Retningslinjene for personvern på YouTube

Retningslinjene for personvern på YouTube

Vi er opptatt av å beskytte brukerne våre og tar derfor tak i potensielle problemer knyttet til personvern. Retningslinjene våre for personvern gjelder for alle brukere over hele verden. Selv om den aktuelle videoen ikke nødvendigvis bryter med personvernlovene i landet ditt, kan den fortsatt være i strid med YouTube-retningslinjene for personvern.

Hensikten med retningslinjene for personvern på YouTube er å ivareta brukernes personvern og samtidig balansere offentlig interesse og nyhetsverdi. Hvis du mener innholdet er i strid med YouTube-retningslinjene for brukere, oppfordrer vi deg til å sette deg inn i hvordan du rapporterer upassende innhold.

Hvordan avgjør YouTube om innhold skal fjernes som følge av brudd på personvernet?

For at innhold skal vurderes for fjerning, må en person være unikt identifiserbar, og klagen vi mottar fra denne personen eller en juridisk representant for vedkommende, må inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere personen. Dette kan være en kombinasjon av bilde, stemme, fullt navn, personnummer, bankkontonummer, kontaktinformasjon (f.eks. hjemmeadresse eller e-postadresse) eller annen unikt identifiserbar informasjon. Vi tar også offentlig interesse, nyhetsverdi, samtykke og hvorvidt informasjonen er offentlig tilgjengelig andre steder, med i vurderingen når vi skal avgjøre om innhold skal fjernes som følge av brudd på personvernet. YouTube forbeholder seg retten til å ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt det har vært et brudd på retningslinjene for personvern.

Hva betyr unikt identifiserbar?

For at du skal være unikt identifiserbar, må videoen inneholde nok informasjon til at andre kan gjenkjenne deg. Selv om du gjenkjenner deg selv i videoen, betyr ikke det nødvendigvis at du er unikt identifiserbar for andre. For eksempel kvalifiserer sannsynligvis ikke et fornavn uten ytterligere kontekst, eller et flyktig bilde, som unikt identifiserbart.

Personvern på YouTube – slik fungerer det

Ved personvernklager kan YouTube gi opplasteren en mulighet til å fjerne eller endre den private informasjonen i videoen. Vi varsler opplasteren om det potensielle bruddet og kan gi en frist på 48 timer til å etterkomme klagen. I denne perioden kan skaperen bruke trimme- eller uskarphetsverktøyet i Skaperstudio. Hvis opplasteren velger å fjerne videoen i stedet, blir klagen henlagt. Hvis det potensielle bruddet på personvernet fortsatt gjelder, gjennomgår YouTube-teamet klagen.

Prosessen for personvernklager gjelder også i tilfeller der det bes om øyeblikkelig fjerning av personlige eller økonomiske data.

Slik rapporterer du et brudd på personvernet

Hvis du vil sende inn en personvernklage, må du starte prosessen for personvernklager. Vi ivaretar personvernet ditt i denne prosessen. Identiteten og kontaktinformasjonen din blir ikke på noe tidspunkt gjort tilgjengelig for opplasteren uten ditt samtykke. Informasjon fra oss rundt denne prosessen sendes til e-postadressen du oppgir. Legg til @support.youtube.com (for eksempel privacy+abcdefg123456@support.youtube.com) i søppelpostfilteret for å være sikker på at du får disse meldingene.

Kravet må sendes inn av den berørte parten.

Vi godtar ikke krav på vegne av tredjeparter, unntatt i følgende tilfeller:

 • Personen som har fått personvernet sitt krenket, har ikke tilgang til en datamaskin.
 • Personen som har fått personvernet sitt krenket, er en utsatt person.
 • Kravet er sendt inn av en forelder eller verge for personen som har fått personvernet sitt krenket.
 • Kravet er sendt inn av en juridisk representant for personen som har fått personvernet sitt krenket.
 • Forespørselen sendes inn av et nær familiemedlem på vegne av en avdød person.

Vi godtar ikke personvernklager som er sendt inn på vegne av

 • andre familiemedlemmer (for eksempel ektefelle, søsken, søskenbarn)
 • kolleger eller ansatte (enkeltpersoner må rapportere på egen hånd)
 • et selskap

Tips til hvordan du sender inn en fullstendig personvernklage

 • Vær tydelig og presis, slik at YouTube kan gjenkjenne deg i videoen.
 • Bruk tidsstempler til å peke ut alle stedene der du vises i videoen.
 • Spesifiser klær eller handlinger i beskrivelsesfeltet, slik at vi kan skille deg fra andre personer i videoen.
 • Sørg for at nettadressen til videoen er med i rapporten. Hvis du rapporterer en hel kanal, trenger du ikke sende inn en nettadresse.
 • Hvis du rapporterer en kommentar i kommentarfeltet for en video, nevner du dette i beskrivelsesfeltet. Oppgi brukernavnet til personen som har lagt ut kommentaren, i brukernavnfeltet.

Mottak av varsel om brudd på personvernet

YouTube kan gi deg, opplasteren, en mulighet til å fjerne eller endre den personlige informasjonen i videoen. I slike tilfeller sender vi deg en e-post med informasjon om det potensielle bruddet og gir deg en frist på 48 timer til å etterkomme klagen. Hvis du fjerner det angivelig krenkende innholdet fra nettstedet innen 48 timer, blir den innsendte klagen henlagt. Hvis det potensielle personvernbruddet fortsatt finnes på nettstedet etter 48 timer, gjennomgås klagen av YouTube-teamet.

Hvis vi fjerner videoen din på grunn av brudd på personvernet, må du ikke laste opp en annen versjon av videoen med de samme personene. Det er sannsynlig at disse personene da sender inn en ny personvernklage eller rapporterer deg for trakassering. Vi er opptatt av å beskytte brukerne våre og suspenderer derfor kontoer som krenker personvernet.

Hvordan etterkommer jeg klagen?

 • Du kan fjerne det rapporterte innholdet helt fra nettstedet.
 • Hvis tittelen, beskrivelsen eller etikettene til videoen inneholder fullt navn eller andre personopplysninger, kan du gå til Videoer og klikke på Rediger-knappen i den rapporterte videoen for å gjøre de nødvendige endringene.
 • Du kan gjøre ansiktene til personene som vises i videoen, utydelige.  

Vi godtar ikke metoder som ikke fjerner innholdet fullstendig, for eksempel:

 • å gjøre videoen privat, ettersom opplasteren når som helst kan endre statusen fra privat til offentlig

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
5427205294537815258
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
59