Privacyrichtlijnen van YouTube

Privacyrichtlijnen van YouTube

We vinden het heel belangrijk om onze gebruikers te beschermen door potentiële privacyproblemen aan te pakken. Onze privacyrichtlijnen zijn van toepassing op alle gebruikers over de hele wereld. Een video die de privacywetgeving in jouw land niet schendt, kan dus nog wel in strijd zijn met de privacyrichtlijnen van YouTube.

Met de privacyrichtlijnen van YouTube willen we de privacy van gebruikers beschermen en een balans vinden tussen algemeen belang en nieuwswaarde. Als je denkt dat de content andere communityrichtlijnen van YouTube schendt, vind je hier meer informatie over hoe je ongepaste content meldt.

Hoe bepaalt YouTube of content moet worden verwijderd vanwege privacyschending?

Content komt alleen in aanmerking voor verwijdering als iemand op unieke wijze identificeerbaar is. Ook moet de persoon in kwestie of een juridisch vertegenwoordiger in een klacht aantonen dat deze persoon op unieke wijze identificeerbaar is op basis van uiterlijk, stem, volledige naam, burgerservicenummer, bankrekeningnummer, contactgegevens (bijvoorbeeld een woonadres of e-mailadres) en/of andere op unieke wijze identificeerbare informatie. Als we bepalen of content moet worden verwijderd vanwege privacyschending, kijken we ook of de content van algemeen belang of nieuwswaardig is, of er toestemming is gegeven en of de content ergens anders openbaar beschikbaar is. YouTube behoudt zich het recht voor om de definitieve beslissing te nemen over de vraag of de privacyrichtlijnen zijn geschonden.

Wat houdt op unieke wijze identificeerbaar in?

Je bent alleen op unieke wijze identificeerbaar als de video voldoende informatie bevat waaraan anderen je kunnen herkennen. Dat jij jezelf in de video kunt herkennen, betekent niet dat anderen jou ook kunnen herkennen. Een voornaam zonder extra context of een korte weergave wordt waarschijnlijk niet als op unieke wijze identificeerbaar beschouwd.

Hoe de privacyprocedure van YouTube werkt

Als er een privacyklacht wordt ingediend, kan YouTube de gebruiker die de video heeft geüpload de mogelijkheid bieden om de persoonlijke informatie in de video te verwijderen of te bewerken. We stellen de gebruiker op de hoogte van de mogelijke schending en geven de gebruiker 48 uur de tijd om actie te ondernemen. De gebruiker kan in deze periode de tools voor bijsnijden en vervagen gebruiken in YouTube Studio. Als de gebruiker de video verwijdert, wordt de klacht gesloten. Als de content die mogelijk iemands privacy schendt niet gewijzigd of verwijderd wordt, beoordeelt het YouTube-team de klacht.

Bij onze procedure voor privacyklachten houden we ook rekening met gevallen waarin financiële of persoonsgegevens zo snel mogelijk moeten worden verwijderd.

Een privacyschending melden

Als je een privacyklacht wilt indienen, start je de procedure voor privacyklachten. Je privacy als eiser wordt tijdens deze procedure gerespecteerd. Je identiteit of contactgegevens worden op geen enkele manier zonder je toestemming kenbaar gemaakt aan de gebruiker die de video heeft geüpload. Berichten over deze procedure worden naar het e-mailadres gestuurd dat je aan ons doorgeeft. Voeg @support.youtube.com (bijvoorbeeld privacy+abcdefg123456@support.youtube.com) toe aan je spamfilter om te zorgen dat je deze berichten krijgt.

Je mag alleen een eis van jezelf indienen.

We accepteren geen eisen namens derden, behalve in de volgende gevallen:

 • De persoon van wie de privacy wordt geschonden, heeft geen toegang tot een computer.
 • De persoon van wie de privacy wordt geschonden, is een kwetsbare persoon.
 • De eis wordt ingediend door de ouder of voogd van de persoon van wie de privacy wordt geschonden.
 • De eis wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger van de persoon van wie de privacy wordt geschonden.
 • Het verzoek wordt ingediend door iemand uit de naaste familie van een overleden persoon.

We accepteren geen privacyklachten die zijn ingediend namens de volgende partijen:

 • Andere familieleden (zoals een echtgenoot, echtgenote, neef, nicht, broer, zus)
 • Collega's of werknemers (individuen moeten zelf een melding indienen)
 • Bedrijven

Tips voor een volledige privacyklacht

 • Wees duidelijk en beknopt, zodat het team van YouTube je in de video kan herkennen.
 • Gebruik tijdstempels om alle momenten aan te geven waarop je te zien bent in de video.
 • Geef in het beschrijvingsveld op wat voor kleding je draagt of wat je aan het doen bent, zodat je van anderen in de video te onderscheiden bent.
 • Zorg dat je de video-URL in je melding opneemt. Als je een melding indient voor een volledig kanaal, hoef je geen URL op te geven.
 • Als je een melding indient voor een reactie bij een video, vermeld je deze in het beschrijvingsveld. Geef in het gebruikersnaamveld de gebruikersnaam op van de persoon die de reactie heeft gepost.

Een melding over een privacyschending ontvangen

Als jij de video hebt geüpload, kan YouTube je de mogelijkheid bieden om de persoonlijke informatie in je video te verwijderen of te bewerken. In dat geval sturen we een e-mail over de mogelijke schending en krijg je 48 uur de tijd om actie te ondernemen. Als je de vermeend inbreukmakende content binnen 48 uur van de site verwijdert, wordt de ingediende klacht afgesloten. Als de content die mogelijk iemands privacy schendt na 48 uur nog steeds op de site staat, beoordeelt het YouTube-team de klacht.

Als we je video vanwege privacyschending verwijderen, vragen we je om geen andere versie van de video te uploaden met daarin dezelfde personen. Deze personen zullen waarschijnlijk weer een privacyklacht indienen of melding maken van intimidatie. We vinden het heel belangrijk om onze gebruikers te beschermen en schorten accounts op die de privacy van anderen schenden.

Hoe kan ik op de klacht reageren?

 • Je kunt de gemelde content helemaal van de site verwijderen.
 • Als iemands volledige naam of andere persoonlijke informatie in de titel, beschrijving of labels van je video wordt genoemd, kun je deze bewerken door in Video's op de knop Bewerken bij de betreffende video te klikken.
 • Je kunt de gezichten van personen in de video's vervagen.

Onvolledige verwijderingsmethoden worden niet geaccepteerd en omvatten onder andere:

 • Een video privé maken, omdat de gebruiker die de video heeft geüpload de status altijd weer kan veranderen in openbaar.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
7370888447260272736
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
59