„YouTube“ privatumo gairės

„YouTube“ privatumo gairės

Mums labai svarbu apsaugoti naudotojus, todėl sprendžiame galimas su privatumu susijusias problemas. Mūsų privatumo gairės taikomos visiems naudotojams iš bet kurio pasaulio krašto. Kitaip tariant, net jei svarstomas vaizdo įrašas nepažeidžia šalies privatumo įstatymų, jis vis tiek gal pažeisti „YouTube“ privatumo gaires.

„YouTube“ privatumo gairėmis siekiama apsaugoti naudotojų privatumą, tuo pačiu užtikrinant pusiausvyrą tarp viešojo interesų ir turinio paskelbimo vertės. Jei manote, kad turinys pažeidžia kitas „YouTube“ bendruomenės gaires, skatiname pasidomėti, kaip pranešti apie nepriimtiną turinį.

Kaip „YouTube“ nustato, ar turinį reikia pašalinti dėl privatumo pažeidimo?

Kad būtų svarstoma, ar pašalinti turinį, asmuo turi būti aiškiai identifikuojamas pagal atvaizdo, balso, vardo, pavardės, asmens kodo, banko sąskaitos numerio, kontaktinės informacijos (pvz., namų adreso, el. pašto adreso) ar kitos aiškiai identifikuojamos informacijos derinį, taip pat asmuo turi būti aiškiai nurodytas, pateikiant tokius duomenis, iš jo ar jo teisinio atstovo gautame skunde. Nustatydami, ar turinys turėtų būti pašalintas dėl privatumo pažeidimo, taip pat atsižvelgiame į viešąjį interesą, įvykio svarbą, sutikimo aspektą ir į tai, ar informacija yra viešai prieinama kitais būdais. „YouTube“ pasilieka teisę priimti galutinį sprendimą, ar buvo pažeistos privatumo gairės.

Ką reiškia aiškiai identifikuojamas?

Kad būtų galima teigti, jog esate aiškiai identifikuojami, vaizdo įraše turi būti pakankamai informacijos, pagal kurią kiti galėtų jus atpažinti. Atminkite, kad net jei vaizdo įraše atpažįstate save, nebūtinai ir kiti gali jus aiškiai identifikuoti. Pavyzdžiui, jei pateikiamas vardas be papildomo konteksto arba trumpam šmėkšteli vaizdas, veikiausiai nebus laikoma, kad esate aiškiai identifikuojami.

Kaip veikia „YouTube“ privatumo procesas

Gavusi skundą dėl privatumo pažeidimo, „YouTube“ gali suteikti įkėlėjui galimybę pašalinti arba paredaguoti vaizdo įraše pateiktą privačią informaciją. Informuosime įkėlėją apie galimą pažeidimą, be to, „YouTube“ savo nuožiūra gali jam skirti 48 valandas imtis veiksmų dėl skundo. Šiuo laikotarpiu kūrėjas gali naudoti apkirpimo ar suliejimo įrankius, pasiekiamus programoje „YouTube Studio“. Jei įkėlėjas nuspręstų pašalinti vaizdo įrašą, skundas bus uždarytas. Jei galimas privatumo pažeidimas išliktų, „YouTube“ komanda peržiūrės skundą.

Skundų dėl privatumo procesas taip pat apima atvejus, kai būtina skubiai pašalinti asmens ar finansinius duomenis.

Pranešimas apie privatumo pažeidimą

Jei kas nors panaudojo jūsų asmens informaciją be jūsų leidimo, toliau nurodoma, kaip galite apie tai pranešti.

 • Praneškite apie turinį, kuriame naudojama jūsų asmens informacija. Galite paprašyti mūsų be jūsų sutikimo pašalinti turinį, kuriame naudojamas jūsų vardas ir pavardė, nuotrauka ar kita asmens informacija. Jei norite pranešti, vadovaukitės skundo dėl privatumo procesu.
 • Pranešimas apie DI sugeneruotą ar kitą sintetinį turinį, kuriame rodomas kažkas panašus į jus arba kalba kaip jūs: jei kas nors naudojo DI, kad pakeistų ar sukurtų sintetinį turinį, kuriame kažkas atrodo panašus į jūs, galite paprašyti jį pašalinti. Kad toks turinys būtų pašalintas, jame turi būti vaizduojama realistiška pakeista arba sintetinė jūsų atvaizdo versija. Vertindami skundą atsižvelgsime į įvairius veiksnius, pvz., toliau nurodytuosius.
  • Ar turinys yra pakeistas ar sintetinis.
  • Ar žiūrintiesiems atskleidžiama, kad turinys pakeistas ar sintetinis.
  • Ar galima aiškiai identifikuoti asmenį.
  • Ar turinys yra realistiškas.
  • Ar turinyje yra parodijos, satyros ar kitų su viešuoju interesu susijusių aspektų.
  • Ar turinyje rodomas viešas arba gerai žinomas asmuo, užsiimantis nevienareikšmiška veikla, pvz., nusikalstama veikla, smurtu arba produkto ar politinio kandidato reklamavimu.

Jei norite pranešti, vadovaukitės skundo dėl privatumo procesu, susijusiu su pakeistu ar sintetiniu turiniu.

Sužinokite daugiau apie pakeisto ir sintetinio turinio etiketes.

Daugiau apie pranešimą apie privatumo pažeidimą

Jūsų privatumui skiriame labai daug dėmesio. Kai pranešite apie privatumo pažeidimą, niekada nebendrinsime jūsų vardo ir pavardės ar kontaktinės informacijos su turinį paskelbusiu asmeniu be jūsų leidimo. Naujienas pranešime el. pašto adresu, kurį nurodysite skundo formoje.

Paraišką privalo pateikti pati nukentėjusioji šalis.

Nepriimame paraiškų, pateikiamų trečiųjų šalių vardu, išskyrus toliau nurodytas išimtis.

 • Asmuo, kurio privatumas pažeidžiamas, neturi prieigos prie kompiuterio ar interneto.
 • Asmuo, kurio privatumas pažeidžiamas, yra neveiksnus.
 • Paraišką teikia vienas iš asmens, kurio privatumas pažeidžiamas, tėvų arba teisėtų globėjų.
 • Paraišką teikia asmens, kurio privatumas pažeidžiamas, teisinis atstovas.
 • Užklausą teikia artimas šeimos narys mirusio asmens vardu.

Nepriimsime skundų dėl privatumo pažeidimo, teikiamų šių asmenų vardu:

 • kitų šeimos narių (pvz., vyro, žmonos, pusbrolio, pusseserės, brolio, sesers);
 • bendradarbių ar pavaldinių (asmenys turi pranešti patys);
 • įmonės atstovų.

Patarimai, kaip užpildyti skundą dėl privatumo pažeidimo

 • Pateikite informaciją glaustai ir aiškiai, kad „YouTube“ komanda galėtų identifikuoti jus vaizdo įraše.
 • Pateikę laiko žymes nurodykite visas vietas, kuriose vaizdo įraše esate rodomi.
 • Aprašo laukelyje nurodykite, ką vilkite arba veikiate, kad jus būtų galima atskirti nuo kitų vaizdo įraše rodomų asmenų.
 • Nepamirškite pranešime nurodyti vaizdo įrašo URL. Jei pranešate apie visą kanalą, pateikti URL nereikalaujame.
 • Jei pranešate apie vaizdo įrašo komentarų skiltyje parašytą komentarą, nurodykite tai aprašo laukelyje. Naudotojo vardo laukelyje nurodykite komentuotojo naudotojo vardą.

Ką daryti gavus pranešimą apie privatumo pažeidimą

Jums, įkėlėjui, „YouTube“ savo nuožiūra gali suteikti galimybę pašalinti arba paredaguoti vaizdo įraše pateiktą privačią informaciją. Tokiu atveju apie galimą pažeidimą pranešime jums el. paštu ir skirsime 48 valandas imtis veiksmų dėl skundo. Jei per 48 valandas pašalinsite įtariamą pažeidimą iš svetainės, pateiktas skundas bus uždarytas. Jei praėjus 48 valandoms galimas privatumo pažeidimas tebebus svetainėje, skundą peržiūrės „YouTube“ komanda.

Jei pašalinsime vaizdo įrašą dėl privatumo pažeidimo, neįkelkite kitos versijos su tais pačiais žmonėmis. Tie asmenys gali pateikti kitą skundą dėl privatumo pažeidimo arba pranešti, kad priekabiaujate. Mums labai svarbu apsaugoti naudotojus, todėl laikinai sustabdome žmonių privatumą pažeidžiančių paskyrų teikimą.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl skundo?

 • Galite iš svetainės visiškai pašalinti turinį, apie kurį pranešta.
 • Jei kurio nors asmens vardas ir pavardė ar kita asmens informacija yra pateikta vaizdo įrašo pavadinime, apraše arba žymose, tokią informaciją galite redaguoti nuėję į Vaizdo įrašų puslapį ir spustelėję vaizdo įrašo, apie kurį buvo pranešta, mygtuką „Redaguoti“.
 • Galite sulieti vaizdo įrašuose rodomų asmenų veidus.  

Negalutinio pašalinimo metodai nėra priimtini ir apima:

 • pasirinktą vaizdo įrašo nustatymą „Privatus“, nes įkėlėjas gali bet kada pakeisti būseną, kad vaizdo įrašas būtų ne privatus, o viešas.

Pradėti

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu