert eller syntetisk
  • hvorvidt personen er unikt identifiserbar
  • hvorvidt innholdet er realistisk 
  • hvorvidt innholdet omfatter parodi eller satire eller er av annen offentlig interesse
  • hvorvidt innholdet viser en offentlig eller velkjent person som driver med sensitiv atferd, for eksempel kriminell aktivitet, vold eller anbefalinger av produkter eller politiske kandidater

Hvis du vil opprette en rapport, må du følge prosessen for personvernklager for modifisert eller syntetisk innhold. 

Finn ut mer om etiketter for modifisert og syntetisk innhold.

Mer informasjon om rapportering av brudd på personvernet

Vi tar personvern på alvor. Når du rapporterer brudd på personvernet, deler vi aldri navnet ditt eller kontaktinformasjonen din med personen som la ut innholdet uten tillatelse fra deg. Vi sender oppdateringer til e-postadressen du oppgir i klageskjemaet.

Kravet må sendes inn av den berørte parten.

Vi godtar ikke krav på vegne av tredjeparter, unntatt i følgende tilfeller:

 • Personen som har fått personvernet sitt krenket, har ikke tilgang til datamaskin eller internett.
 • Personen som har fått personvernet sitt krenket, er en utsatt person.
 • Kravet er sendt inn av en forelder eller verge for personen som har fått personvernet sitt krenket.
 • Kravet er sendt inn av en juridisk representant for personen som har fått personvernet sitt krenket.
 • Forespørselen sendes inn av et nært familiemedlem på vegne av en avdød person.

Vi godtar ikke personvernklager som er sendt inn på vegne av

 • andre familiemedlemmer (for eksempel ektefelle, søsken, søskenbarn)
 • kolleger eller ansatte (enkeltpersoner må rapportere på egen hånd)
 • et selskap

Tips til hvordan du sender inn en fullstendig personvernklage

 • Vær tydelig og presis, slik at YouTube-teamet kan gjenkjenne deg i videoen.
 • Bruk tidsstempler til å peke ut alle stedene der du vises i videoen.
 • Spesifiser klær eller handlinger i beskrivelsesfeltet, slik at vi kan skille deg fra andre personer i videoen.
 • Sørg for at nettadressen til videoen er med i rapporten. Hvis du rapporterer en hel kanal, trenger du ikke sende inn en nettadresse.
 • Hvis du rapporterer en kommentar i kommentarfeltet for en video, nevner du dette i beskrivelsesfeltet. Oppgi brukernavnet til personen som har lagt ut kommentaren, i brukernavnfeltet.

Mottak av varsel om brudd på personvernet

YouTube kan etter eget skjønn gi deg, opplasteren, en mulighet til å fjerne eller endre den private informasjonen i videoen. I slike tilfeller sender vi deg en e-post med informasjon om det potensielle bruddet og gir deg en frist på 48 timer til å etterkomme klagen. Hvis du fjerner det angivelig krenkende innholdet fra nettstedet innen 48 timer, blir den innsendte klagen henlagt. Hvis det potensielle personvernbruddet fortsatt finnes på nettstedet etter 48 timer, gjennomgås klagen av YouTube-teamet.

Hvis vi fjerner videoen din på grunn av brudd på personvernet, må du ikke laste opp en annen versjon av videoen med de samme personene. Det er sannsynlig at disse personene da sender inn en ny personvernklage eller rapporterer deg for trakassering. Vi er opptatt av å beskytte brukerne våre og suspenderer derfor kontoer som krenker personvernet.

Hvordan etterkommer jeg klagen?

 • Du kan fjerne det rapporterte innholdet helt fra nettstedet.
 • Hvis tittelen, beskrivelsen eller etikettene til videoen inneholder fullt navn eller andre personopplysninger, kan du gå til Videoer og klikke på Rediger-knappen i den rapporterte videoen for å gjøre de nødvendige endringene.
 • Du kan gjøre ansiktene til personene som vises i videoen, utydelige.  

Vi godtar ikke metoder som ikke fjerner innholdet fullstendig, for eksempel:

 • å gjøre videoen privat, siden opplasteren når som helst kan endre statusen fra privat til offentlig

Start

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
15500108535699937928