Правила на YouTube за поверителност

Правила на YouTube за поверителност

Отнасяме се сериозно към безопасността на потребителите си, като обръщаме внимание на потенциални проблеми, свързани с поверителността. Правилата ни за поверителност са приложими за всички потребители по света. С други думи, въпросният видеоклип може да нарушава правилата на YouTube за поверителност, въпреки че спазва законите за поверителност в държавата ви.

Правилата на YouTube за поверителност имат за цел да защитават поверителността на потребителите, като същевременно се вземат предвид обществения интерес и новинарската важност. Ако според вас съдържанието нарушава други правила на общността на YouTube, препоръчваме да научите как да подадете сигнал за неподходящо съдържание.

Как YouTube определя дали да премахне съдържание поради нарушаване на поверителността?

За да разгледаме заявката за премахване, лицето трябва да е еднозначно разпознаваемо и жалбата, подадена от това лице или негов упълномощен законен представител, трябва еднозначно да идентифицира лицето чрез комбинация от образ, глас, пълно име, номер на официален документ за самоличност, номер на банкова сметка, информация за връзка (напр. домашен адрес, имейл адрес) или друга информация, позволяваща еднозначно разпознаване. Когато определяме дали дадено съдържание да бъде премахнато поради нарушаване на поверителността, вземаме предвид обществения интерес, новинарската важност, съгласието и дали информацията е публично достъпна по друг начин. YouTube си запазва правото да вземе окончателното решение относно това, дали правилата за поверителност са нарушени.

Какво означава еднозначно разпознаваемо?

Считаме, че дадено лице е еднозначно разпознаваемо, когато във видеоклипа има достатъчно информация, позволяваща на други хора да го разпознаят. Имайте предвид, че дори и да се разпознавате еднозначно във видеоклипа, това не ви прави еднозначно разпознаваемо лице за другите. Например собствено име без допълнителен контекст или краткотрайно показване на образ вероятно няма да се счита за еднозначно разпознаване.

Как функционира процедурата на YouTube за подаване на жалба във връзка с поверителността?

При подаване на жалба във връзка с поверителността YouTube може да даде възможност на потребителя, качил въпросния видеоклип, да премахне или редактира частната информация в него. Ще уведомим потребителя, качил видеоклипа, за потенциалното нарушение и може по усмотрение на YouTube да му предоставим 48 часа да предприеме действия по отношение на жалбата. През този период създателят може да използва инструментите за отрязване или замъгляване, които са налице в YouTube Studio. Ако потребителят, извършил качването, избере да премахне видеоклипа, жалбата ще бъде затворена. Ако потенциалното нарушение на поверителността остане, екипът на YouTube ще прегледа жалбата.

Процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността е приложима и в случаите, при които има основание за неотложно премахване на лични или финансови данни.

Подаване на сигнал за нарушаване на поверителността

Ако някой е използвал ваша лична информация без ваше разрешение, можете да подадете сигнал по следния начин:

 • Подаване на сигнал за генерирано от AI или друго създадено по изкуствен начин съдържание, в което образ изглежда или звучи като вас: Ако някой е използвал AI, за да промени или създаде по изкуствен начин съдържание, в което образ изглежда или звучи като вас, можете да поискате премахването му. За да отговаря на условията за премахване, съдържанието трябва да показва реалистично променена или синтетична версия на образа ви. Когато оценяваме жалбата, ще вземем предвид различни фактори, като:
  • дали съдържанието е променено или създадено по изкуствен начин;
  • дали на зрителите е разкрито, че съдържанието е променено или създадено по изкуствен начин;
  • дали лицето може да бъде еднозначно идентифицирано;
  • дали съдържанието е реалистично;
  • дали съдържанието включва пародия, сатира, или има друга стойност, представляваща обществен интерес;
  • дали в съдържанието се показва обществена личност, или известно лице, което демонстрира поведение от чувствително естество, като престъпна дейност, насилие или подкрепа на продукт или политически кандидат.

За да подадете сигнал, изпълнете процедурата за подаване на жалба във връзка с поверителността за променено или създадено по изкуствен начин съдържание.

Научете повече за етикетите за променено или създадено по изкуствен начин съдържание.

Още за подаването на сигнал за нарушаване на поверителността

Отнасяме се сериозно към поверителността ви. Когато подадете сигнал за нарушаване на поверителността, никога няма да споделим името ви или информацията за връзка с вас с човека, публикувал съдържанието без ваше разрешение. Ще изпращаме актуализации до имейл адреса, който сте посочили във формуляра за жалба.

Заявленията трябва да се подават от засегнатата страна.

Приемаме заявления от името на трети страни само в следните случаи:

 • Лицето, чиято поверителност е нарушена, няма достъп до компютър или интернет.
 • Лицето, чиято поверителност е нарушена, е уязвимо.
 • Заявлението се подава от родител или законен настойник на лицето, чиято поверителност е нарушена.
 • Заявлението се подава от законен представител на лицето, чиято поверителност е нарушена.
 • Заявлението се подава от близък член на семейството от името на починало лице.

Не приемаме жалби във връзка с поверителността, изпратени от името на:

 • други членове на семейството (напр. съпруг, съпруга, братовчед/братовчедка, брат, сестра);
 • колеги или служители (физическите лица трябва да подадат сигнал лично);
 • компания.

Съвети за подаване на пълна жалба във връзка с поверителността

 • Изразявайте се ясно и кратко, за да може екипът на YouTube да ви разпознае във видеоклипа.
 • Използвайте клейма за дата и час, за да посочите всички места във видеоклипа, на които се виждате.
 • В полето за описание посочете например какви дрехи носите или какво правите, което ви отличава от другите лица във видеоклипа.
 • Не забравяйте да включите URL адреса на видеоклипа в сигнала си. Нямате задължение да включите URL адрес, ако подавате сигнал за цял канал.
 • Ако подавате сигнал за коментар в секцията с коментари на видеоклип, посочете това в полето за описание. Въведете потребителското име на лицето, публикувало коментара, в съответното поле.

Получаване на известие за нарушаване на поверителността

По усмотрение на YouTube може да предоставим на вас – качилия съдържанието потребител, възможност да премахнете или редактирате личната информация в него. В този случай ще ви изпратим имейл за потенциалното нарушение и ще ви дадем 48 часа да предприемете действия по отношение на жалбата. Ако премахнете предполагаемото нарушение от сайта в рамките на този период, тя ще бъде затворена. В случай че съдържанието остане там след 48 часа, жалбата ще бъде прегледана от екипа на YouTube.

Ако премахнем видеоклипа ви поради нарушаване на поверителността, не качвайте друга версия, която включва същите хора. Те вероятно ще подадат нова жалба във връзка с поверителността или сигнал за тормоз от ваша страна. Тъй като се отнасяме сериозно към защитата на потребителите си, спираме профили, които нарушават поверителността им.

Какви действия мога да предприема по жалбата?

 • Можете изцяло да премахнете от сайта съдържанието, за което е подаден сигнал.
 • В случай че нечие пълно име или друга лична информация са посочени в заглавието, описанието или маркерите на видеоклипа ви, можете да редактирате тези данни, като отворите Видеоклипове и кликнете върху бутона „Редактиране“ за видеоклипа, за който е подаден сигнал.
 • Можете да замъглявате лицата на хората, които се показват във видеоклиповете.

Не се допуска частично премахване, а именно:

 • задаване на видеоклипа като частен, тъй като потребителят, извършил качването, може да промени настройката му за поверителност по всяко време.

Старт

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню