Privacyrichtlijnen van YouTube

Privacyrichtlijnen van YouTube

We vinden het heel belangrijk om onze gebruikers te beschermen door potentiële privacyproblemen aan te pakken. Onze privacyrichtlijnen zijn van toepassing op alle gebruikers over de hele wereld. Een video die de privacywetgeving in jouw land niet schendt, kan dus nog wel in strijd zijn met de privacyrichtlijnen van YouTube.

Hoe bepaalt YouTube of content moet worden verwijderd vanwege privacyschending?

Content komt alleen in aanmerking voor verwijdering als iemand persoonlijk identificeerbaar is op basis van een afbeelding, stem, volledige naam, burgerservicenummer, bankrekeningnummer, contactgegevens (bijvoorbeeld een thuisadres of e-mailadres) of andere persoonlijk identificeerbare informatie. Wanneer we bepalen of content moet worden verwijderd vanwege privacyschending, kijken we ook of deze nieuwswaardig of van algemeen belang is en of er toestemming is gegeven. YouTube behoudt zich het recht voor om de definitieve beslissing te nemen over de vraag of de privacyrichtlijnen zijn geschonden.

Wat houdt 'persoonlijk identificeerbaar' in?

Je bent alleen persoonlijk identificeerbaar als er voldoende informatie in de video aanwezig is waaraan anderen jou kunnen herkennen. Dat jij jezelf in de video kunt herkennen, betekent niet dat anderen jou ook kunnen herkennen. Een voornaam zonder extra context of een korte weergave wordt waarschijnlijk niet als 'persoonlijk identificeerbaar' beschouwd.

Hoe het privacyproces van YouTube werkt

Als er een privacyklacht wordt ingediend, kan YouTube de gebruiker die video heeft geüpload de mogelijkheid bieden om de persoonlijke informatie in de video te verwijderen of te bewerken. We sturen een melding over de potentiële overtreding en geven de gebruiker die video heeft geüpload 48 uur de tijd om actie te ondernemen. Als de gebruiker die de video heeft geüpload de content binnen 48 uur verwijdert, wordt de ingediende klacht afgesloten. Als de content die potentieel iemands privacy schendt na 48 uur nog steeds op de site staat, beoordeelt het YouTube-team de klacht.

Bij onze procedure voor privacyklachten houden we ook rekening met gevallen waarin financiële of contactgegevens zo snel mogelijk moeten worden verwijderd.

Een privacyschending melden

Als je een privacyklacht wilt indienen, start je de procedure voor privacyklachten. Je privacy als eiser wordt tijdens deze procedure gerespecteerd. Je identiteit of contactgegevens worden op geen enkele manier zonder je toestemming kenbaar gemaakt aan de gebruiker die de video heeft geüpload. Berichten over deze procedure worden naar het e-mailadres gestuurd dat je aan ons verstrekt. Voeg support@youtube.com als uitzondering aan je spamfilter toe om ervoor te zorgen dat je onze berichten ontvangt.

Je mag alleen een claim voor jezelf indienen.

We accepteren geen claims namens derden, behalve in de volgende gevallen:

 • De persoon van wie de privacy wordt geschonden, heeft geen toegang tot een computer
 • De persoon van wie de privacy wordt geschonden, is een kwetsbaar individu
 • De claim wordt ingediend door de ouder of wettelijke voogd van de persoon van wie de privacy wordt geschonden
 • De claim wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger van de persoon van wie de privacy wordt geschonden

We accepteren geen privacyklachten die zijn ingediend namens de volgende partijen:

 • Andere familieleden (bijvoorbeeld echtgenoot, echtgenote, neef, nicht, broer, zus)
 • Collega's of werknemers (individuen moeten zelf een melding indienen)
 • Bedrijven

Tips om een volledige privacyklacht in te dienen

 • Wees duidelijk en beknopt, zodat het team van YouTube je in de video kan herkennen.
 • Gebruik tijdstempels om slechts één of twee momenten aan te geven waarop je duidelijk te zien bent in de video.
 • Geef in het beschrijvingsveld op wat voor kleding je draagt of wat je aan het doen bent, zodat je van anderen in de video te onderscheiden bent.
 • Zorg ervoor dat je de video-URL in je melding opneemt. Je hoeft geen URL in te dienen als je een volledig kanaal meldt.
 • Als je een melding indient voor een reactie bij een video, vermeld je dit in het beschrijvingsveld. Geef in het gebruikersnaamveld de gebruikersnaam op van de persoon die de reactie heeft gepost.

Een melding over een privacyschending ontvangen

YouTube kan jou als gebruiker die de video heeft geüpload de mogelijkheid bieden om de persoonlijke informatie in je video te verwijderen of te bewerken. In dat geval ontvang je van ons een e-mail over de mogelijke schending en krijg je 48 uur de tijd om actie te ondernemen naar aanleiding van de klacht. Als je de vermeend inbreukmakende content binnen 48 uur van de site verwijdert, wordt de ingediende klacht afgesloten. Als de content die potentieel iemands privacy schendt na 48 uur nog steeds op de site staat, beoordeelt het YouTube-team de klacht.
Als we je video wegens privacyschending verwijderen, upload dan geen andere versie van de video met daarin dezelfde personen. Deze personen zullen waarschijnlijk weer een privacyklacht indienen of melding maken van intimidatie. We vinden het heel belangrijk om onze gebruikers te beschermen en schorten accounts op die de privacy van anderen schenden.

Wat moet ik doen bij een klacht?

 • Je kunt de gemelde content volledig van de site verwijderen.
 • Als iemands volledige naam of andere persoonlijke gegevens in de titel, beschrijving of labels van je video worden genoemd, kun je dit bewerken door naar 'Mijn video's' te gaan en op de knop 'Bewerken' voor de betreffende video te klikken.
 • Je kunt de gezichten van personen in de video's vervagen.  

Onvolledige verwijderingsmethoden worden niet geaccepteerd en omvatten onder andere:

 • Een video privé maken, omdat de gebruiker die de video heeft geüpload de status op elk moment weer naar openbaar kan wijzigen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?